English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25301. Server startet
25302. Peer sendte ikke et gyldigt computercertifikat
25303. Cacheoplysningerne er blevet hentet fra klienten
25304. Der kunne ikke genoprettes nogen filer.
25305. Ugyldig anmodningskode
25306. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes. Windows blev ikke godkendt på tjenesten Active Directory på en domænecontroller. (Kald af funktionen LDAP Bind mislykkedes). Se fejlkoden og beskrivelsen under fanen Detaljer.
25307. t: temporært. Sessionstilstandsdataene gemmes i databasen "tempdb". Lagrede procedurer til styring af sessioner installeres i databasen "ASPState". Dataene er ikke persistente, hvis du genstarter SQL. (Standard)
25308. Tjenesten %1 blev ikke konfigureret som anmodet
25309. Typenavnet:"X" for egenskaben:"Egenskabsnavn" af typen:"Typenavn" er ikke et gyldigt sproguafhængigt typenavn.
25310. Slå udskrivning af `#' til/fra for hver buffer der overføres
25311. Et foruddefineret handle refererer til den angivne registreringsdatabasenøgle.
25312. Værdien af attributten "minOccurs" skal være "0" eller "1".
25313. Der kan ikke oprettes forbindelse til scriptet <%2>.%1
25314. ExitPoint %2 manglede på serveren %3
25315. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som andet argument.
25316. Den anden forhandlingspart i forhandlingen om sikkerhed kræver stærk kryptering, men det understøttes ikke på den lokale computer.
25317. Rækkefølge for oprettelse af gatewayforbindelse
25318. ProvSysException, ErrorCode=%1!d!, Message=%2.
25319. Antallet af parametre er %1!d!
25320. Guiden tilpasser den del af computerens sikkerhedspolitik, der er reserveret til dig, den aktuelle bruger. Denne indstilling passer til virksomhedsbrugere, der vil foretage politikændringer uden at påvirke andre brugere af denne computer.
25321. Det aktiverede medlem understøttes ikke i et dynamisk modul.
25322. Systemgendannelse kunne ikke rette problemet. Prøv et andet værktøj i menuen Indstillinger for systemgenoprettelse.
25323. Systemet har forsøgt at indlæse et apartment-trådet modelfilter, der er markeret i en flertrådet filter-daemon. Dokumentet forsøges behandlet i en enkelttrådet filter-daemon. Da flertrådet filtrering er mere effektiv, skal du forsøge at anskaffe den flertrådede version af filteret.
25324. Der kunne ikke opnås adgang til tjenesten Windows Installer. Dette kan ske, hvis Windows Installer er installeret forkert. Kontakt din supportafdeling for at få hjælp.
25325. Erstatter cachepostens metadata med en 'HTTP/1.1 200 OK' statuslinje for at opfylde HTTP-cacheprotokollogikken.
25326. Arbejdsmappen '%1!ls!' kan ikke angives. Der er %2!I64d! byte tilgængelig plads. Der kræves ca. %3!I64d! byte.
25327. Der er intet fysisk, logisk klyngenummer til det virtuelle klyngenummer 0 i dataattributtet for afspejlingen af masterfiltabellen.
25328. Det første argument er ugyldigt.
25329. Dokumentet til sikkerhedskomponenterne er beskadiget.
25330. Daglig %1 - %2
25331. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke starte, fordi indstillingen for skrivebordstilpasning er deaktiveret
25332. Microsoft-indstillinger
25333. Test progress
25334. En skærm har returneret en DDC/CI-egenskabsstreng, der ikke overholder specifikationen for ACCESS.bus 3.0, DDC/CI 1.1 eller MCCS 2 Revision 1.
25335. Windows Media Center-extender '%1' blev deaktiveret.
25336. Bufferen er ikke fyldt helt op.
25337. Brugerkontodatabasen er ikke konfigureret korrekt.
25338. Et programspecifikt kategorinummer, som er tildelt denne post.
25339. Fejl i DNS-postformatet.
25340. Den angivne klyngestørrelse er for stor til %1.
25341. OLE-tjenestens filmapping findes allerede.
25342. CBS-klienten blev ikke installeret. Seneste fejl: %1
25343. Den bruger, som var tilsluttet port %1, har fået afbrudt forbindelsen, fordi følgende interne godkendelsesfejl opstod i sikkerhedsmodulet fra en tredjepartsproducent: %2
25344. Der er ikke registreret en filparser til denne filtype.
25345. Serveren kunne ikke fastslå, om en meddelelse i køen blev afsendt af en pålidelig partner, da der opstod en uventet fejl i en COM+-katalogkomponent. Afsenderen forudsættes upålidelig. Det katalog-API, der udløste fejlen, og den tilhørende fejlkode, vises nedenfor.%1
25346. Medlemmer i denne gruppe kan få deres adgangskoder replikeret til alle skrivebeskyttede domænecontrollere i domænet
25347. Chipkortet har ikke nok hukommelse til at gemme oplysningerne.
25348. Forbindelses-id (%2), der er knyttet til forbindelse og anmodning (anmodnings-id %1), vil blive parset.
25349. Der er ikke knyttet nogen controllerporte til denne LUN.
25350. Ugyldig parameter: %1!S!
25351. Tjenesten Brugerprofil er stoppet.
25352. Opret en biblioteksassembly
25353. Tjenesten File Replication er stoppet.
25354. Disken i drev %1 har ikke noget navn.
25355. WMDRM-inputtillidsautoriteten understøtter ikke den anmodede handling.
25356. Hvis værdien 'default' findes, skal 'use' enten være 'optional', eller den må ikke findes for : %1.
25357. System er gendannet til tidligere gendannelsespunkt.
25358. Skemaopdateringen mislykkedes: dobbelt RDN.
25359. Du skal også aktivere lagring af midlertidigt indhold på harddisken for at kunne bruge to-trins kodning med inputenheden.
25360. Computeren kunne ikke initialisere en netværksgrænseflade, der er tilsluttet systemet. Fejlkoden er: %1.
25361. COM-serveren til Fjernsupport er startet.
25362. Egenskaben Owner kunne ikke angives til et vindue, som er lukket.
25363. Enheden er ikke tilsluttet i øjeblikket, men er en husket forbindelse.
25364. Ukendt godkendelsesmekanisme.
25365. Der kunne ikke findes nogen kontooplysninger for den angivne opgave i sikkerhedsdatabasen til Opgavestyring.
25366. Pinkoden til chipkortet er udløbet.
25367. Den underliggende forbindelse blev lukket: X.
25368. Rækken har ingen rækkespecifikke kolonner.
25369. Der er fundet en tom streng til attributnavnet til et element på afspilningslisten.
25370. (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
25371. Der opstod en fejl under angivelse af afslutningshændelsen %1 for logbehandlingsrutinen. Følgende kode blev returneret fra SetEvent: %2.
25372. Ukendt bestemt adgang (bit 0)
25373. Fejl ved installation af ODBC-driverstyring, ODBC-fejl [2]: [3]. Kontakt supportteknikerne.
25374. WebProxy kunne ikke foretage en automatisk genkendelse af en URI til et proxyscript.
25375. En ressourcebegrænsning i katalogtjenesten er blevet overskredet.
25376. DNS-handlingen blev afvist.
25377. BIOS kommunikerede ikke korrekt med MBR (Master Boot Record). Kontakt computerproducenten for at få instruktioner til BIOS-opgradering.
25378. En ugyldig DHCPV6-meddelelse er blevet afvist.
25379. Genoprettelse til diskenhed %1 er fuldført.
25380. Bluetooth-controller
25381. Certifikatlageret for det interne certifikat kan ikke åbnes.
25382. Bootmgr fastslog, at TPM er deaktiveret.
25383. Arbejdsprocessen kunne ikke initialiseres korrekt og derfor ikke startes. Datafeltet indeholder fejlen.
25384. Du skal bruge Rosebud for at få adgang til denne adresse.
25385. Der er opstået en fejl i COM-tjenesten.
25386. Ugyldig XML-erklæring.
25387. Indholdet af cookie = 'X' er ugyldigt.
25388. FC: %1 er længere end %2
25389. Der opstod en strukturfejl.
25390. Enhedsdriveren %1 sendte et forkert BiosLinkage-svar.
25391. Media Player kan ikke afspille lyd-cd'er korrekt, da drevet er langsomt og fejlkorrektion er aktiveret. Du kan øge ydeevnen ved at deaktivere fejlkorrektion under afspilning for dette drev.
25392. OR NOT er ikke tilladt.
25393. Objektet kan ikke konverteres
25394. Windows Media Player kan ikke sende linket, da e-mail-programmet ikke svarer. Kontroller, at e-mail-programmet er konfigureret korrekt, og prøv derefter igen. Yderligere oplysninger om e-mail finder du i Windows Hjælp.
25395. Fejl under RPC-serialisering: (%1)
25396. Angiver, om proceskomponenten er tilknyttet en realproces.
25397. Fundet SID: %1.
25398. Der blev angivet en ugyldig parameter under kontekstregistreringen.
25399. Faxtjenesten er stoppet.
25400. Det reserverede ord NDATA mangler.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions