English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

8701. '@' opkaldsmodificering er ikke understøttet.
8702. Intern versionsfejl. Uventet JPEG-biblioteksversion.
8703. Pakken er en dublet af en pakke, der er modtaget tidligere
8704. Driveren til Offlinefiler (csc.sys) kører ikke.
8705. Der opstod en fejl i tjenesten ved udskiftning af en eventuelt forældet RPLDISK.SYS.
8706. Fejlen %1 opstod under søgningen efter vedvarende iSCSI-bundne diskenheder.
8707. CSE kræver forgrund
8708. Fejl under sletning af den midlertidige mappe i en af de kritiske diskenheder.
8709. En anden installation er i gang. Den skal færdiggøres, før du fortsætter med en ny.
8710. IPV6-adresseliste over DNS-rekursiv navneserver
8711. Angiver, at det navn, der blev angivet som navn på en fjerncomputer, er syntaktisk forkert.
8712. Der opstod en tjenestespecifik fejl: %1.
8713. Ugyldig godkendelsesalgoritme
8714. Katalogtjenesten kunne ikke identificere listen over objekter, der skal slettes, under forsøg på en træsletning.
8715. Den angivne basisadresse eller filadressen har ikke den rigtige justering.
8716. Mappen %1 indeholder mere end én krypteret stream. Denne version af EFS understøtter ikke kryptering af flere streams i en mappe.
8717. Denne domænecontroller er ikke betroet til delegering, og derfor kan MSMQ-serveren ikke køre. Yderligere oplysninger om, hvordan du aktiverer egenskaben "Denne computer er betroet til delegering", finder du i Hjælp og support.
8718. ICMP-port kan ikke nås
8719. Filoverførselsstreams er ikke tilladt i en særskilt afspiller.
8720. Der er ingen oplysninger om adgangskoder til genoprettelse på denne diskenhed. Diskenheden kan ikke låses op.
8721. Drevet rapporterede, at det er ved at blive klart. Send anmodningen igen senere.
8722. Jobantallet for den aktuelle bruger har overskredet grænsen for job pr. bruger.
8723. Dokumenterne blev ikke gemt i indholdsindekset, da opdateringen af ændringslisten mislykkedes.
8724. Skemapostens governs class-identifikator kan ikke læses.
8725. Destinationssystemnavn %1 kunne ikke oversættes.
8726.
8727. Der kunne ikke konverteres til typen måltilladelse.
8728. Det filshare, der er knyttet til vidneressourcen for filsharet, kan ikke hostes af denne klynge eller nogen af dens noder.
8729. Det lykkedes ikke at opsætte initiatorportalen. Fejlstatus er angivet i de gemte data.
8730. RSM kunne ikke lukke sin handle til %1 (drev %2 i biblioteket %3).
8731. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke hente det afventende certifikat %2 fra nøglecenteret %3 (%4). Registreringsprocessen forsøges igen senere.
8732. finger: connect
8733. Det lykkedes ikke at sende anmodningen: %1 %2 %3.
8734. There is insufficient disk space to perform the requested operation.
8735. Den leverede trådgruppekonfiguration er ugyldig.
8736. Tilstandscomputerne er ikke startet.
8737. Delvist indhold
8738. Område-id for NetBIOS over TCP/IP
8739. Den angivne plug-in kendes ikke. Den er måske ikke indlæst, så handlingen ikke kan udføres. Du må kun angive plug-ins, der er indlæst.
8740. SYSTEM var ventet.
8741. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 27' - Deaktiveret
8742. Installationen er blokeret, fordi computeren ikke opfylder et eller flere af installationskravene.
8743. Der kan ikke indstilles en ikke-lokal hook uden en modul-handle.
8744. Filpostsegmentet %1 er beskadiget.
8745. Stream blev stoppet med vilje, før den var fuldført.
8746. Startede overførsel af manifest fra %1 til %2.
8747. SQL-logformatet er ikke korrekt. Det korrekte format er "SQL:!".
8748. Argumentet 'X' kan ikke angives flere gange.
8749. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det certifikat, der er påkrævet for dette netværk, ikke findes på servercomputeren
8750. Den aktuelle klassificering var for lav.
8751. FAT-filsystemet understøtter kun visning af sidste skrivning
8752. Handlingen blev ikke gennemført, fordi mediet er skrivebeskyttet.
8753. Kontoen krbtgt blev omdøbt til %1 for at tillade installation af Kerberos-sikkerhedspakken.
8754. Der er ikke tilstrækkelig plads til at oprette filen med øjebliksbilledet eller andre øjebliksbilleddata.
8755. Der er flere data til rådighed.
8756. Der er ikke nok ledig diskplads på det angivne drev [%1!c!:] til lagring af midlertidige installationsfiler. Hvis du vil installere Windows, skal du vælge et andet drev og genstarte installationen.
8757. Øjebliksbillederne for diskenheden %2 blev afbrudt på grund af en I/O-fejl på diskenheden %3.
8758. Windows kunne ikke indlæse din globale profil og forsøger at logge dig på med din lokale profil. Ændringer af profilen overføres ikke til serveren, når du logger af. Windows kunne ikke indlæse din profil, da der allerede findes en kopi af profilmappen på serveren, som ikke har den rigtige sikkerhed. Mappen ejes enten af den aktulle bruger eller gruppen Administratorer.
8759. Der kan ikke foretages flere tilbagekonverteringer af blændeåbninger på nuværende tidspunkt.
8760. Der er ikke flere data i streamen.
8761. Kvotaværdierne er ikke fuldstændige.
8762. Der er fundet mere end én gentagelsesblok under ASX-behandling.
8763. SLSetGenuineInformation: %1, %2 = %3
8764. En handling venter.
8765. Karantænetilstand . . . . . . . . : %1
8766. Serveren kan ikke rydde konfigurationsafsnit inde fra afsnitsgrupper. skal være underordnet .
8767. Der er ingen tilgængelige controllerporte.
8768. Udbyder %1 kunne ikke registreres, og der var følgende fejl: %2.
8769. Der er fremsat en opslagsanmodning, som kræver opslagstjenester på fjerndomænecontrolleren %1. Anmodningen på fjerndomænecontrolleren mislykkedes, og derfor mislykkedes den oprindelige opslagsanmodning for den lokale sikkerhedsautoritet (LSA). Kontroller forbindelsen og installationen af sikre kanaler fra denne domænecontroller til domænecontrolleren %2.
8770. Windows Media Player registrerede en fejl under opgraderingen.
8771. Det angivne egenskabs-id understøttes ikke af det angivne egenskabssæt.
8772. Egenskaben AppPoolCommand, der er angivet i programgruppen '%1', er ikke en gyldig værdi. Den er '%2'. Den skal enten være MD_APPPOOL_COMMAND_START = 1 eller MD_APPPOOL_COMMAND_STOP = 2.
8773. %1 kan ikke bruges for %2-drev.
8774. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. En hukommelsestilknytning mislykkedes. Overvej at øge sidefilens størrelse. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
8775. Der opstod en intern tjenestefejl.
8776. Attributværdien kan ikke fjernes, fordi den ikke findes i objektet.
8777. COM+-hændelsessystemet kunne ikke bruge filterkriterierne i abonnementet %2, fordi der er en fejl en kriteriestrengen "%3". Fejlen findes tilnærmelsesvist ved tegnindekset %4, og kriterieunderteksten på denne placering er "%5". HRESULT var %1.
8778. Brugerkontonavnet kan ikke løses i Active Directory. Du skal bekræfte, at brugeren er en ægte bruger eller et midlertidigt brugerobjekt, der er oprettet til programformål. Du kan muligvis indsnævre søgningen i LDAP-søgefilteret for at undgå denne fejl.
8779. En grænseflade til styring af kald blev kaldt med ugyldige data.
8780. Remote Access-serverens certifikat kunne ikke hentes pga. følgende fejl: %1
8781. Titelserver %1 mislykkedes.
8782. %1!-15.15s! - Erstatter det angivne drev med det valgte drev.
8783. Det er ikke muligt at fortolke flere medlemmer, der har samme navn.
8784. Der opstod problemer ifm. fuldførelsen af den anmodede navigation. Der mangler id'er i kataloget.
8785. Der opstod en fejl under parsing af '%1'. %2
8786. Overførsel af værktøj til widget %1, fra %2 til %3, mislykkedes; fejlkoden %4.
8787. Kontoen er låst i øjeblikket og må ikke logges på.
8788. Konfigurationsfilen findes ikke. Geninstaller programmet.
8789. Usbperf-dataindsamling mislykkedes. Indsamlingsfunktionen blev kaldt med ikke-supporteret forespørgselstype.
8790. Enkelt aftale
8791. Den angivne klasse blev ikke fundet.
8792. Denne transaktion er allerede blevet annulleret.
8793. Der opstod en fejl ved lukning af hændelsesreferencen for behandlingsrutinen til at stoppe loggen %1. Følgende kode blev returneret fra CloseHandle: %2.
8794. %1-egenskaben kunne ikke angives.
8795. Filtreringen kunne ikke startes.
8796. Det objekt, du forsøger at tilføje eller omdøbe, findes allerede.
8797. Skift RID-server
8798. Den valgte disk har det maksimale antal partitioner for denne type.
8799. Status for %1 ( %2 ): %3
8800. Et element, der ikke er genkendt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions