English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

8101. DHCP-klienten %2 frigjorde adressen %1.
8102. Det er ikke muligt at kommunikere med serienummertjenesten for bærbart medie. Problemet løses muligvis, hvis computeren genstartes.
8103. Indholdet af den kryptografiske meddelelse er allerede blevet dekrypteret.
8104. Sprogpakken til %1 er en tidligere version (%2) end denne version af Windows (%3) og er deaktiveret. Prøv igen med en sprogpakke, der passer til din systemversion.
8105. Indholdsudbyderen har ikke givet dig tilladelse til at synkronisere filen. Gå til indholdsudbyderens onlinebutik for at hente rettigheder til synkronisering.
8106. Optællingen er ugyldig, fordi en tidligere Pull-anmodning mislykkedes.
8107. Hvis du bruger et certifikat, skal du enten bruge SCHANNEL som godkendelsespakke eller bruge FE-sikkerhed og angive præcis ét skema (certifikat)
8108. Parameteren, der angiver korrekt brug i filen media.INI er ugyldig.
8109. %2-logføring blev konfigureret (mappe %5).
8110. Destinationsprogrammets domæne er blevet fjernet.
8111. %1 er ikke et gyldigt Win32-program.
8112. Opstår, når arbejdsfunktionen er afsluttet (enten når den er vellykket, der er opstået en fejl, eller den er blevet annulleret).
8113. NTFS-filsystemet understøttes ikke på denne enhed.
8114. Posten kunne ikke skrives til klyngelogfilen, fordi den overskrider den maksimale størrelse.
8115. INTERN fejl - Postens lagerstørrelse er for stor
8116. Fejlrapportering kunne oprette en crashdumpfil, da der allerede findes en tidligere crashdumpfil.
8117. (GMT+08:00) Perth
8118. Lagringsundersystemet til virtualisering har forårsaget en fejl.
8119. The flags specified to an imaging function are invalid.
8120. Gruppepolitikken for trådløse netværk er fjernet fra computeren.
8121. Den angivne reservation findes ikke i katalogtjenesten.
8122. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det brugercertifikat, der er påkrævet for dette netværk, blev afvist af serveren
8123. Ugyldig DigitSubstitution-værdi "X" i LDML-filen.
8124. Det ønskede indholdsindeks er deaktiveret.
8125. Der er ikke valgt nogen søgeservere. Omkonfigurer indekset, så det identificerer en passende søgeserver. Slet og genopret indekset, hvis problemet opstår igen.%1
8126. Den angivne egenskab er ikke cachelagret.
8127. Internal error: strchr returned a meaningless value.
8128. MSBUILD: fejl MSB1002: Denne parameter tager ikke andre parametre.
8129. Der sikkerhedskopiering, der startede kl. '%1', mislykkedes, da destinationen ikke blev fundet. Tilknyt en destination, og kør sikkerhedskopieringen igen.
8130. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke slette webstedet '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
8131. Der skete et flydende tal-underløb i RPC-serveren.
8132. IRQ for %2 er valgt til et PCMCIA PCCARD-netværkskort. Dette IRQ er ikke understøttet for PCCARD i dette system. Du skal ændre konfigurationen for at få netværksservice.
8133. DNS-navnet er punktopdelt (flere etiketter).
8134. Tjeneste opretter skriver af øjebliksbilleder af diskenheder.
8135. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Værtscomputeren er nede.
8136. Klyngenoden er oppe.
8137. Provideren fandt en fejl under fjernelse af en manglende disk. %1
8138. Start af tjenesten
8139. $Txf-filnavnattributtet i filen 0x%1 er beskadiget.
8140. Præsentationen kunne ikke fuldføres, fordi der blev nægtet adgang til skrivebordet
8141. Ugyldigt meddelelsesobjekt.
8142. Kunne ikke bekræfte kontooplysningerne for MS DTC-tjenesten. Interne oplysninger: %1.
8143. SCHCKR (cache enabled)
8144. MSBUILD: fejl MSB1012: Angiv en svarfil.
8145. Mappenavnet X er ugyldigt.
8146. Egenskaben 'Egenskabsnavn' må ikke være længere end X tegn.
8147. Afsluttede afsendelse af data fra %1 til %2.
8148. Program = %1
8149. Gendannelsen af %1 blev fuldført med fejl kl. %2. Kør genoprettelsen igen, når problemet er løst.
8150. MAPI: Id'et er ugyldigt
8151. Syntaksen for denne kommando er:
8152. En anmodning om at sende eller modtage data blev annulleret, fordi den pågældende socket ikke er tilsluttet, og der blev ikke angivet nogen adresse (ved afsendelsen på en datagram-socket vha. et sendto-kald).
8153. %1 KB diskplads til rådighed.
8154. Profiloplysningerne er blevet beskadiget.
8155. Windows Media Player har fundet en intern fejl under brændingen af en cd.
8156. Brugere af ydelseslog
8157. LPR-udskriftsovervågningen (Line Printer Remote) kunne ikke startes, fordi den rapporterede en fejl, mens den forsøgte at initialiser LPR-hjælpe-dll'en.
8158. Datoen for OleAut blev ikke korrekt konverteret til en DateTime.
8159. INTERN fejl - Uventet slutning af konfigurationskopien
8160. Omdirigeringen modtog en SMB, der var for kort.
8161. Brugeren %s\\%s er logget på denne computer på nuværende tidspunkt. Kun den aktuelle bruger eller en administrator kan logge på denne computer.
8162. Der er installeret sikkerhedsopdateringer, som kræver, at computeren genstartes. Luk alle programmer, og genstart computeren.
8163. FlipRememberedStack() blev kaldt på et tidspunkt, hvor stakken ikke var null.
8164. %1 indeholder %2 ikke-sammenhængende blokke.
8165. Det angivne tidspunkt er ugyldigt.
8166. Ugyldigt JPEG-format.
8167. Kolonnen indeholder ikke bogmærker eller kapitler.
8168. Dekrypteringshandlingen mislykkedes, se den indre undtagelse.
8169. Klient til certifikattjenester er stoppet.
8170. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at der ikke er tilladelse til at installere produktnøglen. Du kan finde flere oplysninger i hændelsesloggen.
8171. Søger efter relaterede programmer Fandt programmet: [1]
8172. Den ønskede handling understøttes ikke for den aktuelt angivne inputmedietype.
8173. Arkivfilen har samme navn som en inputfil. Ret et af navnene, og fortsæt derefter.
8174. %1 fil(er)
8175. Der er opstået fejl i en heap.
8176. Der blev ikke angivet et gyldigt navn.
8177. Offlineinstallation af driver mislykkedes.
8178. Transaktionsstyring på destinationscomputeren er ikke tilgængelig.
8179. Tjenesten MSMQ blev genstartet. Eventuelle åbne køhandles skal lukkes.
8180. Opgave blev ikke slettet i kompatibilitetsmodulet.
8181. Parameteren skal være læsbar.
8182. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, da et element ("%1") mangler i input-XML'en. Ikke-matrixegenskaber kan ikke mangle i input-XML'en.
8183. Konstruktører skal følge standardformatet til kald.
8184. INTERN fejl - Anmodningen indeholder et meddelelsesformat, der er ugyldigt
8185. Lås sider i hukommelsen
8186. DFS kunne ikke initialisere præfikstabellen. Returkoden findes i postens data.
8187. Det angivne ResourceManager-objekt kunne ikke åbnes, fordi det ikke blev fundet.
8188. Objektet blev ikke fundet i driverens cache.
8189. RSM er løbet tør for hukommelse.
8190. , type = %1
8191. Forkert modul til denne handling.
8192. IPMGM kunne ikke allokere hukommelse fra sin heap. Dataene er fejlkoden.
8193. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 11
8194. Not supported
8195. Når bitten AllowHexSpecifier er indstillet i enum-bitfeltet, skal de andre gyldige bit, der kan kombineres i enum-værdien, være en delmængde af dem, der findes i HexNumber.
8196. Installation kan ikke overflytte Windows Media DRM-komponenter (Digital Rights Management).
8197. WINS/NBT-nodetype
8198. Sikkerhedskopiafbildningen til fjernelse kan ikke slettes - %1
8199. Mindst en af de påkrævede afhængigheder blev ikke fundet. Kontroller, at MSMQ-klyngeressourcerne er afhængige af ressourcerne Disk og Netværksnavn.
8200. Elementet '%1' kan ikke genkendes som udvidelseselement.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions