English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9401. Indholdsfortegnelsen kan ikke hentes fra en tom disc.
9402. Gruppepolitikken for BitLocker er blevet ændret. Oprettelse af både en genoprettelsesadgangskode og en genoprettelsesnøgle er ikke tilladt. Kontakt domæneadministratoren for at få flere oplysninger.
9403. Opgaveregistrering er slettet
9404. Der kunne ikke læses fra databufferen til Genfortolkningspunktet.
9405. Internal error: unknown PCI access type.
9406. OSS ASN.1-fejl: Et signeret heltal er kodet som et ikke-signeret heltal.
9407. Det lykkedes ikke for SAM (Security Accounts Manager) at føje virksomhedsadministrationsgruppen til det lokale administratoralias. Tilføj kontoen manuelt for at sikre, at domænet fungerer rigtigt.
9408. En attribut af typen ID kan ikke have en standardværdi.
9409. Modulet FailedRequestTracing registrerede en ugyldig konfiguration på stien '%4'. Attributten "guid" i afsnittet indeholder den ugyldige værdi '%3'. Der oprettes ikke logfiler, før denne tilstand er afhjulpet. Problemet opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
9410. ILGenerator kan ikke bruges, mens der er undtagelser, der ikke er lukket.
9411. Windows Media Player kan ikke udføre den ønskede handling på nuværende tidspunkt.
9412. Læsning fra proceshukommelse
9413. Der blev modtaget et uventet RESET fra museenheden.
9414. SSTP-serveren (Secure Socket Tunneling Protocol) har angivet et certifikat med udvidet nøgleanmeldelse, som hverken er Servergodkendelse eller Alle formål. Klienten accepterer ikke certifikatet. Forbindelsen bliver annulleret. Kontakt serveradministratoren for at få rettet problemet, og prøv igen.
9415. Der kan ikke oprettes forbindelse til brugerprofildatabasen på grund af fejlen %1.
9416. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt, fordi diskenheden %3 er blevet afbrudt.
9417. Et kvalificeret navn må ikke indeholde mere end ét kolon.
9418. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret PCI-bus-SERR-fejl under en transaktion af type %3 på adressen %4 på PCI-bus %5, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
9419. Der er for mange samtidige ændringer i biblioteket: X.
9420. Ugyldig XML i filen "File Name" nær elementet "X". Afsnittet understøtter kun -koder.
9421. Det lykkedes ikke at bestemme det installerede systems gruppepolitikegenskaber. Kun en delmængde af gruppepolitikfunktionerne vil være tilgængelige.
9422. Fjern startmediet fra computeren.
9423. Den værdi, der er angivet for parameteren '%1!ls!', er ikke gyldig.
9424. Jobobjekt for opgavemotor blev oprettet
9425. Katalogtjenesten er for optaget til at udføre replikeringshandlingen på nuværende tidspunkt.
9426. Værtsnavn
9427. BOOTP-området er fuldt
9428. I/O-enheden er enten ikke konfigureret korrekt, eller også er konfigurationsparametrene til driveren forkerte.
9429. ANS1 - beskadigede data.
9430. Genstarter programmet eller tjenesten '%3'.
9431. Læsning af semafortilstand
9432. Indholdet skal være af typen "empty", "eltOnly", "textOnly" eller "mixed".
9433. L2TP-forbindelsen kunne ikke oprettes, fordi forbindelsens sikkerhedspolitik ikke blev fundet.
9434. Det påkrævede mønster for den URI, der indeholder ;component, er "AssemblyName;Vxxxx;PublicKey;component", hvor Vxxxx er assemblyversionen, og PublicKey er den 16-tegns streng, der repræsenterer det offentlige nøgletoken for assemblyen. Vxxxx og PublicKey er valgfri.
9435. Der er ikke mere data til rådighed.
9436. Overskred allokeringen af lager (til den aktuelle mappe eller det aktuelle datasæt)
9437. Det lykkedes ikke at oversætte en eller flere af de angivne mapper.
9438. Ingen af kopierne af RSM-databasen er konsistente: Rekonstruerer vha. hoveddatafilen.
9439. Systemkonfigurationen blev ændret under klyngetilslutningen eller formularhandlingen. Tilslutnings- eller formularhandlingen blev afbrudt.
9440. Politikken for X kan ikke gemmes. Du har ikke tilladelse til at ændre denne fil.
9441. Der opstod en fejl. Hvis diskenheden er en spejlingsdiskenhed eller en RAID5-diskenhed, sendes der ingen meddelelser ved nye synkroniseringer.
9442. INTERN fejl - Konfigurationen på disken blev ændret under genoprettelsen
9443. Målehyppigheden for musen kunne ikke indstilles.
9444. Der opstod en fejl under behandling af en digital XML-signatur.
9445. Funktionen blev gennemført, men CompleteToken skal kaldes.
9446. Installationen blev fuldført, men noget af filoprydningen blev ikke fuldført. Du skal genstart computeren for at fortsætte.
9447. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der håndterer ssl-interaktioner
9448. Fejl i webtjenesten PortalCrawl.
9449. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) i konteksten %3 mislykkedes; fejlkoden %4.
9450. En forsinket skrivning mislykkedes til fjernserveren %2. Datafeltet indeholder mængden af data, der skulle skrives, og mængden, der faktisk blev skrevet.
9451. Det er en fejl, at attributten 'namespace' ikke findes for et importelement, når skemaet ikke indeholder attributten 'targetNamespace'.
9452. Attributværdien er ugyldig. Programmets konfiguration blev beskadiget. Geninstaller programmet.
9453. Dette link understøttes allerede af det angivne server-share
9454. Starttidspunktet for eksemplet ligger efter sluttidspunktet for samplingen.
9455. %1 - Gendan en diskenhed til et øjebliksbillede
9456. Angiver produkttypen til %1
9457. Firewall tillader ikke undtagelser. WinRM kan ikke konfigureres til fjernadgang.
9458. Angiv et objekt. Kør 'appcmd.exe' for at få vist understøttede objekter.
9459. Null er ikke en gyldig konstantværdi for denne type.
9460. DNS-proxyagenten fandt en netværksfejl under forsøg på et videresende en forespørgsel fra klienten %1 til serveren %2 på grænsefladen med IP-adressen %3. Datafeltet indeholder fejlkoden.
9461. Katalogtjenesten kunne ikke initialisere det undersystem, der tildeler relative identifikatorer.
9462. Dette objekt har en udestående DrawingContext. Denne DrawingContext skal være lukket eller fjernet, før der foretages kald af typen Open eller Append.
9463. %1: Drivere til %2 enhed(er) blev fjernet under overflytning af en MTP-enhed (Media Transfer Protocol).
9464. Typenavnet er ugyldigt.
9465. Method name too wide
9466. Den systemenhed, der blev anmodet om, blev ikke fundet.
9467. Den samlede delegerede tillidsoprettelseskvota er overskredet.
9468. CLS Rydder skærmen.
9469. Den tilladelse, der er tildelt programmet, kan ikke bestemmes.
9470. Der blev ikke implementeret en anmodning om et betinget område på Http <= 1.0.
9471. SMTP-serveren kan ikke oprette hovedforbindelsestråden. Datafeltet indeholder fejlkoden.
9472. Ændring af rute mislykkedes: %1
9473. TDI-enheden kan ikke åbnes til RW-adgang. I/O-statusblokken returneres i datafeltet.
9474. Argumentet paramSize til kommandoen har en forkert værdi.
9475. Søgeserveren kan ikke læse fra eller skrive til registreringsdatabasen. Kontroller, at søgeserveren kører med administrative rettigheder.
9476. Filsystemet NTFS kan ikke bruges på disketter.
9477. Køens vækstfaktor skal være mellem X og Y.
9478. Denne handling kan ikke udføres, efter at svaret er blevet sendt.
9479. Brugeren bliver logget af, fordi Windows Media Player-processen ikke kunne afsluttes som planlagt.
9480. Den aktuelle tid på %1 er %2
9481. Strukturen for gruppepolitikken bør kalde udvidelsen, selvom der ikke er nogen ændringer.
9482. FSMO-rolleejerskabet kunne ikke bekræftes, da dets katalogpartition ikke er blevet replikeret med mindst en replikeringspartner.
9483. Tjenesten LPD (Line Printer Daemon ) blev stoppet. Der kræves ingen brugerhandling.
9484. Den ønskede handling kræver, at den aktuelle kontekst har en transaktion, hvilket ikke er tilfældet.
9485. Diagnosticeringspolitik startede. Denne hændelse signalerer diagnosticeringsmoduler til forsinket behandling, efter at tjenesten er initialiseret.
9486. Stoptiden for eksemplet blev ikke angivet.
9487. Oversættelsen er ikke gyldig.
9488. Det er ikke tilladt at redigere sikre egenskaber. Ændringen af den sikre egenskab ignoreres.%1%2%3%4%5
9489. Egenskaben understøttes ikke af denne klasse.
9490. WS-Management-tjenesten kan ikke finde systemet.
9491. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Der er ingen tilgængelig datapost.
9492. Trådløst LAN-kort %1:
9493. Den samlede mængde CPU-tid, som processen har brugt i operativsystemets kerne.
9494. Handlingen kan ikke udføres, fordi en anden transaktion afhænger af, at denne egenskab ikke ændres.
9495. OLE32.DLL er blevet indlæst på en forkert adresse.
9496. Det angivne providernavn er ugyldigt.
9497. Ugyldig drevangivelse: %1
9498. errors =
9499. Forbindelse til MS DTC-brugergrænsefladetjenesten kunne ikke oprettes.
9500. En gyldig registreringsværdi "%1" for tjenesten "%2" blev ikke fundet. Kontroller programhændelsesloggen for at se, om der har været problemer under installation af tjenesten "%2", og geninstaller programmets ydelsestæller-DLL.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions