English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9501. Navnet er ikke i DNS-zonen.
9502. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at licensen ikke kan skrives.
9503. Det blev forsøgt at udføre handlinger i et array med et forkert antal dimensioner.
9504. Assemblyen Browseregenskaber kan ikke afinstalleres. Kontroller, at den ikke bruges af andre processer. Denne handling kræver muligvis andre rettigheder.
9505. ved forsinkelse ved start
9506. Parameteren From må ikke være mindre end To.
9507. Den hentede konfigurationsfil kunne ikke anvendes: ConfigurationURL=%2, MIMEType=%4, Fejl=%5
9508. Certifikataftryk: %1
9509. Halvgennemsigtig PCI til PCI-bro
9510. CoInitialize er allerede blevet kaldt.
9511. Handlingen eller en betingelsesparameter for reglen %3 med id'et %4 blev ikke analyseret. Reglen kan ikke evalueres og udføres. Du kan fjerne regelposten fra registreringsdatabasen over Udløsere og genskabe den via lokal computeradministration. Fejl %1: %2
9512. Denne implementationen tager ikke instrukser
9513. Ugyldig knapstatus.
9514. Handlingen kræver input fra brugeren.
9515. Det var ikke muligt at hente en returkode fra et program, der køres. Den udførte kommando var 'X'.
9516. Indstillingen %1 understøttes kun for %2!hs!.
9517. Disken er ikke online.
9518. Den forventede Crypto-Binding TLV blev ikke modtaget.
9519. Overvåg politik for forespørgsel pr. bruger
9520. Kunne ikke finde socket-adressen. Sap Agent kan ikke fortsætte.
9521. Vil du slette denne bindingspolitikpost?
9522. HTTP status 502: Mens serveren fungerede som gateway eller proxy for at udføre anmodningen, modtog den et ugyldigt svar fra den upstream-server, den oprettede forbindelse til.
9523. Inkompatibelt chipkort
9524. Standardkopibeskyttelsesfejl.
9525. De data, der er modtaget fra skærmen, er ugyldige.
9526. Filen kan ikke føjes til biblioteket, fordi den er mindre indstillingen for "Spring over filer, som er mindre end". Ret indstillingen på fanen Bibliotek, hvis du vil tilføje filen. Hvis du vil have mere hjælp, skal du klikke på Onlinehjælp.
9527. Anmodning om TransmitPackets/TransmitFile blev annulleret.
9528. Handling [Time]: [1]. [2]
9529. Sammenflettet liste over indstillinger for forbindelsesstrenge.
9530. SelfTestFull er ikke blevet kørt.
9531. Hændelsesabonnementet er allerede lukket og kan ikke bruges. Start et nyt abonnement.
9532. Denne handling er ikke tilladt, da den ville skabe en ikke-anvendelig ACL.
9533. Deaktiver MaxStale (angiv til 0).
9534. FC: Ingen forskelle fundet
9535. NTLM V2
9536. Der opstod en fejl under læsning af NETVÆRKS-elementerne i Lanman.ini-filen.
9537. Fejlen opstod under behandling af tilbagekald af meddelelsen. BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen senere.
9538. Delvis kæde:: Udsteder: <%1> Emnets Sha1-aftryk: <%2>.
9539. Udskriftsjobbet %1 er sat i kø til udskrivning.
9540. Objektet er ikke i aktiv tilstand
9541. Fejl under opstart af wan kontroltråd. Sap Agent kan ikke fortsætte.
9542. Der opstod et problem i Windows Media Player under overførsel af filen. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
9543. Når vi forsøger at stoppe en streamsink, er den allerede stoppet.
9544. En komponents fil stemmer ikke overens med de bekræftelsesoplysninger, der findes i komponentmanifestet.
9545. Adgang til det angivne objekt blev nægtet.
9546. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at et token i tokenlageret har et størrelsesmisforhold.
9547. URI'en '%1' bruges ikke i nogen af referenceelementerne i signaturen.
9548. Fjern konfiguration af assemblies
9549. Tjenesten kan ikke modtage kontrolmeddelelser i øjeblikket.
9550. Printerdriveren er blevet installeret
9551. Denne stream understøtter ikke skrivning.
9552. MS DTC har opdaget, at der er blevet foretaget en DC Demotion, siden MS DTC-tjenesten sidst blev startet.
9553. DOS- og NTFS-filnavnattributterne i filen 0x%1 er identiske.
9554. Skemaopdateringen mislykkedes: Et attribut med samme linkidentifikator findes i forvejen.
9555. Argumentet kan ikke være nul.
9556. Der mangler en type i datatypeelementet.
9557. Du har forsøgt at oprette en bredbåndsforbindelse mere, mens der allerede var oprettet en bredbåndsforbindelse, ved hjælp af den samme enhed eller port. Afbryd den første forbindelse, og opret derefter forbindelsen igen.
9558. Meddelelsen kunne ikke flyttes til den inaktive kø %1. Den inaktive kø skal være en transaktionskø. Meddelelsen flyttes til systemets inaktive transaktionskø. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %2 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2256-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
9559. Det blev forsøgt at sænke overgrænsen for en kvote under det nuværende forbrug.
9560. Gruppen kan ikke acceptere anmodningen, fordi den er ved at flytte til en anden node.
9561. Biblioteket %1 kunne ikke skrive en Ledig-medieetiket på mediet %2, fordi der opstod en fejl under forsøg på at flytte mediet til et drev.
9562. Udskriftsspooleren kunne ikke genåbne en eksisterende printerforbindelse, fordi den ikke kunne læse konfigurationsoplysningerne fra registreringsdatabasenøglen %1. Udskriftsspooleren kunne ikke åbne registreringsdatabasenøglen. Dette kan ske, hvis registreringsdatabasenøglen er beskadiget eller mangler, eller hvis registreringsdatabasen ikke var tilgængelig.
9563. Der skal angives et filsystem
9564. Gendannelse af bånd er startet.
9565. Der opstod fejl under validering af den offentlige nøgle.
9566. Rettighed til profilering af systemet
9567. Du skal angive et mappenavn, ikke en relativ eller absolut sti.
9568. Proceduren til nærhedsregistrering kunne ikke bekræfte, at modtageren befinder sig i nærheden af senderen på netværket.
9569. Processen mangler rettigheden 'X', der er nødvendig for denne handling.
9570. Oprettelse af det delte beskyttelsespunkt blev annulleret.
9571. Sidste logon
9572. Fordelingen af ressourcer til det overordnede niveau er blevet udskudt
9573. Der blev angivet et forkert antal flow-beskrivelse i QoS-strukturen.
9574. Systemfilen %1 er beskadiget og kan være skyld i, at programmet %2 ikke længere fungerer. Windows har ikke forsøgt at reparere %1, da et reparationsforsøg for den samme fil allerede er i gang.
9575. Der er ingen automatisk frigivelse
9576. Indlæsning af en markør fra streamen blev ikke gennemført.
9577. Den anmodede funktion kan ikke udføres på et objekt, som ikke er i filtergrafen.
9578. SAM kunne ikke gendanne databasen til en tidligere tilstand. SAM lukkede. Du skal genstarte computeren for at genstarte SAM.
9579. Flytter de eksisterende logonscripts fra %1 til %2
9580. CoID=%1: Brugeren %2 kaldte op til en forbindelse med navnet %3, men forbindelsen blev ikke oprettet. Den fejlkode, der blev returneret ved fejl, er %4.
9581. Det virtuelle websted '%1' er konfigureret til at afkorte sin log for hver '%2' byte. Da denne værdi skal være mindst 1048576 byte (1 megabyte ), bruges 1048576 byte.
9582. Format: %1 værtsnavn [port]
9583. Lyttefunktionen %1 startede lytning
9584. Den angivne cirkulære buffer er kommet under kvoten for udestående transaktioner.
9585. %1: Tilgængelig ved hjælp af øjebliksbilleder af delte mapper
9586. Åbn &standardpolitikfilen for det valgte niveau
9587. Den trådløse LAN-grænseflade er optaget og kan ikke udføre den ønskede handling.
9588. RPC-fejl
9589. Tjenesten Brugerprofil er startet.
9590. Fjerner flyttede filer Fil: [1], Mappe: [9]
9591. En captureenhed i den aktive kilde er ikke længere tilgængelig.
9592. To porte, %2 og %3, på et enkelt multiportkort kan ikke have to forskellige interrupter.
9593. Værdien var enten for stor eller for lille til en Currency.
9594. DHCP-serveren sendte en DHCPNACK-meddelelse.
9595. Hvis attributten {'ref' = %1} findes for en , må 'simpleType', 'form', 'type', 'value' og 'use' ikke være til stede.
9596. Tjenesten Windows Process Activation stødte på en fejl under forsøg på at konfigurere centraliseret logføring. Den er ikke konfigureret som forventet. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
9597. Sletter sikkerhedskopiversion af systemstanden %3 (%1!lu! af %2!lu!) ...
9598. Gendannelse af diskenheder lykkedes ikke på grund af fejl.
9599. Fejl rettes i filen med defekte klynger.
9600. Rækken Grid skal være angivet til mellem 0 og rækkemaksimum.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions