English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9201. Den angivne port blev ikke fundet.
9202. Hændelsesnavnet er ugyldigt.
9203. Computeren synkroniseres automatisk med Windows Server Update Services-serveren, og der skal installeres nye sikkerhedsopdateringer.
9204. Posten kunne ikke oprettes i slutpunktsafbildningsdatabasen.
9205. Abonnementet kunne ikke gemmes.
9206. Der kræves godkendelse for at få adgang til denne ressource.
9207. Sendt til:
9208. Import fra filen mislykkedes.
9209. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at offlinebekræftelses-id'ets længde er forkert.
9210. MS DTC Transaction Manager kunne ikke oprette MS DTC XA Transaction Manager-objektet. MS DTC startes, men funktionen XA Transaction Manager deaktiveres.
9211. Der må ikke bruges tomme stinavne.
9212. Installationen af certifikatet til rettighedskontoen mislykkedes. %1
9213. Udløserdataene kan ikke hentes fra registreringsdatabasen.
9214. X er en erstattende brugerdefineret kultur. Angiv CultureAndRegionModifiers.Replacement.
9215. Bekræftet skrivning til tjenestens hovednavn
9216. Der er for mange parametre.
9217. Brugernavnet er ugyldigt.
9218. Denne handling kræver delegering af legitimationsoplysninger.
9219. Denne stream understøtter ikke søgehandlinger.
9220. Parametrene er ikke kompatible.
9221. Den indgående fax %1 kan ikke videresendes til %2. Kontroller, at mappen %2, der er angivet for routingmetoden for indgående faxer, findes, og at den har skrivetilladelser til den netværkstjenestekonto, som faxtjenesten kører under. Der opstod følgende fejl: %3. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
9222. "%hs" fandt en fejl under strømforsyning eller under læsning af enhedskonfigurationen. Dette kan skyldes en fejl i hardwaren eller en dårlig strømforbindelse.
9223. Der opstod en fejl under afsendelse af en fax. Tjenesten forsøger at sende faxen igen. Hvis der opstår fejl i yderligere overførsler, skal du kontrollere, at telefonlinjen, enheden til faxafsendelse og enheden til faxmodtagelse fungerer korrekt. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
9224. En certificeringskæde afsluttede, men afsluttede i et rodcertifikat, som tillidsudbyderen ikke har tillid til.
9225. Multimedieskærmkort
9226. Den angivne disk har et partitionstype, der ikke understøttes. Det er kun MBR- og GPT-partitionstyper, der understøttes.
9227. Værdi af kode: Symbolsk link
9228. Indekset skal være inden for grænserne af listen.
9229. Formateringen lykkedes, men komprimeringen af filer og mapper er ikke aktiveret.
9230. RASSER.DLL kan ikke åbne filen SERIAL.INI.
9231. Uventet NOT-operator.
9232. Ugyldig BinaryFormatter-stream.
9233. , want recursion
9234. Ressourcestyring forsøgte at registrere en protokol, som allerede findes.
9235. Proxyserveren kan ikke nås.
9236. Status for tjenesten kunne ikke indstilles med tjenestecontrolleren%1.
9237. Gruppepolitik kræver en genoprettelseskode, før krypteringen kan begynde.
9238. Log af, når administratoren afbryder forbindelsen
9239. DHCPV6 er udløbet
9240. RPC-serveren er ikke til rådighed.
9241. Søgningen efter VAT blev gennemført.
9242. Varianten har ikke den forventede type for dette egenskabs-id.
9243. Der opstod en fejl under forsøg på at læse konfigurationen. Fejlmeddelelsen er: X
9244. Aflastning af TX TCP-hardwarekontrolsum er aktiveret
9245. Faxtjenesten kunne ikke initialisere en faxudbyderenhed til %1. Kontakt leverandøren af faxudbyderen.
9246. Attributten '%1' skal angives i koden '%2'
9247. Du kan ikke foretage genoprettelse af en diskenhed fra en sikkerhedskopi af systemtilstanden.
9248. Lukning af systemet kunne ikke afbrydes, da der ikke var nogen lukning i gang.
9249. Det er ikke muligt at læse de metadata, der er angivet i den automatiske svarfils -indstilling.
9250. Der opstod en fejl i tidsprovideren NtpClient, der blev tvunget til at lukke. Fejlen var: %1
9251. Der blev fundet %1 uoverensstemmelser i PropertyStore under gendannelsen af katalog %2.
9252. Den valgte peer-cachepost er slettet. Forsøget på at opdatere den er opgivet.
9253. Bruger %1, Gæst %2
9254. Silent Running: HW clock slowdown due to missing Auxillary Power. %2
9255. Data i Udklipsbog er ugyldige
9256. Meddelelsesfilen '%1' kan ikke oprettes. Der er ikke nok diskplads eller hukommelse.
9257. Enhedsnavnene fra tjenesten Plug & Play kan ikke hentes. EFS-serveren vil ikke søge efter afbrudte krypterings-/dekrypteringshandlinger.
9258. Windows Media Player kan ikke beregne det digitale lyd-id til denne sang. Det er for kort.
9259. Oprettelse af menu
9260. CPU & OS
9261. Quorum-ressourcen må ikke være placeret i den tilgængelige lagergruppe.
9262. Forgrund asynkron
9263. Der opstod en fejl under fjernelse af X.
9264. Der blev forsøgt på at indstille en makro, der ikke står på listen i afsnittet med filen device.INF.
9265. Hovedtilstandsparametre er ugyldige for denne hurtigtilstand.
9266. Windows Media Player understøtter ikke det beskyttelsesniveau, der kræves for analog video.
9267. Anmodning om forbindelse
9268. Der kan ikke forberedes abstrakte metoder.
9269. Liste over NIS+-domænenavne
9270. Den angivne driversti [%1] er ikke gyldig. Hvis du vil installere Windows, skal du sikre, at stien er gyldig og genstarte installationen.
9271. Pass: %d of %d Test: %d of %d
9272. Den enhed, der var tilknyttet denne optager under sidste handling, er blevet låst med udelt adgang, hvilket resulterer i, at denne handling mislykkes.
9273. Der er ikke adgang til ILGenerator i en konstruktør, der er oprettet med DefineDefaultConstructor.
9274. En miljøvariabel kan ikke fortolkes.
9275. Stien er ikke angivet eller indeholder ugyldige tegn som f.eks. ["" ?*]. Angiv en sti, som ikke indeholder disse tegn.
9276. Beskadigede klynger i logfilen erstattes.
9277. Start af tjenesten Driver Manager.
9278. Et hexadecimalt ciffer var ventet.
9279. Enheden %1 er låst for udelt adgang.
9280. De angivne parametre for logføring er for lange. Felt: %1, data: %2.
9281. Metoden understøttes ikke.
9282. Der blev ikke fundet jokertegn.
9283. Handlingen kan ikke udføres på den angivne gruppe, fordi det er en indbygget speciel gruppe.
9284. Du kan kun genoprette hele drev fra flytbare medier eller sikkerhedskopier på dvd'er. Genoprettelse af filer understøttes ikke.
9285. Denne brugerhandling forhindres af dvd-indhold i øjeblikket.
9286. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi Windows ikke har den godkendelsesmetode, der er påkrævet for dette netværk
9287. Ukendt/uventet ændringshændelse
9288. Det er ikke muligt at få sikkerhedsoplysninger vedrørende %1.
9289. /D Kun UDF 2.50: Metadata duplikeres.
9290. Der kan ikke tildeles flere internethandles.
9291. 'Tillidskonto for arbejdsstationen' - Aktiveret
9292. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke finde en gyldig certifikatskabelon, som passer til %2. Registreringen blev ikke udført.
9293. Den centraliserede, binære logfil kunne ikke oprettes. Kontroller, at logføringsmappen er korrekt og at computeren har skriveadgang til denne mappe.
9294. Sessionen afbrydes lokalt.
9295. Spring dette billede over.
9296. TxF-filnavnattributtet i filen 0x%1 er beskadiget.
9297. Katastrofal fejl
9298. Driverstakken stemmer ikke overens med den ventede drivermodel.
9299. Godkendelsen for dette netværk blev ikke gennemført, fordi Windows ikke kan få adgang til certifikaterne på denne computer
9300. Under forsøg på at udgive printeren til Active Directory-katalogtjenesten kunne Windows ikke udgive egenskaben %1 på %2. Fejl: %3

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions