English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

20901. Der opstod en fejl under søgning i stash-filen '%1!ls!'.
20902. Egenskabslageret kan ikke initialiseres. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
20903. Størrelse på MTU-søgning, >= 68
20904. Filen %1 kan ikke læses
20905. Sikkerheds-id'et 0x%1 i filen 0x%2 er ugyldigt.
20906. Disken er næsten fuld.
20907. HTTP-fejl %2 på proxytype %1.
20908. Systemfilen %1 er beskadiget og kan være skyld i, at programmet %2 ikke længere fungerer. Windows har ikke forsøgt at reparere %1, da der er fundet mange beskadigede filer på det seneste. Hyppige beskadigelse af filer kan skyldes et problem med disken på computeren.
20909. SNMP returnerede en NULL TCP-databuffer. Dette kan skyldes et problem med SNMP-tjenesten.
20910. Windows Media Player kunne ikke læse en politik. Dette problem kan opstå, hvis politikken ikke er registreret i registreringsdatabasen, eller at læsning fra registreringsdatabasen ikke er mulig.
20911. En universel gruppe uden aktiveret sikkerhed er ændret til en lokal gruppe uden aktiveret sikkerhed.
20912. Søgeserveren kan ikke finde en eller flere katalogfiler. Kontroller hændelseslogfilen for relaterede fejl.
20913. Rettigheden 'X' er ikke gyldig på dette system.
20914. %1 ugyldigt navn. Mappeposten blev fjernet.
20915. Logonforsøget er ugyldigt. Dette skyldes enten forkert brugernavn eller forkerte godkendelsesoplysninger.
20916. Timeout (%1 millisekunder) mens der ventedes på et transaktionssvar fra tjenesten %2.
20917. Drevbogstavet bruges lokalt.
20918. Samlingen %1 har manglende eller ugyldige filer. Genoprettelsen mislykkedes.
20919. Øjebliksbilled-id: %1 blev ikke fundet.
20920. fejl under forsøg på at få outputhandle fra konsollen. Fejlkode %1!d!
20921. Ukendt %1-hændelse fundet.
20922. Logongodkendelsestypen er ugyldig.
20923. Aktivering af COM+ mislykkedes pga. en katalog- eller konfigurationsfejl.
20924. En eller flere diskenheder kunne ikke tilsluttes disken.
20925. Fuld scanning
20926. Under forsøg på at udgive printeren til Active Directory-katalogtjenesten kunne udskriftskøen ikke finde den rigtige objektbeholder til udskriftskø, fordi DNS-domænenavnet ikke kunne hentes. Fejl: %1. Dette kan forekomme, hvis domænecontrollerens IP-adresse ikke kan opløses i DNS, eller fordi domænecontrolleren eller katalogtjenesten ikke fungerer korrekt. Printeren er ikke udgivet i Active Directory. Du kan ikke finde den ved at søge i Active Directory.
20927. NMM - Aktiver IPSEC-forhandling via hovedtilstand %1!-10.10s!
20928. Ping blev ikke udført
20929. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Værtscomputeren blev ikke fundet.
20930. Hvis Metrik Netværk Destination Gateway
20931. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes. Windows kunne ikke afgøre, hvilken computerkonto der skal gennemtvinge gruppepolitikindstillingerne. Dette kan være forbigående. Gruppepolitikindstillinger, herunder computerkonfiguration, gennemtvinges ikke på denne computer.
20932. Afslutter funktion %2 med returkode %1; linje %3, fil %4.
20933. Der findes ingen <%1> med navnet '%2', der skal omdefineres.
20934. Værdien 'X', der er overført til parameteren UriKind, er ugyldig.
20935. CHKDSK undersøger, om diskenheden kan ændres til en tidligere version...
20936. Systemkataloget er genoprettet fra sikkerhedskopiplaceringen '%1'.
20937. Det er ikke muligt at lave pause i kodningen, når der broadcastes.
20938. Det maksimale antal hemmeligheder, som kan gemmes i et enkelt system, er blevet overskredet.
20939. Computeren kunne ikke konfigurere IP-parametrene automatisk for netværkskortet med netværksadressen %1. Der opstod følgende fejl under konfigurationen: %2.
20940. Certifikatet kunne ikke valideres.
20941. Mislykkedes i CryptExportPublicKeyInfo(), andet opkald. LastErr- %1!lu!t
20942. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi der anvendes en spejldriver
20943. Windows Media Player har fundet en ukendt netværksfejl.
20944. Den dynamiske inaktivitet er blevet deaktiveret i konfigurationen. Tjenesten WAS (Windows Process Activation) angiver timoutværdierne for inaktivitet for arbejdsprocesserne til de konfigurerede indstillinger.
20945. Lokal fil %1: fil på fjerncomputer.
20946. Det angivne format kan ikke håndteres på 2.88MB-drev.
20947. Der opstod en fejl under forsøg på at redigere indstillingerne for fejlfinding.
20948. Windows Media Player kunne ikke kopiere cd'en, da der ikke kan oprettes en gyldig placering til kopien.
20949. BitLocker-krypteringsnøglen kunne ikke hentes fra TPM'et (Trusted Platform Module) og pinkoden.
20950. Firewall til WinRM kan ikke aktiveres.
20951. Installationsprogrammet til MS DTC blev afbrudt, fordi en anden forekomst af installationsprogrammet til MS DTC ikke nåede at skrive data til den delte registreringsdatabase i klyngen inden for den angivne tid. Kør comclus.exe på denne node igen, når den anden installation er fuldført. Hvis et andet installationsprogram til MS DTC ikke kører på computeren, skal du slette MS DTC-klyngeressourcen og køre comclust.exe igen. Fejldetaljer: %1
20952. %1 (Type1)
20953. Printbrm.exe (printeroverflyttelsesguiden eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke få adgang til print$-sharet på %1. Fejl: %2. Det kan ske, hvis destinationscomputeren ikke har nogen delte printere.
20954. Invalid CimType
20955. PAGEFILECONFIG Viser eller konfigurerer egenskaber for sidefilen.
20956. Du skal angive metoden Set eller Get eller et metodekald til et COM-objekt.
20957. SoapQName mangler en Namespace-værdi 'X'.
20958. Der blev fundet ugyldige referencer til ICB-systemstrømsmappen ved blokken %1
20959. Værdien i den automatiske beskrivelseskode er ugyldig. Indsamlingsprogrammet indstiller denne værdi til "yes". Ret filen gthrprm.txt.%1
20960. Sikkerhedskopiering af filer, der er rapporteret af '%1', er fuldført
20961. DHCPv6-tjenesten modtog den ukendte parameter %1 med længden %2. Parameterens ubehandlede data er angivet nedenfor.
20962. Fibre Channel-controller
20963. Hver socketadresse (protokol/netværksadresse/port) kan kun bruges til én ting ad gangen. Kontroller, at der ikke er andre tjenester, f.eks. IIS, eller programmer, som forsøger at bruge samme port, og prøv derefter at aktivere plug-in'en igen.
20964. Mediefilen er ikke aktiv i øjeblikket.
20965. Der opstod %1-fejl, da BITS skulle læse peer-cache-oplysninger. BITS forsøger nu at slette og genoprette peer-cache.
20966. Vælg en specifik kultur, f.eks. zh-CN, zh-HK, zh-TW, zh-MO eller zh-SG.
20967. Anmodninger, der er sat i kø til %1, mislykkedes under genafsendelse.
20968. Rettighed til at forøge hukommelseskvoten
20969. Metoden 'X' mislykkedes, fordi den brugerdefinerede kultur 'Y' allerede findes.
20970. Udskriftsjobbet %1 er stoppet midlertidigt på %2.
20971. DFS nåede grænsen for forsøg på løsning af "%2".
20972. Enten er den angivne brugerkonto allerede medlem af den angivne gruppe, eller også kan den angivne gruppe ikke slettes, fordi den indeholder et medlem.
20973. MSBUILD: fejl MSB1013: Svarfilen blev angivet to gange. En svarfil kan kun angives én gang.
20974. Den sikkerhedskopiering, der var planlagt til kl. %1, kunne ikke startes. Fejlkode: %2.
20975. Der skete en intern fejl i RPC.
20976. Der kunne ikke tildeles et interrupt til PCMCIA PCCARD.
20977. Kopibeskyttelsesfejl - Drevets indstilling for region er muligvis permanent.
20978. Systemets firmware kunne ikke aktivere sletning af systemhukommelse under genstart.
20979. DNS-navnet overholder ikke RFC-specifikationerne.
20980. Diskenheden kan ikke krypteres, fordi den indeholder startoplysninger.
20981. Attributten 'version' kræves på dette sted.
20982. Ikke-understøttet RDN-navn.
20983. Ugyldigt navn på afsnit '%1'
20984. Id'et for det indeholdende objekt må ikke være identisk med objekt-id'et.
20985. WS-Management-tjenesten kan ikke forny hændelsesabonnementet. Opret et nyt abonnement.
20986. Mindst én session blev ikke logget korrekt af.
20987. SID-navn = %1\%2 (Alias)
20988. Der kører allerede en udgave af tjenesten.
20989. Det kunne ikke fastslås, om domænet %1 er et bladdomæne
20990. Der forventes et egenskabsnavn i linje %1!d! i filen %2.
20991. Sammenligning af to elementer i arrayet mislykkedes.
20992. Indholdsindeksserveren modtog en fejl af typen "Adgang nægtet" under overførsel til søgeserveren <%2>. Dette skyldes normalt forkert konfiguration af overførselskontoen. Kontroller, at overførselskontoen er gyldig.%1
20993. Opkaldet forsøgte at tilknytte to objekter med ikke-kompatible levetider.
20994. Oprettelse af specielle konti (ved tildeling af brugerrettigheder)
20995. Der blev fundet et uventet Stroke i StrokeCollectionChangedEventArgs.Removed.
20996. Der blev ikke fundet nogen egnet transformering til dekryptering af indholdet.
20997. Tærskelværdierne for ydelse er blevet gendannet ved indgreb af den ansvarlige operatør. Trap-behandlingen fortsættes.
20998. Værdien for 'X' skal være mindre end trådgruppens grænse på Y tråde. De oprindelige værdier gendannes.
20999. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at produktnøglen ikke stemmer overens med det interval, der er angivet i licensen.
21000. Ugyldig Unity-type.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions