English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25001. Ugyldig ATTDEF-erklæring. #REQUIRED, #IMPLIED eller #FIXED var ventet.
25002. Angiver et tidsrum, i hele minutter, hvorefter cookien udløber.
25003. PCI- til PCMCIA-bro
25004. Installationsklassen findes ikke eller er ugyldig.
25005. Anmodningen mangler en nødvendig udvidelse for et alternativt emnenavn.
25006. Logfilen kan ikke læses. Krypterings-/dekrypteringshandlingen kan ikke genoprettes.
25007. NTFS RECOVER kan ikke bruges til at genoprette systemfiler. Brug Chkdsk i stedet.
25008. Det anonyme brugertoken for ASP-programmet %1 kunne ikke hentes. Global.ASA OnEnd-rutiner udføres ikke.
25009. Journal (optage)
25010. Undertjenesten kunne ikke startes.
25011. Værdien for attributten X er ugyldig.
25012. Autorisationstjenesten er ukendt.
25013. Slot %1 kan ikke justeres til transportelementet i bibliotek %2.
25014. PCI-Express forhandlede link-bredde til under maksimum
25015. Der blev foretaget et forsøg på at starte et primært kædeskærmkort, da sammenkædningerne er deaktiveret.
25016. Der blev fundet for mange dynamisk tilføjede IKEEXT-filtre.
25017. %1 kunne ikke fjerne drivere for enkeltprotokolsenheder med MTP (Media Transfer Protocol). Fejl %2.
25018. Hvis du bruger et chipkort til proxygodkendelse, kan du ikke angive eksplicitte proxylegitimationsoplysninger
25019. Elementet AnimationEffect er allerede tilknyttet et UIElement.
25020. Der skal angives bindingsflag, der beskriver den ønskede starthandling (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
25021. IIS-logføring for %1 er lukket, fordi der opstod en fejl, som skyldes, at disken er fyldt.
25022. Flyt regel ned
25023. Der er registreret en uventet undtagelse. Undtagelseskode: %1
25024. Tegnet '(' var ventet.
25025. Der blev returneret en fejl fra et kald til SnmpMgrRequest, der anmodede om ICMP-tællerne. Datafeltet indeholder værdierne for ErrorStatus og ErrorIndex.
25026. Der blev foretaget en I/O-anmodning (som ikke var lukket) og flere andre handlinger til specialtilfælde ved brug af et filobjekt, som allerede var blevet lukket.
25027. Tællerreferencen (handle) er ugyldig.
25028. IKE-forhandling mislykkedes, fordi det anvendte computercertifikat ikke indeholder en privat nøgle. IPSec-certifikater kræver en privat nøgle. Kontakt administratoren for netværkssikkerhed ang. udskiftning til et certifikat med en privat nøgle.
25029. En programinvitation er blevet annulleret.
25030. Internal error: bad parameters to MtScreenFlipAttribute.
25031. Den angivne disk findes ikke.
25032. Den MIME-type, der er registreret på systemet, svarer ikke til filens MIME-type.
25033. Certifikatet blev fundet i X-lageret.
25034. SID'er med en anden revision end '1' understøttes ikke.
25035. Der må ikke angives både 'switchValue' og 'switchName' for kilden 'X'.
25036. Beskrivelsesmeddelelsen til denne tæller.
25037. Disketter kan ikke formateres med filsystemet eXFAT.
25038. ftp: getsockname
25039. Følgende RPC-netværksdiagnosticering kunne udføres: %1!d!
25040. Terminalserveren kan ikke finde en licensserver i domænet %1. Kontroller, at alle licensservere på netværket er registreret i WINS/DNS og accepterer netværksanmodninger, og at TS-licenseringstjenesten kører.
25041. Ingen klyngetilslutningshandling er i gang.
25042. Sletning af diskenhed blev ikke fuldført. %1
25043. Trådningsmodellen i den komponent, der er angivet i registreringsdatabasen, er ikke konsistent med registreringsdatabasen. Den komponent, hvor fejlen er opstået, er: %1
25044. Enkelt-symbol ChipKill
25045. MS DTC Transaction Manager kører i en ustabil tilstand og kan ikke fortsætte. Der blev modtaget en uventet meddelelsestype. Kontakt Microsoft Produktsupport. %1
25046. Det er ikke muligt at tage mediet ud fra drevet %1 i biblioteket %2
25047. Godkendelsen for dette netværk blev ikke gennemført, fordi Windows ikke kan fastsætte brugerens identitet
25048. Der kan ikke udføres en sikkerhedshandling på et objekt, som ikke har tilknyttet en sikkerhed. Dette kan ske, når det forsøges at hente en ACL for et anonymt kerneobjekt.
25049. Skemaoplysningerne kunne ikke indlæses. En nødvendig nøgle eller egenskab mangler i metabasen.
25050. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 30' - Deaktiveret
25051. MATS+ (cache enabled)
25052. Der blev ikke fundet SSL-slutpunkt for indgående forbindelse for lokal IP-adresse og port %3.
25053. Der er opstået et problem i komponenten Digital Rights Management under licensoverflytningen. Kontakt Microsoft Teknisk support.
25054. Den arvede ACL eller ACE kunne ikke bygges.
25055. Den planlagte sikkerhedskopiering er deaktiveret.
25056. Guidetilstand. (Standard, hvis der ikke er angivet nogen parametre.)
25057. MSBUILD: fejl MSB1007: Angiv en logføring.
25058. Operativsystemet på computeren %1 er en nyere version end operativsystemet på den lokale computer. Denne funktion findes ikke på den lokale computer.
25059. En adresse blev ikke oversat
25060. Oplysningerne om arbejdsstationen blev ikke fundet.
25061. Kaldetråden skal være en STA, fordi dette kræves til mange brugergrænsefladekomponenter.
25062. Tjenesten LPR (Line Printer Remote) kunne ikke slette LPR-portoplysninger, der er gemt i registreringsdatabasenøglen %1. Det er normalt et resultat af mere alvorlige systemproblemer. LPR er muligvis ikke konfigureret korrekt indtil problemet er løst.
25063. Den godkendelsesprovider, der i øjeblikket er konfigureret, kunne ikke indlæses og initialiseres. %1
25064. ByRef-returværdien understøttes ikke i refleksionsaktivering.
25065. Reglerne, der er vedhæftet udløseren %1 med id'et %2, er nu gyldige. Alle reglerne blev evalueret, og de handlinger, de definerer, blev udført.
25066. Oprettelse eller sletning af kategorier for ydelsestællere understøttes ikke på fjerncomputere.
25067. Fjernbrugeres adgang er deaktiveret på nuværende tidspunkt.
25068. Det angivne øjebliksbilledelager for øjebliksbilleder på diskenheden %2 kunne ikke tilføjes.
25069. En internt id for navngivning af kataloger er blevet beskadiget.
25070. Den angivne sidebeskyttelse er ikke gyldig.
25071. Windows kunne ikke fastlægge Windows Server Update Services-klient-id'et for denne computer.
25072. Der opstod en fejl under parsing af egenskabsskemaet '%1': Ugyldig optalt typeliste for egenskaben '%2'.
25073. Der opstod timeout i handlingen.
25074. Pakken er for stor %1!-10u! %2!-10u!
25075. Kapitlet er ugyldigt.
25076. Vil du have tillid til:
25077. Den opbevaringssemantik for isolering via bevarelse af anvend- og afbryd-grænser, der blev anmodet om, understøttes ikke af denne transaktionsimplementering, eller isoFlags var ikke lig med nul.
25078. Der opstod en uventet fejl (0x%1!%08x!) ved tilslutning til Kernel Transaction Manager.
25079. Active Directory-domænetjenester
25080. Et filter må ikke indeholde flere betingelser, der fungerer på et enkelt felt.
25081. Der er %1 ugyldig licens(er).
25082. Fejl: Egen adresse kunne ikke hentes
25083. Obligatorisk niveau for beskyttet proces
25084. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Egenskaben CertificateThumbprint skal være tom, når SSL-konfigurationen skal deles med en anden tjeneste.
25085. Stien kan ikke bruges til at oprette en drevsti, sandsynligvis fordi mappen ikke findes, eller fordi den allerede er en drevsti til en anden enhed.
25086. Typen 'Typenavn' kan ikke hentes.
25087. Vis meddelelse
25088. Opgavestyring blev ikke startet på grund af en fejl i "%1". Yderligere data: Fejlværdi: %2.
25089. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Lagerenheden til øjebliksbilleder løb tør for plads, før betingelserne gjorde det muligt at øge størrelsen. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
25090. Flagnavnet '%1' er defineret mere end én gang.
25091. Ugyldig stikomponent.
25092. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at allokere til den cirkulære buffer, som indeholder indgående data til PS/2-tastaturenheden.
25093. Microsoft-Windows-IPMI WMI Provider
25094. Pga. en intern fejl kan filreplikeringstjenesten ikke anbringes på systemdisken. Hændelsesloggen indeholder muligvis flere oplysninger.
25095. Adgang til domænet (%1) blev nægtet, og brugeroplysningerne fra domænet blev ikke importeret. Kontroller brugernavnet og adgangskoden for den adgangskonto, der er angivet på siden Konfigurer profilimport. Hvis trinvis import er aktiveret, og du importerer fra et Windows 2000-domæne, skal du kontrollere, at adgangskontoen har tilladelsen Replicate Changes (Repliker ændringer) til Active Directory-katalogtjenesterne.
25096. Den ønskede konvertering understøttes ikke.
25097. Registreringsdatabasens API kunne ikke initialiseres.
25098. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke konvertere LPR-porten (LPR) %1 til en standard-TCP/IP-printerport. Enhedsindstillingerne kan ikke hentes. Fejl %2. Dette kan ske, hvis LPR-porten er konfigureret forkert. Opret en standard-TCP/IP-printerport til printeren manuelt.
25099. Pakken skal kasseres. Der skal ikke sendes nogen ICMP.
25100. En asynkron handling blev angivet. Handlingen er påbegyndt, men resultatet kendes endnu ikke.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions