English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18301. Der kunne ikke oprettes en PerformanceCounter-kategori med navnet X, fordi navnet allerede findes.
18302. Antallet af trin, som er angivet med /I, er ugyldigt.
18303. Du kan bruge Diskoprydning til at frigøre op til %2 diskplads på %1.
18304. En bruger var ikke i stand til at tilslutte sig på port %1. Appletalk Remote Access-protokollen er blevet deaktiveret for Remote Access Server.
18305. Objektet skal være af typen Int32.
18306. Unparsable query.
18307. Der blev ikke fundet nogen kvotaoverskridelser
18308. QoS-politikker på computerniveau er opdateret. Der blev fundet politikændringer.
18309. Vil du tilføje dette? %1:
18310. Den angivne sti er ikke korrekt.
18311. Der blev fundet en tæller med en negativ nævnerværdi.
18312. Værdien af whiteSpace er 'collapse', og den kan ikke ændres for atomiske datatyper på nær 'string' (og de typer, der er afledt af begrænsninger herfra).
18313. QosAddSocketToFlow lykkedes
18314. Den angivne sti er for lang: [2]
18315. Angiver, om afsnittet HttpRuntime er låst.
18316. [OPLYSNING] Der blev fundet en fil, som der ikke er registreret en chipkortpinkode for. Hash: <%1>.
18317. Parameteren %1 er ukendt.
18318. Der kan ikke oprettes et MSMQ-konfigurationsobjekt (msmq) med det angivne GUID. En Active Directory-domænetjenesteskov understøtter som standard ikke tilføjelse af et objekt med et angivet GUID.
18319. Der er uoverensstemmelse mellem farvekontekstmål.
18320. %1 byte i %2 genoprettede filer.
18321. De angivne diske hører ikke til den samme pakke.
18322. En netværksfejl afbrød handlingen.
18323. Logical Disk Manager kunne ikke tilknytte et drevbogstav
18324. Der er ingen forekomster for dette filter
18325. Hændelsen mislykkedes. Kontroller, om der er andre fejl fra EventSystem i logfilen.%1
18326. Adgangskoden må ikke være længere end 300 tegn. Prøv igen med en kortere adgangskode.
18327. Meddelelses-id'et for den ønskede meddelelse blev ikke fundet.
18328. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at handlingen kræver administratorrettigheder.
18329. Tjenesten kan ikke få adgang til Microsoft Exchange 5.5-tjenesten. Mulige årsager er, at den konto, der benyttes af søgetjenesten ikke er en Exchange-administrator, eller at indstillingerne for webstedet eller virksomheden på søgetjenestens værtsmaskine er ugyldige.
18330. Ugyldig intern tilstand: Et objekt, der er arrangeret efter reference, må ikke have en proxy i sin AppDomain.
18331. Binder eksekverbare filer Fil: [1]
18332. Manuel behandling af politikker mislykkedes for brugeren %3 på %1 sekunder.
18333. nbtstat: WSAStartup:
18334. Advarsel: Der blev fundet en indikator om et ubenyttet niveau "X".
18335. Systemet kunne ikke indlæse en crashdump-driver.
18336. Parameteren skal være af typen PropertyDescriptor.
18337. Pladskrav til konverteringen: %1 KB
18338. Der er registreret en intern fejl.
18339. SSL-certifikatet blev tilbagekaldt.
18340. ORDER BY-nummeret (%1) skal ligge mellem 1 og %2. SQLSTATE=42000
18341. Markøren til MQQUEUEPROPS-strukturen har en null-værdi, eller der er ikke angivet nogen egenskaber i den.
18342. Kvantifikatoren {x,y} følger ikke efter noget element.
18343. Navnecache til filsystemfiltre er blevet deaktiveret på diskenheden '%3'.
18344. UPS-tjenesten påbegynder lukning kl. %1 på grund af lavt batteriniveau.
18345. Automatisk opdateringshentning af tredjepartsrodcertifikat mislykkedes fra <%1> med fejlen %2.
18346. besvarer en indgående anmodning
18347. DLL-filen er ikke registreret.
18348. Afhængighederne for denne ressource er indlejret for dybt.
18349. Der blev modtaget en meddelelse om adgangsanmodning fra RADIUS-klienten %1 med en EAP-meddelelse (Extensible Authentication Protocol), men uden meddelelsesgodkendelsesattribut.
18350. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen 'GetXaSwitch' i XA Resource Managers DLL-fil '%1'. Kaldet til funktionen 'GetXaSwitch' mislykkedes med fejlen %2: Fil=%3 Linje=%4.
18351. Der opstod en fejl under oprettelsen af de moduler, der er angivet i konfigurationsafsnittet 'system.net/webRequestModules'.
18352. Den infrarøde filoverførselstjeneste opdagede en fejl under lytning efter den næste forbindelse. Den rapporterede fejl var %1.
18353. Angiver den URL-adresse, som anmodningen omdirigeres til ved logon, hvis der ikke bliver fundet en gyldig godkendelsescookie.
18354. %1 blev logget af.
18355. Der kan ikke opnås adgang til sikkerhedskopieringsenheden, der er oprettet forbindelse til. Forsøg handlingen igen.
18356. Tidsprovideren NtpClient kunne ikke sende anmodningen til serveren %1.
18357. skal indeholde attributten 'name'.
18358. Nøglen var ugyldig.
18359. %1 afsendernavn modtagernavn.
18360. Terminal Server kunne ikke erstatte det udløbne selv-signerede certifikat til Terminal Server-godkendelse på SSL-forbindelser. Den relevante statuskode var %1.
18361. Der findes ingen fil på 'X'.
18362. Shell-udtrykket 'X' kunne ikke overføres, da det var formateret forkert.
18363. Aktiveringsserveren rapporterede, at grænsen for multiaktiveringsnøglen er blevet overskredet.
18364. Kontrollen af det sikre navn mislykkedes, filen eller assemblyen 'Navn på assembly' kan ikke indlæses. Hvis assemblyen er til senere signering, skal du kontrollere, at kontrollen af det offentlige nøgletoken udelades.
18365. En anden version af dette produkt er allerede installeret. Installationen af denne version kan ikke fortsættes. Hvis du vil konfigurere eller fjerne en eksisterende version af dette produkt, skal du bruge Tilføj/fjern programmer i Kontrolpanel.
18366. Ugyldig header
18367. Der blev fundet et duplikeret objekt-id i filpostsegmentet %1.
18368. Optælling af filerne kunne ikke gennemføres.
18369. Bruger reagerede på widget %1; variablen %2, svaret %3.
18370. Opret SQL-scriptfilen for tilføjelse eller fjernelse af de angivne funktioner, og udfør ikke den faktiske handling. Kan bruges med følgende indstillinger: -A, -R, -ssadd, og -ssremove.
18371. Det er ikke muligt at læse ydelsesdata for diskydelsestællere.
18372. Dcpromo RODC-forfremmelsen mislykkedes, fordi PDC'en %1 ikke kunne kontaktes
18373. Ugyldige tegn i stien.
18374. Den angivne værdi har ugyldige CRLF-tegn.
18375. Forbindelse nægtet
18376. Politikken refererer til en assembly, der ikke står på listen over assemblies, der er fuld tillid til.
18377. Forbindelsen blev lukket af fjernvært.
18378. [SC] %1 MISLYKKEDES med fejlen %2.
18379. Reference til ugyldig : '%1'.
18380. Filterværtsprocessen kunne ikke initialiseres. Afslutter.%1
18381. Opdelingen af øjebliksbilledsættet mislykkedes, fordi disk- eller partitions-id'erne ikke kunne tilbageføres. Destinations-id'et findes allerede på computeren eller klyngen og skal maskeres, før handlingen kan gennemføres.
18382. Der er ikke tilstrækkelig strøm til at fuldføre den anmodede handling.
18383. Windows Update-agenten på denne computer er ikke konfigureret til at blive synkroniseret med en Windows Server Update Services-server. En administrator skal konfigurere agenttjenesten i Windows Update. Klik på knappen Prøv igen efter at konfigurationen er udfør for at ændringerne kan træde i kraft.
18384. SendTo postet: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
18385. Forekomsten er skrivebeskyttet.
18386. Den angivne nøgle er ikke gyldig.
18387. Der opstod en fejl, mens programmet undersøgte, hvilke tekstændringer der er foretaget i metabasefilen. Ingen ændringer blev udført.%1%2%3%4%5
18388. %1!-15.15s! - Viser en oversigt over den angivne type objekter.
18389. XSLPattern-valgsproget understøttes ikke i denne version af MSXML.
18390. Sikkerhedskopieringen mislykkedes. Er der tidligere foretaget fuld sikkerhedskopiering?
18391. Hvad er forskellen?
18392. Sidestørrelsen er ikke et helt antal gange sektorstørrelsen på den diskenhed, hvor indekset findes.
18393. Der er blevet slettet nogle tabte poster i konfigurationen, da en klasse eller parameterdefinition er blevet slettet. Kontroller serverkonfigurationen.
18394. Serveren er aktiveret.
18395. Lokal disk (%1)
18396. MS DTC XA Transaction Manager kunne ikke initialiseres. MS DTC startes, men XA Transaction Manager vil være deaktiveret.
18397. Windows Media Player har fundet en intern fejl under kommunikationen med en bærbar enhed eller et cd-drev.
18398. Den nye udløser kan ikke føjes til udløsersættet.
18399. Det sendte argument kan ikke serialiseres.
18400. Der er ikke nogen åben fil med det id-nummer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions