English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26001. Indholdsindekset er beskadiget.
26002. Tidsprovideren "%1" blev stoppet med fejlen %2.
26003. Filnavnet til proxy-DLL-filen til OLE-transaktioner. Fejldetaljer: %1
26004. En cookie fra serveren skal bekræftes af brugeren.
26005. Chkdsk kunne ikke finde en gyldig VAT sidst på denne diskenhed.
26006. BitLocker kræver, at filsystemet skal være NTFS. Konverter diskenheden til NTFS, og aktiver derefter BitLocker.
26007. DHCPV6-adressen er forkert
26008. Datafilerne til ydelsestællernavnet kunne ikke tilknyttes. Dataene læses fra registreringsdatabasen og gemmes lokalt.
26009. Behandlingen af politikker på grund af en ændring af netværkstilstanden mislykkedes for computeren %3 på %1 sekunder.
26010. Værdien [2] kunne ikke læses fra nøglen [3]. {{ Systemfejl [4].}} Kontroller, at du har tilstrækkelig adgang til nøglen, eller kontakt supportteknikerne.
26011. Tjenesten Tid opdagede, at systemets tidszoneoplysninger var beskadigede. Tjenesten Tid forsøgte at nulstille computerens tidszone til GMT mislykkedes. Tjenesten Tid kan ikke startes. Fejlen var: %1
26012. Ikke-genkendt attribut '%1'
26013. INF-filen eller enhedsoplysningssættet eller -elementet har ikke en tilknyttet installationsklasse.
26014. Værdien SelectedDate er ikke gyldig.
26015. TCB-rettigheden kunne ikke aktiveres.
26016. Silent Running: level transition due to Robust Channel error: %2
26017. Området %1 blev fjernet fra indekset.
26018. Filreplikeringstjeneste-API'en afbrød anmodningen. Hændelseslogfilen indeholder muligvis yderligere oplysninger.
26019. Kommandoen til tømning af Udklipsholder mislykkedes
26020. Fjernadresse er blevet ændret
26021. Sikkerhedskonfigurationen blev sikkerhedskopieret til %1.
26022. Svar-Cache-Control = public.
26023. The forward index cannot be read.
26024. Et quorum af klyngenoder blev ikke fundet og kunne derfor ikke danne en klynge.
26025. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at produktnøglen er spærret.
26026. ls: write
26027. IKE-tjenesten lukkes.
26028. Enhedsobjektpointeren til portobjektet kunne ikke hentes.
26029. Windows Installation kan ikke validere de indstillinger, der er angivet i svarfilen for komponenten [Microsoft-Windows-PnPCustomizationsWinPE].
26030. Du skal bruge SSL, hvis du vil kontrollere servercertifikatets emne
26031. Enhedsnavnet i filen device.INF eller media.INI er for langt.
26032. Der er ikke angivet et navn, eller navnet er ugyldigt. Angiv et navn, som ikke indeholder følgende tegn: [/\\@#|] eller mellemrum.
26033. Ethernet-indkapsling
26034. Du er blevet omdirigeret til en adresse, der ikke findes. Kontroller, at kildeadressen omdirigerer til en tilgængelig adresse.
26035. Intern fejl: Parameteren RecoveryProcessFinished blev kaldt uden at kalde RecoveryProcessStarted.
26036. Meddelelsesnavnet %1 blev videresendt.
26037. Der blev fundet fejl i startfilen.
26038. Anmodningen indeholder en ugyldig egenskab til fornyelse af certifikat.
26039. Denne overførsel er ikke oprettet af Windows Media Player.
26040. Der blev ikke angivet en udbyder til lageret eller objektet.
26041. Den sidste plex, der er i orden, kan ikke fjernes.
26042. Det var ikke muligt at udvide en partition på disk %2!u!.
26043. Opdaterer seneste synkroniseringtidspunkt for cacheposten = X.
26044. Timer kunne ikke indstilles for afsendelsespost. Fejlkoden er i dataene.
26045. Tastaturbehandlingen kan kun behandle tastaturmeddelelser.
26046. Der kunne ikke opnås adgang til det globale Active Directory-katalog.
26047. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 4
26048. Klyngenetværksprovideren er ugyldig.
26049. Certifikatservertjenesten kunne ikke stoppes.
26050. Den angivne skærmkortreference (handle) er ugyldig.
26051. Tjenesten Driver Manager blev startet
26052. Invalid instance declaration. Must start with 'instance of'
26053. Ugyldig attributbegrænsning, { : '%1'} er ikke tilladt i basen.
26054. Filen er for lang. Denne handling er i øjeblikket begrænset til understøttelse af filer, der er mindre end 2 gigabyte.
26055. Argumentet 'X' er angivet, og det kræver, at et af følgende argumenter også angives: Y
26056. Array- eller pointertyper er ikke gyldige.
26057. Der blev ikke angivet nogen indeks.
26058. Skriverens timeout udløb mellem Freeze- og Thaw-handlingen.
26059. MSMQ-udløsere blev startet.
26060. Printeren %1 på værten %2 er ikke til rådighed. Udskriftsjobbet er blevet annulleret.
26061. Funktionen kunne ikke udføres, fordi kalderen videregav en ugyldig reference (handle) til OPM-brugertilstanden.
26062. Den angivne enhedstype eksisterer ikke.
26063. Tjenesten Windows Sikkerhedscenter kører ikke.
26064. Socket-accept: %1 %2 %3 %4 %5
26065. Ukendt vært %1.
26066. QoS-politikken %2 på brugerniveau angiver ikke en DSCP-værdi eller et throttle-interval. Denne politik anvendes ikke.
26067. Åbning af handle til TCP mislykkedes
26068. Destinationen flyttede midlertidigt.
26069. WINS opdagede en fejl under behandlingen af kommandoen.
26070. Den ønskede version skal have ét versionsnummer i formatet "overordnet nummer.underordnet nummer.build.revision". Eksempel:
26071. Provideren kunne ikke indlæse disken i cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
26072. Dette er en intern fejl: Der er fundet fejljustering af datatyper, og årsagen er formentlig en programmeringsfejl.
26073. Der er ikke blevet åbnet nogen datakilde til objektet.
26074. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke fjerne den midlertidige mappe %1. Fejl %2. Slet midlertidige filer og mapper manuelt.
26075. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. Ukendt posttype i logfilen.
26076. DHCP-tjenesten kunne ikke få adgang til den sti, der er angivet til databasen.
26077. Det indbyggede kald af UserDomainName mislykkedes.
26078. Tilføjelsespolitik for basislicens eller familiepolitik for tilføjelseslicens er ikke tilladt. %1
26079. gruppemedlemskab
26080. Der er en ufuldstændig parentes på kommandolinjen.
26081. Denne funktion understøttes ikke i denne version af MSMQ-udløsere.
26082. Den angivne billedfil havde ikke det korrekte format. Den er tilsyneladende en 64-bit Windows-billedfil.
26083. Skriv din adgangskode:
26084. Sessionsnøglen kan ikke eksporteres til indsættelse i pakken.
26085. Domænebrugere
26086. Tjenesten Remote Access Connection Manager kunne ikke starte, fordi den ikke kunne starte arbejdertråde. Prøv at genstarte tjenesten Remote Access Connection Manager. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren.
26087. Faxen kunne ikke sendes. Opkaldet blev ikke besvaret af en faxenhed. Tjenesten forsøger at sende faxen igen. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
26088. Servertjenesten kunne ikke indlæse serverdriveren.
26089. Printerkøen findes allerede.
26090. Den ønskede TextDecorationCollection-streng er ikke gyldig: X.
26091. Serveren har ikke plads til at gemme filen, mens den venter på at blive udskrevet.
26092. Headernavnet er ugyldigt
26093. Transaktionsstyring blev ikke initialiseret korrekt. Transaktionshandlinger understøttes ikke.
26094. Afsnittet tillader ikke ændringer. Hvis du vil indstille egenskaber for et afsnit, skal du oprette afsnittet ved hjælp af IGatherScriptFilterSink::CreateChunk
26095. Den krævede URI er ikke gyldig til denne FTP-kommando.
26096. Spejlkopien af sikkerhedsbeskrivernes datastream rettes.
26097. Forkert syntaks for kommandoen.
26098. Handlingen blev forsøgt udført ud over den gyldige datalængde for filen.
26099. Faxtjenesten kunne ikke gendanne faxkøen. Alle ventende faxer skal sendes igen.
26100. Decimalens skalaværdi skal være mellem 0 og 28, begge inklusive.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions