English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

501. Kontrollen af sikkerhedsbeskrivelser er fuldført.
502. (J/N) [J]
503. Logonfejl: Overskridelse af kontoens logontidspunkter.
504. Kilden blev ikke fundet, men der kunne ikke søges i nogle eller alle hændelseslogfiler. Logfiler, der ikke er tilgængelige: X.
505. En forbindelse til udførelse af transaktion kunne ikke oprettes.
506. Der er ikke tilstrækkelige ressourcer til at udføre handlingen.
507. Der er i øjeblikket ingen aktiv kilde.
508. Der opstod en fejl under behandling af tekstændringer i metabasefilen. Normalt ville filen med fejlen blive kopieret til oversigtsmappen, men dette blev forhindret af en fejl.%1%2%3%4%5
509. Forberedelsesoplysninger kan ikke hentes fra Distributed Transaction Coordinator.
510. Elementet angiver ikke en klasse.
511. Faxmodtagelsen blev annulleret. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
512. Dokumentet har ikke nogen sikkerhedsbeskrivelse.
513. Microsoft Computertilstandsagent: E_MSSHV_UNKNOWN_CLIENT
514. Parameterværdien X dwDirection understøttes ikke.
515. Genindsæt disketten i drev %1:
516. Første allokeringsenhed %1 er ugyldig. Posten vil blive afkortet.
517. Alle pakkens diske mislykkedes.
518. Access Denied
519. A backup or restore was requested while WinMgmt is already running.
520. Den angivne mappe findes på et flytbart medie.
521. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig intern CPU-registeradgangsfejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
522. En markering af afsnitsnavnet i INF-filen er ikke komplet eller findes ikke på en linje for sig selv.
523. Port B kører ikke
524. Du redigerer i øjeblikket andre konfigurationer, der arver fra denne konfiguration. Klik på OK for at gemme ændringerne af disse konfigurationer og lukke deres vinduer.
525. Der er ikke noget chipkort.
526. QC-afspilningsfunktion
527. Der blev modtaget en anmodning om SSL-forbindelse fra et eksternt klientprogram, men ingen af krypteringsprogrammerne, som understøttes af klientprogrammet, understøttes af serveren. Anmodningen om SSL-forbindelse mislykkedes.
528. Det fundne tal er ikke en endelig størrelse.
529. Objekt-id:
530. MS DTC Transaction Manager har sendt en TIP "PREPARE COMMAND" til en anden Transaction Manager og modtog en TIP "ERROR COMMAND" som svar. Transaktionen blev afbrudt. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne TM ID: %1, URL-adresse til den eksterne transaktion: %2, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %3.
531. , port = %1
532. Få adgang til globale atomer
533. Der kan ikke forespørges om status af drevet %1.
534. RSM kunne ikke kontrollere mediet i drevet %1 i biblioteket %2, fordi id'et på mediet ikke var som forventet.
535. Der blev ikke angivet nogen adresse
536. Brugerkontoen %1 blev slettet
537. Bindingen indeholder ikke et postnavn.
538. Microsoft Windows Server med kodenavnet Longhorn
539. Invalid object
540. ALPC-porten er lukket.
541. Port A kører med 100 Mbps
542. Navnet på et navneområdes knudepunkt kan ikke have værdien NULL.
543. Der kan ikke åbnes en forbindelse til denne klynge (Fejl: 0x%1).
544. En kalibreringshandling mislykkedes (også efter gentagne forsøg) under brug af harddisken.
545. Identisk samlingspost kan ikke tilføjes
546. Den midlertidige afbrydelse af tjenesten %1 venter
547. Argumentet %1 skal returnere et nodesæt.
548. Socket-typen understøttes ikke
549. Den logstørrelse, der blev anmodet om, er ugyldig.
550. EFS-tjenesten genoprettede %1.
551. Dokumentstyring
552. Politikken for dette domæne kan ikke indstilles to gange.
553. En installation for [2] er for øjeblikket sat ud af kraft. Du skal annullere ændringerne foretaget af installationsprogrammet for at fortsætte. Vil du annullere disse ændringer?
554. Der kan ikke fokuseres i destinationselementet.
555. Kommasepareret liste over roller.
556. Brugeren kunne ikke godkendes ved hjælp af Challenge Handshake-godkendelsesprotokollen (CHAP). Denne brugerkonto har ikke en krypteret adgangskode, der kan dekrypteres. Kontroller enten politikken for domæneadgang eller brugerkontoens adgangskodeindstillinger for at sikre at krypterede adgangskoder, der kan dekrypteres, er aktiveret.
557. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at det maksimale antal tilladte genarmeringer er blevet overskredet. Du skal geninstallere operativsystemet, inden du forsøger at genarmere igen.
558. Programmets netværksadgangskonto er ugyldig. Opdater kontoen med et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode. %1
559. En text/xml-erklæring kan kun placeres i starten af inputtet.
560. Klyngenetværket findes allerede.
561. Administrationen af uddelegeringen er låst.
562. Tidsforskydning
563. Ydelsesdata for filcachen kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
564. BitLocker-drevkryptering er allerede i gang.
565. Der udføres ingen skrivehandling i øjeblikket.
566. Argumenttypen 'Typenavn' kan ikke konverteres til parametertypen 'Typenavn'.
567. Opgave udløses ved registrering
568. ResourceReader er lukket.
569. Ugyldigt filnavn %1 (%3) i mappen %2 er slettet.
570. Forkert syntaks i ELEMENT-erklæring.
571. En eller et af typen xsd:ID eller afledt af xsd:ID skal ikke have en værdibegrænsning.
572. Certifikatet og den private nøgle til dekryptering kan ikke findes.
573. Den globale katalogverificering mislykkedes. Det globale katalog er ikke tilgængeligt eller understøtter ikke handlingen. En del af mappen er ikke tilgængelig i øjeblikket.
574. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke registrere URL-præfikset %1 for webstedet %2. URL-adressen er måske ugyldig. Webstedet er deaktiveret. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
575. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke oprette en registreringsanmodning for certifikatet %2 (%3).
576. Den angivne fil er skrivebeskyttet.
577. PCI-X To PCI Express Bridge
578. Der blev modtaget ugyldige data fra fjerncomputeren. Dataene blev ignoreret.
579. Dette er et ugyldigt enhedsnavn.
580. 'Krypteret tekstadgangskode tilladt' - Aktiveret
581. Flyt fokus frem
582. Den centraliserede logfil W3C kunne ikke oprettes. Kontroller, at logføringsmappen er korrekt, og at computeren har skriveadgang til denne mappe.
583. Der må ikke ses bort fra minimumværdien for et to-komplement.
584. There are at least two paths which reside on different cluster shared disks which are not in the same cluster resource group.
585. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: For mange referencer.
586. Indstillingen Indstilling har både en ApplicationScopedSettingAttribute og en UserScopedSettingAttribute.
587. Dette er en intern fejl: Filter-daemontypen MSFTEFD er ukendt eller ugyldig.
588. Serveren er skjult
589. Printeren er blevet slettet
590. En mappe kan ikke fjernes medmindre den er tom.
591. Vinduet er ikke et undervindue.
592. Der er allerede for mange mapper i PUSHD-stakken.
593. Fejl under behandling af fejldata
594. Det er ikke muligt at oprette forbindelse til dette netværk Godkendelsen blev ikke gennemført af en ukendt årsag.
595. Et andet element henviser til den servergruppe, du forsøger at fjerne.
596. MAPI: Serveren er optaget
597. Det er en fejl, at den angivne værdi for minExclusive er større end den angivne værdi for maxExclusive for samme datatype.
598. Applies a simple checkerboard pattern.
599. En attribut kan ikke have flere definitioner.
600. Active Directory-domænetjenester kunne ikke omdøbe en sikkerhedskonto i en velkendt sikkerhedskontobeholder. Få en administrator til at omdøbe denne sikkerhedskonto, hvis det er nødvendigt. Navn på sikkerhedskonto: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions