English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1101. Hændelsesydelsesdata kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
1102. Der manglede oplysninger under anvendelsen af rettigheder. %1, Licens-id = %2, Datanavn = %3.
1103. DateTimeStyles-værdierne AssumeLocal og AssumeUniversal kan ikke bruges sammen.
1104. Gendannelsen af '%1' blev fuldført kl. '%2'.
1105. Service Monitor kunne ikke starte tjenestetråden: %1
1106. Søgeserveren kan ikke behandle forespørgslen.
1107. Understøttes ikke ved bygning af DOM fra SAX.
1108. Skriv adgangskoden for tjenesten Replicator:
1109. Der kunne ikke registreres i Filterstyring.
1110. Partitionen er for lille.
1111. Backupoperatører
1112. Windows Media Player kan ikke afspille dvd-video. Du skal muligvis justere skærmindstillingerne i Windows. Åbn skærmindstillingerne i Kontrolpanel, og prøv at reducere skærmopløsningen og farvekvaliteten.
1113. WS-Management-tjenesten understøtter ikke den type genoptagelse, abonnementet anmoder om.
1114. Systemet fandt ugyldige oplysninger i telefonbogsfilen.
1115. Anmodningen til printerdestinationen indeholder en ugyldig kontrolfunktion.
1116. X kan ikke angives til Y. Værdier af typen KeySpline skal ligge mellem 0,0 og 1,0.
1117. Filtilknytningen kan ikke oprettes.
1118. Netværksadgang nægtet.
1119. De angivne parametre er ikke understøttede.
1120. Afsenderen er ikke gyldig.
1121. Den ønskede modtagers postkasse er fuld.
1122. Det lager, der bruges til at gemme legitimationsoplysninger, er fuldt.
1123. WMI-datablokken er ikke længere tilgængelig.
1124. Reference til et udefineret gruppenummer X.
1125. En forbindelse til registreringsdatabasen på det eksterne system til MS DTC Transaction Manager kunne ikke oprettes. Fejldetaljer: %1
1126. Summen af forskydning og antal må ikke være større end længden af bufferen.
1127. Der blev gjort et forsøg på at indstille værdien af en skrivebeskyttet egenskab.
1128. The client was not retrieving objects quickly enough from an enumeration
1129. FEJL - Komponenter kan ikke gendannes fra et flytbart medie/dvd.
1130. DHCPV6-databaseoprydningen er startet
1131. Tjeneste til sikkerhedskopiering på blokniveau modtog en ukendt anmodning med kode '%1'.
1132. Denne mutex ejes ikke i øjeblikket
1133. Skift PDC
1134. Der kunne ikke oprettes forbindelse til Faxtjenesten på grund af en intern fejl Win32-fejlkode: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
1135. Windows Search Service stoppede normalt.%1
1136. Opgavestyring har ikke startet opgaven "%1", fordi forekomsten "%2" af den samme opgave allerede kører.
1137. Programmiljøets mappeplacering kan ikke hentes.
1138. Kunne ikke finde et share, der passede. Derfor blev der ingenting slettet.
1139. CacheRequest.Pop blev kaldt på en CacheRequest, som ikke var den aktuelle øverste forespørgsel i stakken.
1140. Der blev fundet flere navne i attributværdien, men kun ét var ventet.
1141. Certifikatet kan hverken findes i LocalMachine-lageret eller i CurrentUser-lageret.
1142. Der kan ikke forespørges på filoplysninger, hvis filen ikke eksisterer.
1143. Det er ikke muligt at tilføje en dubleret samlingspost af typen '%1' med de kombinerede nøgleattributter '%2' angivet til '%3'
1144. Kommandoen kan ikke annulleres.
1145. Brugeren %1, som var tilsluttet port %2, har fået afbrudt forbindelsen, fordi der ikke kunne forhandles en netværksprotokol.
1146. En ukendt fejl opstod under forsøg på rensning af denne ressourcestyring.
1147. Moniker skal tilsluttes manuelt
1148. Ugyldigt adresse-id.
1149. Aktiver WMI-konto
1150. Den ønskede handling kan ikke udføres.
1151. Billeddataene genererede overløb under behandlingen.
1152. Kataloget blev oprettet med forskellige diakritiske indstillinger.
1153. Der opstod en fejl i et Windows GDI-kald under konvertering af bitmappen til en DBI
1154. DFS kunne ikke initialisere sikkerhedsbiblioteket. Returkoden findes i postens data.
1155. Sikkerhedskonteksten er ugyldig.
1156. Det blev forsøgt at tilføje, redigere eller slette en skrivebeskyttet attribut
1157. Serveren '%1' kan nu synkroniseres.
1158. %2 kunne ikke indsættes i enhedsoversigten.
1159. HTTP status 307: URL'en er flyttet midlertidigt. Prøv igen senere.
1160. Tolkningsfejl for manifest: En strengkonstant blev ikke lukket.
1161. Opdatering af skemaet mislykkedes: Der er ingen værdier for msDS-IntId.
1162. Denne plug-in understøtter ikke den angivne indlæsningstype.
1163. Heltalsværdien skal være mellem %1 og %2
1164. Transaction conflict
1165. Egenskaben (%1) er ikke gyldig for den klasse, den er tilknyttet. Denne egenskab ignoreres. Ugyldig XML:%2%3%4%5
1166. WebProxy kunne ikke overføre den automatisk genkendte placering af et proxyscript:"X" til en URI.
1167. %1 Subsys %2!-3lu! %3!-30.30s! %4!-10.10s! %5!-12.12s!
1168. Parameteren domainSid er ikke en gyldig Windows-domæne-SID.
1169. Ugyldig linjehandle.
1170. Det er nødvendigt at fragmentere pakker, men DF-flaget er sat.
1171. IP-routing aktiveret . . . . . . . . . . . . : Ja
1172. Ugyldig flag-fejl.
1173. Fejl i metadatabitoversigten rettes.
1174. Hvis du vil opnå den bedste ydeevne, skal du undlade at spille numre fra cd'en under kopieringen.
1175. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at licensevalueringen mislykkedes.
1176. Computerens aktuelle globale tilbagekaldsliste overholder ikke minimumkravene til version.
1177. Mediestreamen kan ikke behandle flere prøver, fordi streamen ikke indeholder flere.
1178. Større indeks overskrider Int32.MaxValue på grund af den store nedre grænse og/eller længde.
1179. Denne hændelse forekommer, når Diagnosticeringspolitiks signalerer sin status som KØRENDE til SCM
1180. Objektet skal være af typen Single.
1181. Stabilitetsanalyse beregnede stabilitetsmetrik for tjenesten %3 for den tidsperiode, der slutter kl. %2.
1182. Brugerkontoen er automatisk blevet låst, da der enten har været for mange ugyldige logonforsøg, eller også har været anmodninger om at ændre adgangskode.
1183. "Found unknown BAML record X".
1184. Der skal angives en værdi for X.
1185. Der kunne ikke oprettes en netværksforbindelse inden for den tildelte tid.
1186. Mens en ændring af et objekts DNS-værtsnavn behandles, kunne SPN-værdierne (Service Principal Name/hovednavnet) ikke synkroniseres.
1187. Initialiseringen af MSMQ-udløsere mislykkedes. Fejl %1: %2
1188. Attributtet for nøglearkiveringshash'en blev ikke fundet i svaret.
1189. BitLocker-gruppepolitikken er blevet ændret. Genoprettelseskodefilen kan ikke gemmes. Kontakt domæneadministratoren for at få flere oplysninger.
1190. En peer blev opdateret
1191. Opgaven udløses, når forbindelsen til den lokale konsol afbrydes
1192. Filerne findes ikke.
1193. Administratoren har afbrudt grænsefladens forbindelse.
1194. %1 er ikke en gyldig kilderuteadresse.
1195. Der findes allerede en meddelelseskø med det samme navn i VID-driveren.
1196. Det svar, der blev modtaget fra destinationsmaskinen, indeholder uventet element %1.
1197. Den valgte fil %1 er ikke en gyldig skrifttypefil.
1198. Destinations-CHAP-hemmeligheden er mindre end den minimumstørrelse (12 byte), der er påkrævet af specifikationen.
1199. Der blev registreret en partition med en ukendt type på den markerede disk.
1200. Denne computer har deaktiveret filkryptering.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions