English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21101. Den handling til genoprettelse af systemtilstanden, der startede kl. %1, blev fuldført med advarsler. Du finder flere oplysninger i fejllogfilen.
21102. Det er ikke muligt at angive lokal-id'et.
21103. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. Navneobjekt kunne ikke udpakkes, fejl %1.
21104. Der blev angivet en forkert hændelsestype
21105. Serveren er deaktiveret.
21106. DNS-zonen findes allerede.
21107. Opgavestyring har startet forekomsten "%3" af opgaven "%1" for brugeren "%2".
21108. Objektet kan ikke initialiseres.
21109. MSMQ-DLL-filen eller indgangspunktet i denne DLL-fil for den angivne fremgangsmåde blev ikke fundet. Du kan aktivere sporing for at få yderligere detaljerede oplysninger om fejlen.
21110. Faxtjenesten er konfigureret til at understøtte kvitteringer for levering som meddelelsesbokse. Denne type kvittering for levering understøttes imidlertid ikke, fordi den lokale Messenger-tjeneste er deaktiveret. Hvis du vil aktivere tjenesten Messenger, skal du ændre tjenestens starttype til Automatisk.
21111. Tilføj/fjern dig selv som medlem
21112. Netværkskonfigurationsoperatører
21113. URL-adressen blev omdirigeret og bliver håndteret automatisk.
21114. Tællingen af afviste elementer stemmer ikke overens med tællingen af årsager til afvisning.
21115. Båndet kunne ikke partitioneres.
21116. Ugyldigt token for repræsentationen. Den kan ikke duplikeres.
21117. Du har ikke det nødvendige krypteringsniveau til at få adgang til denne session.
21118. Den replikeringspartner (%1), der er anmodet om, kunne ikke identificeres som en gyldig domænecontroller med en computerkonto for (%2). Dette skyldes sandsynligvis, at computerkontoen ikke replikeres til denne domænecontroller på grund af replikeringsventetid, eller at domænecontrolleren ikke annoncerer Active Directory-domænetjenester. Prøv igen med %3 som replikeringspartner.
21119. Et certifikat bruges til et andet formål end hvad, der er angivet af nøglecentret.
21120. Data- eller konstantværdien kunne ikke konverteres til den kolonnetype, der findes i datakilden, og provideren kunne ikke afgøre, hvilke kolonner der ikke kunne konverteres. Dette skyldtes ikke dataoverløb eller uoverensstemmelse i fortegnene.
21121. Fortryd er ikke tilgængelig
21122. MSP-hændelseskø er tom.
21123. Det komprimeringsformat, der er defineret i BMP, understøttes ikke.
21124. Installations-id'et og bekræftelses-id'et stemmer ikke overens. Kontroller installations-id'et, og få et nyt bekræftelses-id, hvis det er nødvendigt.
21125. Prioriteten er ugyldig.
21126. Egenskabsværdien er inkompatibel med en anden egenskab eller medietype, der er angivet for transformeringen.
21127. CHKDSK søger efter en gyldig VAT ...
21128. Argumenter på kommandolinjen, som overføres til det program, der er angivet i egenskaben FileName.
21129. Det opstod en fejl under optælling af globale parametre.
21130. Normal logoff
21131. Hændelsen WindowClosed kan kun anvendes på RootElement og TreeScope.Subtree eller et element, som implementerer WindowPattern.
21132. Slutpunktet kan ikke oprettes.
21133. De brugerdefinerede komponenter CRM Worker kræver en transaktion. Du kan rette problemet ved hjælp af administrationsværktøjet til komponenttjenester. Vis Egenskaber for komponenten CRM Worker. Vælg fanen Transaktioner. Marker knappen Kræver understøttelse af transaktion.%1
21134. Dette er ikke et gyldigt computernavn eller domænenavn.
21135. Behandlingen af politikker på grund af en ændring af netværkstilstanden mislykkedes for brugeren %3 på %1 sekunder.
21136. Nøgleparameterstrukturen er ikke gyldig
21137. En diskhandling mislykkedes (også efter gentagne forsøg) under brug af harddisken.
21138. Administratorrettighed
21139. En handling kan ikke forsøges udført i en transaktion.
21140. Ændringen kan ikke gemmes.
21141. EFS-tjenesten kunne ikke åbne alle streams i filen %1. Filen blev ikke genoprettet.
21142. Undernetsmodul er ikke kædet
21143. Interrupter på den tilsluttede portenhed %1 kunne ikke aktiveres.
21144. Mappen kan ikke validere det foreslåede navngivningskontekstnavn, fordi det ikke indeholder en replika af navngivningskonteksten over den foreslåede navngivningskontekst. Kontroller, at rollen som domænenavngivningsmaster indehaves af en server, der er konfigureret som en global katalogserver, og at serveren og dens replikeringspartnerne er opdaterede. Dette gælder kun for overordnede domænenavngivende servere i Windows 2000.
21145. Tjenesten Tid har registreret, at systemtiden skal ændres med %1 sekunder. Tjenesten Tid ændrer ikke systemtiden med mere end %2 sekunder. Kontroller, at tiden og tidszonen er korrekt, og at tidskilden %3 fungerer korrekt.
21146. Det installationssprog, der er angivet i den automatiske svarfil, er ugyldigt.
21147. Property Store er ikke fundet i indekseringen. Mulige årsager er, at opkaldet kom under en nulstilling af kataloget, eller at Property Store-plug-in ikke kunne indlæses under initialisering af indekseringen.
21148. Arrayet må ikke have længden nul.
21149. Opret et tokenobjekt
21150. En eller flere diske kunne ikke opdateres med den nye konfiguration.
21151. , answers = %1!d!
21152. Vigtigt program
21153. Grænsefladen er ikke tilsluttet.
21154. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 9
21155. TBS-styring kører ikke.
21156. En person svarede i stedet for et modem (eller en anden forbindelsesenhed).
21157. Visning af filter mislykkedes med fejl: 0x%1!x!
21158. Der kunne ikke findes en manifestressourcepost med navnet "X" i assemblyen "Navn på assembly". Kontroller stavning, store og små bogstaver og opbygningsregler for at sikre, at "X" er forbundet til assemblyen.
21159. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kan ikke registrere eller forny certifikatet %2, fordi der kræves en brugerhandling i skabelonen %2 i Active Directory.
21160. Der mangler et drev i biblioteket %1
21161. Klyngenetværket er ikke gyldigt for en IPv6-adresseressource, eller det svarer ikke til den konfigurerede adresse.
21162. Forkert syntaks i NOTATION-erklæring.
21163. Porten 'X' findes ikke.
21164. Protokolbehandleren kan ikke indlæses.
21165. Servernavn Bemærkning
21166. DRM-komponenten (Digital Rights Management) er ikke installeret korrekt. Installer Windows Media Player igen.
21167. Funktionen mislykkedes under udførelsen.
21168. NIS-domæneliste
21169. Anmodningen mangler en nødvendig privat nøgle til arkivering af serveren.
21170. Windows Update modtog en anmodning om lukning af tjenesten.
21171. Denne indstilling fjerner oplysninger om medlemskab, profiler, rolleadministration, tilpasninger og SQL-webhændelsesprovidere i ASP.NET fra databasen. Bemærk! Processen kan ikke fortrydes.
21172. Windows Ressourcebeskyttelse kunne ikke starte reparationstjenesten.
21173. Dataene indeholdt ikke en genkendt version.
21174. Det anonyme brugertoken for ASP-programmet %1 kunne ikke repræsenteres. Global.ASA OnEnd-rutiner udføres ikke.
21175. Systemtjenesten tilbagekald kan ikke udføres, da tilbagekald ikke er aktiveret.
21176. BeginGetRequestStream/BeginGetResponse kan ikke kaldes igen, mens et tidligere kald stadig er i gang.
21177. Det var ikke muligt at ændre atributtet - %1
21178. Der er en konflikt mellem værdien eller brugen af disse indstillinger: %1.
21179. Der kan ikke oprettes forbindelse til Remoteboot-serveren.
21180. LPRemove kunne ikke hente data fra registreringsdatabasen. Planlægningen af LpRemove annulleres.
21181. WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery har registreret en uventet undtagelse i systemets WinHTTP-tjenester. (Undtagelseskode = %1)
21182. Skemaopdateringen mislykkedes: Rdn-Att-Id har en forkert syntaks.
21183. Metoden ResumeProcess mislykkedes for en COM+-tjeneste, f.eks. Queued Components eller Compensating Resource Manager. GUID og HRESULT for tjenesten er: %1
21184. Kortets link blev registreret til at være i en inkonsekvent tilstand. Ikke alle kort er i den ventede PNP-/aktiveringstilstand.
21185. Tjenesten MSMQ er startet.
21186. %1 kunne ikke fjerne drivere for enkeltprotokolsenheder med PTP (Picture Transfer Protocol). Fejl %2.
21187. Datapakken med det arrangerede parameter er ukorrekt.
21188. Der skal bruges en båndbredde til en streamfil, der er højere end den maksimalt tilladte filbåndbredde på serveren.
21189. Listen TrustedHosts indeholder et ugyldigt værtsnavn eller et ugyldigt værtsnavnemønster.
21190. Microsoft-Windows-MSDTC Client 2
21191. PUT mislykkedes for filen %1 ved lukning. Fejlstatus: %2.
21192. Hjælp-meddelelse.
21193. %2 kunne ikke udføre endelig initialisering på %1.
21194. Logfilen kunne ikke oprettes for webstedet W3SVC%2. Kontroller, at logføringsmappen for webstedet er korrekt, og at denne computer har skriveadgang til den pågældende mappe.
21195. Tællerlayoutet for den angivne kategori er ugyldigt. En tæller af typen: AverageCount64, AverageTimer32, CounterMultiTimer, CounterMultiTimerInverse, CounterMultiTimer100Ns, CounterMultiTimer100NsInverse, RawFraction eller SampleFraction skal umiddelbart efterfølges af en af de grundlæggende tællertyper: AverageBase, CounterMultiBase, RawBase eller SampleBase.
21196. Undervinduer kan ikke have menuer.
21197. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke konfigurere funktioner til belastningsafbalancering i programgruppen '%1' korrekt. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
21198. Fuldførte fjerneksekverbar kopi fra %1 til %2.
21199. under behandling af %1.
21200. Værdien skal være af typen Typenavn eller X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions