English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

13301. Objektet angiver ikke en basistype.
13302. Ordidentifikationen til sproget <%2> kan ikke indlæses.%1
13303. Dubleret navn <%1> : navn = '%2'.
13304. Knappen Kalender
13305. Bufferlængden må ikke overstige 65500 byte.
13306. CANbus-controller
13307. Denne anmodning kræver en sikker forbindelse.
13308. Sikkerhedstjenesten til Opgavestyring er kun tilgængelig under Windows NT.
13309. Arkiverings-plug-in'en har nået kvotagrænsen.
13310. Læseren kan ikke kommunikere med chipkortet pga. ATR-konfigurationskonflikter.
13311. Opdaterer EFS-NØGLE fra filer i mappe %1
13312. Asynkron afbrydelse startet.
13313. En gyldig UTF32-værdi er mellem 0x000000 og 0x10ffff, begge inklusive, og må ikke indeholde erstattende kodepunktsværdier (0x00d800 ~ 0x00dfff).
13314. Diskenhedens serienummer: 0x%1!x!
13315. Der er fundet en ugyldig værdi for attributten for et element på afspilningslisten.
13316. Denne kø er blevet fjernet af ACD-proxy. Objektet indeholder ugyldige handlinger.
13317. 'WITHIN' clause must be used in this query due to lack of event providers
13318. NET START BROWSER
13319. Omdirigering af yderligere understøttede enheder deaktiveres af politik.
13320. Fejlen opstod i transportlaget. Klienten kunne ikke oprette forbindelse til serveren.
13321. Udskriftsjobbet %1 er stoppet.
13322. Kontoen, der blev brugt, er en tillidskonto mellem domæner. Brug en global eller lokal brugerkonto til at få adgang til denne server.
13323. XA Transaction Manager forsøgte at udføre gendannelse med XA Resource Manager. XA Resource Manager meddelte, at gendannelse ikke blev udført. DSN = %1.
13324. Stakundersøgelsesmodifikatoren skal sættes tilbage, før der kan foretages en anden ændring af den samme type.
13325. Du har en inkompatibel startsektor. Opdater BOOTMGR (Boot Manager).
13326. DHCV6-meddelelsen er blevet afvist, da den blev modtaget på en unicast-adresse, og unicast ikke understøttes på serveren.
13327. Forældet: DLL-filen Msmqocm.dll kan ikke indlæses.
13328. URI'en '%1' bruges i mere end ét referenceelement i signaturen.
13329. Bootmgr kunne ikke hente BitLocker-diskenhedshovednøglen fra TPM.
13330. Der må ikke være to TimeZone-angivelser i den streng, der bliver parset.
13331. Den ønskede handling kan ikke udføres på en fil med en åben brugersektion.
13332. Sikkerhedskopiering blev gennemført.
13333. Denne version af det installerede operativsystem er ikke kompatibelt med domænets aktuelle funktionsniveau. Du skal opgradere til en ny version af operativsystemet, før serveren kan blive domænecontroller i domænet.
13334. Disken er online.
13335. En disk i diskenhedens layout har udvidelser til mere end ét medlem af en plex.
13336. AppDomainSetup skal angive aktiveringsargumenterne for dette kald.
13337. WMIv1-plug-in for Windows Fjernadministration
13338. Kodegruppen giver fuld tillid til kode, der er signeret med et sikkert navn fra ECMA.
13339. SVI-mappe kunne ikke oprettes: "%1".
13340. Meddelelse til kanalskrivning
13341. Forbindelsen kunne ikke oprettes på grund af en politik, der er konfigureret i RAS/VPN-serveren. Den godkendelsesmetode, der bruges af serveren til at kontrollere brugernavn og adgangskode, passer muligvis ikke til den godkendelsesmetode, der er konfigureret i forbindelsesprofilen. Kontakt RAS-serverens administrator, og oplys den pågældende om fejlen.
13342. Den angivne diskudvidelsesstørrelse overskrider mængden af ledig plads på disken.
13343. Registreringsdatabasenøglen X\Y\Z kan ikke åbnes.
13344. Det enhedsobjekt, der blev anmodet om, findes ikke for den angivne diskenhed.
13345. Navne må ikke begynde med et tal.
13346. En trustee-streng bestående af Unicode-tegn kunne ikke konverteres til en trustee-streng bestående af multibyte.
13347. Klyngenoden er blevet uautoriseret ændret.
13348. Udskriftsspooleren kunne ikke genåbne en eksisterende printerforbindelse, fordi den ikke kunne læse konfigurationsoplysningerne fra registreringsdatabasenøglen %1\%2. Dette kan ske, hvis nøglenavnet eller -værdien er ugyldig eller mangler.
13349. Alvorlig fejl.
13350. Det maksimale antal enheder i brug er nået. Yderligere enheder kan ikke åbnes.
13351. Værdien var enten for stor eller for lille til en Int32.
13352. Behandlingen af gruppepolitikker mislykkedes. Windows kunne ikke identificere det område, der er tilknyttet for denne computer, hvilket kræves ved behandling af gruppepolitikker.
13353. Ugyldigt tilladelsesniveau.
13354. Angiv første fil, der skal sammenlignes:
13355. Indstillingerne for den aktuelle gruppepolitik forhindrer sikkerhedskopiering til lokalt tilknyttet disk.
13356. Kommandoen blev afsluttet med en eller flere fejl.
13357. En reference til variablen eller parameteren "%1" kan ikke genkendes. Variablen eller parameteren er måske ikke defineret eller befinder sig måske ikke i området.
13358. X-filnavnet er længere end den systemdefinerede maksimumlængde.
13359. Det lykkedes ikke at åbne certifikatlager X, undtagelse: Y.
13360. Reaktiveringsflaget til en API-timer blev ignoreret.
13361. No response from server
13362. Logfilen kunne ikke indstilles til den størrelse, der blev anmodet om.
13363. Medlemsbetingelsen afgør, om en assembly opfylder de særlige krav for at få de tilladelser, der er tilknyttet en kodegruppe.
13364. En eller flere kolonner på listen over outputkolonner er dubletter.
13365. Denne metode kan ikke kaldes, før metoden Send er blevet kaldt
13366. Der blev anmodet om MemberInfo til typen ISerializable.
13367. Parameteren blev ikke fundet.
13368. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig ekstern/intern busfejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
13369. Sektorstørrelsen er ikke understøttet. Der kan ikke konverteres til %1.
13370. Der opstod en fejl (HR=0x%1) i MSDTC under forsøget på at godkende en indgående tilslutning fra system '%2'. Hovednavnet er %3.
13371. Port A kører ikke
13372. Få vist eller rediger computerkonfigurationen
13373. Indstillinger for maskeleverandør
13374. Der kan ikke skrives i filallokeringstabellen (FAT).
13375. Gruppepolitikken kan ikke anvendes, fordi computeren er blevet startet i tilstanden Gendannelse af katalogtjenester.
13376. Antal sendte byte
13377. Valideringsmetoden Metodenavn() returnerede den uventede status: X.
13378. Flag, som angiver, om en komponent er aktiv.
13379. Der opstod en undtagelse i et tilbagekald i brugertilstand. Tilbagekaldsrammen for kernen skal fjernes.
13380. En åbnet fil, der blev anmodet om, er ikke en mappe.
13381. Konflikter ved synkronisering af elementer i cachen
13382. HTTP status 206: Serveren har udført delanmodningen GET for ressourcen.
13383. [SC]-mærke = %1
13384. Denne server er ikke længere en domænecontroller.
13385. Markeret ved alle WinINet-hændelser vedrørende godkendelse
13386. Vært ikke fundet
13387. Metadataforespørgslen er kun gyldig i roden af metadatahierarkiet.
13388. Der er allerede en anmodning om fjernelse af forbindelse i gang for denne session.
13389. Den obligatoriske attribut 'Attribut' blev ikke fundet.
13390. Den MEDIATYPE-parameter, der blev brugt i denne metode, var ugyldig.
13391. Klyngeressourcen kunne ikke oprettes i den angivne ressourceovervågning.
13392. Der er ikke indsat et medie i enheden.
13393. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke få adgang til lokale ressourcer eller hente oplysninger om certifikatskabelonen %2 (%3). Registreringen blev ikke udført.
13394. NV-området er skrivebeskyttet.
13395. Udskiftskøen kunne ikke bekræfte printerdriverpakken %1 til miljøet %2. Win32-systemfejlkode %3. Dette kan ske efter en opgradering af operativsystemet eller på grund af datatab på harddisken. Udskriftskøen vil forsøge at gendanne driveroplysningerne fra driverlageret, som er det sted drivere gemmes før de installeres. Der kræves ingen brugerhandling.
13396. Forventede '/' eller en streng.
13397. Kort værdi: %1!d!
13398. Bufferen, som blev overleveret til CollectTDIPerformanceData, var for lille til at modtage dataene. Der blev ikke returneret data. Meddelelesesdata viser bufferstørrelserne til rådighed og krævet.
13399. Ugyldig situation
13400. Sletter USN-journalfilen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions