English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

3201. Den angivne HTX-fil kunne ikke findes i nogen virtuel- eller fysisk sti.
3202. Henter eller angiver navnet på logfilen, der skal læses fra eller skrives til.
3203. Aflastning af IP-hardwarekontrolsum er aktiveret
3204. Der blev modtaget en ugyldigt formateret RADIUS-meddelelse fra klienten %1. Dataene indeholder RADIUS-meddelelsen.
3205. Det angivne flag 'X' har ikke en af de gyldige værdier.
3206. %1 mislykkedes for %2.
3207. Meddelelsen blev sendt til %1.
3208. Tilføjer eller fjerner tilladelser i dette tilladelsessæt
3209. Handlingen efter genoprettelse, hvor registreringsdatabasenøgler defineres til DFSR (Distributed File System Replication) i det operativsystem, der er offline, kunne ikke gennemføres.
3210. Vælg en af de installerede versioner af ASP.NET
3211. Dokumentet %1 blev ikke udskrevet og er blevet slettet på grund af en fejl i spoolfilen. Den tilknyttede driver er: %2. Forsøg at udskrive dokumentet igen.
3212. Driveradministration føjede tjenesten %1 til enheds-id %3 med følgende status: %6.
3213. Gruppepolitikken ventede på netværksundersystemet ved computerstart, men det mislykkedes. Behandlingen af gruppepolitikker fortsætter.
3214. Der opstod en fejl i tjenesten Hjælpefunktion til programvært under tilføjelse af tilknytningen for programgruppenavnet '%1' til dets SID. Du kan løse problemet ved at sende ændringerne igen eller ved at genstarte tjenesten. Fejlnummeret vises i datafeltet.
3215. Den pågældende kanalsink findes ikke. Det asynkrone kald blev ikke afsendt.
3216. Indsamlingsprogrammet lukkes.
3217. En komplet indholdsscanning er startet på %2.
3218. En oprettelig meddelelse eller journalmeddelelse kunne ikke gemmes. Meddelelsen blev ikke sendt.
3219. En opkaldende har forsøgt at eksportere en transaktion til et fjernsystem, men MSDTC er i øjeblikket konfigureret til at nægte udgående kommunikation med transaktionsstyringen på computeren '%1'. Gennemse MSDTC-konfigurationsindstillingerne.
3220. Anonymt logon gennemført for %1@%2
3221. Angiver, at den mappe, som er ved at blive slettet, ikke er tomt.
3222. LAN Manager genkender ikke "%1" som en gyldig indstilling.
3223. Denne Pop-handling har ingen tilsvarende Push at fjerne fra stakken, fordi stakdybden af DrawingContext er nul.
3224. Metoden er ikke tilladt
3225. Klienten kunne ikke sende anmodningen.
3226. finger: socket
3227. AFD startede afbrydelse: %1 %2 %3
3228. Den angivne liste er tom, eller gentagelsen har nået slutningen af listen.
3229. Forbindelsen kunne ikke oprettes, da det brugernavn og/eller den adgangskode, du har angivet, er ugyldig(t). Det kan skyldes følgende forhold: Brugernavnet og/eller adgangskoden var indtastet forkert. Det angivne brugernavn findes ikke på serveren. Adgangskoden er udløbet. Administratoren har ikke givet dig adgang til at oprette fjernforbindelse. Den valgte godkendelsesprotokol er ikke tilladt på fjernserveren.
3230. 0x1 = B-node, 0x2 = P-node, 0x4 = M-node, 0x8 = H-node
3231. Midlertidig omdirigering
3232. SSL-forbindelse vil blive afbrudt som påbegyndt af klienten.
3233. The operation or the specified combination of parameters is not supported.
3234. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 12
3235. Status Lokalt Eksternt Netværk
3236. PUBLIC var ventet.
3237. Internal error: GDT and IDT are not contiguous.
3238. Tjenesten PNRP (Peer Name Resolution Protocol) startede ikke, da IPv6 ikke er aktiveret på systemet.
3239. Det anmodede attribut for dvd-stream findes ikke.
3240. Adressen benyttes allerede
3241. Der er flere definitioner af etiketten.
3242. Indstilling af nøgleværdi
3243. Processens standard-output-stream.
3244. Samlet godkendelse for IIS-undergodkenderen er ikke konfigureret korrekt på domænecontrolleren. Funktionen til samlet godkendelse deaktiveres.
3245. Tjenesten Remoteboot blev stoppet. Kontroller fejlloggen for at finde frem til problemet.
3246. Brugeren kunne ikke ændre sin adgangskode, fordi den nye adgangskode ikke opfyldte kravene for adgangskoder på netværket.
3247. Der opstod en fejl ved opgradering af aliaset %1. Denne konto skal tilføjes manuelt under genstart.
3248. Det angivne drev [%1!c!:] kan ikke bruges til lagring af midlertidige installationsfiler, fordi partitionen er valgt til formatering. Hvis du vil installere Windows, skal du vælge et andet drev og genstarte installationen.
3249. Det er ikke muligt at indstille sikkerheden for %1.
3250. Der er ingen stream til rådighed.
3251. En VarArgs-funktion kan ikke evalueres.
3252. %1!d! sti(er):
3253. SporingsGUID'er i COM+ kunne ikke registreres. Sporingen bliver deaktiveret.%1
3254. Windows har sikkerhedskopieret denne brugerprofil. Windows vil automatisk forsøge at bruge den sikkerhedskopierede profil næste gang denne bruger logger på.
3255. Et problem kunne ikke løses på grund af en betingelse, der er aktiveret på nuværende tidspunkt. Problemet kan sandsynligvis løses ved at prøve igen med det samme.
3256. Parameteren /regfile kan ikke bruges sammen med parameteren /tlb.
3257. X er for lang. Den må ikke være længere end Y tegn.
3258. En post i indekset %2 til filen %1 slettes.
3259. En simpel indholdsbegrænsning skal have en underordnet af en simpel type, hvis indholdstypen af basistypen ikke er en simpel typedefinition.
3260. Der kunne ikke oprettes forbindelse, fordi destinationscomputeren aktivt nægtede det.
3261. Skriv adgangskoden for den delte ressource.
3262. Den handling, der blev anmodet om, kunne ikke udføres. Systemet skal genstartes for at kunne annullere de ændringer, der er foretaget.
3263. Der er ikke plads nok på disken til at forstørre logfilen til standardstørrelsen.
3264. En komponent kan ikke flyttes (eller kopieres) fra systemprogrammet, en programproxy eller et program, der ikke kan ændres.
3265. Skemaet er ikke indlæst.
3266. Indstillingen for den maksimale bufferstørrelse for video er ikke gyldig.
3267. [OPLYSNING] Behandler ikke chipkortet (annulleret af brugeren): %1.
3268. Brugeren er ikke lokal, prøv en anden sti.
3269. Gendanner komponenten %1.
3270. Du har angivet et ugyldigt filnummer.
3271. Marker til ende
3272. Udløsertråden for hændelsen blev afbrudt uventet. %1%2%3%4%5
3273. X blev kaldt med en ugyldig parameter.
3274. Filen File Name blev ikke fundet.
3275. Windows kunne ikke hente nye sikkerhedsopdateringer. En administrator skal synkronisere computeren med Windows Server Update Services-serveren, Microsoft Update eller Windows Update.
3276. Behandling af hændelse
3277. Logfilen for abonnementet er deaktiveret, og der kan ikke sendes hændelser til den. Logfilen skal aktiveres, før abonnementet kan aktiveres.
3278. Windows Media Player kan ikke afspille videoen på grund af problemer med dit skærmkort.
3279. Den URL-adresse til TIP-transaktionen, der blev angivet af den kaldende part, kunne ikke konverteres til et gyldigt MS DTC-transaktions-id. Fejlen er uventet, da URL-adresse til TIP-transaktionen viser, at transaktionen kom fra dette system. Fejldetaljer: %1
3280. mail exchanger
3281. Installerer systemkatalog Fil: [1], Afhængigheder: [2]
3282. Tidsstemplet er forsinket i forhold til den aktuelle gengivelsesposition. Det anbefales, at springe dette billede over.
3283. Brug kulturnavnet Y i stedet for det ekstra sorteringsnavn X til at erstatte systemkulturen Y.
3284. Parameteren eller navnet på tilladelsessættet "X" blev ikke genkendt.
3285. Det samme relevante dokument er angivet flere gange.
3286. Ugyldig DNS-zonetype.
3287. Kontrolblokken for den krypterede diskenhed blev opdateret af en anden tråd. Prøv igen.
3288. De cachede metadata (eller et metadataelement) er ikke tilgængeligt.
3289. Der er ikke tilstrækkelige systemressourcer til at starte enheden.
3290. Faxen kunne ikke sendes. Linjen er optaget. Denne fax sendes ikke, da det maksimale antal forsøg er opbrugt. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
3291. Logical Disk Manager kunne ikke læse diskkonfigurationen.
3292. De filer, der er påvirket af installationen af denne filkø, er ikke blevet sikkerhedskopieret til fjernelse.
3293. Der opstod fejl under registrering af en eller flere komponenter.
3294. %1 er ikke angivet i øjeblikket
3295. CMD kunne ikke udføres: Win32-fejlkode = %2!.20s!

3296. Adgangsgruppe med Windows-autorisation
3297. 'W' opkaldsmodificering er ikke understøttet.
3298. Den angivne printer eller diskenhed er blevet stoppet midlertidigt.
3299. Tjenesten %1 starter
3300. Der opstod en intern fejl under parsing af BAML-indhold: assemblyId skal være negativ.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions