English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1401. Adgangskoden er for kompleks til at blive konverteret til en LAN Manager-adgangskode. Den returnerede LAN Manager-adgangskode er en tom streng.
1402. Kommunikationsfejl med enheden. Formateringen mislykkedes.
1403. Gendannelse af en eller flere komponenter er fuldført med fejl. En eller flere komponenter er måske ikke genoprettet korrekt.
1404. Bootmgr kunne ikke hente BitLocker-diskenhedshovednøglen fra indholdet af nøglefilen.
1405. RF-controller
1406. Handlingen er ikke tilladt, fordi den angivne disk ikke er tom.
1407. Fjernsupport registrerede, at baggrunds- og skærmindstillingerne ikke blev gendannet inden lukning. Der blev foretaget et forsøg på at gendanne disse indstillinger.
1408. Ugyldig på øverste niveau af dokumentet.
1409. Heltalsværdien skal være mellem %1 og %2 inklusive
1410. Kørslen blev stoppet, fordi en ressourcegrænse er nået. De resultater, som blev indhentet inden afbrydelsen, er returneret, men kørslen kan ikke genoptages.
1411. , dlen = %1!d!
1412. En tjeneste med det samme navn findes allerede på systemet.
1413. BitLocker-kryptering på diskenheden kunne ikke fjernes.
1414. Datagrammer mislykket fragmenteret = %1!u!
1415. Provideren findes ikke.
1416. Jobbet blev sat i kø til %1 tilsluttet %2
1417. Der er for mange fejl til, at det er muligt at fortsætte.
1418. Ukendt værdi for TypeCode.
1419. Kontoen, der blev brugt, er en servertillidskonto. Brug en global eller lokal brugerkonto til at få adgang til denne server.
1420. Den angivne URL-adresse er ikke gyldig.
1421. Windows Media Player fandt et problem med temafilen. Temafilen er muligvis ikke gyldig.
1422. En CustomAttribute kan ikke sendes med et argument af typen Typenavn.
1423. ACL'erne blev gendannet.
1424. Uret har for mange avancerede funktioner til at udføre anmodningen.
1425. Ugyldig programsti
1426. Kodegruppen blev fjernet fra niveau X.
1427. Indholdsindekset på %2 kunne ikke initialiseres. Fejl %3.%1
1428. Programmets manifest henviser direkte eller indirekte til to eller flere komponenter, som har vinduesklasser med samme navn.
1429. Sidestørrelsen er ikke et helt multiplum af sektorstørrelsen på den enhed, der indeholder indekset.
1430. Der er allerede en adresse tilknyttet transportslutpunktet for netværket.
1431. Belastningsfaktoren skal være mellem 0,1 og 1,0.
1432. En disk i diskenhedens layout har udvidelser til mere end én plex.
1433. Der blev ikke fundet elementer i hændelsesblokken til afspilningslisten.
1434. Automatisk oplåsning er deaktiveret for diskenheden %2.
1435. Et ekstra ExitPoint %2 blev fundet på serveren %3
1436. Et svar på en HEAD-anmodning har en anden Content-Length-header.
1437. Destinationen afbrød forbindelsen, før initiatoren kunne gå til fuldfunktionsfase.
1438. Indeksoverførslen blev ikke udført på nogen af søgeserverne. Windows Search Service prøver nu at genindlæse det forrige indeks på søgeserverne. %1
1439. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Handlings-id'et %1 er længere end forventet.
1440. Viser politikassemblies
1441. Der er oprettet en identisk handlerdefinition for en handling.
1442. Klienten skal registreres, før den tilsigtede handling køres.
1443. Du kan ikke ringe op til denne forbindelse ved logon, da den er konfigureret til at bruge legitimationsoplysningerne for den bruger, der er logget på.
1444. Der opstod fejl under signaturbekræftelsen.
1445. Dokumentgennemsøgningen blev stoppet. Dette er en intern fejlkode og burde ikke længere blive rapporteret til brugere. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
1446. Det logiske klyngenummer kunne ikke hentes i dataattributtet for afspejlingen af masterfiltabellen.
1447. Den angivne egenskab er ikke et gyldigt XML-dokument.
1448. FTP-anmodningsmetode=Metodenavn.
1449. Der er blevet registreret en tidligere forekomst af gruppepolitikklienttjenesten.
1450. Der kan ikke skrives til det angivne eksempel.
1451. Indstillingerne for den aktuelle gruppepolitik specificerer, at kun kritiske diskenheder kan medtages i en sikkerhedskopiering.
1452. Navneområdet "%1" indeholder ingen funktioner.
1453. Der blev gjort forsøg på at oprette en invitation eller udstede legitimationsoplysninger, der er længere end det maksimalt tilladte. Legitimationsoplysninger, der hentes fra gruppeopretteren, foretrækkes.
1454. De nødvendige egenskaber til kontoen %1 for computeren kunne ikke ændres
1455. Sammenlægningen er startet på %1.
1456. Fejlbehandlingen vil svare senere.
1457. Meddelelsen kunne ikke flyttes til den inaktive kø %3. Kontroller, at køen findes, og at brugere har tilladelse til at sende. Meddelelsen blev flyttet til systemets inaktive transaktionskø. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %4 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2253-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder. Fejl %1: %2
1458. Ugyldig etiket i ILGenerator.
1459. Fjern udbyder.
1460. Ingen andre handlinger end åbning og lukning er gyldige i en lukket medieafspiller.
1461. Forbindelsen til serveren blev ikke afbrudt korrekt.
1462. ISDN Async V.120
1463. Der kan ikke oprettes en ny køfil.%1
1464. Ændring af domænets tillidsforhold
1465. Cirkulær afhængighed: Tjenesten %1 afhænger af en gruppe, som starter senere.
1466. Disken kunne ikke sættes online.
1467. TRA - Foretræk transporttilstand %1!-10.10s!
1468. Message Queuing API-funktionen har returneret en uventet fejl %1
1469. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på mediet %2, fordi mediet er placeret på et deaktiveret drev. Du skal aktivere drevet, før du flytter mediet til den frie gruppe. Hvis mediet er placeret i et selvstændigt drev, skal du skubbe mediet ud (manuelt) og bruge et andet drev.
1470. Standardspecialbrugerklasse til klienter med begrænset adgang
1471. Der blev gjort forsøg på at importere gruppedatabasen, mens der stadig var oprettet forbindelse til gruppen. Gruppen skal lukkes før denne handling. Fejlen returneres også under forsøg på at deltage i en gruppe, der allerede er åben.
1472. Programmet til hentning af filer i Windows Media Player fungerer ikke korrekt, da afspillerens hovedvindue ikke kunne findes. Prøv at genstarte Windows Media Player.
1473. Sessionen, der blev anmodet om, er ugyldig.
1474. Windows skal bruge driveren til enheden [%1]. Klik på Indlæs drivere, og indlæs den ønskede enhedsdriver.
1475. URI-formater understøttes ikke.
1476. Replikatoren forsøgte at logge på %2 som %1 og mislykkedes.
1477. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 15
1478. Et ikke-genkendt ManipulationMode-flag blev fundet.
1479. Sidefilen kan ikke oprettes på en diskette.
1480. Den angivne værdi har ugyldige ikke-ASCII-tegn.
1481. RADIUS-proxyen kan ikke modtage svar på grund af en netværksfejl. Fejlkoden er %2.
1482. Funktionen Failover Clustering er ikke installeret på denne node.
1483. WinHTTP er ikke initialiseret; API-kaldet er ikke tilladt
1484. Nyt medie med navnet "%1" i biblioteket %2 blev registreret til at bave mindst én ikke-genkendt side og mindst én genkendt side. Mediet er muligvis beskadiget.
1485. %1 er nu den primære domænecontroller for domænet.
1486. Det var ikke muligt at konfigurere %2-logføringen (mappe %4), Status: %1.
1487. Dette er en intern fejl: Denne anmodning kan ikke gennemføres, fordi filter-daemon er blevet lukket.
1488. Den binære MOF i ressourcen med navnet %1 i billedfilen %2 er ugyldig.
1489. Proces til nedlukning af en drivervært.
1490. Denne URL-adresse svarer ikke til det valgte websted. Benyt et URL-adressenavn, der svarer til webstedet, eller brug et jokertegn (*).
1491. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_open i XA Resource Managers DLL-fil '%1'. Kaldet mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%2 Linje=%3.
1492. Elementet '%1' er ikke tilladt som medlem af substitutionGroup '%2'.
1493. Den infrarøde filoverførselstjeneste modtog filen "%1", men kunne ikke flytte den til mappen med modtagne filer. Filen, som blev rapporteret var %2. Kontroller, at mappen med modtagne filer eksisterer og har nok ledig plads.
1494. The imaging operation was canceled.
1495. Funktionen %1!S!:%2!S! blev ikke fundet.
1496. Handlingen krævede selvreparation for at kunne aktiveres.
1497. DHCP-tjenesten kunne ikke anvende databasen. Hvis denne tjeneste blev startet første gang efter opgradering fra NT 3.51 eller tidligere, skal du køre hjælpeprogrammet upg351db.exe på DHCP-databasen for at konvertere den til det nye JET-databaseformat. Genstart DHCP-tjenesten, når du har opgraderet databasen.
1498. Der kan ikke allokeres hukommelse til TDI-informationsblok. Luk et eller flere programmer, og prøv igen.
1499. Sikkerhedssystemet har modtaget et godkendelsesforsøg, og fastslået, at protokollen %1, der foretrækkes af klienten, er gyldig.
1500. Diskkvota overskredet

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions