English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

27401. Navnet på maskinen, hvor der skal læses eller skrives hændelser.
27402. FEJL - Den angivne placering %1 er allerede tilføjet som en destination for sikkerhedskopien.
27403. Verificeringen af USN-journalfilen er udført.
27404. Handlingen er gennemført.
27405. Den planlagte sikkerhedskopiering, der er konfigureret på denne computer, er ændret.
27406. Når "content" er "mixed", skal "order" være "many".
27407. Handlingen kan ikke udføres, da denne zone er lukket.
27408. %1 mappen har en filstørrelse større end nul.
27409. WS-Management-tjenesten understøtter ikke landestandarden.
27410. Windows Media Player kan ikke brænde lyd-cd'er, fordi nogle af de elementer på listen, som du valgte at købe, ikke kunne hentes fra onlinebutikken.
27411. Indbygget gruppe, der bruges af Internet Information Services.
27412. Denne handling kan ikke udføres, da filteret er aktivt.
27413. %1-pakkefiltrering er deaktiveret. Statiske filtre, der er konfigureret for tjenesten Routing og Remote Access anvendes ikke.
27414. Mislykkedes i CryptExportPublicKeyInfo(), første opkald. LastErr- %1!lu!t
27415. %1!d! sec
27416. Destinationsmatrixen er ikke kompatibel med objekter i X.
27417. Den angivne sti bliver brugt til af SUBST.
27418. Der opstod en intern kommunikationsfejl. Omdirigeret udskrivning fungerer ikke længere for en enkelt brugersession. Kontroller status for Enhedsomdirigering til Terminal Services i mappen System i Enhedshåndtering.
27419. Sikkerhedskopiering af EFS-certifikat og nøgle.
27420. %2 : Fik timeout under en handling.
27421. Begyndelsen eller slutningen af rækkesættet eller kapitlet er nået.
27422. Verbumnummer er gyldigt, men verbet kan ikke udføres nu
27423. Automatisk konfiguration af IPv4-adresse . . : %1%2
27424. Illegal null value
27425. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke åbne registreringsdatabasenøglen %1. Fejlkode %2. Dette kan ske, hvis en vigtig Windows-ressource (f.eks. registreringsdatabasen) ikke er tilgængelig, hvis COM (Component Object Model) ikke kan initialiseres, eller hvis Printbrn.exe ikke kan allokere hukommelse. Se den Windows-fejl, der blev returneret af denne hændelse, for at finde årsagen.
27426. Typen 'Typenavn' må ikke bruges som et typeargument.
27427. Attribut '%1' er ikke tilladt på globale '%2'-deklarationer.
27428. Programmet kører allerede Dispatcher.
27429. Volume Change Journal slettes.
27430. Filpostsegmentet %1 er ikke læseligt.
27431. PowerPC-processor
27432. Et programdefineret tilbagekald gav ugyldige data under opkald.
27433. Motoren kunne ikke modtage opgaven.
27434. Windows kunne ikke diagnosticere manglende virtuel hukommelse.
27435. En eller flere rækker blev ændret, således som provideren tillader det.
27436. Størrelsesgrænsen for denne anmodning blev overskredet.
27437. Ejeren af abonnementet PerUser er ikke logget på det angivne system
27438. Den angivne adgangskode til Fjernsupport var forkert. RDP-sessionen blev afsluttet. IP-adressen på forbindelsesmaskinen er %1
27439. Anden (KE)-datadel blev sendt
27440. Al intranetkode får ret til at læse fra intranetkodens installationsmappe.
27441. Afspilningen af det næste nummer på afspilningslisten kunne ikke genoptages.
27442. Det lykkedes ikke at oprette et fysisk enhedsobjekt for enhed %1 i buskomponent i brugertilstand.
27443. Reservesidesættet for hukommelsesblokken for VID-driveren kan ikke bruges i låseanmodningen, fordi det ikke er stort nok. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
27444. Der opstod en fejl i det primitive SMI-installationsprogram under installation eller behandling.
27445. L2TP-forbindelsen kunne ikke oprettes, fordi sikkerhedslaget ikke kunne forhandle kompatible parametre med den eksterne computer.
27446. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) har installeret udskriftskøen %1 på port-FIL:. Der kræves ingen brugerhandling.
27447. Den lokale adapter returnerede en forkert ACL-datapakke, som blev kasseret.
27448. Der er ingen protokol tilgængelig, fordi en manglende URL genererede en fejlkode.
27449. Script til lukning
27450. Denne diskenhed er låst ved hjælp af BitLocker-drevkryptering. Vend tilbage til Kontrolpanel for at låse diskenheden op.
27451. Der er ikke nogen tilgængelige IPv6-adresserettigheder på netværket med præfikset %1.
27452. Der er oprettet startfejlfinding på Bootmgr, så der kan ikke hentes TPM-baserede nøgler.
27453. Korrigeret tærskel for platformsfejlinterrupt overskredet. Interrupt er deaktiveret. Pollingtilstand er aktiveret.
27454. Formatet for det angivne meddelelsesnavn er ugyldigt.
27455. Fjerncomputeren er ikke tilgængelig.
27456. Kodegruppens tilladelsessæt blev ændret til "X" på niveau Y.
27457. Et opkald til en CryptoAPI-funktion mislykkedes.
27458. Computeren kunne ikke føjes til domænet. Du har overskredet det maksimale antal computerkonti, du kan oprette på dette domæne. Kontakt systemadministratoren for at få grænsen nulstillet eller øget.
27459. Sikkerhedskopiering til %1 startes.
27460. Brugeren afbrød transformationen.
27461. HTTP-serveren kunne ikke oprette hovedforbindelsessocketen. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
27462. Det angivne filnavn er ugyldigt.
27463. Node %1 vælger en nøgleegenskab, men nøgler kan ikke opdateres.
27464. Handlingen blev ikke udført pga. %1
27465. Mappen blev ikke åbnet. Den kan være blevet flyttet eller slettet.
27466. Brugeren, der var tilsluttet porten %1, er blevet frakoblet pga. en alvorlig netværksfejl på det lokale netværk.
27467. Ændring af timertilstanden
27468. Skift mellem afspilning og pause
27469. Netværksforbindelsen mellem computeren og VPN-serveren blev afbrudt. Det kan skyldes et problem i VPN-overførslen og er normalt et resultat af internetventetid, eller at VPN-serverens kapacitet er nået. Prøv at oprette forbindelse til VPN-serveren igen. Kontakt VPN-administratoren, og analyser netværksforbindelsens kvalitet, hvis problemet varer ved.
27470. Angiver, om processens prioritet skal hæves, når en bruger arbejder med den.
27471. Der findes allerede en forekomst i denne højde på den angivne diskenhed.
27472. En allokeret ACL kan ikke angives i en sikkerhedsbeskrivelse.
27473. Der blev opdaget en fejl ved analyse af dataene.
27474. Klyngekonfigurationshandlingen kunne ikke annulleres.
27475. Restore Down
27476. Angiv pinkoden for at tilslutte %1!ws! ved hjælp af et certifikat:
27477. RSM-databasen modtog en I/O-fejl fra sin lagerenhed (fil=%1)(kode=%2).
27478. Stoppet midlertidigt på %1
27479. Overløb i forekomsttælleren. Dokumentet indekseres ikke.
27480. Posttype - oplysninger, advarsel, osv.
27481. URL-adressen er allerede blevet behandlet under denne opdatering. Hvis du har fået denne besked under behandling af meddelelser, er meddelelserne overflødige, eller du skal bruge Tilpas i stedet for Tilføj.
27482. Vent, mens Windows konfigurerer [ProductName]
27483. Forberedelsen er fuldført.
27484. Mappen '%1' er ikke tom.
27485. Standardshare til intern brug
27486. Fjerncomputeren returnerede ingen objekter.
27487. Fejlbehandlingen modtog control-C.
27488. CMDKEY: Der blev fundet en identisk kommandoparameter på kommandolinjen.
27489. Angiver, at generelle adgangstyper var i en adgangsmaske, der allerede skulle være afbildet i ikke-generelle adgangstyper.
27490. Tjenesten WS-Management understøtter ikke den angivne polymorfitilstand. Prøv at ændre polymorfitilstanden, og forsøg igen.
27491. Kildeserveren afviser i øjeblikket replikeringsanmodninger.
27492. Enheden skal åbnes, før den kan bruges til at modtage indhold.
27493. Station %1 findes ikke.
27494. Handlingen mislykkedes med følgende fejl: 0x%1!08x!
27495. Hent krydscertifikat fra netværk
27496. De nuværende filsystemstrukturer kan ikke flyttes.
27497. Gruppepolitikindstillingerne for computeren blev behandlet. Nye indstillinger fra %6 gruppepolitikobjekter blev registeret og anvendt.
27498. K&ørselstimeout for anmodninger (sekunder):
27499. Det primære og det sekundære objekt er allerede knyttet til hinanden.
27500. Tjenesten: %1 kører stadig. Forsøget på at rydde op i tjenesten mislykkedes

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions