English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

22001. Den angivne CHAP-hemmelighed overholder ikke standarden. Se systemets hændelseslogfil for at få flere oplysninger.
22002. Fejl i sti
22003. Alle egenskaberne for dette objekt kan ikke hentes. Visse attributter kan mangle eller være ufuldstændige.
22004. Opgaven er ikke tildelt den aktuelle bruger.
22005. Databaseattributtet "%1" fra partitionen på siden %2 af det fysiske medie "%3" blev ikke slettet under handlingen %4.
22006. Under forsøg på at fjerne printeren fra Active Directory-katalogtjenesten kunne Windows ikke slette udskriftskøen %1 på %2. Fejl: %3
22007. Kode : %1!d!
22008. Det angivne tilstandssæt angiver ikke præference for en af tilstandene.
22009. Forsøget på at slette mappen dtclog under installation af MS DTC mislykkedes. Det blev foretaget, fordi logmappens placering er blevet ændret til msdtc. Dette kan forekomme, hvis mappen dtclog ikke er tom. Interne oplysninger: %1.
22010. Forsøger at finde brugergrænsefladen %1!X!-%2!X!-%3!X!-%4!X!%5!X!%6!X!%7!X!%8!X!%9!X!%10!X!%11!X!, version: %12!d!.0
22011. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Versionen er ikke understøttet.
22012. Windows kunne ikke anvende indstillingerne %8. Indstillingerne %8 kan have en separat logfil. Klik på linket "Flere oplysninger".
22013. Funktionen DxgkDdiOpmCreateProtectedOutput kunne ikke oprette et beskyttet output, fordi destinationen for videopræsentationen er i samlingstilstand.
22014. Det angivne kontonavn er allerede medlem af gruppen.
22015. Der findes allerede en betinget zone til videreforsendelse for det pågældende navn.
22016. Den ønskede krypteringstype understøttes ikke af Kerberos-domænecontrolleren (KDC).
22017. Opgavestyring kunne ikke opgradere lageret med legitimationsoplysninger fra Beta 2-versionen. Du skal muligvis registrere alle opgaver, der kræver adgangskode, igen. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
22018. Fuldskærmstilstand er ikke tilgængelig.
22019. Der kan ikke oprettes forbindelse til serveren for denne URL-adresse.
22020. Tallet er ugyldigt.
22021. Enden af streamen blev nået.
22022. Der opstod en fejl under forsøg på at aktivere %1-pakkefiltrering for tjenesten Routing og Remote Access.
22023. Læser domænepolitik fra domænecontrolleren %1
22024. Installation af sprogpakke – LanguagePack-relateret funktion.
22025. Handlingen er blevet annulleret
22026. Klienten understøtter ikke accept.
22027. Medlemmerne har tilladelse til at køre, aktivere og bruge distribuerede COM-objekter på denne computer.
22028. Netværksadresseoversætteren (NAT) kunne ikke opdatere den lokale adresseoversættelsestabel for at besvare anmodninger om IP-adressen %1 og maske %2. Adresseoversættelsen kan mislykkes for adresser i det angivne område. Denne fejl kan angive et problem med TCP/IP-netværket, eller det kan angive manglende understøttelse af adresseoversættelse i grænsefladen for det underliggende netværk. Datafeltet indeholder fejlkoden.
22029. Tilladelsen 'X=Y' kan ikke tilføjes. Tilføj en separat Attribute-sætning.
22030. Mappen er ikke tom.
22031. Fejl %3 opstod under afsendelse (i overensstemmelse med anmodnings-id %1). En TCP-genafsendelse vil blive afsendt.
22032. The '%1' property of the action '%2' at threshold %3%% is not within the legal range.
22033. Registreringsdatabasen kan ikke åbnes til læsning af WINS-serveradresserne.
22034. %1!d! hours
22035. En forfremmelse af en domænecontroller er ikke aktiv i øjeblikket.
22036. MS DTC kunne ikke registrere tilstanden af klyngetjenesten på denne computer. MS DTC kan ikke starte. Kontakt Microsoft Produktsupport. Fejldetaljer: %1
22037. Der blev gjort forsøg på at tilknytte en fil, der allerede er tilknyttet.
22038. Der er ikke noget drev at vise.
22039. Medietilstand . . . . . . . . . . . : Mediet fungerer ikke
22040. Et reserveret politikelement blev fundet i den QoS-leverandørspecifikke buffer.
22041. HttpWebResponse er null.
22042. Alle assemblies, der er indlæst som en del af AppDomain-initialisering, skal have fuld tillid.
22043. Parameterværdien er uden for det gyldige område.
22044. HotPlug-beskeden blev ikke udført for %1, fordi alle dialogbokse for brugergrænsefladen er blevet deaktiveret.
22045. Den automatiske beskrivelseslængde blev justeret fra %2 til %3.%1
22046. Drev %1 er nu sluttet til %2.
22047. Tidsgrænsen for denne anmodning blev overskredet.
22048. Computeren er låst og kan ikke lukkes normalt.
22049. Der blev angivet en ugyldig IP-adresse.
22050. Pentium-processor
22051. Objekter, som er tilføjet ved hjælp af COM+ Admin SDK, kan ikke redigeres eller slettes
22052. URL-adressen til onlinehjælp kunne ikke åbnes.
22053. Standardværdien for registreringsparameteren %1 benyttes, fordi den angivne værdi ikke er i det gyldige område for denne parameter.
22054. Forkert kommandosekvens.
22055. WS-Management-tjenesten understøtter ikke den angivne medietype.
22056. Komponenten forsøgte at foretage et opkald på tværs af flere kontekster mellem starterne af EnterTransactionScope og ExitTransactionScope. Dette er ikke tilladt. Der kan ikke foretages opkald på tværs af flere kontekster inden for et transaktionsområde.
22057. Kontrollerer ledig diskplads...
22058. Windows OneCare Live
22059. Adgangskoden til Fjernsupport blev godkendt. Fjernsupport-sessionen er begyndt.
22060. QoS kunne ikke læse eller angive indstillinger for tilsidesættelse af DSCP-angivelse. Fejlkode: %2.
22061. Fejl ved kompilering af skema: Det er ikke tilladt at angive en DefaultValue på en FixedLength MultiString. Fjern denne attribut. Den ugyldige egenskab er (%1).%2%3%4%5
22062. Klienten kunne ikke validere domænecontrollercertifikatet for %2. Der blev returneret følgende fejl fra certifikatvalideringen: %1.
22063. Egenskaben 'Egenskabsnavn' kunne ikke oprettes fra standardværdien. Fejlmeddelelse: X
22064. Der opstod en intern fejl hos provideren.
22065. Kun én aktiv Bluetooth-adapter understøttes ad gangen.
22066. Reservesidesættet for VID-driveren er i brug i øjeblikket og kan ikke destrueres eller genbruges. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
22067. Layoutstyringen fik en gyldig XML, der ikke var en temafil.
22068. Der opstod en fejl under forsøg på at komprimere eller udpakke dataene.
22069. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) har erstattet driverindstillinger %1 med %2 for køen %3. Der kræves ingen brugerhandling.
22070. Modulet [2] kunne ikke registreres. HRESULT [3]. Kontakt supportteknikerne.
22071. Antallet af afhængige klienter, der betjenes af MSMQ-serveren, nåede den øverste grænse.
22072. Korrigeret tærskel for computerkontrolinterrupt overskredet. Interrupt er deaktiveret. Pollingtilstand er aktiveret.
22073. Ugyldig XML. Den påkrævede attribut 'Attribut' mangler.
22074. Ugyldig boolesk strengværdi (%1). De eneste gyldige BOOL-værdier er: sand, falsk, 0, 1, ja, nej, til, fra.%2%3%4%5
22075. EmitWriteLine understøtter ikke dette felt eller denne lokale type.
22076. En administrator skal aktivere et firewallprogram, der er kompatibelt med Windows Sikkerhedscenter.
22077. Porten %1 har fået afbrudt forbindelsen, fordi brugeren har overskredet den maksimale forbindelsestid, som administratoren har fastsat.
22078. Filen kan ikke føjes til biblioteket, fordi den er en beskyttet DVR-MS-fil. Indholdet kan ikke afspilles af Windows Media Player.
22079. Navnet er ikke gyldigt.
22080. Største timeout for genudsendelse = %1!u!
22081. Den aktive opgave-XML har ikke en korrekt opbygning.
22082. Kunne ikke bygge afspilningslisten.
22083. Forsøger at ophæve en dropdestination, som ikke er registreret
22084. Serverens svar var ugyldigt. Serveren fulgte ikke den definerede protokol. Genoptag jobbet, så BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen.
22085. Resultatet af forespørgslen er forældet/ugyldig. Dette kan skyldes, at logfilen er blevet ryddet eller fornyet, efter at resultatet af forespørgslen er blevet oprettet. Brugere skal behandle denne kode ved at frigøre objektet for forespørgselsresultatet og udsende forespørgslen igen.
22086. Skærmdriveren %1 er registreret og genoprettet efter en fejl. Nogle grafikhandlinger mislykkedes muligvis.
22087. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at valideringen af den angivne produktnøgle mislykkedes.
22088. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_commit i XA Resource Manager. Kaldet til xa_commit mislykkedes med en uventet returkode: Fil=%1 Linje=%2.
22089. Standard-TTL til klienters brug af udgående datagrammer
22090. Der blev ikke fundet et objekt-id i filen.
22091. Den automatiske certifikatregistrering af %1 er startet.
22092. Der blev ikke fundet en nøglefil for diskenheden %2 under genstart.
22093. Offlinebehandlingen af forekomsten <%1> blev udført.
22094. Fjernelse af registrering af opgave, der kører, når computeren er inaktiv
22095. Data kan ikke signeres, før en godkendt meddelelse sendes.
22096. Handlingen blev annulleret, før den kunne fuldføres.
22097. Den sendte argumentværdi ved indekset X stemmer ikke overens med parametertypen.
22098. Peer-indstillingen for en af disse broterminaler er allerede blevet angivet.
22099. Der blev brugt en reserveret programkode i en forespørgselstekst.
22100. Der er angivet et ugyldigt antal udvidelser for mindst én disk.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions