English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

14501. START SYSRECOVERY -- Kør en systemgenoprettelse
14502. Overensstemmelseskontrol af komponenten '%1'\'%2' mislykkedes. Programmet '%3' vil ikke være tilgængeligt i den sikkerhedskopiering, der blev foretaget kl. '%4'
14503. MS DTC stødte på en intern fejl og lukkes.
14504. Certifikatet blev ikke fundet i lageret.
14505. Der blev sendt for mange egenskaber til funktionen. MSMQ kan behandle op til 128 egenskaber i et opkald.
14506. Windows kan ikke udføre diskkontrol på denne diskenhed, da den er skrivebeskyttet.
14507. %1 blev modtaget. Fra: %2. Opkalder-id: %3. Til: %4. Sider: %5. Overførselstid: %6. Enhedsnavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
14508. Windows kunne ikke indlæses, da firmwaren (BIOS) ikke er ACPI-kompatibel.
14509. Denne Visual er ikke forbundet med en PresentationSource.
14510. Bruger: %1\%2
14511. En aktiv partition er ikke den aktive partition i øjeblikket.
14512. Oprettelse af en rettighed
14513. En midlertidig assembly kan ikke gemmes.
14514. Fejl under konvertering af fildata.
14515. Hændelsessystem
14516. Installationsprogrammet har ikke de nødvendige rettigheder til at ændre filen: [2].
14517. Mediekilden kunne ikke parse bytestreamen.
14518. Der opstod en fejl under forsøg på at skrive konfigurationen. Fejlmeddelelsen er: X
14519. Ældre tilstand er aktiv
14520. Der opstod en alvorlig fejl under åbningen af det kryptografiske modul til systemet %1. Handlinger, som kræver de kryptografiske protokoller SSL eller TLS, udføres ikke korrekt. Fejlkoden er 0x%2.
14521. Indekset og antallet skal referere til en placering i bufferen.
14522. Lightweight-katalogtjenester i Active Directory
14523. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som tolvte argument
14524. Parameteren %1 er ikke entydig.
14525. Den angivne interruptvektor er stadig tilsluttet.
14526. Tidsprøven blev afvist, fordi peer'ens lag er mindre end værtens lag.
14527. Da RSM forsøgte at fjerne mediet i drevet %1 i biblioteket %2, rapporterede drevet, at det ikke indeholdt et medie. Mediet blev sandsynligvis skubbet ud, da RSM oprindeligt placerede mediet i drevet. Dette problem skyldes normalt, at der er placeret et inkompatibelt medie eller en rensekassette i et bibliotek via en dør eller ved at skubbe det/den ind.
14528. %1 installerede
14529. Den overførselsprotokol, der blev anmodet om, blev ikke registreret som en CRM (Compensating Resource Manager).
14530. Netværksindstillingerne er ugyldige.
14531. Ukendt medlemsbetingelse - X.
14532. Den scriptfil, der anvendes til automatisk konfiguration af proxyservere, kunne ikke hentes.
14533. Tilstandsændringer for elementet i cachen
14534. Der forventes en dato.
14535. CHKNTFS: forkert format af kommandolinje.
14536. Prioritet af RLMT Change Broadcast er angivet
14537. Integrerede leverandørspecifikke indstillinger
14538. Startvalget mislykkedes, da en påkrævet enhed er utilgængelig.
14539. Formatstrengen kan kun være "G", "g", "X", "x", "F", "f", "D" eller "d".
14540. Der kan ikke oprettes en midlertidig sikkerhedskopifil for %1.
14541. Viser de aktiverede medlemskabsprovidere.
14542. Værdinavne på nøglen [2] kunne ikke hentes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstrækkelig adgang til nøglen, eller kontakt supportteknikerne.
14543. Filen %1 kan ikke findes
14544. Samlingen SelectedDates kan kun ændres i en flermarkeringstilstand. Brug SelectedDate i en enkeltmarkeringstilstand.
14545. De installerede codecs understøtter ikke mediefilformatet.
14546. Der opstod en fejl i tjenesten Tid, der blev tvunget til at lukke. Fejlen var: %1
14547. En gyldig dvalefil er blevet ugyldig og skal ignoreres.
14548. Silent Running: temperature sensor read error: %2
14549. Logfilen kan ikke åbnes. Krypterings-/dekrypteringshandlingen kan ikke genoprettes.
14550. Bruger et beskadiget share
14551. DNS-forespørgsel til værtsnavnet %2 er sendt: Handle=%3
14552. Da køen ejes af en MSMQ 1.0 Primary Site Controller, skal du slette køen fra MSMQ 1.0-stedet manuelt. Brug MSMQ Explorer på en af stedets tilgængelige controllere.
14553. Der er en hardwarefejl i modemet (eller en anden forbindelsesenhed).
14554. IPMGM kunne ikke oprette et synkroniseringsobjekt. Dataene er fejlkoden.
14555. Gæst %1, anden %2
14556. Hook-kontrol
14557. Der opstod en fejl ved anvendelsen af sikkerhedsindstillingerne. [2] er ikke en gyldig bruger eller gruppe. Dette kan være et pakkeproblem, eller et problem med oprettelse af forbindelse til en domænecontroller på netværket. Kontroller netværksforbindelsen og klik på Forsøg igen, eller klik på Annuller for at afslutte installatioen. {{Brugerens SID blev ikke fundet, systemfejl [3]}}
14558. Accepter dette svar på basis af antal forsøg = X.
14559. iSCSI-registrering via SendTargets mislykkedes med fejlkoden %1 til destinationsportalen %2 på grund af et ugyldigt SendTargets-tekstsvar fra destinationen.
14560. Adgang nægtet.
14561. Metric & Host
14562. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke finde en chipkortlæser for skabelonen %2. Registreringen udføres ikke.
14563. Der opstod en fejl. NDF (Network Diagnostics Framework) kunne ikke fuldføre handlingens reparationsfase. Der blev genereret en Windows-fejlrapport. [%1]
14564. Hurtigtilstands-SA udløb fra IPSec-driver.
14565. Objektfelterne er muligvis ikke initialiseret korrekt.
14566. IPV6-adresseliste over SNTP-servere
14567. Tegnet '[' var ventet
14568. Den pointer, der blev sendt som en streng, må ikke være i de nederste 64K af processens adresseplads.
14569. Kørselsfejl
14570. Attributlisten blev fundet i logfilen.
14571. Oprettelsen af InetLog Context mislykkedes. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
14572. Nogle indstillinger administreres af systemadministratoren.
14573. Det ønskede objekt kan ikke findes.
14574. Attributtet GOVERNSID mangler.
14575. Døren til biblioteket %2 har været åben eller ulåst i mere end %1 sekunder. Luk og lås døren for at aktivere biblioteket.
14576. Den krævede krypteringsdriver er ikke indlæst for dette system.
14577. Der er opstået en intern fejl i Microsoft-internetudvidelserne.
14578. Dette cachelagrede objekt er ugyldigt
14579. Denne handling er ikke tilladt i det aktuelle domæne.
14580. Automation-klienten kan opnå adgang til brugergrænsefladen, fordi programmet lukkes.
14581. Tællertypen angiver, hvordan værdien af tælleren skal fortolkes, f.eks. som et antal eller som en frekvens.
14582. Der kunne ikke foretages binding for den underliggende transport for %2. Listen IP Listen-Only indeholder muligvis en reference til en grænseflade, der ikke findes på denne computer. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
14583. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Forbindelsen blev nulstillet af den anden computer.
14584. Der blev fundet serielle overløbsfejl under kommunikationen med modemet.
14585. Meddelelsesaliaset er i øjeblikket i brug. Prøv igen senere.
14586. 'Lad ikke adgangskoden udløbe' - Aktiveret
14587. Der er X klientcertifikater tilbage at vælge imellem.
14588. Den angivne stream er allerede blevet gengivet.
14589. Sikkerhedskopier kan ikke gemmes på et komprimeret drev. Dekomprimer drevet, og prøv handlingen igen.
14590. Der er ikke konfigureret en politik
14591. Udskriftskøen blev ikke fundet på domænet %1. Den er muligvis blevet slettet fra Active Directory-katalogtjenesten. Windows forsøger at udgive udskriftskøen igen. Fejl: %2
14592. Logoffanmodningen fra brugeren %1 fra %2 med en tidligere version af operativsystemet mislykkedes.
14593. Parametrene Year, Month og Day beskriver en DateTime, der ikke kan repræsenteres.
14594. MAPI: Tegnbredden er forkert.
14595. DLL-filen kunne ikke indlæses.
14596. Fjernhandlingen blev annulleret på klientsiden.
14597. Proxy JScript-filen udløste en undtagelse, da den blev initialiseret: X.
14598. Oplysningerne om arbejdsstationen er blevet beskadiget.
14599. Sikkerhedskontodatabasen har konstateret, at den kendte konto %1 ikke eksisterer. Kontoen er blevet gendannet. Angiv en ny adgangskode til kontoen.
14600. Handlingen skal foretages fra en master-DSA.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions