English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

14401. Windows-opdateringen %1 kunne ikke installeres, da der opstod en fejl: %2 "%3" (Kommandolinje: "%4")
14402. StartItem er ikke gyldigt.
14403. Fejlbehandlingen modtog control-break.
14404. Der opstod en fejl under konvertering af diskenheden %2.
14405. Opgaven blev ikke standset ved timeout.
14406. SHA 256
14407. Hvis der returneres en I/O-fejl, som ikke er defineret i standard FsRtl-filteret, bliver den konverteret til følgende fejl, som med garanti findes i filteret. I dette tilfælde vil du miste data, men filteret behandler undtagelsen korrekt.
14408. Initiatoren kunne ikke knytte en virtuel brugeradresse til en virtuel kerneadresse, hvilket resulterede i en I/O-fejl.
14409. Destinationsserveren afviser i øjeblikket replikeringsanmodninger.
14410. Indholdsindekset %1 kan ikke fjernes.
14411. Microsoft-Windows-Network Access Protection
14412. Logon mislykkedes, da destinationen allerede er logget på.
14413. Tillad ikke Fast IO-sti for denne handling.
14414. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_commit i XA Resource Manager, med flaget TMONEPHASE angivet. Kaldet til xa_commit mislykkedes med en uventet returkode (%3): Fil=%1 Linje=%2.
14415. Der opstod fejl under kontrol af nøgleeksport.
14416. Forsøge at opdatere tjenestekonfigurationen til selvstændig.
14417. CAS-politik i .NET Framework - virksomhed
14418. Der opstod en fejl under afkortning af datastash-filen.
14419. Der er en uoverensstemmelse i indekset i det underordnede versionsnummer. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
14420. Enhedsnummeret for en/et %1 kan ikke fastslås. Enheden blev ikke konfigureret. Hændelsen kan logføres flere gange for den samme enhed.
14421. NAP IPSec Relying Party har slettet alle tilstandsrelaterede sikkerhedstilknytninger.
14422. Denne computer kan ikke være medlem af en klynge.
14423. Den angivne tråd er allerede ved at blive knyttet til en opgave.
14424. Pinger %1
14425. Internal error: the test number subscreen is too wide.
14426. Nøgleegenskaberne i TPM_KEY_PARMs understøttes ikke af denne TPM.
14427. AssemblyName.Name må ikke være null eller en tom streng.
14428. Metoden X kan ikke kaldes, mens en anden Y-handling venter.
14429. Tjenesten MSMQ er ikke online med Active Directory-domænetjenester, da tjenesteegenskaberne ikke kan hentes eller angives. Tjenesten forsøger at hente og angive egenskaberne om et par minutter. Fejl %1: %2
14430. Der kan ikke opnås adgang til den ønskede URL-adresse, fordi der ikke er en netværksforbindelse.
14431. Navn = %1
14432. HTTP status 201: Anmodningen er udført, og der er oprettet en ny ressource.
14433. %1!-30.*s! %2!5d! %4!7ws!%5!-5ws! %3!3d!
14434. X er allerede afsluttet.
14435. Den angivne enhed stammer ikke fra en iSCSI-disk eller et vedvarende iSCSI-logon.
14436. Objektet findes allerede på listen.
14437. Vælg en assembly fra de afhængige assemblies
14438. Diskenheden kan ikke udvides, fordi filsystemet ikke understøtter det.
14439. Lokal node besvarede anmodningen
14440. Indholdskodningstypen er ugyldig.
14441. Værtscomputer ikke fundet.
14442. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på mediet %2, fordi RSM ikke understøtter skrivning af Ledig-medieetiketter på denne type medier.
14443. Kontrol er ukendt.
14444. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Socket-handling på ikke-socket.
14445. Segmentnummeret 0x%1 i filen 0x%2 er forkert.
14446. SSPI-hovednavnet for tjenesten ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE (QueryCredentialsAttributes) kunne ikke fastslås.
14447. Handlingen kræver en signeret kommando.
14448. Udskriftskøen %1 startede ikke. Du kan finde årsagen til denne fejl ved at undersøge de forudgående handlinger i hændelseslogfilen.
14449. Manufacturer: %s
14450. Der blev indsamlet flere Windows-systembilleder på basis af de angivne oplysninger. Windows Installation kan ikke fastslå, hvilken af dem der skal bruges.
14451. Antal tegnbuffere
14452. Bitmappen indeholder ingen miniature.
14453. Den sendte type skal enten være afledt af System.Attribute eller være selve System.Attribute.
14454. Opdater cachelagrede headere.
14455. En blokeringshandling blev afbrudt af et kald til WSACancelBlockingCall.
14456. Handlingen forventede ikke dette medie.
14457. Brugeren %1 har overskredet kontobegrænsningen %2 på serveren %3.
14458. UPS-tjenesten kunne ikke udføre en lukning af systemet.
14459. Filen har ikke rettigheder til synkronisering. Hvis du har hentet denne fil hos en onlinebutik, skal du besøge onlinebutikken for at hente rettigheder til synkronisering.
14460. En Windows Server har en forkert konfiguration.
14461. Nogle øjebliksbilleder blev ikke importeret.
14462. Oprydningshandlingen for sprogpakken til brugergrænsefladen er udført.
14463. SAM-databasen forsøgte at tømme mappen %1 for at fjerne filer, der tidligere blev brugt af katalogtjenesten. Fejlen er i postdata. Få en administrator til at slette disse filer.
14464. Systemet hat ikke mere hukommelse.
14465. Det er ikke muligt at åbne drevet %1 i biblioteket %2
14466. Netværksadresse Gatewayadresse Omdirigering Levetid
14467. The specified text is invalid.
14468. Det ældste øjebliksbillede af diskenheden %2 blev slettet for at holde diskpladsforbruget til øjebliksbilleder af diskenheden %2 under den brugerdefinerede grænse.
14469. Bekræftelsesfasen af systemscanningen startes.
14470. Det var ikke muligt at indsætte et objekt, fordi det var identisk med et eksisterende objekt. Objektet kan være et katalog eller et andet navngivet objekt.
14471. Den infrarøde filoverførselstjeneste opdagede en fejl under modtagelse af data. Den rapporterede fejl var %1.
14472. Størrelsen af læsebufferen i byte. Dette er det maksimale antal læse-byte, der kan lagres i bufferen.
14473. Passive åbninger = %1!u!
14474. OSW - Optimer til sekventielle skrivninger %1!18.18s!
14475. Det angivne brugernavn er ugyldigt.
14476. Gendannelse af en komponent i det angivne program understøttes ikke.
14477. De angivne servere findes ikke i katalogtjenesten.
14478. Stien %1\%2 er for lang.
14479. Det angivne sluttidspunkt er allerede forløbet.
14480. Hovedtilstandssamlingen afventer sletning.
14481. Området %1 er %2 procent fuldt med kun %3 IP-adresser tilbage.
14482. Tjenesten MSMQ blev tilsluttet computerens, domæne %1.
14483. Udvidelsesprovideren X er ikke kompatibel med typen Y.
14484. Det maksimale antal åbne udbyderforbindelser blev overskredet.
14485. Der er ikke diskplads nok, til at CHKDSK kan genoprette tabte filer.
14486. Katalogopgraderingen kan ikke fortsætte på grund af manglende diskplads på drev %2. Frigør mindst %3 MB.%1
14487. Den forudindstillede henvisningsgrænse blev overskredet.
14488. VDS kunne ikke starte provideren %1. Fejlkode: %2
14489. Der blev ikke fundet et medieobjekt svarende til starten på en gentagelsesblok til afspilningslisten.
14490. Rækkesættet er ikke kapitelinddelt.
14491. BITS har fundet %1 fejl under start af en eller flere peer-klient- eller peer-serverkomponenter.
14492. Den overordnede tabel findes ikke.%1%2%3%4%5
14493. Datafejl (cyklisk redundanscheck)
14494. Den angivne værdi må ikke være negativ.
14495. Start behandling af gruppepolitikobjekter...
14496. Bindingen indeholder ikke de nødvendige oplysninger.
14497. Objektet er ikke i en gyldig tilstand.
14498. Du har angivet et ugyldigt udskriftsjobnummer.
14499. Den sidste administratorkonto kan ikke deaktiveres eller slettes.
14500. Den registrerede MSXML understøtter ikke validering.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions