English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

801. delingsfejl:
802. Anmodningen mislykkedes af ukendte årsager.
803. Standardlegitimationsoplysninger
804. Brugeren, der var tilsluttet porten %1, er blevet frakoblet pga. inaktivitet.
805. Læser chipkort...
806. Brug skyderen til at hæve det laveste tillidsniveau for denne assembly.
807. Fejl under oprettelse af trådtællerfunktion. Sap Agent kan ikke fortsætte.
808. Den angivne Visual er allerede et underordnet element for en anden Visual eller rod for et CompositionTarget.
809. MS DTC Log Manager har taget et kontrolpunkt.
810. Der opstod en fejl, fordi kontrolsumfeltet i en DDC/CI-meddelelse ikke svarede til meddelelsens beregnede kontrolsumværdi. Denne fejl angiver, at dataene blev beskadiget, mens de blev overført fra en skærm til en computer.
811. Der er ikke mere hukommelse. Luk de andre programmer, før du prøver igen.
812. XPath-udtrykkene i id-begrænsningen %1 understøtter ikke %2.
813. Angiver, om sessioner uden cookies skal bruges til at identificere klientsessioner.
814. Der opstod en fejl under parsing af den forbindelsesstreng, der er angivet i indstillingen -C. Fejl: X
815. Den vedhæftede fil er for stor.
816. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren blev aktiveret, men ejeren skal kontrollere produktanvendelsesrettighederne.
817. Der opstod en fejl ved en automatisk gentagelse af anmodningen.
818. FC: Forkert version af Windows XP
819. Dekryptering af diskenheden %2 er stoppet.
820. Ugyldige fildatoer. %1!ls! tidspunktet er tidligere end %2!ls! tidspunktet.
821. Niveau 3 er nulstillet
822. Anmodning om start blev sat i kø. Forekomst kører allerede.
823. Navngivningskonteksten kan ikke fjernes, fordi den er replikeret til en anden server.
824. PnP-tjenesten har sendt en beskadiget meddelelse til provideren.
825. Autorisation mislykkedes
826. Registrering af et peernavn mere end en gang i den samme sky.
827. Det blev forsøgt, at overskride grænsen for antal af domæner per server for denne version.
828. ASN1 - forkert valg-værdi.
829. FieldInfo skal være en RuntimeFieldInfo.
830. Angivelse af en farvenøgle vil skabe konflikt med den palet, som er angivet.
831. Den angivne værdi for en partitionsegenskab er uden for området eller overtræder en invariant.
832. Tjenesten WinRM behandlede en meddelelse om adresseændring.
833. Et forsøg på at ændre en ressourceegenskab mislykkedes, fordi den er i konflikt med en anden eksisterende egenskab.
834. Navnet er godkendt, men skal forkortes.
835. Finger: socket:
836. URI'en '%1' er ikke gyldig.
837. Hændelseslogfilen er blevet ændret siden sidste læsning.
838. Angivelsen af sikkerhedsdeskriptoren med id'et 0x%2 ved forskydningen 0x%1 er ugyldig.
839. Alle poster på IP Listen-Only kan ikke konverteres. Driveren vil lytte på alle tilgængelige grænseflader.
840. Der blev sendt ugyldige data til sikkerhedsgendannelsen.
841. WebPermission mislykkedes for omdirigerings-URI'en.
842. Angivet modtager er ugyldig.
843. Rettighederne til mediet for denne fil kræver en funktion, der ikke understøttes i den aktuelle version af Windows Media Player eller den aktuelle version af Windows. Prøv at installere den nyeste version af Windows Media Player. Hvis du fik filen fra en onlinebutik, skal du kontakte butikken for at få hjælp.
844. Gendannelsen blev ikke gennemført på en diskenhed, der indeholder systemdata.
845. Konstanten svarer ikke til den definerede type.
846. Det er en fejl, at et id-begrænsningselement har mere end én vælger.
847. Der kunne ikke læses data fra transportforbindelsen: X.
848. Manifestlageret for samlingen %1 mangler.
849. Det sti-id, der er angivet i kaldet til angivelse af politik for justering af belastning, er ikke gyldigt
850. Navnet på Microsoft Exchange 5.5-serveren, der er angivet i indholdskilden, stemmer ikke overens med den Exchange-server, der er angivet i egenskaberne for Microsoft Exchange 5.5-konfigurationen. Skift navn på Exchange-serveren i indholdskilden eller konfigurationsegenskaberne, så de stemmer overens, og prøv igen.
851. Der opstod ikke-rettet en hardwarefejl. Hændelsens dataafsnit indeholder en fejlpost, der beskriver tilstanden.
852. Registreret af Navneserver = %1
853. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på mediet %2, fordi RSM fandt et andet medie i biblioteket end det, der var valgt til flytning til en fri gruppe.
854. Parameterværdien kan ikke indstilles.
855. Der er ikke en tilgængelig klyngenode til handlingen.
856. Denne guide har identificeret det tilladelsessæt, der bliver givet til assemblyen.
857. Handlingen er endnu ikke fuldført.
858. Serverstatistik for \\%1
859. Et filnavn må ikke være null.
860. Driveren %1 blev ikke installeret eller opdateret på klyngespoolerressourcen %2. Win32-fejl: %3. Printerdriveren er forskellig fra den driver, der bruges på andre computere (noder) i klyngen. Dette kan skyldes en forbigående fejl i replikeringen mellem noderne, eller at der køres Windows 2000 på noderne (som ikke automatisk replikerer drivere).
861. Memory controller: %s
862. Unicode-området er ikke gyldigt.
863. Filen eller mappen er beskadiget og kan ikke læses.
864. Ingen DNS-servere konfigureret til det lokale system.
865. WdsClient: WinPE cannot start networking.
866. Der kunne ikke læses fra gendannelsesdrevet.
867. Overvågningsloggen er 80%% fuld.
868. Handlingen kan ikke fuldføres, fordi det ikke lykkedes for en eller flere forespørgsler at afslutte rettidigt.
869. "maxOccurs" på attributten kan kun være "1".
870. Arbejdsstationsdomæne
871. Serveren kan ikke åbne flere filer, da det maksimale antal åbne filer er nået.
872. Enten er DirectDraw ikke installeret, eller også er skærmkortets egenskaber ikke tilstrækkelige. Kontroller, at du ikke kører med 16 farver, eller prøv at skifte grafiktilstand.
873. Til genoprettelse af annulleret opdatering
874. TypedReference kan kun foretages på indlejrede værdityper.
875. Du skal genstarte denne computer, før du forsøger at installere eller fjerne sprog.
876. Filen findes allerede.
877. BYOT Gateway kunne ikke uddelegere aktiveringen. Den komponent, der oprettes, kan muligvis være konfigureret forkert. %1
878. To eller flere objekter har det samme SID-attribut i SAM-databasen. Kontoens entydige navn er %1. Alle dobbelte konti er blevet slettet. Kontroller, om der er flere dubletter i hændelseslogfilen.
879. The specified object already exists.
880. Typehandlen 'X' og metodehandlen med erklæringstypen 'Typenavn' er inkompatible. Hent RuntimeMethodHandle, og erklær RuntimeTypeHandle fra det samme MethodBase.
881. Den konfigurerede MAC-adresse indeholder ingen unicast-adresser.
882. Oprettelsen standsede ved en symbolsk kæde.
883. Browseren har modtaget et ugyldigt datagram fra fjerncomputeren %2 om at navngive %3 på transportprotokollen %4. Datafeltet indeholder datagrammet.
884. SSL-handshake er fuldført med status: %1.
885. Kalderen af denne administrationsgrænseflade er nægtet adgang.
886. Hovedtilstandsfilteret afventer sletning.
887. Vellykkede gensamlinger = %1!u!
888. &Tillad blanke adgangskoder for alle providere
889. Der opstod en uventet fejl under forsøg på at få adgang til Active Directory.
890. Status %1!d! returneret i RpcCertGeneratePrincipalName
891. Profilmeddelelsen om hændelsen %1 for komponenten %2 mislykkedes. Fejlkode: %3.
892. (GMT+04:30) Kabul
893. Der kan ikke importeres en global metode eller et globalt felt fra et andet modul.
894. Du skal angive mindst én lydstream, som er kompatibel med Windows Media Player 7.1.
895. Sletter printerforbindelse
896. SupportedView kan ikke konverteres fra streng til ASN.1-OID. Udvidelsesagenten afsluttes.
897. Den netværksforbindelse, der svarer til netværkskortet med adressen %1, kunne ikke tildeles ipv6-karantænekonfiguration af DHCP-klienten til karantænehåndhævelse.
898. Kald til SQLExecDirect mislykkedes med %1.
899. Typen skal være en RuntimeType.
900. Id'et 'X' er ikke gyldigt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions