English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

14001. Kontrol af distribueret adgang
14002. Brugeren, der var tilsluttet porten %1 blev frakoblet fordi godkendelsesprocessen ikke blev fuldført inden for tidsgrænsen.
14003. %1 er låst af en transaktion kaldet %2.
14004. Inkompatibel udvidelsesversion.
14005. AES-GMAC 256
14006. Inkonsekvente egenskabsfunktioner.
14007. HTTP-anmodning blev sendt: RequestHandle=%1, SocketHandle=%2, %4, CookieSent= %5
14008. Baggrundsagenten kunne ikke starte, fejl = %1
14009. mail group member =
14010. RSM Writer kunne ikke slette en post i registreringsdatabasen. Sikkerhedskopiering og/eller gendannelse af databasen mislykkes muligvis.
14011. Kaldet til oprettelse af en overordnet registrering på dette transaktionsobjekt kunne ikke fuldføres, fordi det transaktionsobjekt, der er angivet for registreringen, er en underordnet gren af transaktionen. Kun roden af transaktionen kan registreres som en overordnet registrering.
14012. Brugerkonfigurationsdata for parameteren %2 tilsidesætter firmware-konfigurationsdata.
14013. Enhedens .INF-fil mangler en kommando.
14014. En attributværdi må ikke indeholde '<'.
14015. Fejl under adgang til sikret data. Kontroller, at Windows Installer er konfigureret korrekt, og prøv igen.
14016. Returværdien af TextEmbeddedObject.Format indeholder en værdi for egenskaben Width, som ligger uden for det tilladte område.
14017. Link-check er OK
14018. CSE returnerede fejl
14019. Det angivne egenskabsnavn findes allerede.
14020. Disse arbejdsstationer har sessioner med åbne filer på denne server:
14021. Rutinen CollectDsisPerformanceData returnerede en fejl.
14022. Et forsøg på at ændre systemets strømtilstand blev forhindret af et andet program eller en anden driver.
14023. Indlæsning mislykkedes
14024. ukendt softwarefejl
14025.
14026. Driveren til enheden %1 udskød non-paging IO-anmodning i %2 ms for at genoprette manglende hukommelse.
14027. Dataindsamlersættet %1 er segmenteret.
14028. Angiver, at der blev forsøgt en handling på en indbygget (speciel) SAM-konto, som ikke er kompatibel med indbyggede SAM-konti. Indbyggede konti kan f.eks. ikke slettes.
14029. Det var ikke muligt at formatere en partition på disk %2!u!.
14030. Det angivne nummer har overskredet sin brændingsgrænse for nummeret.
14031. Der kan ikke angives flag.
14032. WS-Management kunne ikke oprette forbindelse til den angivne destination: (%1:%2!d!).
14033. Mediet formateres. Vent, til formateringen er fuldført, før du forsøger at bruge mediet.
14034. Argument overført til arbejdshandleren fra BackgroundWorker.RunWorkerAsync.
14035. Den oprindelige underskriver kan ikke findes.
14036. Initiatoren kunne ikke sende en iSCSI-PDU. Fejlstatus er angivet i de gemte data.
14037. X er allerede startet.
14038. Den automatiske certifikatregistrering af %1 for skabelonen %2 kunne ikke finde de angivne CSP'er på den lokale computer. Registreringen kan ikke udføres.
14039. Svarløkken blev ikke fuldført.
14040. Det er ikke muligt at åbne biblioteket %1
14041. Det SPN (Server Principal Name), der blev hentet under forhandlingen om sikkerhed, er forkert udformet.
14042. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 28' - Deaktiveret
14043. Cacheprotokollen har afvist serversvaret. Angiv request.AllowAutoRedirect=true for at tillade automatisk gentagelse af anmodningen.
14044. Denne hook-procedure kan kun indstilles globalt.
14045. Det identificerede indhold blev ikke gennemsøgt for denne adresse. Genopret indholdsindekset.
14046. Ingen komponenter blev gendannet.
14047. MS DTC Tracing-infrastruktur: forsøget på at oprette sporingsmappen mislykkedes. Alle sporingsspecifikke funktioner bliver deaktiveret. Interne oplysninger: %1.
14048. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke konfigurere logføringsegenskaber for webstedet %1. Stien til webstedets logfilmappe kan være en tilknyttet netværkssti. IIS understøtter ikke brug af en tilknyttet netværkssti som logfilmappe til webstedet. Brug en UNC-sti i stedet.
14049. Skriv den nye dato: (åå-mm-dd)
14050. Udbyderen af faxtjenesten modtog flere gange et optaget-signal. Udbyderen kan ikke prøve igen, da der er opkaldsrestriktioner. I nogle lande begrænses antallet af nye forsøg, når et nummer er optaget. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
14051. Billedtrin understøttes ikke i denne konfiguration.
14052. Startede fortolkning af manifest ved %1.
14053. Der opstod en fejl under behandling af filen %1. Udskriftsjobbet blev annulleret.
14054. Der opstod en I/O-fejl.
14055. En fil kan ikke åbnes, fordi shareadgangsflagene ikke er kompatible.
14056. Tjenesten MSMQ-udløsere stoppede.
14057. Sessionen blev annulleret.
14058. Øjebliksbillederne for diskenheden %2 blev afbrudt, fordi forbindelsen til diskenheden %3, der indeholder et øjebliksbilledelager for øjebliksbilledet, blev afbrudt.
14059. Initiatorfejl.
14060. Provideren kunne ikke udlæse pakken fra cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
14061. Der blev fundet en ugyldig porthandle.
14062. Dokumentprinteren blev startet
14063. Kvotaværdierne er opdaterede.
14064. Navnet på afspilningslisten er oprettet automatisk.
14065. Navn : %1
14066. Globale brugerprofiler på tværs af skove er deaktiveret. Windows indlæste ikke din globale profil og logger dig på med din lokale profil. Ændringer i profilen kopieres ikke til serveren, når du logges af.
14067. Der opstod en specifik sikkerhedspakkefejl.
14068. Parameteren /X kræver ikke en værdi.
14069. Et ord i forespørgslen indeholder et ugyldigt indlejret jokertegn.
14070. De nægtede tilladelser var:
14071. Omdirigeringer %1!-10u! %2!-10u!
14072. Installationen af det sikre processorcertifikat mislykkedes. %1
14073. Protokollen 'HTTPS' er ikke tilladt i egenskaben "enabledProtocols". Hvis du vil aktivere HTTPS, skal du angive HTTP som protokollen. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
14074. Abonnementet %1 kunne ikke udgive hændelser fra destinationscomputeren %2 til logfilen for dette abonnement. Fejlkoden er %3. Alle gentagne forsøg er blevet udført inden dette punkt, og abonnementet forbliver derfor inaktivt på denne destination, indtil det sendes igen/nulstilles.
14075. Der blev modtaget et 304-svar på en anmodning uden betingelser, men den forventede svarkode er 200 eller 206.
14076. CHKDSK kontrollerer fildata (trin %1 af %2)...
14077. Skriv brugerens gamle adgangskode:
14078. Den cachelagrede post har Authorization-header, og der findes intet Cache-Control-direktiv, der tillader brugen af denne post.
14079. Udstedt til: %1
14080. Den angivne handle er ugyldig.
14081. Terminal Service kunne ikke startes. Den relevante statuskode var %1.
14082. Skift adgangskode
14083. Der skal angives en offentlig nøgle.
14084. De angivne beskæringsværdier er ikke gyldige.
14085. Data kan ikke læses fra kontrolpunktfilen.
14086. Der kan ikke tilføjes flere printerdestinationer.
14087. Windows Media Player kan ikke afspille en eller flere filer. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du højreklikke på et emne, som ikke kan afspilles, og derefter klikke på Detaljer om fejl.
14088. Billedet indeholder ingen rammer.
14089. Din fil, som ventede på at blive udskrevet, er blevet slettet.
14090. Antallet af stopbit pr. transmitteret/modtaget byte.
14091. Driveren kunne oprette forbindelse til den angivne serielle port.
14092. Søgeområderne skal være de samme i alle komponenterne i en samleforespørgsel
14093. DHCPV6 DNS-posten blev ikke slettet
14094. Feltet displayData.name kan ikke være null.
14095. Filen %1, som er angivet til parameteren /CvtArea, blev ikke fundet i rodmappen.
14096. Det køstinavn, der er angivet for udløseren, er ugyldigt.
14097. Chipkortprovideren kunne ikke udføre handlingen, fordi konteksten blev hentet som stille.
14098. Der er ikke valgt nogen driver for enhedsoplysningssættet eller -elementet.
14099. Timeout for ARP-cache
14100. Der er opstået en uventet layoutændring uden for diskenhedsstyringen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions