English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16101. MouseAction X understøttes ikke.
16102. Søgeserveren kan ikke acceptere overførslen, fordi disken har mindre end %2 MB ledig diskplads på drev %3. Frigør diskplads, og stop eller genstart søgetjenesten for at acceptere indekset eller forsøge overførsel igen.%1
16103. HDLC – ryd kanal
16104. Anmodning om validering af systemfilbeskyttelse kunne ikke sættes i kø for mappen %1.
16105. Registreringsdatabaseversionen svarer ikke til den forventede <%2>, eller der er ikke adgang til registreringsdatabasen, fordi tjenestekontoen ikke har de korrekte tilladelser. Fjern den forrige version, før den nye installeres.%1
16106. Kommando returneret: 0x%1!08x!
16107. Der opstod en fejl under forsøg på at reparere programmet.
16108. Dataindsamlersættet %1 blev standset på grund af fejlen %2.
16109. Angiver det standardtema, der skal anvendes på alle sider.
16110. Alle undernet er lokale
16111. Den angivne egenskabsværdi er ugyldig.
16112. Programmet har angivet et klyngeressource-id: %1, men der blev ikke returneret nogen DTC-klyngeressource. I stedet blev den lokale DTC-forekomst returneret
16113. Der opstod en fejl under skrivning til stash-filen '%1!ls!'.
16114. Den miljøblok, der anvendes til at starte en proces, må ikke være længere end 65535 byte. Miljøblokken har en længde på X byte. Fjern nogle miljøvariabler, og prøv igen.
16115. Gruppepolitikindstillingerne for brugeren blev behandlet. Der blev ikke registreret nogen ændringer siden den seneste fuldførte behandling af gruppepolitikken.
16116. Tjenesten Windows Process Activation har registreret en fejl under SID-tilknytning for programgruppen '%1'. Programgruppen deaktiveres. Dette sker som regel, hvis der er mere end én programgruppe, der er knyttet til det samme SID. Du kan løse problemet ved at omdøbe programgruppen og sende konfigurationsændringerne igen. Fejlnummeret vises i programgruppen.
16117. Der opstod overløb i hash-tabellens kapacitet, som derefter blev negativ. Kontroller belastningsfaktoren, kapaciteten og tabellens aktuelle størrelse.
16118. Der blev ikke angivet brugeragent eller e-mail-adresse. Angiv den e-mail-adresse, der skal bruges i protokoloverskrifter.
16119. Diskenhedens version kunne ikke ændres.
16120. Adgangskoden udløber
16121. En filsystem- eller filsystemfilterdriver har afsluttet en FsFilter-handling.
16122. Skemaopdateringen mislykkedes: dobbelt OID.
16123. Tidsprøven blev afvist, fordi peer'en ikke er synkroniseret, eller fordi det er for længe siden, at peer'en sidst blev synkroniseret.
16124. Slå kontroltilstand til/fra
16125. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som ottende argument
16126. Registreringsdatabase blev gendannet fra sikkerhedskopifiler.
16127. Afbrydelse med bevaring understøttes ikke, eller der kan ikke oprettes en ny arbejdsenhed.
16128. Ikke-understøttet id
16129. Den angivne primære overflade har en anden privat formatattribut end den aktuelle primære overflade
16130. udskriftskøen kunne ikke fjerne delingen af printeren %2, der deles som %3. Fejl: %1.
16131. Der kan ikke tilføjes ændringer.
16132. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_recover i XA Resource Managers DLL-fil '%1'. Kaldet mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%2 Linje=%3.
16133. Ukendt IOCTL-kald
16134. Kræv &SSL
16135. Indlæsning af drivere til styring af en enhed, der blev registreret for nylig.
16136. Der kunne ikke oprettes en tråd med fejlkoden %1.
16137. Netværksprogrammet er ikke installeret.
16138. Transaktionens handlingssekvens er ikke korrekt.
16139. Systemets aktiveringstilstand er i gang med at skifte fra %2 til %3.
16140. Tjenesten Tid er begyndt at annoncere som en tidskilde.
16141. Enheden rapporterede, at den anmodede tilstandsside (og type) ikke er til stede.
16142. Meddelelsen med de indeholdte data indeholder ikke den angivne modtager.
16143. Skemaopdateringen kunne ikke genberegne valideringscachen.
16144. Installationsbilledet blev ikke fundet.
16145. DHCP-tjenesten kunne ikke læse BOOTP-filtabellen i registreringsdatabasen. DHCP-tjenesten kan ikke besvare BOOTP-anmodninger, som angiver startfilnavnet.
16146. Fjerncomputeren svarede ikke. Klik på Flere oplysninger eller søg efter dette fejlnummer i Hjælp og support.
16147. Serveren kunne ikke lukke programmet '%1'. Fejlen var '%2'.
16148. Socket-binding: %1 %2 %3 %4 %5
16149. Format: %1 brugernavn [adgangskode] [konto]
16150. Handlingen blev ikke gennemført for alle initiatorer eller registreringsmetoder.
16151. Der opstod en fejl ved hentning af egenskaber for diskenheden. Fejlkode: 0x%1
16152. TLB-fejl
16153. Certifikatregistreringen af %1 kan ikke registrere eller forny certifikatet %2, fordi der kræves en adgangskode for at få adgang til den tilknyttede private nøgle på et gyldigt signaturcertifikat, og fordi computercertifikater ikke understøtter stærk beskyttelse af private nøgler.
16154. MS DTC Transaction Manager blev ikke startet. GetSecurityConfiguration returnerede fejlen %1.
16155. Tilstand af drevet %1 i biblioteket %2 kunne ikke indlæses.
16156. Klyngenoden kunne ikke overtage styringen af quorum-ressourcen, fordi ressourcen ejes af en anden aktiv node.
16157. Internal error: meaningless stride value %d.
16158. Logonfejl: Ukendt brugernavn eller forkert adgangskode.
16159. Timeouten skal enten være et positivt tal eller -1.
16160. Anmodninger om metadataforespørgsler er ikke gyldige.
16161. Der opstod en fejl under kopiering af filen.
16162. COMSPEC-miljøvariablen peger ikke mod CMD.EXE.
16163. Pipetilstanden er ugyldig.
16164. Diskenhedens serienummer er %1-%2
16165. Handlingerne for sletning og tilbageholdelse af skrivninger på diskenheden %2 fik timeout, mens en kommando til frigivelse af skrivninger blev afventet.
16166. Billedfilen på Remoteboot-serveren kan ikke åbnes.
16167. Konteksthandlen ændredes under et kald.
16168. Abonnementspakken indeholder ikke elementet NotifyTo i leveringsafsnittet.
16169. Logical Disk Manager understøtter ikke konvertering til dynamisk for diske, der indeholder ældre grundlæggende enheder.
16170. Parsefejl. Det aktuelle element er ikke kompatibelt med det næste element X.
16171. Der opstod en fejl under forsøg på at læse et brugerobjekt fra den gamle database.
16172. Kaldet blev ikke transmitteret korrekt. Beskedkøen var fuld og blev ikke tømt efter vigning.
16173. En ugyldig type er defineret i ATTLIST.
16174. Der kan ikke være flere filer åbne samtidig på klienten.
16175. X er en ugyldig handle.
16176. Logføring er aktiveret for kvotagrænser.
16177. 'MNS-logonkonto' - Aktiveret
16178. Der blev ikke givet en global konfiguration til IP-routerstyring. Kør installationsprogrammet igen.
16179. Egenskabslageret er ikke konfigureret til at håndtere hjælpelager til metadata.
16180. Tid overskredet %1!-10u! %2!-10u!
16181. Den anmodede handling kan kun udføres på systemkonsollen. Det skyldes som regel, at en driver eller system-DLL kræver direkte adgang til konsollen.
16182. Den angivne fejl er ikke en Windows RPC-fejlkode.
16183. Parameteren /X kræver en værdi.
16184. Gemte CacheControl = must-revalidate i cachen, og cachen er ikke opdateret.
16185. Windows kunne ikke indlæses, da NLS-dataene mangler eller er beskadigede.
16186. Hardwarehændelser
16187. 'Dot' notation cannot be used on a property that is not an embedded object.
16188. Kun programfiler (*.MSI-filer) kan installeres i partitioner.
16189. Brugerinstallationer er deaktiveret ved hjælp af en politik på denne computer.
16190. Ugyldig identitet: Der er ikke angivet implementerings- eller programidentitet.
16191. Den angivne værdi for maksimal pakkestørrelse er ikke gyldig.
16192. fractionDigits er større end totalDigits.
16193. [OPLYSNING] Behandler næste chipkort. Hash: <%1>.
16194. Attributten 'X' kan ikke vises, når 'Y' findes.
16195. Makroen '%1' er ikke defineret
16196. Gendanner filer til komponenten %1, kopieret (%2!lu!%%).
16197. Tilstandsvalidator i Windows Sikkerhed kunne ikke behandle den seneste tilstandserklæring, fordi den er ugyldig.
16198. Der blev ikke fundet en domænecontroller for domænet %1.
16199. Kolonne-id'et er ugyldigt.
16200. Den angivne arbejdsenhed stemmer ikke overens med den arbejdsenhed, der forventes af Ressourcestyring.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions