English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

3301. Brugeren %1 oprettede forbindelse på port %2 d. %3 kl. %4 og afbrød forbindelsen d. %5 kl. %6. Brugeren var aktiv i %7 minutter og %8 sekunder. Der blev sendt %9 byte og modtaget %10 byte. Porthastigheden var %11. Årsagen til afbrydelsen var %12.
3302. OLESTREAM Get-metode mislykkedes
3303. Handle kunne ikke oprettes: ParentHandle=%1, Fejl=%2
3304. Der opstod en fejl i tjenesten under adgang til registreringsdatabasen.
3305. Ugyldig hashparameter - X.
3306. Denne WebRequest blev afbrudt pga. timeout. Svaret blev ikke modtaget, før den angivne Timeout-periode udløb.
3307. Parameteren ThresholdTime er en ugyldig værdi i registreringsdatabasen. Følgende standardværdi bruges i stedet: %1.
3308. Handlingen kan ikke udføres, da iSNS-firewallundtagelsen (Internet Storage Name Server) ikke er blevet aktiveret.
3309. Intet behov for synkron
3310. Der er opstået en serverfejl. Kontroller, at serveren er tilgængelig.
3311. Logoff fremtvunget af logonbegrænsninger
3312. RPC-serveren er for travl til at fuldføre denne handling.
3313. Ugyldig hash-størrelse
3314. Klik på OK for at afslutte programmet
3315. Den indtastede gruppe af cifre er ugyldig. Ret den markerede gruppe.
3316. Tjenesten %1 er startet af en anden proces og venter.
3317. Der er ikke serverlager nok til rådighed til at udføre denne kommando.
3318. Værditype
3319. Klasseinstallationsprogrammet har angivet, at standardhandlingen skal udføres for denne installationsanmodning.
3320. Parameteren domainSid skal angives til oprettelse af en velkendt SID af typen Typenavn.
3321. Peer-cacheposten er i brug og kan aktuelt ikke slettes. Prøv igen senere.
3322. Den angivne transaktion kan ikke registreres.
3323. Strengen blev parset som et tal uden fortegn og kan ikke have et negativt fortegn.
3324. Ugyldig udsteder og/eller ugyldigt serienummer.
3325. Det var ikke muligt at indsamle oplysninger fra installationsbillederne.
3326. %1!4lu! ms
3327. Installationen mislykkedes.
3328. Der blev ikke fundet nogen gyldig rækkefølge for opdateringssættet.
3329. Tryk på en tast for genstart
3330. Hardwareressourcerne for %2 benyttes allerede af en anden enhed.
3331. Præ-logonprofilen er kun markeret for manuel forbindelse.
3332. Det er ikke muligt at skifte til et element, som ikke er indsat på afspilningslisten.
3333. Den datastørrelse, der returneres af filteret, er større end den tildelte buffer. Hent og installer en opdatering til filteret.
3334. Fejl ved opdatering eller sletning af opgave.
3335. Bro: Broen kunne ikke initialiseres, da broen ikke kunne oprette et enhedsobjekt.
3336. Du kan ikke indlejre globale grupper i et blandet domæne, hvis gruppens sikkerhed er aktiveret.
3337. Konfigurationsdatabasenøglen kunne ikke læses.
3338. Den angivne modtager er ikke gyldig.
3339. Objektet har status som mislykket.
3340. De maskinspecifikke grænseindstillinger giver ikke %1 adgang til COM-serverprogrammet %2 for brugeren %3\%4 SID (%5) fra adressen %6. Denne sikkerhedstilladelse kan ændres ved hjælp af administrationsværktøjet til komponenttjenester.
3341. Der opstod en generisk parsefejl i XML-parseren, men der er ingen tilgængelige oplysninger.
3342. Dette er ikke en kryptografisk meddelelse, eller den kryptografiske meddelelse er ikke formateret korrekt.
3343. Destinationen afviste en iSCSI-PDU, der er sendt af initiatoren. De gemte data indeholder den afviste PDU.
3344. HTTP status 414: Serveren kan ikke behandle anmodningen, da anmodningens URI (Uniform Resource Identifier) er længere end det, serveren kan fortolke.
3345. Dataindsamlersæt kunne ikke startes, fordi der er for mange mapper.
3346. Systemet kunne ikke finde et IP-netværkskort.
3347. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, da headeren for maksimale konvolutstørrelse var ugyldig eller duplikeret.
3348. Ldtoken, Ldftn og Ldvirtftn OpCodes kan ikke bruge DynamicMethods som destination.
3349. Standardlegitimationsoplysninger understøttes ikke i en FTP-anmodning.
3350. Transporten angav, at forbindelsen blev afbrudt.
3351. Det angivne program til kryptografiske tjenester (CSP) understøtter ikke denne nøglealgoritme.
3352. The task contains zero or unsupported triggers.
3353. Afbrudt spejling
3354. Det første forsøg på at gennemsøge objektet mislykkedes. Der foretages et nyt forsøg.
3355. Der opstod en fejl ved brug af SSL-konfigurationen til socket-adressen %2. Fejlens statuskode findes i de returnerede data.
3356. En enhedsreference må ikke indeholde navnet på en enhed, der ikke er parset.
3357. 'X' er ikke en understøttet handle-type.
3358. KTMRM-tjenesten kunne ikke indlæse systemgendannelsesoplysningerne, og tjenesten afsluttes. Prøv at genstarte tjenesten. Hvis tjenesten ikke starter, kan du kontakte produktsupport. Fejloplysninger: %1
3359. Godkendelsesdataene for SRK (Storage Root Key) for TPM (Trusted Platform Module) er ikke nul.
3360. Delegeringen er ikke korrekt.
3361. Maksimalt antal åbne filer pr. session
3362. De ældre V2-data, der importeres, er ugyldige
3363. Objekter til gruppepolitik er allerede defineret for domænet %1.
3364. Applies a 4x4 extended checkerboard pattern.
3365. Windows Media Player kan ikke afspille, brænde eller kopiere ("rip") den beskyttede fil, fordi du ikke har de korrekte rettigheder.
3366. Windows kan ikke installeres på denne disk.
3367. DLL-versionen er forkert.
3368. Ugyldig xml:space-erklæring.
3369. Statussvaret (X) forventes ikke som svar på 'Y'-kommandoen.
3370. Programgruppen '%1' har overskredet indstillingerne for jobgrænse.
3371. Der blev fundet to forskellige objekter, der er tilknyttet den samme URI, 'X'.
3372. Oplysninger om netværks-id er blevet beskadiget.
3373. Attributtet kan ikke fjernes, fordi det ikke findes i objektet.
3374. Parameteren for enhedsobjektet er enten ikke et gyldigt enhedsobjekt eller er ikke tilknyttet den diskenhed, der er angivet af filnavnet.
3375. Windows Installation kan ikke fortsætte, fordi den påkrævede driver ikke kunne installeres.
3376. Der er ikke en tilgængelig IP-adresse til opkaldsklienten.
3377. Logical Disk Manager kan ikke afsikre systempartitionen.
3378. %1 er en ugyldig parameter.
3379. Under installationen af katalogtjenesten blev denne servers maskinkonto slettet, hvilket betyder, at domænecontrolleren ikke kunne startes.
3380. COM+-hændelsessystemet kunne ikke oprette en forekomst af MultiInterfacePublisherFilter %2, der er defineret i hændelsesklasse %3. %4 returnerede HRESULT %1.
3381. %1 kunne ikke slettes i enhedsoversigten.
3382. Fuldførte en Pnp- eller strømhandling (%3, %4) for enhed %2 med status %8.
3383. Der var ikke knyttet en logstyring til logføringen.
3384. Værdien "First Help" under nøglen usbperf\Performance kunne ikke læses. Statuskoder returneret i data.
3385. Lokaltid
3386. Tillad kontrol af &domænepolitik
3387. Det er ikke muligt at anvende tidskomprimering i en session, der kun indeholder lyd.
3388. Et systemkald, der burde kunne udføres, mislykkedes.
3389. Transaktion suspenderet.
3390. Tjenesten MSMQ kan ikke kommunikere med andre computere, fordi RPC-grænsefladen ikke kan bruge TCP/IP-protokollen. Fejl %1: %2
3391. Flere/komplekse områder er ikke implementeret.
3392. Konfigurationsfilen kan ikke læses, da netværksstien ikke blev fundet.
3393. Status for enheden *:
3394. Skift skemaserver
3395. Der blev ikke givet noget gyldigt svar.
3396. Denne stream er beskadiget.
3397. Den redigerede metabasefil kunne ikke kopieres, og derfor kan brugerrettighederne ikke behandles. Disken kan være fuld. Søg efter yderligere oplysninger om tilsvarende fejl i hændelseslogfilen.%1%2%3%4%5
3398. Et eller flere lagerflag understøttes ikke.
3399. Servercertifikatet til forekomsten %1 er ikke knyttet til et tillidsvækkende rodcertifikat.
3400. Diskgruppen er deaktiveret.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions