English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26101. Indbygget konto til administration af computeren/domænet
26102. Opgavestyring har afsluttet forekomsten "%2" af opgaven "%1".
26103. Ydelsestællerne til tjenesten %1 (%2) findes allerede i registreringsdatabasen og skal ikke geninstalleres. Det forekommer kun, når du installerer den samme tæller to gange. Denne fejl opstår, når du installerer tælleren anden gang.
26104. Routingforbindelsen findes allerede.
26105. Antallet af elementer overskrider den angivne kapacitet af denne VisualCollection.
26106. NetworkStream understøtter ikke en timeout på 0 millisekund. Brug i stedet en timeoutværdi, der er større end nul.
26107. Brugerdefinerede elementer er kun tilladt på %1. Flyt eller slet dette brugerdefinerede element. Ugyldig XML:%2%3%4%5
26108. Omdirigeringen afviste en forbindelse via nul.
26109. Bluetooth HID-enheden %2 har rapporter, der er større, end der understøttes.
26110. PnP-X IP Bus Enumerator Service
26111. Enhedskerne for HTTP-svar modtaget: Anmodningshandle=%1
26112. Klienten har ikke rettigheder til at gendanne licenser.
26113. Strengen er for lang.
26114. Den placering, du forsøger at tilføje, findes allerede. X
26115. Der opstod en fejl, da der blev ventet på afslutning af logbehandlingsrutinens tråd: %1. Følgende fejl blev returneret fra WaitForSingleObject: %2.
26116. Overskredet grænse: Logontidsrum
26117. Den eksisterende cachepost blev fjernet, da et genstartet svar blev ændret på serveren, cache-LastModified date = X, ny LastModified date = Y.
26118. DSR-handshake: %1
26119. Genoprettelsen startes på PropertyStore i kataloget %2.%1
26120. 12- og 24-timers format kan ikke blandes.
26121. Kontekstnoden i en XSLT-transformering må ikke være ren tekst.
26122. Der opstod en fejl under lagring af din profil: Adgang nægtet. Tilstanden af dine huskede forbindelser er ikke blevet ændret.
26123. Katalogtjenesten er ikke tilgængelig.
26124. Den interne kode for HTTP-statuskode 412: Precondition Failed skyldes, at typen ikke er en broadcasttype.
26125. Chipkortet kan ikke åbnes pga. andre udestående forbindelser.
26126. Et problem forhindrede data fra programmet til forbedring af kundeoplevelsen i at blive konsolideret til filer, der kan sendes til Microsoft (fejl %1).
26127. Viser autorisationsregler, der arves af denne nodes konfiguration. Reglerne kan ikke redigeres her.
26128. Foretag behandling af gruppepolitikobjekter.
26129. Remote Access Gateway Proxy kunne ikke oprette en navngiven pipe-forbindelse til Remote Access Supervisor Proxy.
26130. Læsning af oplysninger fra tjenesten
26131. Tidsprovideren NtpClient: Der opstod en uventet fejl under DNS-opslag af den manuelt konfigurerede peer '%1'. Denne peer bruges ikke som tidskilde. Fejlen var: %2
26132. nslookup: WSAStartup:
26133. Den eksisterende post blev fjernet, fordi den var ugyldig.
26134. Modtagerprotokol ikke tilgængelig.
26135. Der opstod en fejl, der relaterer til X.25-protokollen.
26136. Proceslagring
26137. %1!S! [Y/N]:
26138. Sikkerhedsprocessoren har rapporteret, at den sikre timers navn er for langt.
26139. Produkt: [2] -- [3]
26140. Ingen af kildeenhederne blev gendannet.
26141. Betingelse for start er ikke opfyldt. Kvota er overskredet.
26142. Gennemsøgningen kan ikke fortsætte, fordi den lokale server ikke svarer. Genstart Microsoft SQL Server 2000.
26143. Angiver en objektbeholder for nøglen til et sikkert navn.
26144. Oprindelig læsning af metadata: Failover-metadatapost på diskenheden %2 blev ikke fundet. Genopret diskenheden.
26145. Objektet skal være af typen Char.
26146. Opdater %2 fra %3 til %11 med statussen %1
26147. Nøglen kan ikke eksporteres.
26148. Der blev registreret et forsøg på at gemme konteksten for en nøgle, som kun kan udskilles af ejeren.
26149. Netværksproblemer forhindrer muligvis Windows i at få adgang til filen.
26150. Prøv at oprette forbindelse til dette netværk igen
26151. Den krævede attribut '%1' mangler.
26152. DCPpromo kunne ikke konfigurere den nye starttype for %1 til tjenesten %2 under tvunget degradering.
26153. WS-Management-elementet FragmentTransfer har intet tekstindhold.
26154. Hvert element i værdiarrayet skal være mellem et og ni bortset fra det sidste element, der kan være nul.
26155. Emnet blev ikke fundet på listen over tillidscertifikater (CTL).
26156. Oprettelse af en ny tråd i en proces
26157. Der skal være associeret en RoutedEvent, der ikke har værdien null, med alle RoutedEventArgs.
26158. Den lokale computer understøtter ikke den krævede datakrypteringstype.
26159. Ingen af udvidelserne til diskenheden blev fundet.
26160. Programgruppen %1 er deaktiveret. Anmodningen fra HTTP.SYS om at aktivere programgruppen mislykkedes. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
26161. Kode fra en zone, der er tillid til, får tilladelsessættet Internet. Dette tilladelsessæt giver ret til at bruge isoleret lagring samt begrænset adgang til brugergrænseflader.
26162. SSTP-tjenesten (Secure Socket Tunneling Protocol) kunne ikke åbne det ConfigStore, der bruges til at lagre tjenestespecifikke oplysninger. Dette kan medføre en forkert konfiguration af tjenesten eller fejl i systemressourcer.
26163. Systemet kan ikke finde titler på serveren.
26164. Http.sys kunne ikke behandle en CPU hot-add-hændelse. Status: %2.
26165. Værdien af 'X' kan ikke ændres, efter at der er hentet byte.
26166. Windows Installer tillader ikke opdatering af annoncerede produkter, administreret af systemadministratoren. Mindst en funktion af produktet skal være installeret, før opdateringen kan anvendes.
26167. Der er registreret en GPU-undtagelse på den angivne enhed. Der kan ikke foretages planlægning for enheden.
26168. Dataindsamleren %2 tilføjet for ubegrænsede widget'er, der ikke er af typen PLA.
26169. Bufferen var for lille til at udføre den ønskede handling.
26170. Navnet på den brugerdefinerede database, der skal anvendes, hvis -sstype er "c".
26171. WebProxy opfangede en undtagelse under overførsel eller kompilering af proxyscriptet: X.
26172. Pop op-menuen er allerede aktiv.
26173. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke annullere timeren til indsamling af ydelsestællere. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
26174. Programmet er optaget og kan ikke lukkes.
26175. Systemstartoplysningerne blev ændret, eller TMP (Trusted Platform Module) har låst for adgang til BitLocker-krypteringsnøgler, indtil computeren genstartes.
26176. Gendannelsen af systemtilstanden er fuldført
26177. Anden organisation
26178. Handlingen, der anmodes om, kan ikke fuldføres, fordi mediet er skrivebeskyttet.
26179. Enheden findes ikke.
26180. Abonnementspakken indeholder en ugyldig værdi for pulsinterval.
26181. Erstatningsnavn: %1!.*s!
26182. Windows kunne ikke opdatere signaturer for Windows Defender. En administrator skal opdatere signaturerne manuelt.
26183. Windows kan ikke kopiere profilen fra %1 til %2, fordi du har overskredet profilkvotaen.
26184. Rækkesætplaceringen kan ikke genstartes.
26185. scsi-anmodningen mislykkedes.
26186. En forbindelse med Transaktionsstyring blev afbrudt.
26187. Importer fra &signeret fil...
26188. WMI-dataelementet eller -datablokken er skrivebeskyttet.
26189. Basisrettighed til tillidscomputer
26190. Den virtuelle fil "%5" blev omdøbt til "%9"
26191. Den cachelagrede version er ugyldig, bruger HTTP 1.0.
26192. Der blev fundet et TLS-servercertifikat til forekomsten '%1' til den virtuelle SMTP-server med miniature %2. TLS er tilgængelig for denne virtuelle server.
26193. Der forventes en egenskabsangivelse.
26194. WinRM-klienten modtog en HTTP-omdirigeringsstatuskode fra fjerntjenesten WS-Management. WinRM understøtter ikke omdirigering.
26195. Disk %1 er spejlet igen.
26196. Du har spejlet en startdiskenhed til en MBR-disk. Du vil ikke kunne starte fra MBR-disken.
26197. MAPI: Adgang nægtet. Skift adgangskode.
26198. Symbolske kæder for fjern til fjern er deaktiveret.
26199. Handlingen kunne ikke udføres, da filteret ikke er stoppet.
26200. Signaturerne for et bestemt antivirusprodukt fra tredjepart er ikke opdaterede. En administrator skal opdatere antivirussignaturerne for tredjepartsproduktet på denne computer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions