English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

7601. Den handling, der blev anmodet om, er ikke tilladt på en DNS-server, der kører på en skrivebeskyttet DC.
7602. Logonfejl: Kontoen er deaktiveret i øjeblikket.
7603. Komponenten %1 blev gendannet.
7604. Elementerne i 'X' skal indeholde en 'Y'-attribut i formatet 'typeName, assemblyName'.
7605. Overførslen er fuldført: %1!d! byte på %2!d! sekund(er), %3!d! byte/sekund
7606. Der findes ingen session med det computernavn.
7607. Der var ikke tilstrækkelig diskplads på diskenheden %3 til at oprette øjebliksbilledet for diskenheden %2. Øjebliksbilledelageret kunne ikke oprettes.
7608. BITS-tjenesten er lukket ned, men blev forsinket i %1 sekunder. Dette kan skabe forsinkelser, når du slukker for computeren. Du kan få flere oplysninger om forsinkelsen ved at aktivere analyselogfilen for BITS og derefter stoppe og genstarte BITS-tjenesten.
7609. Tilbagekaldet af OnUILanguageRemove blev kaldt med nyt sprog %1, tidligere sprog %2 og flag %3. Returværdi: %4.
7610. Almindeligt præfiks er denne moniker
7611. Downstreamport til switchenhed
7612. Serveroperatører
7613. Der opstod en fejl under parsing af egenskabsskemaet '%1': Ugyldig egenskabsnøgle for egenskaben '%2' (fmtid='%3' pid='%4').
7614. En låst allokering kan ikke anvendes i den aktuelle kommandobuffer.
7615. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Handlingen understøttes ikke af socket.
7616. Meddelelsesteksten til denne post.
7617. REM Opbevarer kommentarer (bemærkninger) i batchfiler eller CONFIG.SYS.
7618. Ekkosvar %1!-10u! %2!-10u!
7619. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) blev startet.
7620. User credentials cannot be used for local connections
7621. Inkompatibel version af serielpakke.
7622. Der opstod en fejl under registrering af det eksporterede typebibliotek:
7623. DHCPV6-adressen er allerede i brug
7624. De angivne oplysninger er ugyldige.
7625. En socket-handling blev forsøgt til en vært, der ikke kunne nås.
7626. Ændringer i dette objekt og de tilhørende underobjekter er blevet deaktiveret.
7627. Transformeringen kræver en profil, men den angivne profil afsluttedes uventet under parsing.
7628. Denne kilde har ikke en billedhastighed på 30 billeder pr. sekund. Derfor kan du ikke anvende det inverterede filmscannerfilter på kilden.
7629. Parameteren TraceFileName findes ikke i registreringsdatabasen. Følgende standard-sporingsfil bruges i stedet: %1.
7630. Udstedt til:
7631. Attributten '%1' blev ikke dekrypteret, da nøglerne ikke findes
7632. Signaturtypens array indeholder en ugyldig type (dvs. null, void)
7633. MAPI-objektet blev ændret.
7634. Enhedstypen er ukendt.
7635. Funktionen FSUTIL kræver en lokal diskenhed.
7636. Filreplikeringstjenesten afbrød anmodningen. Hændelseslogfilen indeholder muligvis yderligere oplysninger.
7637. Ukendt JPEG-markering fundet.
7638. Naboannonceringer %1!-10u! %2!-10u!
7639. Der er angivet en timeout, men dette understøttes ikke.
7640. Det angivne pakke-id er ugyldigt. Der findes ingen pakke med det angivne pakke-id.
7641. Kommandoen til at indstille Udklipsholder mislykkedes
7642. Sharet %1, der er tilknyttet %2, understøtter ikke genfortolkningspunkter. Opgrader filsystemet, og forsøg igen.
7643. Det rekursive kald til Automation Peer API er ikke gyldigt.
7644. De angivne filer er sammenhængende.
7645. Denne firmwareversion af chipkortlæseren understøttes ikke af den aktuelle driver.
7646. Kernefejlfinding bruger allerede %2.
7647. Filen kan ikke åbnes.
7648. Windows Media Player understøtter ikke det beskyttelsesniveau, der kræves for komprimeret digital video.
7649. Lukning af COM+-surrogat mislykkedes som følge af ukendt program-id. Dette er en uventet fejl, der ignoreres da programmet er ved at lukke.%1
7650. 0=>klient skal bruge ENet V2; 1=> IEEE 802.3
7651. Navnet eller SID'et for det angivne domæne er ikke i overensstemmelse med tillidsoplysningerne for domænet.
7652. En bruger har nået kvotagrænsen på enheden %2.
7653. Opgavestyring har startet forekomsten "%2" af opgaven "%1" på grund af en hændelsesudløser.
7654. Der blev fundet fejl i filen med store bogstaver.
7655. Objektegenskaberne kan ikke hentes.
7656. Indstillingen CMD er ikke aktiveret for #EXEC-kald

7657. Det er ulovligt at hente eller angive værdien i et felt i en type, der er indlæst via ReflectionOnlyGetType.
7658. Den eksekverbare compilerfil File Name blev ikke fundet.
7659. PixelFormat X understøttes ikke for denne handling.
7660. Det blev forsøgt at åbne nøglecentrets databasesession, men der er allerede for mange aktive sessioner. Serveren skal muligvis konfigureres til at tillade yderligere sessioner.
7661. Da den tilknyttede transaktionsstyring eller ressourcestyring er lukket, er handlen ikke længere gyldig.
7662. HTTP-forbindelse (Handle=%1, SocketHandle=%2) blev lukket af følgende årsag: %4
7663. Det var ikke muligt at angive en partition som aktiv på disk %2!u!.
7664. Unknown error on %2
7665. Drev %1 kan ikke justeres til transportelementet i bibliotek %2.
7666. Kunne ikke registrere med RTM. Fejlkoden er i dataene.
7667. Et kald til SSPI fejlede, se indre undtagelse.
7668. Der kunne ikke opnås adgang til domænet til brugerkontoen.
7669. Denne opdateringspakke kunne ikke åbnes. Kontroller, om opdateringspakken eksisterer, og om du kan få adgang til den, eller kontakt programproducenten for at kontrollere, om dette er en gyldig Windows Installer-opdateringspakke.
7670. Tilladelsen til meddelelseskø er ubegrænset.
7671. Registreringsdatabasen kunne ikke gendannes.
7672. Der kunne ikke oprettes en forekomst af undtagelsesklassen.%1
7673. Maksimalt antal oprettede MM SA'er til peer er overskredet.
7674. Systemadvarsel
7675. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen GetXaSwitch i XA Resource Managers DLL-fil '%1'. Kaldet mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%2 Linje=%3.
7676. Anmodningen SnmpGet (GETNEXT) returnerede en fejl under behandling af Net Interface-forekomsterne. ErrorStatus og ErrorIndex vises i dataene.
7677. Administrer medlemskabsprovidere...
7678. Bufferbegrænsningen blev overskredet under dokumentfiltreringen.
7679. FEJL: Der skal angives et tjenestenavn
7680. Mappen System Volume Information kan ikke oprettes\åbnes.
7681. Ukendt fejlnummer
7682. KILDEDISKETTEN er defekt eller inkompatibel.
7683. Drevet rapporterede, at kombinationen af parametre, der er angivet på tilstandssiden for kommandoen MODE SELECT, ikke blev understøttet.
7684. Kalenderen er ikke gyldig for den angivne kultur.
7685. Netværket er nede
7686. Handlingen forårsagede en ugyldig tilstand.
7687. Fejl under indlæsning af en side.
7688. Attributtet kunne ikke fjernes fra cachen.
7689. Tidsprovideren "%1" returnerede en fejl efter meddelelse om ændring af et forespørgselsinterval. Fejlen ignoreres. Fejlen var: %2
7690. Systemfilen %1 var beskadiget og er blevet udskiftet.
7691. Destinationen returnerede en ugyldig logonsvarpakke. Logonsvarpakken er angivet i de gemte data.
7692. Det skabelonbaserede certifikat, som terminalserveren bruger til TLS (Transport Layer Security) 1.0\SSL-godkendelse (Secure Sockets Layer) og kryptering, er udløbet og kan ikke udskiftes af terminalserveren. Der opstod følgende fejl: %1.
7693. Et certifikat kunne ikke returneres, fordi den certifikatbuffer, der blev givet til det, var for lille.
7694. Accept mislykkedes: %1 %2 %3
7695. Der kunne ikke oprettes kontakt til en domænecontroller inden for den tildelte tid.
7696. Modem gik over til en forbindelseshastighed, der ikke understøttes af COM-driveren.
7697. Enheden understøtter ikke de handlinger, der kræves af dette diskformat.
7698. Provideren kunne ikke indlæse diskenheden i cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
7699. De administrative data fra Exchange-lageret eller registreringsdatabasen kunne ikke læses. Kontroller, at Exchange-lageret er startet, og at det blev gendannet korrekt.
7700. Objektet understøtter ikke denne type datakilde.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions