English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

23501. Serveren(modtageren) kan ikke arrangere de returnerede data på en anden måde - for lidt hukommelse osv.
23502. Serveren kunne ikke oprette en starttråd. Serveren blev ikke startet.
23503. Den angivne leveringstilstand er ugyldig.
23504. Der blev ikke fundet en printer
23505. Jobobjektet %1 for forespørgselsadgang kan ikke åbnes. Den kaldende proces har muligvis ikke tilladelse til at åbne dette job. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
23506. Dette værktøj kan ikke oprette brugerdefinerede medlemsbetingelser. Hvis du vil indbygge en brugerdefineret medlemsbetingelse i sikkerhedspolitikken, skal du skrive den uden for dette værktøj i en XML-fil og importere filen ved hjælp af knappen Importer.
23507. Eksporterer automatisk 'X' som 'Y'.
23508. Det er ulovligt at reflektere på de brugerdefinerede attributter for en type, der er indlæst via ReflectionOnlyGetType (se Assembly.ReflectionOnly) – brug CustomAttributeData i stedet.
23509. Tilbagevendende aftale
23510. Du kan først forberede mediet, når du har valgt den optager, der skal bruges.
23511. Ugyldig forventet type.
23512. Installation af handleren for Tjeneste til sikkerhedskopiering på blokniveau mislykkedes med fejlkode '%1'.
23513. Tjenesten Smart Card Resource Manager kunne ikke registrere tilstanden: %1
23514. Filteret er ikke klar til at blive tilknyttet diskenheder, fordi det ikke har fuldført initialiseringen (der er ikke foretaget opkald til FltStartFiltering).
23515. Filoplysningerne i det virtuelle lager kunne ikke forespørges.
23516. Bevaring af interlace i video er ikke kompatibelt med Windows Media Player 7.1.
23517. Windows Installation kan ikke fastsætte, om denne computer understøtter installation af denne version af Windows.
23518. Alloker RID'er
23519. Den valgte partition eller disk indeholder midlertidige installationsfiler.
23520. Enheden bruger en forældet driver, der ikke længere understøttes af Windows Media Player. Klik på Onlinehjælp, hvis du vil have mere hjælp.
23521. Det lykkedes ikke tilstandsagenten i Windows Sikkerhed at opdatere sikkerhedstilstanden for denne computer.
23522. Venter på at blive midlertidigt stoppet
23523. Semaforen kan ikke sættes igen.
23524. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 27' - Aktiveret
23525. Der er ingen delte kommunikationsenheder.
23526. Egenskabsværdien skal være større end eller lig med nul eller være uendelig.
23527. RSM blev startet.
23528. En hændelse blev afleveret, men der var ingen abonnenter.
23529. Anmodninger til Effekter om at ændre status for gennemsigtighed til uigennemsigtig.
23530. Medie-id'et repræsenterer ikke en gyldig diskrensning.
23531. Skærmen overholder ikke den MCCS-specifikation, den hævder at understøtte.
23532. Sikkerhedsrettigheder
23533. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne LPR-porten (Line Printer Remote) %1 under gendannelse af udskriftskøer fra en tidligere oprettet sikkerhedskopifil. Fejlkode: %2. Dette kan ske, hvis sikkerhedskopifilen indeholder ufuldstændige data om porten, eller hvis porten eller portindstillingerne ikke er kompatible med den Windows-version, der er installeret på destinationscomputeren. Genopret den berørte port på destinationscomputeren.
23534. Mediefilen er beskadiget. Kontakt udbyderen af indholdet for at få en ny fil.
23535. Providerkonteksten er af en forkert type.
23536. BREAK Indstiller eller fjerner udvidet CTRL+C-kontrol.
23537. Ikke-initialiseret certifikatobjekt.
23538. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger kunne ikke skrive til det lokale lager. Fejlkode %1 (%2)
23539. Utilstrækkelige ressourcer
23540. Tællerens type.
23541. MAPI: Mindst én udbyder er mislykket.
23542. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke opdatere opgaven "%1" til den krævede status %2. Yderligere data: Fejlværdi: %3.
23543. Diskenheden er for fragmenteret til at gennemføre handlingen.
23544. Detaljeret fejl:
23545. Forbindelsesporten blev anvendt i en forkert sammenhæng.
23546. Handlingen kan ikke udføres, fordi enhedsgrænsefladen er aktiv på nuværende tidspunkt.
23547. %1 - Angiv tilknytninger til øjebliksbilledlager
23548. Det er ikke muligt at fjerne den seneste forekomst af en plug-in-type.
23549. Den obligatoriske hukommelsesbuffer kunne ikke tildeles.
23550. INTERN fejl - Diskens offentlige område er for lille
23551. Alle domænegæster
23552. Opret profil af systemydelse
23553. Der blev fundet et højt erstatningstegn uden et efterfølgende lavt erstatningstegn ved indekset: X. Inputtet er muligvis ikke kodet korrekt eller indeholder muligvis ikke gyldige Unicode-tegn (UTF-16).
23554. Kun elementer er tilladt.
23555. Quota violation
23556. Det er ikke tilladt at have et element med navnet 'Custom' på dette niveau i en XML. Elementer med navnet 'Custom' skal have en overordnet node. Forkert XML:%1%2%3%4%5
23557. Tidsværdien skal være mellem %1 og %2 sekunder. Dens interval skal være %3 sekunder
23558. Der blev oprettet en cookieheader for anmodningen: URL-adressse=%2
23559. Indstiller mappen %1 til ikke at kryptere nye filer
23560. DHCP-serveren betjener ikke klienter i netværket, fordi den ikke kunne fastslå, om den er godkendt til at køre. Det kan skyldes netværksproblemer eller utilstrækkelige ressourcer.
23561. Filen med tegnoversættelsestabellen kan ikke åbnes.
23562. Der blev fundet en uventet type metadata.
23563. Handlingen Undo fandt en kontekst, der er fra forskellig fra det, der blev anvendt i den tilsvarende Set-handling. Den mulige årsag er, at en kontekst var Set på tråden og ikke nulstillet (fortrudt).
23564. Der er en typeuoverensstemmelse mellem kilde- og destinationstyperne.
23565. Tjenesten Softwarelicensering har rapporteret, at produktets SKU ikke blev fundet.
23566. Tjenesten Softwarelicensering modtag beskadigede data.
23567. Den konfigurerede EAP-metode understøtter ikke Single Sign On-handlinger.
23568. Ugyldig dato
23569. Objektet skal være af typen Byte.
23570. Filen er muligvis beskadiget eller mangler.
23571. Gentag anmodningen.
23572. Der kunne ikke fås adgang til en partition i den katalogtjeneste, der findes på en fjernserver. Kontroller, at mindst én server kører på den pågældende partition.
23573. En ny peer blev tilføjet.
23574. Opgaven udløses, når der logges på
23575. Handlingen understøttes kun på simple og samlede plex'er.
23576. Denne ressource kræver ingen vælgere.
23577. Der er opstået en fejl i VID-driveren. Den partition, der blev anmodet om, findes ikke. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
23578. Initiatoren kunne ikke tildele en ressource til behandling af en anmodning.
23579. Tjenesten til opkald efter behov er afbrudt.
23580. Der skal gives en værdi for indstillingen %1.
23581. Der blev registreret en anden aktiv partition på den markerede disk end den, der bruges til at genstarte det aktuelt aktive operativsystem.
23582. Godkendelsen mislykkedes, se indre undtagelse.
23583. Diskpartitionen understøtter ikke filkryptering.
23584. Adgangskoden var ikke tilladt.
23585. Der kunne ikke oprettes forbindelse til %1
23586. Proxy modtog ikke et rettidigt svar ved forsøg på at kontakte medieserveren.
23587. SMTP-servere (Simple Mail Transport Protocol)
23588. De angivne data for medietypen understøttes, men kræver en formatændring, som ikke understøttes af dette objekt.
23589. Dataene, der blev angivet for medietypen, er ugyldige, ikke konsekvente eller understøttes ikke af dette objekt.
23590. Dataindsamlersættet eller en af dets afhængigheder er allerede i brug.
23591. Efter hvor mange forkerte adgangskoder skal kontoen spærres?:
23592. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret strukturfejl i mirkoarkitekturen, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
23593. Området for et rullepanel kan ikke være større end MAXLONG.
23594. Svaret er gyldigt baseret på politik = X.
23595. Der opstod en fejl under tildeling af hukommelse
23596. Sikkerhedskopieringen blev ikke fuldført, da der opstod en fejl på lagringsmediet.
23597. Pointeren for metadatadiskområde er forkert.
23598. Handlingen blev afbrudt af den kaldende procedure.
23599. Flyt fokus op
23600. Angiver, om processens fejl-output skrives til forekomstens StandardError-medlem.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions