English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18501. Handlingen er ugyldig i den aktuelle kontekst.
18502. Sammenligner indholdet af to disketter.
18503. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Mutex %3 kan ikke oprettes for skriveren %4 på grund af status %1 (konverteret til %2).
18504. Fildelingen er blevet stoppet midlertidigt.
18505. Leverandørnavnet bliver benyttet af en anden leverandørpost.
18506. Der opstod en fejl under overførsel til søgeserveren <%2>.%1
18507. Objektet er ugyldigt, eller det kendes ikke af provideren.
18508. Skift arbejdsmappe på fjerncomputer
18509. %1 Iadap %2!-3lu! %3!-30.30s!
18510. Selvreparation, herunder diskenhedens bitmapgenkendelse og reparation af krydsreference, er aktiveret for diskenhed %1.
18511. Brug proxyserverens foretrukne godkendelsesskema: %1!d!
18512. Der er angivet en ugyldig buffer på fastio-modtagelse.
18513. Handlingen i typen 'Typenavn' blev forsøgt med en forkert destinationstype.
18514. Arguments must have an "In" and/or "Out" qualifier
18515. Der opstod en fejl, da tjenesten SNMP forsøgte at opnå adgang til registreringsdatabasenøglen %1.
18516. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke funktionerne '%1'.
18517. -- ukendte komponenter --
18518. Biblioteks-id'et repræsenterer ikke et gyldigt bibliotek.
18519. Importer fra &certifikatfil...
18520. Hændelseslogføringstjenesten fandt en fejl (res=%1) under åbning af logfilen for kanalen %2. Forsøger igen ved hjælp af stien til standardlogfilen %3 .
18521. Indholdstypen var ikke gyldig i denne kontekst. For eksempel skal roden for en MHTML-meddelelse være et HTML-dokument.
18522. SC Viser eller konfigurerer tjenester (baggrundsprocesser).
18523. Flaget til deaktivering af rydning er angivet, og alle rydningshandlinger kræver nu fysisk adgang.
18524. TransferEncoding kræver, at SendChunked-egenskaben angives til true.
18525. Indekset %1 i filen 0x%2 er ikke et kendt sikkerhedsindeks.
18526. Startede CloseNbtPerformanceData-rutinen.
18527. Spærring (minutter):
18528. TxF-filnavnattributtet i filen 0x%1 er en dublet.
18529. Repræsenteret kalder
18530. Svarfilen indeholder ikke et gyldigt -rodelement.
18531. Alle streams med forskellige sprog i samme modtager skal have samme egenskaber.
18532. oplysninger om fjernadgang
18533. Værdien skal være positiv.
18534. Tjenesten Opgavestyring kunne ikke initialisere lageret med legitimationsoplysninger. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
18535. Forsøger at starte tjenesten...
18536. Dato-/klokkeslætsfunktion i underprogrammet Dato og klokkeslæt til Kontrolpanel
18537. Diskenheder : %2 [%1]
18538. Aktivitetslogføring er deaktiveret, da faxtjenesten ikke kan oprette adgang til mappen %1, der er angivet for aktivitetslogfilen. Du kan redigere placeringen af aktivitetslogfilen fra Faxtjenestestyring. Yderligere oplysninger finder du under Fejlfinding i Hjælp til Faxtjenestestyring. Win32-fejlkode: %2 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
18539. Windows Media Player kan ikke oprette forbindelse til serveren. Servernavnet er muligvis forkert, serveren er muligvis ikke tilgængelig eller proxyindstillingerne kan være forkerte.
18540. SAM- eller LSA-serveren var ikke i en tilstand, hvor sikkerhedshandlingen kunne udføres.
18541. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
18542. Denne metode kan ikke kaldes uden en back-buffer.
18543. Filreplikeringstjenesten har fundet en ugyldig parameter.
18544. Sink anbefaler, at transaktionen fortsætter, men hvis en anden sink foretager flere ændringer herefter, vil denne sink have et forsøg mere for at se efter.
18545. Fjerncomputergruppenavnet %1 kan ikke føjes til LANA %2. Datafeltet indeholder fejlkoden.
18546. XACT_E_NOLASTRESOURCEINTERFACE : Resource Manager kaldte PrepareRequestDone med hres som XACT_S_LASTRESOURCEMANAGER, men QI for IID_ITransactionLastResourceAsync mislykkedes
18547. Maks. beholdere: %1
18548. INTERN fejl - Der findes dobbeltposter i konfigurationen
18549. Der blev ikke fundet en konstruktør til deserialisering af et objekt af typen 'Typenavn'.
18550. Almindelige brugere
18551. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der vedrører opsætning af tjenesten
18552. Denne handling med øjebliksbillede kan ikke fortsætte, fordi en ressourcestyring for transaktioner ikke kan fastfryses i dens aktuelle status. Prøv igen.
18553. Ukendt Lotus Notes-fejl: %1.
18554. Der er stadig data, der skal sendes, i anmodningsbufferen.
18555. Rediger/tilføj handlere til brugerdefinerede fejlmeddelelser
18556. Microsoft Windows [version %1]
18557. Funktioner, der er tillid til, er aktuelt deaktiverede på denne komponent.
18558. Den virtuelle rod %2 er føjet til indekset og knyttet til %3.%1
18559. En standardattribut må ikke overføres som kontekstnode for en XSLT-transformering eller en XPath-forespørgsel.
18560. %2: Netværkscontrolleren er konfigureret til en 1 Gb fuld dupleks-forbindelse.
18561. Skal %1 tilføjes? (J/N)
18562. Værdien af ENABLESCRIPT skal være YES.
18563. Fjern computeren fra dockingstationen
18564. Vælger RADIUS-serveren %1 til godkendelse.
18565. Kolonner: %1
18566. Et problem forhindrede meddelelsen om programmet til forbedring af kundeoplevelsen i at blive vist (fejl %1).
18567. SSL-forhandling mislykkedes: RequestHandle=%1, Fejl=%2
18568. Adressen i hukommelsen på den funktion, som kører, når modulet indlæses.
18569. Handlingen understøttes kun på spejlede diskenheder.
18570. Der opstod en fejl under input/output.
18571. Hændelseskilden %1 kan ikke tilføjes, når den allerede findes.
18572. Der er opstået et problem med denne Windows Installer-pakke. Et script, der kræves til denne installation, kunne ikke køres. Kontakt supportpersonen eller pakkeproducenten. {{Tilpasset handling [2] scriptfejl [3], [4]: [5] Linje [6], Kolonne [7], [8] }}
18573. Der opstod overløb eller underløb i den aritmetiske handling.
18574. Fjerner kopier af filer Fil: [1], Mappe: [9]
18575. NIS+-domænenavn
18576. Initialize digitizer tablet failed.
18577. Der findes ikke noget chipkort
18578. Det maksimale antal asynkrone skrivninger til logfilen er overskredet.
18579. %1 er ikke et gyldigt computernavn.
18580. Det angivne samlings-id mangler et eller flere attributter, som skal være til stede i denne kontekst.
18581. Der blev registreret en generel fejl under forsøget på at hente et svar fra BIOS'en på en kommando om fysisk tilstedeværelse.
18582. Et forsøg på at indstille standardaktiveringskonteksten for processer mislykkedes, da standardaktiveringskonteksten for processer allerede var indstillet.
18583. Betroede brugere:
18584. Returneret af optællings-API'er for at vise, at der er mere information til rådighed ved gentagne kald.
18585. Objektklassen kan ikke afgøres
18586. Den identificerede fil findes ikke på chipkortet.
18587. Der var ikke nogen aktiveret datakilde-plug-in tilgængelig for det ønskede indhold.
18588. Søger efter proxyoplysninger for URL-adressen: URL=%2
18589. Overvåg optalte brugere
18590. Windows Media Player kan ikke finde filen. Kontroller, at stien er skrevet korrekt. Hvis det er tilfældet, findes filen ikke på den angivne placering, eller den computer, hvor filen er gemt, er muligvis ikke tilgængelig.
18591. Ugyldigt datasegment-id.
18592. Overførselsprogrammet for HTTP-byteområdet understøtter kun skemaerne HTTP eller HTTPS.
18593. Strukturen, der angiver outputbeskyttelsesniveauet, har ikke det rigtige format.
18594. X, cachepost blev ikke fundet, opdateringsresultat = ikke defineret.
18595. Egenskaben X for klassen Y skal være større end nul.
18596. Destinationen svarede ikke på en logonanmodning i tide. Denne logonanmodning var til tilføjelse af en ny forbindelse til en session.
18597. QoS kunne ikke åbne rodnøglen for QoS-politikker på brugerniveau. Fejlkode: %2.
18598. Bussen, som er specificeret for %2, understøtter ikke den specificerede interrupt-metode.
18599. Den aktuelle automatisk konfigurerede SNTP-værdi er: %1
18600. En udskiftningsstreng har ingen tilknytning.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions