English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

12801. Databasenavnet skal ikke angives i forbindelsesstrengen.
12802. Orddeleren kunne ikke initialiseres.
12803. Et "long jump" er blevet afviklet.
12804. Handlingens procentvise fremdrift.
12805. Modul-DLL-filen '%1' kunne ikke indlæses grundet et konfigurationsproblem. Den aktuelle konfiguration understøtter kun indlæsning af billeder opbygget til en %2-processorarkitektur. Datafeltet indeholder fejlnummeret. Yderligere oplysninger om dette problem, herunder om fejlfinding af denne type uoverensstemmelsesfejl i processorarkitektur, kan du finde på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349.
12806. Samlingen %1 blev flyttet til %2, fordi den blev fundet ugyldig.
12807. Sikkerhedsfejl på Remote Access-server. Der opstod en netværksfejl under forsøg på oprettelse af en session med sikkerhedsagenten på LANA %1. Datafeltet indeholder fejlkoden.
12808. De DFS-data, der forenes, er identiske
12809. Filen kan ikke oprettes.
12810. Undtagelse %1!lu! (0x%2!08lX!)
12811.
12812. ISDN-controller
12813. Størrelsen på dataene, der er sat til uendelig størrelse, kunne ikke bestemmes.
12814. Remote Access Connection Manager kunne ikke starte, fordi den ikke kunne oprette buffere. Prøv at genstarte tjenesten Remote Access Connection Manager. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren. %1
12815. Strømforsyningen blev gendannet kl. %1. Serveren er ikke længere i pausetilstand.
12816. 'X' er ikke et understøttet kodningsnavn.
12817. Fil1 har kun %1 linjer
12818. Filsystemfilteret '%5' (Version %2.%3, %6) er blevet åbnet.
12819. Logfilen er fastgjort, fordi reservation bruger det meste af logpladsen. Frigør nogle reserverede poster for at forøge pladsen.
12820. DsRole-brugergrænseflade
12821. Allokeringsfejl i GATE-tabel
12822. Microsoft-Windows-Sync Center
12823. Der er opstået en uventet fejl med denne lyd-codec.
12824. Scriptet til automatisk konfiguration af proxyservere kunne ikke hentes
12825. Proxyserveren blev ændret.
12826. Aktiver administration af medlemskab
12827. Nøglen [2] kunne ikke oprettes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstrækkelig adgang til nøglen, eller kontakt supportteknikerne.
12828. Kanal op
12829. Værdien 'X' er ikke en gyldig værdi for enum 'Y'.
12830. Der blev modtaget en adgangsanmodningsmeddelelse fra RADIUS-klienten %1 uden en meddelelsesgodkenderattribut, når en meddelelsesgodkenderattribut er påkrævet. Kontroller konfigurationen for RADIUS-klienten i snap-in-programmet NPS (Network Policy Server) (afkrydsningsfeltet "Client must always send the message authenticator attribute in the request") og konfigurationen af netværksadgangsserveren.
12831. %1 blev delt.
12832. Der opstod en fejl under anvendelsen af transformeringer. Kontroller, om de angivne transformeringsstier er gyldige.
12833. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_open i XA Resource Manager. Kaldet mislykkedes med en uventet returkode (%1): Fil=%2 Linje=%3.
12834. Advarsel: %1 Advarselskode %2.
12835. Importen mislykkedes.
12836. Tjenesten %1 kunne ikke stoppes.
12837. udskriftskøen kunne ikke tilføje udskriftskøen %1 i objektbeholderen %2 til Active Directory-katalogtjenesten, fordi klynge-ACE'en ikke kunne føjes til sikkerhedsbeskrivelsen for udskriftskøen. Fejl: %3. Printeren er ikke udgivet i Active Directory. Du kan ikke finde den ved at søge i Active Directory.
12838. Hovedtilstandspolitikken afventer sletning.
12839. Tidsprovideren NtpClient har ikke modtaget et svar fra serveren %1.
12840. %1 filer i %2 mapper blev ikke dekomprimerede.
12841. Tjenesten MSMQ kan ikke startes. Den lokale RPC-grænseflade kan ikke initialiseres. Fejl: %1: %2.
12842. Det administrative adgangskode-id er %1.
12843. Tjenesten Hjælpefunktion til programvært har registreret en fejl under forsøg på at få adgang til rodhistorikmappen '%1'. Mappen findes ikke, eller mappens rettigheder tillader ikke, at historiktjenesten får adgang. Funktionen til konfigurationshistorik deaktiveres, og den genaktiveres, når problemet er løst. Du kan løse problemet ved at sikre, at mappen findes, og at gruppen Administratorer har læse- og skriveadgang til den. Rækkenummeret vises i datafeltet.
12844. Ugyldig XML.
12845. Sammenlægningen er genstartet på %2.
12846. [SC] %1 skal bruge %2 byte
12847. Licensen hertil er udløbet.
12848. Der opstod en timout i provideren af øjebliksbilleder under sletning af data til den diskenhed, der tages øjebliksbilleder af. Dette skyldes sandsynligvis overdreven aktivitet på diskenheden. Prøv igen senere, når der ikke er så stor aktivitet på diskenheden.
12849. Serveren til allokering af GUID er [allerede] aktiveret.
12850. Skemasletningen mislykkedes: attributtet er i brug (must-contain).
12851. Klyngelogfilen er beskadiget.
12852. Et metodeopkald til Logical Disk Manager Administrative Service mislykkedes.
12853. Authoritative answers can be found from:
12854. Transaktionen blev afbrudt, før udførelse blev kaldt.
12855. Status %1 fastsætter, at enhedsbrugerfladen %2 ikke understøtter iSCSI WMI-brugerflader. Hvis denne enhed ikke er en iSCSI-HBA, kan denne fejl ignoreres.
12856. Den angivne klienttype blev ikke genkendt.
12857. Der opstod en fail-over på %1.
12858. Windows kan ikke afslutte dette program. Der kræves mere tid til at afslutte en handling.
12859. Ugyldig enum-værdi (%1). Der må angives én enum-værdi. Følgende er eksempler på gyldige enum-værdier for denne egenskab: %2 %3 %4%5
12860. 'Krypteret tekstadgangskode tilladt' - Deaktiveret
12861. Den angivne timeout-værdi er ugyldig. Angiv timeout-værdien, så den er større end eller lig med nul.
12862. Der opstod et problem under indstillingen af enhedens sikkerhedsur. Kontakt Microsoft Teknisk support..
12863. (GMT+07:00) Krasnoyarsk
12864. Starter SSL-forbindelse.
12865. IPV6-adresser på de NIS-servere, der er tilgængelige for klienten
12866. Der var en handling med flydende tal på rpc-serveren, der resulterede i division med nul.
12867. Protokollen, der blev anmodet om, er ikke konfigureret til systemet, eller der eksisterer ingen implementering til den.
12868. DHCP-tjenesten kunne ikke oprette eller finde den lokale gruppe med DHCP-brugere på denne computer. Datafeltet indeholder fejlkoden.
12869. An invalid handle type was specified.
12870. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da der opstod en netværksfejl. Serveren er muligvis ikke tilgængelig (den kan f.eks. være optaget eller offline), eller der er muligvis ikke oprettet forbindelse til netværket.
12871. %2 : Dette er en FEJL-testmeddelelse.
12872. Bithastigheden for en modtager med en højere samlet bithastighed skal være større end for en med en lavere samlet bithastighed.
12873. Der opstod en fejl under kodningen eller dekodningen.
12874. Andet opkald til dekodning af RDN-navn mislykkedes.
12875. Indekset (nulbaseret) skal være større end eller lig med nul og mindre end størrelsen af argumentlisten.
12876. Systemet kunne ikke indlæse plug-in'en.
12877. PixelShader accepterer kun streams, der kan søges i.
12878. Der er ikke et rodcertifikat, du kan have tillid til, i servercertifikatkæden.
12879. Tjenesten X findes allerede i objektbeholderen til tjenesten.
12880. Værdien for LanguageCommitted er ikke angivet under System\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages. (lpremove afslutter)
12881. Den angivne klyngestørrelse er ugyldig. Formateringen mislykkedes.
12882. Der blev angivet en ugyldig systemservice i et systemkald.
12883. Der opstod en kodningsfejl.
12884. Der er ingen skærmbeskrivelsesdata i det angivne område (forskydning, størrelse).
12885. Kilde: %1
12886. Peer-indstillingen for denne broterminal skal angives for at fuldføre handlingen.
12887. Der er ikke defineret nogen klasser til %1.
12888. Invalid namespace path syntax
12889. Filen %1.
12890. Der blev gjort forsøg på at få adgang til en matrix uden for dens grænser
12891. Der blev angivet en pakke %1(%2) tilstand til %3(%4)
12892. %1 MB i %2 strømmapper.
12893. Det var ikke muligt at hente oplysninger om ydelsestællere i registreringsdatabasen for %1 for forekomsten %2 %3 pga. følgende fejl: %4.
12894. Brugerprofiler
12895. %1-begrænsninger er ikke tilladt.
12896. Du redigerer i øjeblikket andre konfigurationer, der skal anvendes, før du kan redigere denne lokation. Vil du gemme ændringerne, der er foretaget i de andre vinduer, og åbne et nyt vindue?
12897. [OPLYSNING] Spring filen %1 over.
12898. MS DTC XA Transaction Manager mislykkedes ved initialisering. En eller flere nødvendige LSA-funktioner fra ADVAPI32.DLL-filen kunne ikke findes: Fil=%1 Linje=%2.
12899. Det godkendelsesniveau, der kræves for anmodning om opdatering, kan ikke angives.
12900. Det objekt, hvis egenskaber hentes fra Active Directory-domænetjenester, hører ikke til den anmodede klasse.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions