English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

5601. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Destinationscomputeren returnerede et tomt svar på anmodningen.
5602. Den beregnede kontoidentifikator er ugyldig, fordi den er uden for området af den aktuelle kontoidentifikationsgruppe, der hører til denne domænecontroller. Den beregnede relative id er %1. Prøv at ugyldiggøre denne domænecontrollers kontoidentifikationsgruppe. Det vil få domænecontrolleren til at hente en ny kontoidentifikationsgruppe.
5603. En ElementType-erklæring skal indeholde en "name"-attribut.
5604. Fandt domænecontroller %1 for domænet %2
5605. Det aktuelle drev kan ikke låses.
5606. Tjenesten IIS Admin eller World Wide Web Publishing eller en tjeneste, som er afhængig af dem, kunne ikke starte. Der kan være opstået en fejl i tjenesten eller afhængige tjenester under starten, eller de kan være deaktiverede.
5607. Handlingen understøttes ikke i en skrivebeskyttet InputGestureCollection.
5608. Ordlisten i hukommelsen er beskadiget, Årsagen er et forkert filter, en forkert ordidentifikation eller en anden forkert indekseringskomponent.
5609. Det fysiske medie %x er deaktiveret.
5610. Ressourcestyring har udført en enkeltfaset allokering af transaktionen.
5611. Driveren blev ikke oprettet.
5612. Nummeret kan brændes, men der er brændingsgrænse for afspilningslisten.
5613. Miljøet har opdaget en manglende konsekvens i sin interne tilstand under kørslen. Dette angiver en mulig ustabilitet i processen, der kan være forårsaget af de brugerdefinerede komponenter, der kører i COM+-programmet, de komponenter, de anvender, eller andre faktorer. %1
5614. Der var overløb i den cirkulære buffer, som gemmer indgående data fra musen (Bufferstørrelsen kan indstilles i registreringsdatabasen).
5615. Forlader Diskraid...
5616. Ugyldig asynkron RPC-handlen til denne handling.
5617. Der kan ikke oprettes en type, som Type.ContainsGenericParameters er sand for.
5618. En bitmaske, der repræsenterer processorer, som trådene i processen har tilladelse til at køre på.
5619. Lyttefunktionsadapter
5620. En netværkslæsning eller -skrivning mislykkedes.
5621. Omdirigeringen afviste den allokerede SMB-tælling via nul.
5622. '%1' og indholdsmodellen udelukker hinanden.
5623. Diskens serienummer er %1
5624. Der oprettes en objekt id-fil.
5625. Dette objekt kan ikke angives i en gruppe.
5626. Den valgte disk har en MBR-partitionstabel. På EFI-systemer kan Windows kun installeres på GPT-diske.
5627. Dot4Usb AddDevice - logmeddelelse for testhændelse <%2> <%3>.
5628. Windows Loader er beskadiget.
5629. %2: Ethernet@WireSpeed er aktiveret og kunne ikke forhandle maksimal forbindelseshastighed. Kablet eller forbindelsen er muligvis fejlbehæftet.
5630. Et antispywareprodukt fra tredjepart er ikke aktiveret. Det er ikke muligt at aktivere antivirusproduktet automatisk. En administrator skal aktivere antivirusproduktet manuelt.
5631. Aktiver computer- og brugerkonti, der skal være betroet til delegering
5632. %1 har registreret, at enheden ikke kan oplyse sin status under udførelse af handlingen %2.
5633. Egenskaben Egenskabsnavn.X, som kan vedhæftes, blev ikke fundet.
5634. Symbolske kæder for fjern til lokal er deaktiveret.
5635. Headeren 'X' kan ikke ændres direkte.
5636. Ugyldig boolesk værdi (%1). Egenskaben med den ukendte booleske værdi ignoreres. Gyldige booleske værdier er TRUE/FALSE eller 0/1.%2%3%4%5
5637. Parameterværdien X skal være større end nul.
5638. Der er ikke flere interne fil-id'er til rådighed.
5639. Dette bliver aldrig udskrevet.
5640. Den angivne diskenhed har allerede en bevarelsespartition.
5641. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne driveren %1 (%2) under gendannelse af udskriftskøer fra en fil. Rapporteret fejl: %3. Dette kan ske, hvis driveren kræver en fil, Printbrm.exe ikke har sikkerhedskopieret, eller hvis brugeren ikke har tilladelse til at installere drivere på destinationscomputeren.
5642. BITS har påbegyndt lytning efter peer-server-meddelelser.
5643. Den åbne procedure for tjenesten "%1" i DLL-filen "%2" genererede en undtagelse. Ydelsesdata for denne tjeneste vil ikke være tilgængelige. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder undtagelseskoden.
5644. Metoden skal repræsentere en generisk metodedefinition på en generisk typedefinition.
5645. Føjer en assembly til assemblycachen
5646. Der blev fundet en ugyldig egenskab i sorteringsspecifikationen.
5647. EventMessageFile kan ikke findes til hændelseskilde for %1. RegOpenKeyEx returnerede %2. Trap'en bliver ikke sendt.
5648. Certifikatet til den sikre processor blev installeret.
5649. Problemet kan skyldes uspecificerede ændringer i systemkonfigurationen.
5650. Microsoft-Windows-Video For Windows
5651. Meddelelse fra %1 til %2 den %3
5652. Forbereder genoprettelse...
5653. Restore serial port settings failed.
5654. Plug and Play-tjenesten er ikke tilgængelig på fjerncomputeren.
5655. Skrivbare NC'er forhindrer denne domænecontroller i at blive degraderet.
5656. Linje %1, position %2
5657. Dokumentformatet genkendes ikke af filteret.
5658. Den virtuelle harddisk er defekt. Den virtuelle harddisks blokallokeringstabel er defekt.
5659. Der kan ikke oprettes en abstrakt klasse.
5660. Dette er ikke en ModuleBuilder til fejlfinding.
5661. Der opstod en fejl under signering af en meddelelse: %1
5662. DDE-share-ændring
5663. Forbindelsen til porten blev afbrudt pga. BAP-politikken.
5664. Ugyldig opkaldsrettighed.
5665. Logtjenesten registrerede en logsektor, hvis tilknytning er blevet flyttet.
5666. Det ønskede emne blev ikke fundet.
5667. Der blev fundet flere ikke-identiske overordnede FID i mappen ICB ved blokken %1.
5668. Browserdriveren har modtaget en valgpakke fra computeren %2 på netværket %3. Datafeltet indeholder den modtagne pakke.
5669. Optæller sikkerhedskopier af systemtilstanden ...
5670. Program = %1 (%2)
5671. Der findes ingen fejlfindingsindstillinger.
5672. NTFS-mappen er et genfortolkningspunkt.
5673. Tekstattributværdien 'X' er af typen 'Typenavn', men typen 'Typenavn' blev forventet.
5674. Data i en af parametrene er mere, end funktionen kan arbejde på.
5675. Den eksekverbare sti, du har angivet, findes ikke. Kontroller, at den angivne sti er korrekt.
5676. Opgavemotoren har modtaget en meddelelse om at starte opgaven
5677. System-DMA-controller
5678. SuperiorTransactionManager: %1
5679. Den første ramme kan ikke modtages på port %1 pga. følgende fejl: %2. Brugerens forbindelse er blevet afbrudt.
5680. Der er ikke tilstrækkeligt systemlager.
5681. Ressource-URI (%1) understøtter ikke ufiltreret optælling. En af følgende filterdialekter er påkrævet: %2.
5682. INTERN fejl - Underdisken med logfilen er for lille til enheden
5683. %1 - Rodmappen findes ikke
5684. WPAD-konfigurationsfil blev fundet ved hjælp af DNS: ConfigurationURL=%2, DetectFlags=%3
5685. Den valgte handling er ugyldig.
5686. Modtog forkert start-opcode. Opcode = %1!d!
5687. En DHCPV6-meddelelse blev afvist, da serveren ikke er godkendt til at behandle meddelelsen.
5688. Anvendelse af symbolsk kæde
5689. %1 procent færdig. (%2 af %3 datafiler er behandlet)
5690. Den angivne meddelelse er ufuldstændig. Signaturen blev ikke godkendt.
5691. Tilstand uden &cookies:
5692. Der er ingen disk i drev [2]. Indsæt en disk og klik på Forsøg igen, eller klik på Annuller for at gå tilbage til den enhed, som tidligere blev brugt.
5693. Resterende tid: {[1] minutter }{[2] sekunder}
5694. Gendannelsesenheden er mindre end kildeenheden. Prøv igen med en gendannelsesenhed af samme eller større størrelse.
5695. Den gennemsnitlige opkaldstid har oversteget 10 minutter. Hvis dette ikke er forventet, skal du læse artikel 910904 i Microsoft Knowledge Base på http://support.microsoft.com for at få oplysninger om brugen af funktionen COM+ AutoDump til automatisk generering af dumpfiler og/eller afslutning af processen, hvis problemet opstår igen.%1
5696. cachelagring deaktiveret
5697. Konstantstrengen ']]>' er ikke tilladt i elementindhold.
5698. configSource skal kun angives i et tomt element
5699. Der er genkendt en interrupt-konflikt for %1.
5700. Ugyldigt katalognavn %1. SQLSTATE=42000

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions