English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

11501. WINS-proxy aktiveret . . . . . . . . . . . . : Nej
11502. Den kompilerede skemafil (%1) er ugyldig. Det sker normalt, hvis der netop er sket en opgradering, eller hvis filen er ødelagt. I stedet bruges det skema, som blev leveret som standard.%2%3%4%5
11503. Transaction forced rollback
11504. Retter fejl i filnavne i systemets filpostsegment %1.
11505. (GMT-09:00) Alaska
11506. Enheden %1 er ikke tilgængelig nu.
11507. Der oprettes en ny metadatabitoversigtsfil ved blokken %1.
11508. En eller flere af de filer, der kræves for at gendanne din computer til den forrige tilstand, kunne ikke findes. Gendannelse vil ikke være mulig.
11509. %1 er ikke et gyldigt Windows nummer på en netværksmeddelelse.
11510. Dette område på nedenstående liste er ugyldigt. Det kan skyldes, at der er fjernet elementer.
11511. En fejl på harddisken forhindrede Windows i at starte.
11512. Stabilitetsanalyse beregnede stabilitetsmetrik for version %4 af programmet %3 for den tidsperiode, der slutter kl. %2.
11513. Denne hændelse forekommer, når tjenesten modtager en besked om lukning/stop fra SCM
11514. AT-job-id'et findes ikke.
11515. Der er allerede fundet en fil med det højest mulige underordnede tal. Der kan derfor ikke genereres en højere underordnet fil, der indeholder de anvendte brugerændringer. Vi anvender brugerændringerne på filen med det højeste underordnede tal. Det anbefales, at du rydder op i de underordnede filer.%1%2%3%4%5
11516. NtClose blev kaldt på et handle, der var beskyttet mod lukning via NtSetInformationObject.
11517. Trådgrænsen for denne anmodning blev overskredet.
11518. Filpointeren kan ikke indstilles til at pege på den angivne enhed eller fil.
11519. Der opstod en fejl under opbygning af en certifikatkontekst: %1
11520. En peer blev fjernet fra peer-listen.
11521. Angiv tjenestetypen WinRM til autostart.
11522. Windows Media Player kan ikke gemme afspilningslisten, fordi den er ikke indeholder nogen elementer.
11523. Windows kan ikke åbne den udvidede 32-bit-tæller DLL %1 i et 64-bit-miljø. Kontakt filforhandleren for at få en 64-bit-version. Du kan også åbne den udvidede 32-bit-tæller DLL ved at bruge 32-bit-versionen af ydelsesmåleren. Hvis du vil bruge dette værktøj, skal du åbne mappen Syswow64 i mappen Windows og starte Perfmon.exe.
11524. Konsolidering er ikke mulig, fordi der er flere åbne forekomster af objektet. (udførelsen lykkedes).
11525. Godkendelsesserveren svarede ikke rettidigt på anmodningen om godkendelse.
11526. Den angivne registreringsdatabasenøgle findes ikke.
11527. Programmet Skrifttypefremviser
11528. Begrænsning i arrangementsfunktionen: Strengen er alt for lang.
11529. *** Can't initialize resolver.
11530. Serveren er ikke en kompatibel server til streamingmedier.
11531. Den virtuelle sti til den program, der skal kompileres (f.eks. "/MyApp"). Hvis -p er angivet, anvendes den fysiske sti til at lokalisere programmet. Ellers bruger IIS-metabasen, og programmet forudsættes at være placeret på standardwebstedet (under "/LM/W3SVC/1/Root"). Denne switch kan ikke kombineres med switchen -m.
11532. Programmet '%1' kan ikke installeres, fordi det ikke er kompatibelt med denne version af Windows. Kontakt programproducenten for at få en opdatering.
11533. De angivne data er ikke gyldige ASF.
11534. Denne filkæde kan ikke følges.
11535. Ugyldig 'X' under generering af oplysninger om ikke-administrerede ressourcer.
11536. Blanktegn er ikke tilladt på dette sted.
11537. Indskydelseshandlen lukkes af en anden tråd.
11538. Denne klasse understøtter ikke kloning.
11539. Den angivne node er ikke en angivet attribut på denne node.
11540. ScriptEngine fik besked om en mulig ændring af systemets proxyindstillinger og opdaterer WebProxy-indstillingerne.
11541. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke initialisere ASP-ydelsestællere. Tjenesten kører uden ASP-ydelsestællere. Genstart WWW-tjenesten for at starte indsamlingen af ASP-ydelsestællere. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
11542. Der er ingen modtager med højere prioritet til dette opkald.
11543. Der findes ingen passende standardlegitimationsoplysninger på dette system. Dette vil forhindre de serverprogrammer, der bruger systemets standardlegitimationsoplysninger, i at acceptere SSL-forbindelser. Et eksempel på et sådan program er katalogtjenesten. Dette påvirker ikke programmer, der selv styrer sine legitimationsoplysninger, f.eks. Internet Information Server.
11544. Kontrol af adgang
11545. Windows kan ikke deaktivere genbrug på dette share. Kontroller, at du har slettetilladelser til denne mappe.
11546. Buffer kan ikke allokeres.
11547. Kategorien findes ikke.
11548. Brugeren har forsøgt at godkende ved hjælp af et certifikat med en politik for udvidet nøgleanvendelse eller udstedelse, som den tilsværende netværkspolitik ikke tillader.
11549. %2 kunne ikke udføre logon for %3 på grund af fejlen %4.%1
11550. Det lykkedes ikke at starte sikkerhedskonteksten.
11551. Systemet har forsøgt at indlæse et filter markeret som apartment fra en integreret komponent i et flertrådet filter-daemon. Dokumentet forsøges anbragt i et enkelttrådet filter. Da flertrådet filtrering er mere effektivt, skal du forsøge at få fat på versionen af det flertrådede filter.
11552. UUID-objektet blev ikke fundet.
11553. Der blev søgt efter den lokale printers kontrolpunkt
11554. Der er ikke muligt at forespørge %1 objektmappen om at søge efter jobobjekter. Den kaldende proces har muligvis ikke tilladelse til at udføre denne forespørgsel. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
11555. Der blev registreret et forsøg på at ophæve EK. EK kan ikke ophæves.
11556. Matrix over cookie-servere, RFC 865
11557. Ikke ejer
11558. Genoprettelseskoden kunne ikke oprettes. Gem igen, eller genstart BitLocker-guiden.
11559. Timeouten skal være større end eller lig med -1.
11560. Domænet var ikke i en tilstand, hvor sikkerhedshandlingen kunne udføres.
11561. En eller flere overensstemmelseskontroller mislykkedes. I overensstemmelse med indstillingerne i den automatiske svarfil, kan installationsprogrammet ikke fortsætte.
11562. Klyngenoden er midlertidigt afbrudt.
11563. Diskenheden er permanent frakoblet.
11564. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen, da enheden allerede indeholder en fil med det samme navn. Skift filnavnet, eller prøv at synkronisere filen til en anden mappe.
11565. En fortløbende VCP-kodes aktuelle værdi er større end dens maksimale værdi. Denne fejlkode angiver, at en skærm har returneret en ugyldig værdi.
11566. Fejl under behandling af signaturdata
11567. Skærmkortet skal have mindst én videopræsentationskilde.
11568. %1 har registreret, at enheden %2 ikke kan modtage albumcoveret (%3).
11569. Printeren kunne ikke lukkes af en klient
11570. MSDTC-tjenesten og alle de tjenester, der afhænger af den, bliver stoppet. Vil du fortsætte?
11571. En dublet af indeksposten findes allerede i registreringsdatabasen. Dette påvirker ikke andre indeks, men det anbefales, at dubletten slettes.
11572. Ugyldigt XPath-udtryk i id-begrænsningen.
11573. Der er ingen tilgængelig CSI-struktur
11574. Deaktiverer SQL-cacheafhængigheden for tabellen.
11575. Kun endimensionelle arrays understøttes her.
11576. Fejlstatus returneres, når en ugyldig accept af handlingslåsning modtages af filsystemet.
11577. Fulde navn
11578. Datatypen er ikke tilladt, når indholdsmodellen ikke er "textOnly".
11579. Konverteringsarbejdstråd for diskenheden %2 blev startet.
11580. Dette sker, når sletning af en fil og/eller en mappe svarer til filteret.
11581. Den angivne chiffertilstand er ikke gyldig for denne algoritme.
11582. Handlingen, der blev anmodet om, understøttes ikke i denne version af katalogtjenesten.
11583. En eller flere noder i klyngen anvender en Windows-version, der ikke understøtter denne handling.
11584. Den angivne legitimationshandle passer ikke til legitimationsoplysningerne, der er tilknyttet sikkerhedskonteksten.
11585. Der blev ikke modtaget en meddelelse om, at disken er fjernet.
11586. Den lokale peer forsøget at deltage i en gruppe baseret på en adgangskode mere end én gang.
11587. Skærmbilledet indeholder ikke en palet.
11588. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. URI'en mangler en start- eller slutparentes.
11589. /1 Formaterer en enkelt side af en diskette.
11590. Proces-id'et er %1!d!
11591. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at allokere til den cirkulære buffer, som indeholder indgående data til PS/2-pegeredskabet.
11592. Licenssletning fungerede ikke. Kontakt Microsoft Teknisk support.
11593. HTTP Service Channel
11594. Hemmelige data blev ikke nulstillet.
11595. En ekstern meddelelse på %2 byte blev ikke allokeret.
11596. Det sidste element i denne gruppe eller ressource kan ikke slettes.
11597. MS DTC Transaction Manager har sendt en TIP "PULL COMMAND" til en anden Transaction Manager og modtog en TIP "ERROR COMMAND" som svar. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %1, URL-adresse til den ekstern transaktion: %2, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %3.
11598. Det angivne opgavenavn er ugyldigt.
11599. De data, der anvendes til denne handling, er ikke gyldige.
11600. Der er ikke fastgjort nogen tilstand på den angivne VidPN-kilde/destination.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions