English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

17901. Klyngestørrelsen er for lille til det markerede filsystem.
17902. Der eksisterer et dubleret meddelelsesalias på netværket.
17903. Strukturen må ikke være en værdiklasse.
17904. Flyttet omdirigering
17905. Navnegrænsen for det lokale computernetværkskort blev overskredet.
17906. og tryk på ENTER, når du er klar...
17907. WMI-datatjenesten er ikke tilgængelig.
17908. Den handling, der blev anmodet om, er allerede i gang for den pågældende transaktion.
17909. Det er ikke muligt at tilsidesætte proxyserveren, hvis proxyindstillingerne ikke er angivet som brugerdefinerede.
17910. Der opstod en konfigurationsrelateret fejl (res=%1) i hændelseslogføringstjenesten for kanalen %2. Fejlen blev fundet under behandling af konfigurationsegenskaben %3.
17911. Tjenesten lukkes ned.
17912. SMTP-tjenesten %1 er midlertidigt afbrudt.
17913. Validering af mediet venter...
17914. Navnet på den Transaction Manager, der er standard, kunne ikke læses i registreringsdatabasen. Fejldetaljer: %1
17915. Skift domæneserver
17916. Opgavestyring har ikke startet opgaven "%1", fordi computeren kører på batteri. Brugerhandling: Hvis det er nødvendigt at starte opgaven på batteri, skal du ændre det pågældende flag i opgavekonfigurationen.
17917. Der opstod en fejl under læsning af filen.
17918. Der er ikke nok harddiskplads til at rette sikkerhedsbekrivernes datastream.
17919. Det har ingen virkning at ændre tilladelsen, der er angivet for en NetCodeGroup.
17920. Den angivne diskenhed indeholder ikke operativsystemet.
17921. Der opstod en fejl under modtagelse af en fax. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
17922. Optællingen er fuldført for egenskabslageret.
17923. Brugeren, som var tilsluttet port %1, har fået afbrudt forbindelsen pga. en intern godkendelsesfejl.
17924. WS-Management-tjenesten kræver en gyldig system-URI for at kunne behandle anmodningen.
17925. Den angivne udfyldningstilstand er ikke gyldig for denne algoritme.
17926. Ugyldig handle til TAPI-linjeprogram.
17927. Keep-alive-forbindelse genbruges: ConnectionHandle=%1, SocketHandle=%2
17928. Plex'en mangler.
17929. Thwap Error on %2
17930. preference = %1!u!
17931. Indholdet af IStorage er ikke i korrekt format
17932. Den gruppepolitikindstilling, der kræver FIPS-overensstemmelse, forhindrede, at genoprettelsesadgangskoden blev gemt. Kontakt domæneadministratoren for at få yderligere oplysninger.
17933. Tjenesten DHCP Server er midlertidigt stoppet.
17934. Aktiveringsserveren rapporterede, at den angivne produktnøgle ikke kan bruges til onlineaktivering.
17935. JScript-compilerindstillinger
17936. Der opstod en fejl, da besked om ændringer af registerdatabasenøglen skulle oprettes. Følgende kode blev returneret fra CreateEvent: %1. Initialisering fortsættes, men ændringer i registreringsdatabasen bliver ikke opdateret før SNMP er blevet stoppet og genstartet.
17937. Strengværdien på dette sted skal evalueres som et QName.
17938. Sessionen fra %1 har åbne filer.
17939. Gruppekontoen %1 blev ændret.
17940. Tabelgrænserne er ikke gyldige.
17941. IKE har modtaget en politik, som deaktiverer forhandling.
17942. Chunked-kodning skal angives ved hjælp egenskaben SendChunked.
17943. Denne opdateringspakke kunne ikke åbnes. Kontakt programproducenten for at kontrollere, om dette er en gyldig Windows Installer-opdateringspakke.
17944. Microsoft Windows Vista
17945. En komplet indholdssøgning er startet på %3.%1
17946. Handlinger for registreringsdatabasen før genoprettelsen kunne ikke gennemføres.
17947. Det angivne program er ikke Windows- eller MS-DOS-baseret.
17948. Tidszone: Aktuel:
17949. Gendannelse af antal forekomster som moniker er ikke understøttet (af det filter, der blev indsat i Init).
17950. Handlingen kan ikke udføres, fordi enhedsoplysningselementet er låst.
17951. Den angivne handling kan ikke fuldføres, da kildefilteret ikke findes.
17952. Der blev ikke fundet en adgangskode til genoprettelse for denne diskenhed på USB-enheden, er forkert. Vælg en anden USB-enhed.
17953. Sinkprovidere skal have elementnavnet 'formatter' eller 'provider'.
17954. Meddelelsesnavnet er for langt. Længden skal være mindre end eller lig med MQ_MAX_MSG_LABEL_LEN.
17955. EFS-genoprettelsespolitik mangler eller er beskadiget.
17956. Værdien var enten for stor eller for lille til en UInt16.
17957. Computerens aktuelle globale tilbagekaldsliste indeholder ingen fornyelsesposter for den angivne tilbagekaldelse.
17958. Der var ingen tilgængelig hukommelse til at allokere bufferen til poststrukturen i variabelkøen. Trap'en bliver ikke sendt.
17959. Sprog-ID'et '%1' er ugyldigt.
17960. Diskenheden i %1 indeholder en UDF-version, der ikke understøttes.
17961. Indekset findes allerede på søgeserveren <%2>.%1
17962. Der kunne ikke føjes en null-kolonne til en DataGrid-kolonnesamling.
17963. Angiver den URL-standardadresse en webbrowser skal omdirigeres til, hvis der opstår en fejl.
17964. OrderedDictionary er skrivebeskyttet og kan ikke ændres.
17965. URL-porten er ugyldig.
17966. Filnavnet 'X' fandtes allerede i samlingen.
17967. Der blev forsøgt en ugyldig handling på en registreringsdatabasenøgle, som er blevet mærket til sletning.
17968. Sletning af træ
17969. Der opstod en undtagelse under en WebClient-anmodning.
17970. HTTP status 417: Serveren kunne ikke imødekomme den forventning, der er angivet i et Expect-felt i anmodningsheaderen.
17971. Diskenheden er ikke online.
17972. *** Can't find server name for address %1: %2
17973. En komponent i Windows Media Player er ikke opdateret. Hvis du kører en foreløbig version af Windows, skal du forsøge at opgradere til en nyere version.
17974. Det strøg, der fjernes, findes ikke i den nuværende samling.
17975. Den anmodede adresse blev afvist af serveren.
17976. Elementet for en slutpunktreferenceværdi skal have ét og kun ét underelement.
17977. Båndbreddeoverslagsfejl: Det lykkedes ikke at forespørgsel om intranetunderstøttelse.
17978. Der var ikke et tilstrækkeligt antal søgeord i eksempeldokumenterne til at øve med Emneassistent. Prøv igen, når der er flere tilgængelige eksempeldokumenter.
17979. Computerens rolle:
17980. Vinduet kan ikke vises eller fjernes på den beskrevne måde.
17981. Serveren understøtter ikke sikre forbindelser.
17982. Den delte fjernmappe findes ikke.
17983. Skemaoplysningerne kunne ikke inkluderes i replikeringsanmodningen.
17984. Internal error: test list is empty.
17985. Vil du fjerne disse funktioner?
17986. Windows kan ikke installeres på denne harddiskplads.
17987. En række filer i køen kan ikke afspilles. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om problemet, skal du klikke på fanen Aktuel afspilning. Klik derefter på ikonet ved siden af hver fil på listeruden.
17988. Matrix over navneservere [IEN 116] efter præference
17989. En konfigurationsnode i registreringsdatabasen, som repræsenterer en driverserviceindgang, var forkert udformet, og indeholdt ikke de nødvendige værdiposter.
17990. Ugyldig parameter - %1
17991. Hentning af meddelelser fra en kø, der er placeret på en ekstern computer med et ældre operativsystem end Windows XP, understøttes ikke. Ingen af de udløsere, der er tilknyttet køen %1, fungerer.
17992. Din genoprettelseskode kan ikke gemmes i rodmappen på et ikke-flytbart drev. Gem genoprettelseskoden et andet sted.
17993. Mindst ét objekt skal implementere IComparable.
17994. Den valgte profil er ikke kompatibel med denne arbejdsstation.
17995. Styring af profil
17996. Provideren understøtter ikke diskenhedsflaget NO DRIVELETTER.
17997. Klyngenoden er allerede medlem af klyngen.
17998. Du har forsøgt at installere et program, der indeholder en eller flere importerede komponenter, i en ikke-basispartition. Importerede komponenter understøttes kun i basispartitionen.%1
17999. Anmodningen mislykkedes, fordi dataene i streamen er beskadigede.
18000. Antallet af elementer i adgangsstien skal være det samme som antallet af koder.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions