English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9301. Hvis det er angivet, kan det prækompilerede program opdateres.
9302. ADVARSEL: Tjenesten %1 er konfigureret som interaktiv, og understøttelse frarådes. Tjenesten fungerer muligvis ikke korrekt.
9303. Dcpromo RODC-forfremmelsen mislykkedes, fordi en skrivbar Windows Server 2008-PDC ikke kunne kontaktes
9304. Værdien må ikke være tom.
9305. MSBUILD: Logføringsfejl MSB1029: X
9306. Enheden kan ikke starte, før computeren er genstartet.
9307. DllRegisterServer kunne ikke installere komponenten.
9308. Tællerværdier og data fra binære logfiler kan ikke indlæses.
9309. Aktiveret bibliotek: %1
9310. Der kan ikke allokeres visse ressourcer (hukommelse, begivenheder,...)
9311. Streamformatet understøttes ikke af stationen.
9312. Fejl ved komponentselvtest
9313. COM+-hændelsessystemet løb tør for hukommelse under intern behandling ved linje %2 af %1.
9314. HTTP-anmodningen lykkedes ikke. Serversvaret var: %1.
9315. Der blev fundet en fejl i bibliotekets SCSI-konfiguration.
9316. Den angivne VidPN-topologi er gyldig, men understøttes ikke af denne skærmkortmodel på nuværende tidspunkt på grund af den aktuelle allokering af ressourcerne.
9317. %1!-15.15s! - Ugyldiggør den valgte controllers cache.
9318. Assemblyreferencen 'X' er blevet fortolket som assemblyen 'Navn på assembly' med følgende kodebase: Y
9319. Dataindsamleren %2 tilføjet for begrænsede widget'er, der ikke er af typen PLA.
9320. Omdirigeringen kunne ikke oprette enheden. Omdirigeringen kunne ikke startes.
9321. Layoutet af tabellen CounterDetail i SQL-databasen kan ikke ændres.
9322. Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
9323. Der indsættes standard kvotepost i indekset %2 i filen %1.
9324. En oversætter kunne ikke oversætte ressourcer.
9325. Lokale NTFS-diskenheder kræves for at fuldføre handlingen.
9326. Fejl: Der opstod en uventet fejl: %1
9327. Mellem obligatorisk niveau
9328. Trustee understøtter ikke medlemskab eller samlinger.
9329. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle abonnementsanmodningen. Leveringstilstanden er ugyldig eller mangler.
9330. Den medfølgende sti findes på et filsystem, der ikke understøtter drevstier.
9331. Der blev ikke registreret et antivirusprogram, der er kompatibelt med Windows Sikkerhedscenter.
9332. Grænsefladen %1 kan ikke nås, fordi der ikke kunne oprettes forbindelse.
9333. Methods cannot return array values
9334. %1!-15.15s! - Indstiller det valgte objekts status til STANDBY.
9335. Selvheling er nu slået fra for diskenheden %1.
9336. Medie-id'et repræsenterer ikke et gyldigt medie.
9337. Timeout ved genregistrering af Ressourcestyring for at fastslå transaktionsstatus.
9338. IPMI-enhedsdriveren forsøgte at kommunikere med IPMI BMC-enheden under oprettelse af enhed. Kommunikationen mislykkedes dog på grund af en timeout. Enten er de konfigurerede timeouts for korte, og IPMI BMC-enhedens svar tager længere tid end disse timeouts, eller også er der en teknisk fejl i BMC. Du kan øge de timeouts, der er knyttet til IPMI-enhedsdriveren, eller søge hjælp hos producenten af BMC-enheden.
9339. Der kan ikke oprettes en palet med mindre end 1 farve eller mere end 256 farver.
9340. Det er ikke muligt at hente oplysninger om ejerskab
9341. Målet blev afvist, fordi der ikke er angivet nogen vægte med en værdi forskellig fra nul for nogen af de understøttede mål. Det aktuelle mål blev ikke ændret.
9342. Der er ikke flere tilgængelige data i RPC-pipen.
9343. Hændelseslogføringstjenesten fandt en logfil for kanal %1, der er en version, der ikke understøttes. Logfilen blev omdøbt med filtypenavnet .UnsupportedVer.
9344. Ugyldig indstilling %1. Indstillingen er angivet mere end én gang.
9345. MS DTC TIP Gateway har fundet fejlen %1 ved kald til CoCreateInstance på klasse-id "%2" %3, grænseflade "%4" %5
9346. En IntPtr eller UIntPtr med en værdi på otte byte kan ikke deserialiseres på en computer, hvor ordstørrelsen er fire byte.
9347. Anvend gruppepolitik
9348. Trap-størrelsen på den anmodede hændelseslog overskrider maksimumlængden for en SNMP-trap.
9349. Brugeren %1 blev nægtet adgang til den aktuelle mappe %2 på grund af sikkerhedsændringer.
9350. CollectNbtPerformanceData-rutinen blev fuldført
9351. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at en licens i computerens BIOS er ugyldig.
9352. Kernekalder
9353. Den aktuelle mængde hukommelse, som processen har allokeret, og som ikke kan deles med andre processer.
9354. FileStream blev bedt om at åbne en enhed, der ikke var en fil. Hvis du har brug for understøttelse af enheder som 'com1:' eller 'lpt1:', skal du selv kalde CreateFile og derefter bruge de konstruktører i FileStream, der tager en handle fra operativsystemet som IntPtr.
9355. Tjenesten Opgavestyring kunne ikke initialisere COM. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
9356. Ugyldig værdi for baud-hastighed.
9357. Tjenesten kunne ikke afbrydes.
9358. MOF-filen, der blev oprettet til tjenesten %1 kan ikke slettes iht. anmodningen. MOF-filen er obligatorisk for den automatiske genoprettelse. Den automatiske genoprettelsesfunktion kræver MOF-filen.
9359. Konfigurationen af pakken er offline.
9360. BITS-tjenesten er konfigureret til at køre som %1. BITS kan kun køre korrekt, når tjenesten er konfigureret til at køre som systemkontoen.
9361. Computerobjektet kan ikke slettes, fordi MSMQ-konfigurationsbeholderobjektet (msmq) ikke er tomt.
9362. Den angivne justering ligger uden for den første cylinder.
9363. Antallet af indbyggede handles, som er tilknyttet denne proces.
9364. Tjenesten svarer ikke på kontrolfunktionen.
9365. TCP-forbindelse blev lukket: SocketHandle=%1
9366. Disken er skrivebeskyttet.
9367. Det er ikke muligt at finde den åbne procedure "%1" i DLL-filen "%2" for tjenesten "%3". Ydelsesdata for denne tjeneste vil ikke være tilgængelige. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder fejlkoden.
9368. Komponenten er tilbagekaldt.
9369. Filen med BitLocker-startnøglen eller genoprettelsesadgangskoden er beskadiget eller ugyldig.
9370. Driveren har fundet en intern fejl
9371. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at der opstod en fejl.
9372. Ressourcetype
9373. Angiv enten -m eller -v (ikke begge).
9374. Følgerne programmer skal lukkes, før installationen fortsættes:
9375. Installationsprogrammet til enheden har yderligere arbejde, der skal udføres, når installationen er udført.
9376. Overskredet grænse: Kontoen er slettet
9377. Der opstod en fejl under læsning af din profil.
9378. Vis kalender
9379. Der var et ugyldigt tegn i et navn.
9380. The driver has reported the following debug warning: %2.
9381. lockElements indeholder det ukendte element '%1'
9382. %2: Netværkscontrolleren er konfigureret til en 1 Gb halv dupleks-forbindelse.
9383. Det maksimale antal hemmeligheder, som kan gemmes i et enkelt system, er overskredet. Længden og antallet af hemmeligheder er begrænset for at opfylde USA's State Department's eksportrestriktioner.
9384. SSL-forhandling mellem klient og server er fuldført: RequestHandle=%1
9385. Windows Media Player kunne ikke få adgang til den nødvendige funktionalitet. Dette kan skyldes, at der er indlæst de forkerte systemfiler eller DLL-filer til afspilleren.
9386. Brugerkontoen overskred antallet af kontospærringer for adgang.
9387. Adgangskode til diskenhed, der er beskrevet som %1.
9388. XML-parseren løb tør for data under parsing.
9389. MSMQ-katalogtjenesten kunne ikke opdatere katalogtjenesteflaget i Active Directory-domænetjenester under forfremmelsesprocessen for domænecontrolleren.
9390. Kanaltypen blev ikke genkendt.
9391. Header-digest er påkrævet af initiatoren, men destinationen tilbød den ikke.
9392. Hardwarefejl.
9393. Meddelelsen om muligheden for at forny HDCP-systemet, der er overført til denne funktion, var ikke i overensstemmelse med afsnit 5 i HDCP 1.1-specifikationen.
9394. WSAEventSelect: %1 %2 %3
9395. Den anmodede post findes ikke i MS DTC-logfilen.
9396. Maks. 7 -n-parametre - yderligere parametre ignoreres
9397. TBS er ikke kompatibelt med den version af TPM, der blev fundet på systemet.
9398. Der blev fundet flere brugerdefinerede attributter for den samme type.
9399. Dokumentfiltreringen kunne ikke fuldføres, fordi dokumentserveren ikke svarede inden den angivne timeout. Prøv at gennemsøge serveren igen senere, eller forøg værdierne for timeout.
9400. Denne handling tillades kun én gang pr. objekt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions