English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

5001. VER Viser Windows-versionen.
5002. Tekstafbrydelsespunkter blev tidligere fjernet.
5003. Kun RTF-, HTML- og teksttyper understøttes for indholdsfeltet .
5004. IPsec-ciffertransformeringen er ikke gyldig.
5005. Den aktuelle mængde fysisk hukommelse, som processen anvender.
5006. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger vil ikke blive gennemført, fordi antallet af token i det lokale lager har oversteget grænsen.
5007. Filreplikeringstjeneste-API'en blev forkert opkaldt.
5008. Delvis skrivning
5009. Internetadresse Fysisk adresse Type Levetid
5010. Scan Line Update not detected on Mode Switch %2
5011. Assemblyen blev eksporteret til 'X', og typebiblioteket blev oprettet.
5012. Inputtypen understøttes ikke for D3D-enheden.
5013. Der opstod en fejl ved lukning af hændelsesreferencen til ændring af registreringsdatabasenøglen %1. Følgende kode blev returneret fra CloseHandle: %2.
5014. Denne handling er ikke gyldig på en tom samling.
5015. Den angivne DHCP-klient er ikke en reserveret klient.
5016. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at installations-id'et eller bekræftelses-id'et er ugyldigt.
5017. Denne forespørgsel kan ikke følge efter en forespørgsel, der måske resulterer i mere end en node.
5018. Stabilitetsanalyse oprettede %1 sessioner af typen %2.
5019. Databit: %1
5020. Typen 'Typenavn' har ikke metoden Parse.
5021. Parameteren til %1 skal være et heltal mellem %2!d! og %3!d!.
5022. %1 er ikke en ugedag.
5023. En intern konsistenstimer er udløbet.
5024. Data fra programmet til forbedring af kundeoplevelsen er sendt til Microsoft.
5025. BITS-tjenesten har oprettet et nyt job: %1, med ejeren %2
5026. Modtagernet ikke tilgængeligt.
5027. Brugeren er ikke lokal, sender til den angivne sti.
5028. Dette codec er tilføjet mere end én gang.
5029. Processen kan ikke få adgang til porten, fordi den bliver brugt af en anden proces.
5030. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at den aktuelle tilstand ikke er ægte.
5031. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig platformsspecifik fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
5032. Brugergrænsefladen blev ikke fundet.
5033. Medlemmet gendannes.
5034. Der er ingen post-logonnetværk inden for synligt område.
5035. Kø-moniker
5036. Der blev fundet en fejl på enheden %1 under en paging-handling.
5037. Katalogtjenesten kan ikke behandle scriptet på grund af en fejl.
5038. &Nedarvede autorisationsregler:
5039. Den virtuelle harddisk er defekt. Den virtuelle harddisks kontrolsum stemmer ikke overens med checksummen på disken.
5040. INTERN fejl - Handlingen kræver en tilknyttet post
5041. Kan ikke hente den angivne attribut.
5042. En cachelagret peer blev gendannet fra disken.
5043. Pixel Shader Model 3.0 kræver, at der er heltalskonstanter i registrene [0-15].
5044. Initiatoren kræver CHAP til logongodkendelse, men destinationen tilbød ikke CHAP.
5045. *** Can't find initialize address for server %1: %2
5046. De strøg, der erstattes, skal findes i kontinuerlig rækkefølge i den nuværende StrokeCollection.
5047. Der er behov for en konto til lagring af filer
5048. Vil du nulstille dette politikniveau til standardpolitikken? Du mister alle ændringer, der er foretaget på dette politikniveau.
5049. Der kunne ikke tildeles hukommelse til placering af nye data for %2.
5050. Serveren tildelte ikke nogen adresse.
5051. Proxyserveren kunne ikke findes. Kontroller konfigurationen af proxyserveren.
5052. Denne proxy til fjernkommunikation har ingen kanalsink. Det betyder, at enten er der ingen registrerede serverkanaler, der lytter, eller også har programmet ingen passende klientkanal, der kan kommunikere med serveren.
5053. En model med blandet indhold må ikke indeholde dette tegn.
5054. Egenskabsværdien er ugyldig.
5055. Programmets fulde sti til IIS-metabasen. Denne switch kan ikke kombineres med switchene -v eller -p.
5056. Den rapporterede maskinkontrolhændelse er en korrigeret ECC-hukommelsesfejl på den fysiske adresse %3 på hukommelsesmodulet %4 på hukommelseskortet %5, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
5057. En ordbog må ikke være null.
5058. Der findes ingen Hjælp.
5059. OSS ASN.1-fejl: Funktionen blev ikke implementeret.
5060. Den angivne reduktionsstørrelse er mindre end den tilladte minimumsstørrelse.
5061. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke registrere URL-præfikset %1 til webstedet %2. Der er konfigureret for mange lytteporte i HTTP.sys. Webstedet er deaktiveret. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
5062. Udskubning af mediet mislykkedes.
5063. URL-adressen indeholder en ugyldig sti.
5064. Windows Media Player kan ikke slette den genskrivbare cd eller dvd. Bekræft, at cd'en eller dvd-brænderen er tilsluttet korrekt, og at disken er ren og ubeskadiget. Hvis brænderen allerede er i brug, skal du vente, til den aktuelle opgave er afsluttet eller afslutte andre programmer, som bruger brænderen.
5065. Silent Running: level transition due to time limit: %2
5066. Indeksværdier for skrifttyper, som ikke er nul, er kun gyldige for TrueType-samlinger (.ttc).
5067. Der opstod en fejl i ACPI-undersystemet.
5068. Processens entydige id.
5069. ID Sti Brugernavn Låse
5070. Initialisering af IP mislykkedes.
5071. Miniport har ingen anbefalinger til udvidelsen af topologien for den angivne VidPN.
5072. Kopiering af filerne kunne ikke gennemføres.
5073. Parameterlisten er for lang
5074. Windows Media Player kunne ikke tilføje alle billederne til filen, fordi billederne tilsammen overstiger den maksimale størrelse på 7 MB.
5075. UMDF-tjenesten %1 (CLSID %2) blev installeret. Den kræver Framework Version %3 eller nyere.
5076. Objektet skal være af typen UInt32.
5077. Objektreferencen er ikke indstillet til en forekomst af et objekt.
5078. Programmets konfigurationsfil indeholder ugyldige oplysninger. Geninstaller programmet.
5079. Indstillingerne '%1' til sammenligning af strenge er enten ikke gyldige, eller de kan ikke bruges sammen.
5080. FIND: Ugyldig parameter
5081. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Der opstod en fejl under kald af QueryInterface fra IVssCoordinator til IVssShim. hr = %1.
5082. Tjenesten Smart Card Resource Manager modtog en ukendt handle fra PnP-hændelsen %1
5083. Skærmbeskrivelsen kunne ikke hentes.
5084. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen, fordi der opstod en fejl, da filen blev konverteret til et andet kvalitetsniveau eller format. Hvis problemet opstår igen, skal du fjerne filen fra listen over filer, der skal synkroniseres.
5085. Den valgte partition indeholder en aktiv sidefil.
5086. Klienten er ikke godkendt til at pinge RPC-proxyserveren
5087. Denne funktion kan ikke finde en faktisk GDI-skærmenhed, der svarer til det angivne GDI-skærmenhedsnavn.
5088. Brugernavnet til kontoen, som tilknyttes denne post af det skrivende program.
5089. Funktionen til genstart af IIS er blevet aktiveret.
5090. %1 har registreret, at enheden '%2' kræver, at pakker, der kan deles med 128, skal fyldes ud, så de er fulde USB-pakker (%3).
5091. Driverens bindinger til transportprotokollen kunne ikke læses fra registreringsdatabasen.
5092. Destinationsadressestrukturen findes allerede.
5093. GPT-attributterne for denne diskenhed kan ikke hentes (skjult, skrivebeskyttet og intet drevbogstav).
5094. Gruppepolitik kunne ikke slette printertilslutning af typen per computer %1. Fejl %2. Printertilslutningen er stadig tilgængelig for brugere på denne computer. Dette kan ske, hvis navnet på printertilslutningen er forkert, hvis der er et problem med gruppepolitikken, eller hvis udskriftskøen ikke kan kontakte printerserveren. Gruppepolitikken vil med jævne mellemrum igen forsøge at slette printertilslutningen.
5095. Enten har opgaven ingen udløsere, de eksisterende udløsere er deaktiveret, eller de er ikke angivet.
5096. '%1!ls!' er ikke en del af filsystemet. Den skal tilføjes for at fuldføre denne handling.
5097. Logfilen %3 blev ryddet.
5098. Egenskaben kan ikke slettes.
5099. Modtog besked om oplåsning af en handle-diskenhed, der ikke administreres af RSM. Der blev ikke foretaget nogen handling.
5100. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne sprogkontrollen %1 under gendannelse af udskriftskøer fra en fil. Kontroller udskriftskøens sikkerhedskopifil, og se den Windows-fejl, der blev returneret af denne hændelse, for at finde årsagen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions