English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

22101. Hændelseskategori: %1!d!
22102. Elementet 'X'='Y' i denne cookie er ugyldigt.
22103. Logtjenesten forsøgte at læse eller skrive baglæns forbi starten af loggen.
22104. Der skal angives et programnavn.
22105. Hent krydscertifikat fra cache
22106. En skrivehandling mislykkedes under konvertering af diskenheden.
22107. Hemmelig aftale.
22108. Navnet på programmet, som skrev denne post.
22109. Klientkomponent
22110. Kapaciteten skal være positiv.
22111. Produktet er fjernet.
22112. Gruppenavnet er ugyldigt. Gruppenavne skal begynde med et bogstav.
22113. Automatisk konvertering af drevet kunne ikke planlægges.
22114. Initialiserer og læser den aktuelle tjenestekonfiguration for gruppepolitikklienttjenesten.
22115. (nedarvet)
22116. Stien til konfigurationsfilen er ved at blive vist eller redigeret.
22117. Aktiveringsserveren rapporterede, at computeren ikke kunne oprette forbindelse til aktiveringsserveren.
22118. Der opstod en netværksfejl ved forsøg på at åbne kildefilskabinet: [2]
22119. Den angivne proces er en del af et job.
22120. Der kan ikke planlægges en sikkerhedskopi, da de angivne brugeroplysninger ikke er for et medlem af gruppen af lokale Administratorer eller Backupoperatører.
22121. Navnet bruges allerede som enten et tjenestenavn eller et tjenestevisningsnavn.
22122. Computerkontoen %1 kunne ikke sikres. Få en administrator til at fjerne det fulde kontroladgangskontrolpunkt til de indbyggede\kontooperatører fra sikkerhedsbeskriveren på dette objekt.
22123. Der er ikke flere stream-ressourcer
22124. Angiver systemsikkerhed
22125. Læsning af Posix-id-startadressen tildelt tillidsdomænet
22126. Serveren til allokering af GUID er [allerede] deaktiveret.
22127. en bestemt anmodning om godkendelsesudveksling
22128. Der findes identiske navne på typer i en assembly.
22129. Udskriv arbejdsmappe på fjerncomputer
22130. En inputstreng med tegn er ikke i et gyldigt format for de data, den repræsenterer.
22131. Skru ned for bassen
22132. Ugyldig navnehenvisning.
22133. Den disk og partition, der er angivet i den automatiske svarfils %1-indstilling, blev ikke fundet. Kontroller, at indstillingen henviser til en gyldig partition, og genstart installationen.
22134. Visningsfunktion til tilladelser (skrivebeskyttet)
22135. Objektet er slettet.
22136. %1: Skrivefejl
22137. Klyngeressourcen blev ikke fundet.
22138. Der opstod en hardwarehændelse. Hændelsens dataafsnit indeholder en oplysende post, der beskriver tilstanden.
22139. Metoden blev kaldt med en null-meddelelse.
22140. Klasseløse statiske ruter
22141. Rettighed til oprettelse af et permanent objekt
22142. FTP-serveren kunne ikke oprette hovedforbindelsestråden. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
22143. Der oprettes en genfortolkningspunktfil.
22144. (GMT+06:00) Almaty, Novosibirsk
22145. Systemtiden blev indstillet med følgende parametre: wYear: %1, wMonth: %2, wDayOfWeek: %3, wDay: %4, wHour: %5, wMinute: %6, wSecond: %7, wMilliseconds: %8.
22146. COM-send-timeout (millisekunder)
22147. Værktøj til Windows Hukommelsesdiagnosticering planlagde, at testen af computerens hukommelse skal køres med det samme
22148. Uventet kodning af en kryptografisk meddelelse.
22149. Den angivne katalogpartition findes allerede.
22150. Det virtuelle websted %1 er ugyldigt, fordi tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) ikke kunne konfigurere gyldige webstedsbindinger, eller fordi der ikke findes webstedsbindinger for webstedet.
22151. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen, fordi den angivne sikkerhedsbeskrivelse er ugyldig.
22152. Kaldet til NotifyUILanguageChange for sproget %1 blev ikke udført på grund af fejlen %2.
22153. Der kræves et codec for at kunne afspille denne fil. Klik på Onlinehjælp for at finde ud af, om dette codec kan hentes fra internettet.
22154. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi konvolutstørrelsen i anmodningen er for lille.
22155. Bør ikke opstå, dette sker kun, hvis du
22156. 'Brug kun DES-nøgle' - Deaktiveret
22157. Antallet af elementer i denne samling skal være lig med X.
22158. Ikke superbruger
22159. Dekrypterede SSL-data er tilgængelige til behandling.
22160. Systemet fandt et forkert segmentnummer.
22161. Det angivne proxymodul er ikke public.
22162. Der er ikke noget medie i drevet.
22163. The drive letter is assigned to another volume.
22164. Der blev fundet en adgangskode, som ikke var korrekt.
22165. Processorens maske til tilhørsforhold er ugyldig.
22166. Egenskaberne blev lagret, men ikke alle ændringer træder i kraft, før næste gang ressourcen bruges online.
22167. Denne funktion er kun tilgængelig i indekseringstilstand.
22168. Der skal angives en zone.
22169. Der opstod en fejl under oprettelsen af logtråden til behandling af tjenesterutiner. Følgende kode blev returneret fra CreateThread: %1.
22170. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i CredUnMarshalCredential
22171. De angivne indstillinger findes allerede i katalogtjenesten.
22172. Emne: ** MEDDELELSE FRA ADMINISTRATOR **
22173. MSBUILD: fejl MSB1022: Svarfilen findes ikke.
22174. Rettigheden opnået . . . . . . . . . . . . . : %1
22175. For mange byte i det, der skulle være en 7-bit-kodet Int32.
22176. Datakildefletningen overskred antallet af resultatkolonner.
22177. Objektet er allerede registreret.
22178. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke oprette programmet '%2' på webstedet '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
22179. Objektets UUID blev ikke fundet.
22180. Der blev ikke returneret nogen resultater.
22181. Der opstod en uventet fejl under forsøget på at fastslå DLL-filen til omdirigering. Fejlen var: %1
22182. Den nedre grænse for destinationsarrayet skal være nul.
22183. Expected dollar sign. 'as' keyword must be followed by an alias, of the form '$name'
22184. En BMP-fil er indlæst korrekt.
22185. MS DTC Transaction Manager kører i en ustabil tilstand og kan ikke fortsætte. Der blev modtaget en ukendt meddelelsestype. Kontakt Microsoft Produktsupport. %1
22186. Den angivne brugerdefinerede kultur 'X' blev ikke fundet.
22187. Serveren kunne ikke udvide en tabel, fordi tabellen havde nået den maksimale størrelse.
22188. Kontrol af værktøjssignatur for widget %1 ved %2 blev fuldført.
22189. Afsnit . . . . . . . : Svar
22190. Forbindelsen blev afbrudt, fordi keep-alive-aktiviteten fandt en fejl, mens handlingen var i gang.
22191. Logfilen %1 er beskadiget og vil blive fjernet.
22192. minLength er større end maxLength.
22193. Ugyldig DNS-zonekonfiguration.
22194. Brugeren annullerede dialogboksen.
22195. Det blev forsøgt at forespørge om afbildningsinformation for et afsnit, der ikke er en afbildning.
22196. Grænsefladeoplysninger mangler eller er blevet ændret.
22197. Metoden MethodRental.SwapMethodBody kan kun kaldes for at udskifte indholdet af en metode i et dynamisk modul.
22198. Den angivne fil har ikke noget objekt-id.
22199. Ugyldig ringetilstand.
22200. Certifikatudgivere

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions