English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

13601. DHCP-serveren kunne ikke modtage en besked om ændringer i oversigten over grænseflader. Nogle grænseflader vil ikke være aktiveret i DHCP-tjenesten.
13602. Ugyldig indstilling %1. Indstillingen understøttes ikke.
13603. Der blev fundet en ikke-understøttet UDF-version i VDS-diskformatet (Volume Descriptor Sequence).
13604. Der er anvendt en ugyldig egenskabstabel.
13605. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at den udvidede periode for software, der ikke endnu er bekræftet som værende ægte, er udløbet.
13606. En hændelsesklasse kan ikke være abonnentkomponent.
13607. Signaturgodkendelse kunne ikke gennemføres for denne komponent.
13608. Kaldets format skal være VarArgs.
13609. Den planlagte dato er ugyldig.
13610. Printeren kan ikke omdirigeres til den serielle enhed %1.
13611. Konsollens bufferstørrelse må ikke være mindre end den aktuelle størrelse og placering af konsolvinduet eller større end eller lig med Int16.MaxValue.
13612. Transportlaget kan kun behandle den angivne anmodning på klientsiden af sessionen.
13613. Skoven blev ikke fuldstændig fundet. Der oprettes en henvisning til en anden skov.
13614. Windows Media Player kan ikke afspille afspilningslisten, da den er ugyldig.
13615. Det angivne objekt eksisterer ikke længere i diskgruppen.
13616. Opgaven blev registreret uden legitimationsoplysninger.
13617. Aktiver WinRM-lytteren på %1://%2.
13618. Ugyldigt valg af opkaldsrettighed.
13619. Bro: Broen kunne ikke initialiseres, da broen ikke kunne fastlå en MAC-adresse til sig selv.
13620. Marker til side ned
13621. En aritmetisk handling mislykkedes i funktion "%1". Fejlkoden er %2!d!.
13622. SLIP kan ikke benyttes, hvis IP-protokollen ikke er installeret.
13623. Værdien var enten for stor eller for lille til en Single.
13624. Følgende to kommandoer svarer til hinanden og er baseret på IIS-metabasen. Det kompilerede program placeres på c:\MyTarget:
13625. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret ekstern/intern bus-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
13626. Initialisering af TWSI-bus til netværkskort blev ikke fuldført
13627. Der blev fundet et ugyldigt tegn inde i en enhedsreference.
13628. Query digitizer information failed.
13629. Elementet kan kun indeholde
13630. Der bruges en udefineret DateTimeStyles-værdi.
13631. Metadataattributten for transaktionen på filen eller mappen er beskadiget og kan ikke læses.
13632. Der er fremsat en en opslagsanmodning, som kræver forbindelse til domænecontrolleren %1. Den lokale sikkerhedsautoritet (LSA) kunne ikke kontakte LSA på fjerndomænecontrolleren. Kontroller forbindelsen og installationen af sikre kanaler fra denne domænecontroller til domænecontrolleren %2.
13633. Klient begynder SSL-genforhandling: RequestHandle=%1
13634. Windows Media Player fandt en fejl under hentning af et billede.
13635. Widget %1 med handlingen %2 har skiftet til tilstanden %3.
13636. Der er ingen diskette i drevet. Indsæt en disk i drev %1.
13637. Der kunne ikke skrives til denne fil.
13638. Det maksimalt understøttede antal Remote Access-klienter er nået.
13639. Egenskaben CurrentContext i LicenseManager er låst i øjeblikket og kan ikke ændres.
13640. En datadisk er i øjeblikket angivet som aktiv i BIOS. Angiv en anden disk som aktiv, eller brug funktionen DiskPart til at rydde op i datadisken, og prøv derefter at udføre gendannelseshandlingen igen.
13641. Målgruppekompileringen kan ikke startes. Fejlkoden er "%2" .%1
13642. X Der blev ikke skrevet noget til streamen, cacheposten må ikke bekræftes.
13643. Tilføjelse af certifikat med indeks 'X' mislykkedes.
13644. Det er ikke muligt at få oplysninger fra drev %1.
13645. Manifestet indeholder en reference til en ugyldig URL.
13646. Operativsystemet beskadigede dette OPM-videooutput asynkront, fordi operativsystemets tilstand ændrede sig. Denne fejl opstår typisk, fordi det skærm-PDO, der er knyttet til dette videooutput, blev fjernet. Det kan også skyldes, at det skærm-PDO, der blev knyttet til dette videooutput, blev stoppet, at videooutputtets session blev til en ikke-konsolsession, eller at videooutputtets skrivebord blev til et inaktivt skrivebord.
13647. Der er anmodet om en afbrydelse af forbindelsen på slutpunktet.
13648. Der var fejl i brugen af filparseren.
13649. Fortolkning af widget %1 med handlingen %2 mislykkedes; fejlkoden %3.
13650. Destinationsfejl.
13651. Systemet kunne ikke finde telefonbogsposten for denne forbindelse.
13652. Den lokale slutside blev åbnet
13653. Ugyldig type for medlemmet ParameterInfo i klassen Attribute.
13654. Windows Installer har fastslået, at cachemappen med konfigurationsdata ikke var sikret korrekt. Ejeren af nøglen skal være enten lokal systemadministrator eller Builtin-\administratorer. Den eksisterende mappe slettes og genoprettes med de nødvendige sikkerhedsindstillinger.
13655. En speciel URI-parsinganmodning: 'X' må ikke blandes med andre URI-komponentparsingflag: 'Y'.
13656. Typen skal kunne oprettes i COM.
13657. Allerede tilsluttet.
13658. Dette er et attributlisteattribut i attributlisten i filen 0x%1.
13659. Konfigurationsfilen forsøgte at indlæse en reserveret kolonne. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
13660. Typografiarket '%1' kan ikke omfatte sig selv, hverken direkte eller indirekte.
13661. Den valgte partitions allokeringsenhedsstørrelse er for stor.
13662. Det er ikke muligt at generere en tidskode, når du koder indhold med forskellige bithastigheder.
13663. Dokumentprinterens kontrolpunkt blev afsluttet
13664. Objektet til kontoidentifikationsstyring er blevet oprettet. Hvis postdataene til denne hændelse har værdien nul, er styringsobjektet blevet oprettet. Ellers vil postdataene indeholde den NT-fejlkode, der angiver fejlen. At objektet ikke blev oprettet kan skyldes for få systemressourcer, mangel på hukommelse eller mangel på diskplads.
13665. Du har overskredet grænsen for gendannelser for i dag. Prøv at gendanne dine rettigheder til medierne i morgen.
13666. Logonforsøget mislykkedes.
13667. Kontrollerer %1.%2 MB
13668. Enhedens navn er ugyldigt.
13669. En proces, der betjener programgruppen '%1', har forårsaget en alvorlig kommunikationsfejl i tjenesten Windows Process Activation. Proces-id'et var '%2'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
13670. Der blev ikke fundet en sti til den redigerede metabase. Stien er måske allerede slettet.%1%2%3%4%5
13671. Antallet skal være positivt og skal referere til en placering inden for den eller det pågældende streng/array/samling.
13672. Disken er ikke helt renset pga. en I/O-fejl.
13673. Den ønskede egenskab blev ikke fundet.
13674. Den mislykkede handling var:
13675. En IKE-politik må ikke indeholde en politik i udvidet tilstand.
13676. Overførslen er gennemført med begrænsninger.
13677. SMTP kunne ikke oprette forbindelse til DNS-serveren '%1'. Den anvendte protokol var '%2'. Den er muligvis nede eller er ikke tilgængelig.
13678. SCHTASKS Planlægger kommandoer og programmer, der skal køres på en computer.
13679. I/O-initialiseringsproceduren har konstateret en intern tilstandsfejl i driveren til %1
13680. Opgavestyring kunne ikke initialisere Net Schedule API for at starte opgavekompatibilitetsmodulet. Opgaver kan muligvis ikke registreres i tidligere versioner af Windows. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
13681. Restore the default memory map.
13682. Det angivne DHCP-element kan ikke fjernes, idet det er blevet brugt.
13683. Systemet kan ikke udføre det angivne program.
13684. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. %1, lykkedes ikke, da handlingen Øjebliksbillede af diskenhed ikke lykkedes i forbindelse med sikkerhedskopiering af diskenheder med følgende fejlkode %2.
13685. Der opstod en intern fejl.
13686. Diskenheden er frakoblet. Alle åbne handles til denne diskenhed er nu ugyldige.
13687. Nogle forbindelser blev ikke oprettet og er blevet udsat.
13688. Der opstod en ukendt fejl under behandlingen af certifikatet.
13689. Profilfiler kan ikke overskride 64 KB.
13690. Rodtransaktionen prøvede at bekræfte transaktionen, men blev afbrudt.
13691. Denne plex findes i driveren, men er endnu ikke indlæst på providerens cache. Der sendes en meddelelse om en ændret diskenhed fra tjenesten, når plex'en er indlæst på providerens cache.
13692. RSM blev kaldt af tjenestecontrolleren med en ukendt anmodning.
13693. Der opstod en uventet fejl. Funktionen, der udløste fejlen, vises nedenfor. Yderligere oplysninger finder du muligvis i dataafsnittet.%1
13694. Der er ikke flere tilgængelige roller af den ønskede type. Alle er i brug.
13695. (PGUP/PGDN) Scroll (X) Exit
13696. Navneområdereservationen, der blev identificeret af URL-præfikset %2, blev slettet.
13697. Nodetype . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Broadcast
13698. Den ønskede FTP-kommando understøttes ikke ved anvendelse af HTTP-proxy.
13699. Identiske filnavne.
13700. Der udføres en anden handling.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions