English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

11701. SOAP-parsefejl, xsd:type 'Typenavn' er ugyldig X
11702. %2 : Dette er en OPLYSNINGER-testmeddelelse.
11703. Windows kunne ikke startes som konfigureret. Windows startes med en tidligere fungerende konfiguration.
11704. WinRM fjernede følgende plugin: %1 (%2)
11705. Kategorien for denne meddelelse.
11706. Liste over filer på fjerncomputere kan ikke findes.
11707. Der kan ikke oprettes flere sessioner til serveren.
11708. Programgruppen LDAP-forespørgsel blev ændret til den grundlæggende programgruppe.
11709. Plug-in-styringen i <%2> kan ikke initialiseres.%1
11710. Registreringsnøglen %1 blev ikke fundet. Sap Agent kunne ikke startes.
11711. A provider failed to report results within the specified timeout.
11712. WTC - Gennemskrivningscachelagring er aktiveret %1!18.18s!
11713. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpSetOption (cert)
11714. X er ikke en GenericMethodDefinition. MakeGenericMethod må kun kaldes på en metode, som MethodBase.IsGenericMethodDefinition er sand for.
11715. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Objektet er eksternt.
11716. Den infrarøde filoverførselstjeneste kan ikke gemme fildata, fordi disken er fyldt.
11717. Enhed %1 understøttes ikke på denne maskine. En generisk driver indlæses.
11718. COM-send-tæller (byte)
11719. FTP-serveren kunne ikke oprette hovedforbindelsessocketen. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
11720. Der er ikke plads nok på disken til at reparere genfortolkningspunktfilen.
11721. Slutningen af båndet er nået, eller der er ikke noget bånd. Kontroller enheden og båndet.
11722. Den netværksforbindelse, der svarer til netværkskortet med adressen %1, blev fjernet fra en tidligere tildelt karantænekonfiguration af DHCP-klienten til karantænehåndhævelse.
11723. Den manglende parameter har ikke en standardværdi.
11724. Der blev ikke fundet tællere til dette Ydelsesmåler SQL-logsæt.
11725. Netværket findes ikke eller er ikke startet.
11726. Terminal Server er konfigureret til at bruge et certifikat, der udløber om %2 dage. %1 SHA1-hashen for certifikatet er i hændelsesdataene. Kontroller sikkerhedsindstillingerne vha. Terminal Services-konfigurationsværktøjet i mappen Administration.
11727. Tilstanden er ikke tilstrækkelig til at returnere det virkelige objekt.
11728. Transaktionsstyringen accepterede ikke en anmodning om forbindelse.
11729. Opgavestyring kunne ikke starte opgavemotorprocessen "%1" på grund af en fejl i "%3" . Kommando="%2" . Yderligere data: Fejlværdi: %4.
11730. En handling forsøgte at overskrive en implementeringsdefineret grænse.
11731. The drive letter is unavailable until reboot.
11732. Diskenheden er beskadiget.
11733. Politikobjektet findes ikke der, hvor det forventes
11734. Filsystemet understøtter ikke atomiske ændringer af lås-typen.
11735. Enheden har angivet, at døren er åben. Den skal lukkes og sikres, før du kan foretage flere handlinger.
11736. Windows kan ikke opdatere din roamingprofil korrekt. Du kan få yderligere oplysninger ved at gennemse de tidligere hændelser.
11737. Registreringsdatabasenøglen %1 kan ikke hentes.
11738. Brugeren %1 er tilsluttet, men kunne ikke godkendes på porten %2. Linjen er blevet frakoblet.
11739. MS DTC Tracing-infrastruktur: forsøget på at tømme de eksisterende sporingsdata mislykkedes. Interne oplysninger: %1.
11740. Ukendt printprocessor.
11741. MSBUILD: fejl MSB1009: Projektfilen findes ikke.
11742. Den brugerdefinerede kultur 'X' er i brug.
11743. Funktionen er kun tilgængelig i forespørgselstilstand.
11744. URL-typen kan ikke bruges til denne handling.
11745. Log af netværket
11746. DISABLE BACKUP -- Deaktiverer kørsel af planlagte daglige sikkerhedskopieringer
11747. En kommando, der blev sendt til radioen fik timeout. Adapteren svarede ikke.
11748. Tjenesten er optaget.
11749. Objektet blev ikke fundet i kataloget.
11750. Fejl under læsning af filen: [2]. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
11751. Det var ikke muligt at skrive tilstand til XML-fil. Fejl = %1!lu!
11752. Et CDATA-afsnit blev ikke lukket.
11753. Forbindelsen til porten %1 blev afbrudt pga. inaktivitet.
11754. Fuldførelse fjernet
11755. Ugyldigt navn på programgruppe
11756. Der blev fundet en stemme på et eksternt sted ved tilbagekald.
11757. Kanalnummeret er uden for det gyldige område
11758. Diskens layout indeholder partitioner, som er mindre end minimumstørrelsen.
11759. VPN-forbindelsen mellem computeren og VPN-serveren kunne ikke oprettes. Den hyppigste årsag til denne fejl er, at mindst én internetenhed (f.eks. en firewall eller en router) mellem computeren og VPN-serveren ikke er konfigureret til at tillade GRE-protokolpakker (Generic Routing Encapsulation). Hvis problemet fortsætter, kan du kontakt netværksadministratoren eller internetudbyderen.
11760. Der blev importeret en række kort i kortsamlingen.
11761. Egenskabslageret blev ikke initialiseret.%1
11762. Gruppepolitikklienttjenesten er i øjeblikket konfigureret som en delt tjeneste.
11763. Du har ikke de nødvendige rettigheder til at færdiggøre installationen for alle brugere af denne maskine. Log på som administrator, og forsøg igen.
11764. %2 mislykkedes under forespørgsel af objektidentifikatoren %3 på netværkskortet %4.
11765. Samlingen kan ikke være tom.
11766. Under forsøg på at udgive printeren til Active Directory-katalogtjenesten kunne udskriftskøen ikke finde den rigtige objektbeholder til udskriftskø, fordi der ikke kunne oprettes binding til domænet %1. Fejl: %2. Printeren er ikke udgivet i Active Directory. Du kan ikke finde den ved at søge i Active Directory.
11767. Der blev oprettet en ny CRM-logfil til systemprogrammet.
11768. Ugyldig indstilling: %1!d!
11769. QOSNotifyFlow-fejl
11770. Handlingen er ikke tilladt i den nuværende stream-tilstand.
11771. Der er allerede et maksimalt antal registrerede brugere.
11772. Tjenesten File Replication har rapporteret en ikke-kritisk fejl under degradering.
11773. Der opstod en fejl i programinstallationsdataene i Active Directory.
11774. Windows-logonprocessen kunne ikke skifte skrivebord.
11775. Markeret ved alle WinINet-hændelser vedrørende oprettelse eller destruktion af INTERNET-handles
11776. Headerværdier må ikke være længere end X tegn.
11777. IDQ-filen %2 blev ikke fundet.
11778. TypedReference skal initialiseres.
11779. Indholdsindekset kan ikke læses.
11780. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at offlineaktiveringsdataenes format er forkert.
11781. Den buffer, der blev sendt til denne metode, er for lille.
11782. Opretter mapper Mappe: [1]
11783. Sikkerhedsoplysninger for nøglen [2] kunne ikke læses. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstrækkelig adgang til nøglen, eller kontakt supportteknikerne.
11784. Assemblies har kun adgang til dialogboksene Åbn fil og Gem fil og kan åbne og gemme filer ved hjælp af disse dialogbokse. Denne tilladelse giver assemblies mulighed for at hente indholdet af en fil eller gøre det permanent uden at åbne filen eller få tilladelse til at foretage filinput/-output i de pågældende filer.
11785. Scriptet for %3 mislykkedes efter %1 sekunder.
11786. Sikkerhedstilknytninger kunne ikke føjes til IPSec-driveren. Den mest almindelige årsag er, at det tog for lang tid at gennemføre IKE-forhandlingen. Hvis problemet opstår igen, skal du begrænse indlæsningen på den defekte computer.
11787. Tjenesten Tid er ophørt med at annoncere som en tidskilde, da det lokale ur ikke er synkroniseret.
11788. Printserversikkerhedsbeskrivelsen for %1 er ugyldig. Standardsikkerhedsbeskrivelsen for printservere anvendes.
11789. Tolkningsfejl for manifest: Kun ét element på øverste niveau er tilladt i et XML-dokument.
11790. Den angivne adgangstilstand understøttes ikke.
11791. Filsystemet %2!ls! kunne ikke importeres fra disc. Filen %1!ls! findes allerede i billedhierarkiet som en mappe.
11792. Egenskaben InitialLeaseTime kan kun indstilles, når rettigheden er i starttilstand. Tilstanden er 'X'.
11793. Indholdsindeksserveren kan ikke opdatere eller få adgang til data pga. en delingsfejl. Stop søgetjenesten, og start den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du nulstille og gennemsøge indholdsindekset igen. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at slette indholdsindekset og oprette det igen.
11794. Mindre uoverensstemmelser på drevet slettes.
11795. Viser, at transaktionstilstanden i et undertræ til registreringsdatabasen ikke er kompatibel med den anmodede handling. Der kan f.eks. være foretaget en ny anmodning, mens den forrige stadig blev behandlet, eller der er blevet anmodet om at køre en transaktion, når der ikke i øjeblikket er en i gang.
11796. xsl:choose skal have mindst én underordnet xsl:when.
11797. Feltet 'X' blev ikke fundet.
11798. Mail List Requests & Errors
11799. Indeksværdien er ikke gyldig.
11800. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen, da indholdsudbyderen eller enheden ikke tillader det. Du kan muligvis løse problemet ved at besøge indholdsudbyderens onlinebutik for at hente rettigheder til synkronisering.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions