English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4101. Antallet af angivne semaforhændelser for DosMuxSemWait er forkert.
4102. Angiver, om arbejdsfunktionen rapporterer status.
4103.
4104. WinRM kan ikke behandle konfigurationsanmodningen. Denne handling kræver input XML, der indeholder elementnavnet %1 med værdien "http" eller "https".
4105. Opkaldet til oprettelse af et TransactionManager-objekt mislykkedes, fordi den identitet for Transaktionsstyring, som er gemt i logfilen, ikke stemmer overens med den identitet for Transaktionsstyring, der blev givet som argument.
4106. Invalid property
4107. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har gemt %1 brugerformularer. Der kræves ingen brugerhandling.
4108. Pointertyperne kan ikke sendes i et fjernkald.
4109. Hvis du ikke føjer denne assembly til listen over assemblies, der er fuld tillid til, kan der forekomme fejl ved indlæsning og andre uventede problemer. Hvis du føjer assemblyen til listen, får al kode i assemblyen imidlertid potentielt farlige egenskaber. Vil du føje denne assembly til listen over assemblies, der er fuld tillid til? (Ja/nej)
4110. Der opstod en fejl under udførelse af en flytning på tværs af domæner.
4111. Eksklusivlåsen for EFI-systempartitionen (Extensible Firmware Interface) kunne ikke hentes.
4112. Tegnet '>' manglede i slutelementet.
4113. SERCOS-grænseflade
4114. Programmet blev afprøvet i forbindelse med overholdelse af Windows Logo-kravene på en anden Windows-version og er muligvis ikke kompatibelt med denne version.
4115. Der opstod en netværksfejl.
4116. Registreringsnøglen X på computeren Y kan ikke åbnes.
4117. Adgang til registreringsdatabasenøglen 'X' blev nægtet.
4118. PInvoke-metoder skal være statiske og indbyggede og kan ikke være abstrakte.
4119. FC: %1 kan ikke åbnes. Filen eller mappen findes ikke.
4120. Tredje (hash)-datadel blev sendt
4121. Binding til wan-socket mislykkedes. Sap Agent kan ikke fortsætte.
4122. Filen kunne ikke skrives til cachen.
4123. Det var ikke muligt at repræsentere en tråd, der godkender en webanmodning.
4124. Der er ikke flere bindinger.
4125. Hypervisoren kunne ikke fuldføre handlingen, da der blev angivet en ugyldig parameter.
4126. Den gensidige godkendelse mellem den lokale Bluetooth-adapter og en enhed med Bluetooth-adapteradressen %2 mislykkedes.
4127. Der er et problem med printeren. Kontroller den.
4128. Den sidste forbindelse for en session kan ikke fjernes.
4129. Prøveallokatoren er tom i øjeblikket på grund af udestående anmodninger.
4130. Kildefilen blev ikke fundet: [2]. Kontroller, at filen findes, og at du har adgang til den.
4131. Denne zone indeholder alle de programmer, der kommer fra listen i Internet Explorer over websteder, du har tillid til.
4132. Det gennemsigtige proxyfelt for en virkelig proxy skal være null.
4133. En opdatering er allerede i gang. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
4134. Signaturegenskaben skal angives, inden metoden kaldes.
4135. Fejl under behandling af producent-id-data
4136. Det blev forsøgt at læse eller skrive i en beskyttet hukommelse. Dette kan ofte være et tegn på, at en anden hukommelse er beskadiget.
4137. Den angivne tjeneste findes ikke som en installeret tjeneste.
4138. Det angivne disksæt indeholder diskenheder, der findes på diske uden for sættet.
4139. Der blev ikke oprettet forbindelse til diagrammet eller gruppen, eller der blev ikke oprettet en direkte forbindelse i et diagram eller en gruppe.
4140. Ugyldig anmodningsbeskrivelse
4141. Automatisk oplåsning er aktiveret for diskenheden %2.
4142. Ugyldig søgningsværdi.
4143. Netværksforbindelsen mellem computeren og VPN-serveren kunne ikke oprettes, fordi fjernserveren ikke svarer. Det skyldes normalt et problem med den forhåndsdelte nøgle mellem klienten og serveren. En forhåndsdelt nøgle bruges som en garanti for, at du er den, du siger, i en IPSec-kommunikationscyklus (IP Security). Kontakt administratoren for at få hjælp til at fastslå, hvor problemet med den forhåndsdelte nøgle er opstået.
4144. Enhedstestplug-in for Windows Fjernadministration
4145. De primære kompatibilitetsassemblies skal have sikre navne.
4146. Minimumstørrelsen for arbejdssæt er ugyldig. Den skal være mindre end eller lig med maksimumstørrelsen for arbejdssæt.
4147. Fejl i udvidet attribut-filen blev rettet.
4148. QoS: Packet Scheduler kunne ikke registreres som en protokol hos NDIS.
4149. Der er ingen netværkskort.
4150. Opretter en .msi-fil, der skal implementeres
4151. Udskriftsspooleren kunne ikke hente og importere printerdriveren fra %1 til driverlageret for driveren %2. Fejlkode= %3.
4152. Et af de sikkerheds-id'er, der blev angivet af brugeren, var ugyldigt.
4153. Udfør søgning i maske
4154. Der kunne ikke oprettes et øjebliksbillede på grund af en fejl i tjenesten Øjebliksbillede af diskenhed. Du finder flere oplysninger i hændelseslogfilen.
4155. Stiregistrering
4156. ISR har registreret en intern tilstandsfejl i driveren til PS/2-pegeredskabet.
4157. Der er ingen tilgængelig licens til handlingen, der blev anmodet om.
4158. Den angivne undersættype til videopræsentationsdestinationen er ugyldig.
4159. Leverede anmodning til serverprogram (anmodningsmarkør %1, anmodnings-id %2, websteds-id %3) fra anmodningskø %4 for URI %5 med status %6.
4160. Der opstod en fejl under læsning fra stash-filen '%1!ls!'.
4161. Genstart af computeren er blevet påbegyndt for Windows-opdateringen %1 (Kommandolinje: "%2")
4162. Windows Memory Diagnostic is currently using default cache settings.
4163. Klynge nul mangler i startfilens dataattribut.
4164. Angiver, fra hvilken maskine ydelsesdata skal læses.
4165. Et forsøg på at fortolke DNS-navnet på en DC i det domæne, der oprettes forbindelse til, mislykkedes. Kontroller, at klienten er konfigureret til at få adgang til en DNS-server, der kan fortolke DNS-navne i destinationsdomænet.
4166. Maksimal diskplads
4167. Der er specificeret for mange sikkerheds-id'er.
4168. Der kan ikke oprettes forbindelse til mere end én Windows Mobile-baseret enhed ad gangen.
4169. Gemmer SAM-tilstanden til en opgradering
4170. Der blev kørt en vente-kommando, så ingen tråde kunne startes.
4171. Medlemmets kontonavn er ikke tilgængeligt.
4172. Styring af fjernforbindelse for Terminal Services er startet. Returkode %1
4173. RDP ClientActiveX forsøger at oprette forbindelse til serveren (%2)
4174. Tjenesten Infrared Camera Service (IrTran-P) stoppede lytning på IrCOMM.
4175. Adgang til denne fil blev nægtet.
4176. Brugerkontoen er begrænset, hvilket betyder, at den ikke kan anvendes til at logge på fra kildearbejdsstationen.
4177. %2 : Netværkskortet har gennemført en tidligere mislykket nulstilling.
4178. Der kunne ikke oprettes forbindelse til serveren.
4179. Der er ikke nogen drev, der bidrager til dette LUN.
4180. Størrelsen på dataparameteren (eller blobparameteren) er ugyldig eller inkonsekvent i forhold til referencenøglen.
4181. GPRESULT Viser oplysninger om gruppepolitik for maskine eller bruger.
4182. Tjenesten MSMQ kan ikke startes. Meddelelseslagret kan ikke genindlæses. Fejl %1: %2
4183. CoID=%1: Brugeren %2 har oprettet forbindelse og er blevet godkendt på port %3. De data, der sendes eller modtages via forbindelsen, er krypteret.
4184. Afbrudt systemkald
4185. Windows Media Player kan ikke afspille filen. Hvis der er installeret en firewall på netværket, kan den være konfigureret til ikke at tillade åbning af filer ved hjælp af transportprotokollen UDP. Hvis du har indtastet en URL-adresse i dialogboksen Åbn URL-adresse, kan du prøve at anvende en anden transportprotokol, f.eks. "http:".
4186. Intet objekt på øverste niveau.
4187. RADIUS-proxyen modtog et svar fra serveren %1, hvor kodefeltet er angivet til den ugyldige værdi %2. RFC 2865 indeholder gyldige værdier for RADIUS-kodefeltet.
4188. En handling til synkronisering af hændelsespar blev udført med brug af det trådspecifikke hændelsesparobjekt, men der var ikke noget hændelsesparobjekt tilknyttet tråden.
4189. Timeren kan ikke oprettes.
4190. Der blev fundet en løkke.
4191. Der kan ikke tages en sikkerhedskopi af programmet. Det kan muligvis ikke gendannes ud fra sikkerhedskopiafbildningen.%1
4192. ADVARSEL! Enheden vil muligvis ikke fungere korrekt, fordi parameteren /A er angivet.
4193. UPS-tjenesten har angivet en linjefejl eller lavt batteriniveau. Tjenesten er ikke startet.
4194. Metoden kan ikke kaldes, mens billedet ikke er låst.
4195. Handlingen blev annulleret af brugeren.
4196. Kørslen blev afbrudt, fordi en ressourcegrænse er blevet nået. Der blev ikke returneret nogen resultater.
4197. Maks. antal DLT-id'er (Distributed Link Tracking) på denne computer er blevet overskredet. Derfor er det ikke muligt at oprette et nyt enheds-id. DLT (Distributed Link Tracking) bruger normalt enheds-id'erne til at reparere filkæder automatisk, f.eks. Shell-genveje og OLE-kæder, når de pågældende kæder brydes.
4198. En fil kan ikke afspilles.
4199. Du kan ikke have to versioner af den samme tjenesteudbyder.
4200. %1-scanningen efter spyware og anden potentielt uønsket software er deaktiveret.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions