English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26301. Startede CollectNbtPerformanceData-rutinen.
26302. Windows Media Player kan ikke gemme synkroniseringsindstillingerne, fordi enheden er fyldt. Slet nogle unødvendige filer på enheden, og prøv derefter igen.
26303. Domænecertifikat
26304. Navnet på den tilknyttede computerkonto svarer ikke til netværksnavnet for denne ressource.
26305. Ugyldigt eller udløbet certifikat
26306. Enheden %2 "%3" skiftede til en tilstand, der ikke svarer.
26307. Protokolfejl: En modtaget meddelelse indeholder en gyldig signatur, men den blev ikke krypteret som påkrævet i henhold til det aktuelle beskyttelsesniveau.
26308. Klientens certifikat er blevet tilbagekaldt.
26309. Klienten formoder, at alle undernet er lokale
26310. Beskyttelsen af den persistente kryptografiske nøgle blev ikke fjernet.
26311. Indstillingerne for den aktuelle gruppepolitik forhindrer sikkerhedskopiering til en delt fjernmappe.
26312. Der kunne ikke anvendes strengdeserialisering for indstillingen: Indstilling.
26313. Den angivne computerkonto blev ikke fundet. Kontakt en administrator for at kontrollere, at kontoen er i domænet. Hvis kontoen er blevet slettet, skal du afbryde, genstarte og genoprette forbindelsen til domænet.
26314. Syntaksfejl i kommandolinjen
26315. Videostreamen kan ikke afspilles. Videoformatet understøttes ikke.
26316. En universel gruppe uden aktiveret sikkerhed er ændret til en global gruppe uden aktiveret sikkerhed.
26317. MSMQ vil midlertidigt ikke kunne acceptere meddelelser, fordi den sideinddelte gruppe er utilstrækkelig. I denne periode indstilles computerens kvota til 0. Der kræves ingen manuel indgriben på dette tidspunkt. Når hukommelsesbrugen er normal igen, kan MSMQ igen acceptere meddelelser automatisk.
26318. Angiver, at startværdien for LDT-informationen ikke var et helt multiplum af størrelsen på en vælger.
26319. Brugerkontoen har tidsbegrænsning, og der kan ikke logges på nu.
26320. Styring af fjernforbindelse for Terminal Services starter
26321. Systemet kunne ikke oprette CRM-kompensator, da systemet ikke har mere hukommelse. %1
26322. Tjenesten Infrared Camera Service (IrTran-P) er startet.
26323. Disk %1 ( %2 ) på Indholdsserver %3 er automatisk online fra katatonisk tilstand.
26324. Forventer en forekomst af typen 'Typenavn' på placeringen X i argumentarrayet.
26325. %1!d! Bidragende drev:
26326. %1!3d! %2!6s! %3!-24s!
26327. Der er ikke tilsluttet en skærm til den angivne videopræsentationsdestination.
26328. Hurtig scanning
26329. Åbner betingelsesblok ved linje:%1 Fil:%2
26330. Miniportadapteren er i strømbesparelsestilstand.
26331. Argumentet skal være mindre end eller lig med 2^31 - 1 millisekunder.
26332. Den anmodede handling understøttes ikke.
26333. Gendannelse er startet.
26334. Elementnavnet skal være til stede.
26335. Skærmkoordinaten er uden for det omgivende rektangel.
26336. Det er kun tilladt med én programgruppe for den webkerneforekomst, der kan fungere som vært. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
26337. Et forsøg på at indlæse en .dll-fil med forsinkelse eller at få en funktionsadresse i en .dll-fil, der er indlæst med forsinkelse, mislykkedes.
26338. CHKDSK ændrer diskenheden til en tidligere version...
26339. Windows Media Center-extendersession er oprettet.
26340. COM+-katalogserveren producerede en undtagelse under udførelsen.
26341. Profil-id'et bruges allerede af en DRM-profil. Angiv et andet profil-id.
26342. Objektet kan ikke oprettes på denne URL-adresse, fordi et objekt, der er navngivet ved hjælp af denne URL-adresse, allerede findes.
26343. Fil på fjerncomputer
26344. Dine rettigheder til medierne blev ikke sikkerhedskopieret, fordi sikkerhedskopieringen blev annulleret.
26345. RDP ClientActiveX forsøger automatisk at oprette forbindelse til serveren igen (%2)
26346. Systemsporingsoplysningen var ikke angivet i filen Config.sys, eller sporing er ikke tilladt.
26347. Sparsehandlingen kunne ikke udføres, fordi en transaktion er aktiv på filen.
26348. Lyttefunktionen 'X' kunne ikke oprettes.
26349. Fejl ved kompilering af skema: Egenskaben forsøgte at arve fra tabellen (%1). Egenskaber må kun arve fra tabellen (%2).%3%4%5
26350. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Adressen er i brug.
26351. Rettighed til fjernlukning af systemet
26352. Denne brugerkonto er ikke defineret.
26353. Der opstod timeout under forsøg på at få adgang til brugergrænsefladen. Programmet kan være optaget eller svarer ikke.
26354. Brugere, der kan dekryptere:
26355. Der blev modtaget en pakke med et attribut med en ugyldig længde fra RADIUS-serveren.
26356. WinRM-klienten modtog den ukendte HTTP-stautskode %1!d! fra fjerntjenesten WS-Management.
26357. Fjerner registrering af typebiblioteker Biblioteks-id: [1]
26358. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) gendanner printerformularer. Der kræves ingen brugerhandling.
26359. Invalid method Parameter(s)
26360. Noget af afbildningen mellem kontonavne og sikkerheds-id blev ikke udført.
26361. Opkald til GetTokenInformation() mislykkedes
26362. Infiniband-controller
26363. Ugyldig XML i filen File Name nær elementet X.
26364. Rediger nøgle- eller værdi-AppSettings for den markerede post på listen.
26365. Duplikeret attribut.
26366. SafeHandle'en er ugyldig.
26367. Understøtter navngivne streams
26368. Første omgang data (EM-attributter) er sendt
26369. Grænsefladen %1 med router-styring til protokollen %2 kan ikke tilføjes. Følgende fejl opstod: %3
26370. 'X' implementerer ikke IChannelReceiver eller IChannelSender. Alle kanaler skal implementere en af disse brugergrænseflader.
26371. Den angivne protokoldriver er ugyldig.
26372. Ugyldigt rektangel.
26373. Der opstod en uventet fejl.
26374. Der blev ikke fundet en .wms-fil i temaarkivet.
26375. Anmodningen om en HTTP-header er ugyldig.
26376. Der er ikke nok )'s.
26377. Den angivne omgivelse er ugyldig.
26378. Bluetooth-driveren forventede en HCI-hændelse med en vis størrelse, men modtog den ikke.
26379. Den angivne signatur har en ukendt nøgletype '%1'.
26380. Spring kontrol over
26381. Kanalen 'X' er ikke registreret i Remoting Services.
26382. Den midlertidige mappe X er ugyldig. Den må kun indeholde oplysninger om absolutte stier. Den forrige værdi bliver anvendt.
26383. Den angivne søgeserver findes allerede. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
26384. Printeroplysningerne er blevet fortolket
26385. En logfilklient har rapporteret, at den har taget et kontrolpunkt.
26386. Der opstod en fejl under kommunikationen med TPM.
26387. CDSS-objekter (Critical Directory Service System) kan ikke slettes under træsletningshandlinger. Træsletningen er muligvis delvist gennemført.
26388. Egenskabsværdien for SelectionNamespaces er ugyldig. Der må kun bruges veludformede xmlns-attributter.
26389. Den tvungne vektorbehandling af beskadigede sektorer mislykkedes.
26390. Det er ikke tilladt at ændre værdien af adressen eller af transporten for en konfigureret lytter.
26391. Inkompatibel skærmadapter er blevet deaktiveret.
26392. Lyttefunktionsadapterens protokol '%1' kunne ikke oprette forbindelse til tjenesten Windows Process Activation grundet uoverensstemmelse i identitetstilladelser. Årsag: Konfigureret identitet for protokollen '%1' i applicationHost.config svarer ikke til identiteten for processen '%2', som er vært for lyttefunktionsadapteren. Løsning: Sørg for, at identiteten for protokollen '%1' er konfigureret korrekt i applicationHost.config.
26393. Brug CompressedStack.(Capture/Run)- eller ExecutionContext.(Capture/Run)-API'er i stedet.
26394. Konverteringsarbejdstråd for diskenheden %2 blev afbrudt midlertidigt.
26395. Der er ikke tilstrækkelig lagerplads i systemet
26396. Defekte klynger i udvidet attribut-filen blev flyttet.
26397. QoS: Packet Scheduler kunne ikke registreres hos funktionen til pakkeklassificering (msgpc.sys).
26398. Initiatortjenesten svarede ikke på en anmodning om at frigive IPSec-ressourcer, der er tildelt til en iSCSI-forbindelse, i tide.
26399. Kryptografisystemet eller kontrolsumfunktionen er ugyldig, fordi en nødvendig funktion ikke er tilgængelig.
26400. Provideren er ved at afslutte.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions