English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

2501. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som første argument.
2502. De ikke-administrerede versionsoplysninger fylder for meget til at blive gjort permanente.
2503. Windows Media Player kan ikke synkronisere indhold, der er streames direkte fra internettet. Hvis det er muligt, skal du overføre filen til computeren og derefter forsøge at synkronisere filen igen.
2504. Ordet er længere end den maksimale længde. Kan blive afkortet af ord-sink.
2505. Oplysninger om LSA-politik for den lokale computer kunne ikke skrives
2506. Objektet understøtter ikke lViewObject-grænseflade
2507. id'et blev fjernet
2508. Listen over HTTP-proxyforbigåelser må højst være på 32000 tegn. Prøv igen med en kortere liste over proxyforbigåelser.
2509. Afvis oplysninger om tilbagekald
2510. Computertilstandsagenten %1 forsøgte at annullere initialisering, men det blev ikke gennemført, fordi den ikke var initialiseret.
2511. Indholdsindeksserveren kan ikke læse registreringsdatabasen.%1
2512. Tilslutningen af en eller flere diskenheder kunne ikke fjernes fra disken.
2513. Indsamlingstjenesten kan ikke initialiseres.%1
2514. Meddelelsen returneret i transaktionen har forkert størrelse.
2515. Angiver, at det refererede sæt af brugernavn og godkendelsesoplysninger er gyldig, men begrænsninger for brugerkontoen har forhindret vellykket bekræftelse (f.eks. begrænsninger for tidspunktet).
2516. Der er ingen data at indlæse.
2517. Destinationstilknytningsoplysningerne er ugyldige.
2518. Socket'en er allerede bundet til en io-fuldførelsesport.
2519. Der blev fundet flere forekomster af konfigurationsværktøjet i .NET Framework!
2520. med %1!d! byte data:
2521. Det angivne KID er ugyldigt
2522. Maksimumstørrelsesdatagram til gensamling af klienten; maks. 576
2523. Den værdi, der skulle tilføjes, lå uden for området.
2524. Der blev oprettet en ny CRM-logfil. Denne CRM-logfil er sikret. %1
2525. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes. Windows kunne ikke finde mappeobjektet %8. Gruppepolitikindstillingerne anvendes først, når denne hændelse er løst. Se detaljerne om hændelsen for at få flere oplysninger om denne fejl.
2526. Forskydningen 0x%1 af USN-journalfilen i filen 0x%2 er ikke en sidegrænse.
2527. Diskenheden kan ændres til en tidligere version.
2528. Der findes allerede en kø med den samme sti.
2529. Peer'en var ikke tilgængelig.
2530. Længden af en hemmelighed overskrider den maksimalt tilladte længde.
2531. Der er ikke defineret et tidsstempel for dette eksempel.
2532. Forsøget på at oprette en binding til objektet mislykkedes pga. timeout.
2533. Fjerner Katalogtjenesten
2534. This command was initiated by the File Server Resource Manager service. It belongs to the action '%1' on the %2%% threshold on the quota on path '%3'.
2535. Der er en aktiv proces, som har forbindelse til enheden.
2536. RDP ClientActiveX kunne ikke oprette forbindelse til gatewayserveren (fejl= %2)
2537. %1: Der mangler et argument efter /%2
2538. Der blev forsøgt at JOIN'e eller SUBST'e et drev, hvor en mappe på drevet er destination for en tidligere SUBST.
2539. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_commit i XA Resource Manager '%1'. Kaldet mislykkedes med en uventet returkode (%2): Fil=%3 Linje=%4.
2540. &Giv assemblies adgang til følgende meddelelseskøer:
2541. Enheden accepterede kommandoen, men returnerede registreringsdata, der angiver en fejl.
2542. (GMT+03:00) Moskva, St. Petersburg, Volgograd
2543. Der er en intern fejl i Active Directory-domænetjenester.
2544. Det fulde computernavn
2545. Standardklassen Routing og Remote Access
2546. Tidsprovideren NtpClient modtager i øjeblikket gyldige tidsdata fra %1.
2547. DHCP-tjenesten sendte en NACK (negativ bekræftelse) til klienten %2 for adressen %1.
2548. %1 MB i brug af systemet.
2549. Intel PIIX4
2550. Skemasletningen mislykkedes: klassen bruges som hjælpeklasse.
2551. Det var ikke muligt at parse eller behandle den automatiske svarfil for overførsel [%1].
2552. Der er en programfejl i DCOM. Kontekst følger: %1 %2 %3
2553. %1 fil på fjerncomputer.
2554. Disketten er for lille til at rumme FAT32-filsystemet.
2555. Der blev oprettet et nyt selv-signeret certifikat til Terminal Server-godkendelse på SSL-forbindelser. Navnet på certifikatet er %1. SHA1-hashen for certifikatet er i hændelsesdataene.
2556. Hvis AllGestures er angivet, skal det være den eneste ApplicationGesture-forekomst i matrixen ApplicationGesture.
2557. Systemet kunne ikke læse mediets .INI-fil.
2558. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) har både centraliseret binær logføring og centraliseret W3C-logføring aktiveret. Der må kun være én logføringstype aktiveret ad gangen, og systemet anvender derfor som standard CentralW3CLogging.
2559. Der er registreret en rettelse til et objekt med id'et X, men objektet vises ikke på grafen.
2560. The specified property is out of range.
2561. Gendannelsen af diskenhed %2 genstartes. Dette skyldes sandsynligvis lukning af systemet eller systemnedbrud.
2562. Enhedsadgang bit 4
2563. Quorum-logfilen blev ikke oprettet eller angivet.
2564. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 20' - Deaktiveret
2565. X DragAction er ikke gyldig.
2566. Nogle BCD-poster blev ikke synkroniseret korrekt med firmwaren.
2567. Tjenesten til denne server kunne ikke startes.
2568. Fejl ved læsning fra en fil.
2569. Fejl i intern timer
2570. Der blev fundet fejl i filpostsegmentet %1 for en sparsefil.
2571. Kunne ikke oprette en ny sporingssession.
2572. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke hente certifikatskabelonoplysninger fra Active Directory (%2). Registreringen blev ikke udført.
2573. Den angivne disk er offline.
2574. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det brugercertifikat, der er påkrævet for dette netværk på denne computer, ikke findes på denne computer
2575. Giver ret til at springe kontrollen over
2576. RMP - Gentilknytning er aktiveret %1!18.18s!
2577. Uerklæret XSD-type : '%1'.
2578. Den angivne brugerkonto er ikke medlem at den angivne gruppekonto.
2579. GET ITEMS -- Viser elementer, der er indeholdt i sikkerhedskopien
2580. Fjern &oplysninger om programtjenester fra en eksisterende database
2581. Grænsen for antallet af indeks blev nået.
2582. Det er ikke muligt at åbne den angivne enhed til hentning af lyd, fordi den er i brug i øjeblikket.
2583. Ugyldig parameter for kommandoen SETLOCAL.
2584. Der var en grænse, angivet af brugeren, som forhindrede, at der blev brugt diskplads på diskenheden %3 til forøgelse af diskpladsen til øjebliksbilleder til øjebliksbilleder af %2. Som følge af denne fejl er der risiko for, at alle øjebliksbilleder af diskenheden %2 slettes.
2585. SQL-databasen indeholder ikke et gyldigt sæt tabeller til Ydelsesmåler. Du skal bruge PdhCreateSQLTables. Brug ODBC-datakildeadministratoren til at oprette et SQL Server-systemdatakildenavn, så Ydelsesmåler kan oprette en database til tællerlogføring korrekt.
2586. Den angivne buffer indeholder misdannede data.
2587. Filstien er ugyldig.
2588. Søgningen kræver et SORT-kontrolelement.
2589. Indstillingen til cachelagring af grupper i SAM (Security Accounts Manager) er nu blevet opdateret korrekt. Cachelagring af grupper er deaktiveret.
2590. Grænsen for det maksimale antal kørselsforsøg for den samlede mænge maskinstarter er nået. Lpremove kører ikke igen. Dette er en fejlsituation, der betyder, at alle tidligere kørsler er mislykket.
2591. Handlingen Fragment-Level kan ikke udføres, fordi der er angivet en ugyldig værdi for fragmentdialekten.
2592. lockAllElementsExcept indeholder ingen kendte elementer
2593. Længden af denne stream kan ikke gøres større end dens kapacitet.
2594. Ugyldig id for telefonenhed.
2595. Den anmodede handling kan ikke fuldføres, fordi terminalforbindelsen på nuværende tidspunkt er optaget af at behandle en oprettelse af forbindelse, en afbrydelse af forbindelse, en nulstilling eller en sletning.
2596. Enheden eller mappen findes ikke.
2597. En kolonne (%1) er NULL. Kolonnen er markeret som NOTNULLABLE, så du skal angive en værdi.%2%3%4%5
2598. SID-navn = %1\%2 (KendtGruppe)
2599. Modtagefejl = %1!u!
2600. Opgaven kører ikke, fordi brugeren ikke er logget på.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions