English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

11101. Referer til metadata fra den angivne assemblyfil
11102. Dialogbokse i Plug and Play-brugergrænseflader er deaktiveret i EmbeddedNT.
11103. Tjenesten Windows Process Activation modtog en ændringsmeddelelse, men kunne ikke behandle den korrekt. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
11104. Ugyldig indholdstype.
11105. %1 Statistikker
11106. Der er opstået en fejl, hvor ICMP-hopgrænsen er overskredet.
11107. COM+-registreringsdatabasen er ikke initialiseret.
11108. Sekundær DNS-zonedatafejl.
11109. Der blev ikke fundet en chipkortlæser.
11110. CoID=%1: Brugeren %2 har ringet op til en forbindelse med navnet %3 til Remote Access-serveren og opnåede forbindelse. Forbindelsesparametrene er:%4.
11111. Der er modtaget en meddelelse i Windows-programmet til registrering af udmattelse af ressourcer om, at der mangler virtuel hukommelse i computeren.
11112. Krydsreferencen for den angivne navngivningskontekst blev ikke fundet.
11113. Tjenesten returnerede et svar, der indikerer, at metoden ikke understøttes.
11114. Der er for mange navne i brugerkontodatabasen.
11115. Der blev oprettet en RDP-forbindelse.
11116. Elementet FamilyMap kan ikke tilføjes, fordi egenskaben Target ikke er angivet.
11117. Den aktuelle værdi for egenskaben SelectionUnit på den overordnede DataGrid forhindrer, at rækker bliver markeret.
11118. (?(X) )-reference til en udefineret gruppe.
11119. Id'et:"X" for egenskaben:"Egenskabsnavn" af typen:"Typenavn" er ikke et gyldigt sproguafhængigt id. Kontroller, om CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier tillader dette id.
11120. Kontrollerer filsystemet på %1
11121. Der er en fejl i programmet
11122. Der sendes en søgeanmodning
11123. Handlingen understøttes ikke på andre partitioner end OEM-partitioner.
11124. Træk og slip-handling afbrudt
11125. Der opstod en fejl under læsning af oplysningerne fra parameternøglen i registreringsdatabasen. Følgende kode blev returneret fra RegEnumValue: %1. Indeksværdi: %2. Udvidelsesagenten afsluttes.
11126. Manifestfilens størrelse overskrider den maksimalt tilladte størrelse.
11127. Stopper tjenester Tjeneste: [1]
11128. Planlægger genstart: Omdøber filen [2] til [3]. Computeren skal genstartes for at fuldføre handlingen.
11129. Kodegruppen giver ingen tilladelser og udgør roden af kodegruppetræet.
11130. Sikkerhed kunne ikke deaktiveres.
11131. Der opstod en fejl under forsøg på at redigere hypervisorindstillingerne.
11132. Du har angivet en ugyldig værdi for indstillingen %1.
11133. Dataindsamleren findes allerede.
11134. Formatet for det angivne hændelsesnavn er ugyldigt.
11135. Komponent = %1 (%2%3%4)
11136. Realtidsur
11137. Signaturen har ikke de korrekte attributter for politikken.
11138. Du har overskredet det maksimale antal filer, som kan købes i en enkelt transaktion.
11139. Anmodning om start blev ignoreret. Forekomst kører allerede.
11140. Denne ressource kræver følgende vælgere: %1 %2 %3
11141. Syntaksfejl i parametre eller argumenter
11142. INTERN fejl - plex'en har allerede en log-underdisk.
11143. til profilimport
11144. Id'et for inputdiskenheden kan ikke være id'et for den diskenhed, som er destinationen for handlingen.
11145. %1 - Permanent drev
11146. ttl = %1!lu! (%2)
11147. NET START EVENTLOG
11148. Ugyldig rettighed.
11149. Der er en anden FTP-anmodning under udførelse i denne session.
11150. Ugyldig OLEVERB-struktur
11151. Denne funktion mislykkedes, fordi der blev sendt en ugyldig skærmhandle til den.
11152. Zonen for assemblyen, der mislykkedes, var:
11153. Tvinge en tråd til at standse
11154. CMS (Cryptographic Message Standard) understøttes ikke på denne platform.
11155. Elementet blev ikke lukket.
11156. Sendt videre til dig fra
11157. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at programmet kører inden for den udvidede periode for software, der ikke endnu er bekræftet som værende ægte.
11158. Ugyldig syntaks i kommentaren.
11159. Installationsprogrammet svarer ikke mere.
11160. Genoprettelsen kunne ikke udføres. En anden planlægning af genoprettelse udføres aktuelt.
11161. Angiver, hvor sessionstilstanden skal gemmes.
11162. Gendannelse af filen til ikke-NTFS-diskenheder er ikke tilladt.
11163. Der opstod en fejl pga. af et problem i ASN.1-kodningsprocessen.
11164. Fejl i tilknytning af tjenesten Resolver.
11165. Hardwareadresserne for %1 benyttes allerede af en anden enhed.
11166. MS DTC startede med følgende indstillinger (FRA = 0 og TIL = 1): Filtrering af identiske hændelser = %7 Sikkerhedskonfiguration: Netværksadministration af transaktioner = %1, Netværksklienter = %2, Indgående distribuerede transaktioner med oprindelig MSDTD-protokol = %3, Udgående distribuerede transaktioner med oprindelig MSDTD-protokol = %4, TIP (Transaction Internet Protocol) = %5, XA-transaktioner = %6
11167. FC: Der er ikke mere hukommelse
11168. TPM'et (Trusted Platform Module) blev ikke slået til. Forsøg igen, eller kontakt computerproducenten for at få en vejledning i opgradering af BIOS.
11169. Ugyldig søgning
11170. Den angivne type må ikke være en generisk typedefinition.
11171. Initialisering af chipkortlæser mislykkedes
11172. Den endelige ordliste var tom.
11173. Den angivne diskenhed er allerede forbundet.
11174. Indstilling af attributter
11175. Initialiseringen mislykkedes, fordi CounterName mangler.
11176. Aktiveringsserveren har fastslået, at licensen er ugyldig.
11177. CAS-gennemtvingelse deaktiveres midlertidigt. Tryk på , når du vil gendanne indstillingerne.
11178. Det var ikke muligt at konvertere til Int32Collection.
11179. Copyright 1996 - 2000 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
11180. Det lokale tillidsobjekt kunne ikke konfigureres, så det passer til objektet på domænet %1
11181. Databasen mangler i argumenterne.
11182. Det underordnede element må ikke være null.
11183. Diskettedrevscontroller
11184. En enhedsdriver mangler låste I/O-sider, hvilket medfører systemforringelse. Systemet har automatisk aktiveret sporingskode for at forsøge at fange det pågældende element.
11185. Den maksimale mængde udskiftelige hukommelse, som processen har anvendt, siden den blev startet.
11186. CLSID blev ikke fundet i programinstallationsdataene i Active Directory.
11187. Opret mappe på fjerncomputer
11188. Der blev ikke fundet nogen egnet komponent til gennemførsel af denne handling.
11189. Der skal angives en skabelonfil i IDQ-filen %2.
11190. Der opstod fejl under databasehandlingen. Kontroller, at SQL-serveren kører, og at der er tilstrækkelig tilgængelig diskplads på databasens drev.%1
11191. Den angivne controller er ikke gyldig.
11192. Start af håndhævelsesklienten %1 blev annulleret.
11193. Uden for aktuelt interval.
11194. Et kald til funktionen "%1" leverede en ugyldig parameter.
11195. Multisampling understøttes ikke på stien til den tilsvarende VidPN-præsentation.
11196. Dokumentet %1, som er ejet af %2, blev ikke udskrevet på printeren %3. Win32-fejlkode, der blev returneret af udskriftsprocessoren: %4. %5.
11197. %1: Fejl i kommandolinjen
11198. Logondomæne
11199. Komponent-id'et er ikke registreret.
11200. Tjenesten Remote Storage service opdagede en mediefejl.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions