English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

10201. Nøglen til logtjenesten til ydelsesdata kunne ikke åbnes. Det kan skyldes manglende rettigheder, eller at tjenesten ikke er installeret.
10202. Der opstod en rpc-protokolfejl.
10203. Meddelelser til søgeområdet %2 er ikke aktive. Hændelseslogfilens grænse for dette søgeområde blev overskredet. Der vil ikke blive sendt flere hændelser i en time. %1
10204. Kører ny start (dette er den %1. start lpremove forsøger at køre)
10205. Der mangler et obligatorisk element '%1'
10206. Tjenesten Messenger er allerede startet.
10207. Det sendte signal er ikke korrekt.
10208. Brugeren %1 har oprettet forbindelse og er blevet godkendt på port %2. Data, der sendes eller modtages på forbindelsen, er stærkt krypteret.
10209. Der må ikke være et XML-element inden i en DTD.
10210. Vælg drev
10211. Opgaven kan ikke startes efter udløserens slutgrænse.
10212. Den angivne session blev ikke fundet.
10213. Hændelsestype: Oplysning
10214. Ugyldig agentaktivitet.
10215. Filsikkerhed for filen '[3]' kunne ikke angives. Fejl: [2]. Kontroller, at du har de nødvendige rettigheder til at ændre sikkerhedstilladelserne for denne fil.
10216. WMI-tjenesten kunne ikke åbne WMI-tjenesteenheden. Det ekstra datafelt indeholder statuskoden.
10217. Der blev fundet en sandsynlig I/O-konkurrencetilstand under kopiering af hukommelsen. I/O-pakken er normalt ikke trådsikker. I programmer med flere tråde skal adgang til en stream foregå trådsikkert, f.eks. ved hjælp af en trådsikker wrapper, der blev returneret af de synkroniserede metoder i TextReader eller TextWriter. Dette gælder også for klasser som StreamWriter og StreamReader.
10218. Udvidelsesagent til SNMP-hændelseslog starter.
10219. Strømforsyningen blev gendannet kl. %1. Normal drift er genoptaget.
10220. Tjenesten LPR (Line Printer Remote) kunne ikke sende udskriftsjobbet til LPD-printer (Line Printer Daemon) %1 på vært %2, fordi tjenesten LPD på fjernværten eller printeren afviser udskriftsjobbet. Dette kan ske, hvis tjenesten LPD behandler andre udskriftsjob. Tjenesten LPR vil prøve at udskrive igen, eller brugeren kan annullere udskriftsjobbet.
10221. Udbyderen af faxtjenesten kan ikke fuldføre opkaldet, da destinationsadressen er ugyldig. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
10222. Handlingen blev ikke gennemført, fordi ekspresformatering ikke er mulig.
10223. Arrays af System.Void understøttes ikke.
10224. %2Uventet Win32-fejl: %3 fejlede i %4. Fejl: %5. %1
10225. Fjernstyringen af konsollen blev afbrudt, fordi skærmtilstanden blev ændret. Ændring af skærmtilstanden under en fjernstyringssession understøttes ikke.
10226. Der blev gjort forsøg på at slette og tilbageholde skrivninger på diskenheden %2, mens en slette- og tilbageholdelseshandling var i gang.
10227. Aktivering af Windows-licens mislykkedes. Fejl %1.
10228. Denne delte ressource findes ikke.
10229. Gyldighedsperioden for certifikatkæden kan ikke sammensættes korrekt.
10230. Værdierne overholder ikke databaseskemaet.
10231. Remote Access Connection Manager kunne ikke starte, fordi den ikke kunne få adgang til ressourcer. Prøv at genstarte tjenesten Remote Access Connection Manager. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren. %1
10232. Transaktionen kunne ikke registreres.
10233. INTERN fejl - Logical Disk Manager kan ikke fjerne den sidste kopi af diskgruppens logfil
10234. Værdi slettet
10235. Hændelsen kommer fra tjenesten fdrespub
10236. Denne handling kan ikke udføres, mens en meddelelse sendes.
10237. Abonnementet %1 har en mistet hændelse. En hændelse fra destinationscomputer %2 er mistet og kunne ikke leveres. Fejlkode er %3. Hændelsesdata er:%4
10238. Ukendt managertype.
10239. Den ikke-allokerbare pladsstrøm er beskadiget eller kan ikke læses.
10240. Der er ingen statistik til rådighed på dette tidspunkt.
10241. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at hændelses-id'et allerede er registreret.
10242. Systemet har udført et kald til den brugerdefinerede komponent CRM-kompensator, der returnerede en fejl. Dette betyder, at der er et problem med komponenten CRM-kompensator. Oplys udvikleren af komponenten CRM-kompensator om denne fejl. Systemet vil fortsætte, da flaget IgnoreCompensatorErrors i registreringsdatabasen er sat, men den korrekte kompensation er muligvis ikke udført. %1
10243. Tryk på en vilkårlig tast for at starte kopiering af fil(er)
10244. Nøglen [2] kunne ikke slettes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstrækkelig adgang til nøglen, eller kontakt supportteknikerne.
10245. Filen indeholder ikke komponenter eller komponentoplysninger.
10246. Behandlingen af computerstartpolitikken mislykkedes for %3 på %1 sekunder.
10247. Typehandlen 'X' og felthandlen med erklæringstypen 'Typenavn' er inkompatible. Hent RuntimeFieldHandle, og erklær RuntimeTypeHandle fra det samme FieldInfo.
10248. Tidsprovideren NtpClient er konfigureret til at hente tid fra en eller flere tidskilder, men ingen af kilderne er tilgængelige. NtpClient har ingen kilde til korrekt tid.
10249. Tjenesten rapporterede ikke en fejl.
10250. Det lykkedes ikke at initialisere en DLL.
10251. Det angivne antal plex'er er ugyldigt.
10252. Kommandoen til åbning af Udklipsholder mislykkedes
10253. Klassificeringen i den invitation, der bruges ved deltagelse i gruppen, er ugyldig.
10254. DFS kunne ikke oprette en hændelsesreference (handle). Returkoden findes i postens data.
10255. Vinduesprogram
10256. Der er ikke registreret en grænseflade med dette navn på routeren.
10257. En eller flere egenskabsværdier for denne ressource er i konflikt med en eller flere egenskabsværdier, som er knyttet til dens afhængige ressource(r).
10258. Elementet kan ikke behandles yderligere, fordi søgetjenesten ikke har fundet en af elementets egenskaber. Kontroller, at elementet er gyldigt i lageret.
10259. *** ls: res_mkquery failed
10260. Timeout i sekunder for ARP-cacheposter
10261. En ydelsestæller med det angivne kategorinavn 'X' og tællernavnet 'Y' blev ikke fundet.
10262. Filen %1, som blev angivet til parameteren /CvtArea, skal være i én sammenhængende blok.
10263. Besked: Dataindsamleren %2 i dataindsamlersættet %1 kunne ikke skrive hændelse i hændelseslog. Fejlkode %3.
10264. Formatet af ejerens godkendelsesskema er ugyldigt.
10265. Microsoft LAN Manager version %1
10266. PCI- til PCI-bro
10267. Den lokale peer fik timeout under forsøget på at oprette forbindelse til det slutpunkt for at abonnere på, eller invitere til.
10268. Windows Memory Diagnostic v0.5.
10269. Den certifikatskabelon, der blev anmodet om, understøttes ikke af denne CA.
10270. R&olleproviderens klasse:
10271. Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på lagerplaceringen til sikkerhedskopiering af dataene.
10272. Den aktuelle størrelse på dette lager kan ikke bestemmes.
10273. Der opstod en fejl under forsøg på at køre tjenesten.
10274. Skrivetimeout i millisekunder.
10275. Der opstod en undtagelse under handlingen, der gjorde resultatet ugyldigt. Kontroller InnerException for detaljer om undtagelsen.
10276. Fejl: %1, %2, %3, %4.
10277. Nulstiller ikke systemfilen - %1
10278. There are no more image groups.
10279. Betyder, at den angivne ressourcetype ikke findes i billedfilen.
10280. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da multicastprotokollen ikke er aktiveret. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og marker afkrydsningsfeltet Multicast under fanen Netværk. Hvis du vil have mere hjælp, skal du klikke på Onlinehjælp.
10281. Skemaopdateringen mislykkedes: klassen i Possible Superiors findes ikke.
10282. Cirkulær afhængighed mellem typer/moduler.
10283. Kæden med sammenkædede kort er ikke klar til at starte på grund af en ukendt fejl.
10284. CoID=%1: Lag=%2: Underlag=%3: Der kunne ikke oprettes forbindelse på port %4. Det skyldes den valgte godkendelsesprotokol. Kontroller, om operativsystemerne på klienten og serveren understøtter den valgte godkendelsesprotokol
10285. Der blev anvendt et forkert antal forbehandlingsgennemløb til streamens outputtype
10286. Serveren '%1' er nu offline.
10287. HTTP status 305: Der kan opnås adgang til denne ressource via proxyen i det felt, der angiver placeringen.
10288. Du forsøgte at bruge COM+ Conversation-support, og der opstod en fejl ved åbning af databasen. Du skal angive en gyldig DSN i konstruktionsstrengen i komponenten COMSvcs.Conversation. Oplysninger om gyldige DSN'er finder du i dokumentationen til SQLDriverConnect-API'en på MSDN eller i Platform-SDK'et. Et eksempel på en gyldig DSN er "DSN=Conversation".
10289. Status for drevet %1 kan ikke hentes.
10290. Det var ikke muligt at registrere Media Player- og billedprogramlag for enheden %1. Fejlkode %2.
10291. The specified file screen is invalid.
10292. Indsamlingens hash-tilknytning for opgradering er beskadiget.
10293. Type mismatch. The value specified could not be coerced into the appropriate type
10294. Tilpas sikkerhedsniveauet for hver zone
10295. Den DHCP/BINL-tjeneste, der kører på denne computer, har registreret en server på netværket. Hvis serveren ikke tilhører noget domæne, angives domænet som tomt. IP-adressen på serveren er angivet i parenteser. %1
10296. Rutinen CollectNbtPerformanceData returnerede en fejl. Fejlstatus er i dataafsnittet.
10297. Nøglen styres af TPM-ejeren og kan kun udskilles af TPM-ejeren.
10298. Anvendelse af ugyldig certifikatnøgle
10299. MSMQ-objekter kan ikke automatisk flytte mellem domæner (%1). Du skal enten køre MoveTree-programmet eller først fjerne installationen af MSMQ og derefter geninstallere det i det nye domæne.
10300. Det interne array kan ikke udvides til mere end Int32.MaxValue-elementer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions