English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

3101. Det lykkedes ikke at starte tilslutningstjenesten til ældre Windows Mobile-enheder på grund af fejlen %1 (se fejlkodedata).
3102. Installationsprogrammet til MS DTC har registreret, at den eksisterende klyngeressource til MS DTC har en nyere version. Installationsprogrammet kan ikke opgradere installationen. Fejldetaljer: %1
3103. Én af sikkerhedskopifilerne kunne ikke oprettes.
3104. Der kræves en adgangskode
3105. En eller flere Secure Audio Path-komponenter blev ikke fundet, eller der blev ikke fundet et indgangspunkt i komponenterne.
3106. En ugyldig QoS-flowbeskrivelse blev fundet i listen med flow-beskrivelser.
3107. TRACE Der er ikke blevet droppet en Ipv4-adresse fra stakken: %1
3108. Synkronisering af elementer i cachen
3109. Klientpolitikken tillader ikke bemyndigelse af legitimationsoplysninger til destinationsserveren.
3110. Fejlen %1 opstod under forsøget på at initialisere adgang til Windows IPSEC-tjenester.
3111. Der blev fundet en uoverensstemmelse i egenskabslageret.
3112. Softwarekomponenten har ikke rettigheder til at udføre denne handling.
3113. Kontoen har ikke tilladelse til at logge på, på denne tid af døgnet.
3114. %1:TLOOK returnerede %2!d!
3115. Ugyldig URI: URI'en er tom.
3116. 'Tillidskonto for arbejdsstationen' - Deaktiveret
3117. Standardskrivning
3118. Den automatiske certifikatregistrering af %1 har modtaget certifikatet %2.
3119. Filtypenavnstrengen er ikke angivet eller er ugyldig. Angiv en filtypenavnsstreng, som ikke indeholder følgende tegn: [./?*:\#] eller mellemrum.
3120. Fjernede URL-adresse (%2) fra URL-adressegruppen (%1).
3121. (GMT+05:45) Katmandu
3122. File Server Resource Manager has completed a configuration request from the file screen filter driver for volume '%1'.
3123. Det er ikke muligt at overføre en attribut, som er et flydende tal, som kontekstnode for en XSLT-transformering eller en XPath-forespørgsel.
3124. Anmodningen om data fra TDI-styreenheden for I/O mislykkedes. I/O-statusblokken returneres.
3125. The requested attribute was not found.
3126. MS DTCs klyngeressource-dll forsøgte at vente på en intern hændelse, men det mislykkedes. På grund af denne fejl kan MS DTC-ressourcen ikke bringes online. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Microsoft Produktsupport. Fejldetaljer: %1
3127. Der kunne ikke hentes en handle til hændelsesloggen.
3128. Intern fejl: Sikkerhedskopieringens destinationsenhed svarer ikke til den oprindelige diskenhed for øjebliksbilledet på destinationen for sikkerhedskopiering.
3129. Området er forkert for den angivne handling.
3130. DHCP-serveren kunne ikke sende pingsignal til en ny IP-adresse. Klienten har rettighed til adressen.
3131. Den kryptografiske meddelelse, der blev overført ved hjælp af streaming, kræver flere data for at fuldføre dekodningen.
3132. Den bærbare enhed indeholder ikke den sikkerhed, som er nødvendig for at kopiere beskyttede filer til enheden. Du kan forsøge at åbne den nødvendige sikkerhed ved at kopiere filen til den bærbare enhed igen og derefter klikke på OK, når der vises en besked.
3133. Windows kunne ikke afgøre, om denne disk og dens overordnede enheder har den nødvendige driversupport.
3134. Computeren har mindst en dynamisk IP-adresse tilknyttet. I forbindelse med DHCP-serverhandling skal du kun bruge statiske IP-adresser.
3135. Stedet '%1' har overskredet den angivne CPU-begrænsning. Alle processer på stedet er afsluttet.
3136. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da den angivne protokol ikke understøttes. Hvis du har indtastet en URL-adresse i dialogboksen Åbn URL-adresse, kan du prøve at anvende en anden transportprotokol, f.eks. "mms:".
3137. Den gendannelse af systemtilstanden, der startede kl. '%1', lykkedes ikke pga. fejl. Log over filer, der blev gendannet '%15'. Log over filer, det ikke lykkedes at gendanne '%16'
3138. Resultatet ligger uden for det understøttede område for denne kalender. Resultatet skal være mellem X (gregoriansk dato) og Y (gregoriansk dato), begge inklusive.
3139. Filen er for stor til at være et gyldigt ColorContext-element.
3140. Denne handling må kun udføres af den primære domænecontroller i domænet.
3141. The specified path is insecure.
3142. Enheden understøtter ikke parameteren /F.
3143. Grænsefladen %1 til opkald efter behov blev ikke indlæst. Routeren er ikke startet i opkald efter behov-tilstand.
3144. Der er opstået en ukendt fejl.
3145. WS-Management-tjenesten kan ikke ændre en gensidig konfiguration.
3146. Logfør vækstforøgelse: %1 beholder(e)
3147. Den angivne handling har bevirket, at kilden gemmes i bufferlageret igen.
3148. Kunne ikke indlæse de nødvendige navneobjekter fra registreringsdatabasen. Fejldetaljer: %1
3149. Den angivne beskrivelsesblok for skærmen er beskadiget eller indeholder ikke det detaljerede serienummer for skærmen.
3150. Expected property or method name
3151. Den angivne kombination af flag er ugyldig.
3152. Alle enum skal have det underliggende felt value__.
3153. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 22' - Deaktiveret
3154. DFS anmoder klienten om en større buffer til oplysninger om domæner, der er tillid til. Nogle Windows 98-klienter kan muligvis ikke få adgang til DFS-navneområder.
3155. Kommandoen Cacls kan kun køres på diskdrev, der anvender NTFS-filsystemet.
3156. Segmenter sendt igen = %1!u!
3157. Et forsøg på at angive klasse-id til netværkskortet %2 mislykkedes: %1
3158. Den angivne billedfil indeholdte ikke et ressourceafsnit.
3159. Der mangler en type for medlemmet 'Objektnavn' af typen Object.
3160. Valideringsparameteren '%1' er ugyldig
3161. Søgeserveren <%2> kan ikke tilføjes.%1
3162. Der opstod en fejl under forsøg på at læse et gruppeobjekt fra den gamle database.
3163. Behandlingen af en kvotapolitik blev afbrudt, da computeren blev lukket, eller brugeren loggede af.
3164. Uerklæret tilsvarende XSD-klasse: '%1'.
3165. Netværksplaceringen kan ikke nås. Yderligere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med netværk finder du i Hjælp.
3166. Kontroltegnet kan ikke genkendes.
3167. Det navn, der blev anmodet om, findes allerede som entydigt id.
3168. /I-parameteren fungerer kun på NTFS-diskenheder.
3169. Ugyldig lampetilstand.
3170. En administrator skal opdatere antispywaresignaturerne på denne computer.
3171. Windows Media Player kan ikke afspille denne fil. Opret forbindelse til internettet, hvis filen befinder sig på internettet. Hvis filen befinder sig på et flytbart hukommelseskort, skal du indsætte hukommelseskortet.
3172. Windows-logonprocessen kunne ikke opsplitte et brugerprogram. Programnavn: %1. Kommandolinjeparametre: %2.
3173. De filområder, der er knyttet til et overførselsforsøg
3174. Systemhændelse
3175. Denne handling er ugyldig på en omdirigeret ressource.
3176. Anvendelsen af politikken til omdirigering af mappe er blevet udsat til næste logon, da logonoptimering for gruppepolitik er aktiv.
3177. Antallet af databit pr. transmitteret/modtaget byte.
3178. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at inputdatatypen ikke stemmer overens med datatypen i licensen.
3179. Hardwaren er ændret.
3180. Tolkningsfejl for manifest: Ugyldigt decimaltegn.
3181. Gendannelse af filer til komponenten %1 mislykkedes.
3182. Den angivne egenskab er tom.
3183. Token Ring-netværkscontroller
3184. SecureString understøttes kun på Windows 2000 SP3 og nyere platforme.
3185. Forkert version af Windows XP
3186. Der skal planlægges en komplet indholdssøgning på disken til øjeblikkelig udførelse.
3187. En nøgle var ikke tilgængelig fra påkrævede kilder under genstart.
3188. Den kaldte funktion understøttes ikke.
3189. Den automatiske certifikatregistrering til %1 kunne ikke kontakte Active Directory (%2). %3- registreringen vil ikke blive udført.
3190. Procesmodulerne kunne ikke optælles.
3191. Path name too long - help file can't be opened
3192. En af linjerne i konfigurationsfilen er for lang.
3193. Der kan ikke frigøres logplads, da loggen er fastgjort.
3194. Mediefilen er beskadiget eller ugyldig. Indholdet er ændret og kan ikke åbnes.
3195. Grænsefladen er ikke registreret
3196. Filen GetFileStream, SaveToFile eller SaveTemp blev kaldt på ZIP-læseren med et filnavn, der ikke blev fundet i ZIP-filen.
3197. Aktivering/deaktivering af LSA
3198. Kilden findes ikke i kildecachen.
3199. Pixelshader-sampler skal være Effect.ImplicitInput eller en forekomst af BitmapCacheBrush, VisualBrush eller ImageBrush.
3200. No more data

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions