English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

6001. Alle modtagere er ugyldige.
6002. Parsingen er i gang og er endnu ikke fuldført.
6003. MS DTC kunne ikke starte, fordi denne version af DTC ikke er kompatibel med en version af MS DTC, der er installeret på en anden node i klyngen. Dette kan forekomme, hvis der er installeret en inkompatibel version af MS DTC på en anden node i klyngen. Fejldetaljer: %1
6004. Maksimalt antal samtidige administratorer
6005. Kunne ikke fjerne fil på afspilningslisten, da processen blev afbrudt af brugeren.
6006. Følgende liste viser de kendte objekter, der er tilknyttet dette fjernprogram. Hvis du vil redigere typen for et kendt objekt, skal du klikke på URL-adressen og angive en ny værdi.
6007. Opgavemotoren "%1" har modtaget en meddelelse fra tjenesten Opgavestyring med anmodning om at stoppe opgaveforekomsten "%2" .
6008. En implementering af Windows Sockets har muligvis en grænse for antallet af programmer, der kan benytte den samtidigt.
6009. Politikken er ugyldig og kan ikke anvendes.
6010. Det er en fejl, at NOTATION bruges direkte i et skema. Det er kun de datatyper, der er afledt af NOTATION ved angivelse af en værdi for optælling, der kan bruges i et skema. Desuden skal værdien af alle optællingsbegrænsninger stemme overens med navnet på en notation, der er erklæret i det aktuelle skema.
6011. Lyd-API'en understøtter kun afspilning af PCM-wave-filer.
6012. Handlingen Undo for en komponentkontekst udløste en undtagelse.
6013. Det angivne drev er for langt.
6014. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Lagerenheden til øjebliksbilleder er ikke tilgængeligt. Denne diskenhed vil være online, og dens øjebliksbilleder tilgængelige, så snart lagerenheden til øjebliksbilleder føjes til systemet. Gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder, hvis du vil frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
6015. Transaktionen er allerede afbrudt.
6016. Ikke alle filer i denne ressourcestyring er blevet renset.
6017. Den angivne kildetilstand for videopræsentationen er ugyldig.
6018. Der opstod en eller flere fejl under udførslen af kommandoen.
6019. TLS-forbindelse til ekstern server mislykkedes, fordi SSL-certifikatet er udløbet.
6020. Denne GK-server (Globalt Katalog) dækker ikke mere automatisk stedet '%1' for skoven '%2'.
6021. Der blev gjort forsøg på at oprette en numerisk type, der er udenfor det gyldige område.
6022. Registreringen af typebiblioteket blev ikke fjernet, da assemblyen blev importeret fra COM
6023. usbperf.dll-funktionen Luk blev kaldt
6024. Sluttidspunkt:
6025. En ekstern fejl er rapporteret til COM+-tjenester.%1
6026. Rediger/tilføj modulindstillinger
6027. Atributten %1 til filen %2 kunne ikke skrives.
6028. RPC-biblioteket kan ikke initialiseres.
6029. Der opstod en fejl under afsendelse af en fax. Denne fax sendes ikke, da det maksimale antal forsøg er opbrugt. Hvis du påbegynder overførslen igen, og der opstår problemer, skal du kontrollere, at telefonlinjen, enheden til faxafsendelse og enheden til faxmodtagelse fungerer korrekt. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
6030. System-BIOS kunne ikke ændre systemets strømtilstand.
6031. Filen %1 blev ikke fundet.
6032. (ugyldig: M:%1!d! D:%2!d! DoW:%3!d!)
6033. Det blev forsøgt at tilføje NamedPermissionSet med et navn, der ikke er entydigt.
6034. Tilstandsvalidator i Windows Sikkerhed
6035. RoutedEvent Name X for OwnerType Typenavn er allerede i brug.
6036. Områdeantallet for den aktuelle fil har overskredet grænsen for områder pr. fil.
6037. Denne datatype understøttes ikke af udskriftsprocessoren.
6038. En Guard-side blev modificeret af procedure i den udvidede tæller-DLL %1 til tjenesten %2. Ydelsesdata returneret af tæller-DLL'en vil ikke blive returneret i Perf-datablokken.
6039. Opret en WinRM-lytter på %1://%2 for at acceptere WS-Man-anmodninger til en hvilken som helst IP-adresse på denne maskine.
6040. Der er kun tilladt én forekomst af denne ressource i klyngen.
6041. Egenskabstypen understøttes ikke.
6042. Brugerkontoen %1 blev tilføjet
6043. Navnesyntaksen er ikke understøttet.
6044. Opret et vinduesprogram
6045. X Windows-systemvisning
6046. Hovedtilstands-SA formodes at være ugyldig, fordi den anden computer ikke svarer.
6047. Tidligere version af Windows
6048. Navnet på navneområdets knudepunkt er ikke gyldigt.
6049. Port B kører med 100 Mbps
6050. Den angivne protokol understøttes ikke.
6051. Der er ikke angivet nogen parametre for klassens installationsprogram for enhedsoplysningssættet eller -elementet.
6052. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_commit med flaget TMONEPHASE indstillet til XA Resource Manager '%1'. Kaldet til funktionen xa_commit mislykkedes med en uventet returkode (%2): Fil=%3 Linje=%4.
6053. EFS understøtter ikke kryptering under netværkssessioner, der er etableret ved hjælp af NTLM-protokollen.
6054. Indeksnavnet '%1' er ugyldigt. SQLSTATE=42000
6055. Funktionen %1() må ikke bruges i et tilsvarende mønster.
6056. Attributten '%1' er allerede blevet indstillet
6057. Der er for mange byte. Det fremkomne antal tegn er større end det, der kan returneres som et heltal.
6058. Det objekt (fil, strøm, link), som svarer til referencen (handle), er blevet slettet af en gendannelse til lagringspunktet for en transaktion.
6059. Annonceringen af servernavnet mislykkedes.
6060. Starte tjenesten
6061. Vinduet kan ikke reagere på den sendte meddelelse.
6062. Der opstod en fejl pga. et ugyldigt kontrolelement i mixeren.
6063. Modtog svar, herunder en cookieheader: URL-adresse=%2
6064. Registreringsværdien '%1' i nøglen '%2\%3' er ikke, eller udvides ikke til en gyldig UNC-sti.
6065. Tekstformateringsprogrammet kan ikke formatere en tekstlinje på grund af fejlen: X.
6066. Forsøg på bootstrap af Windows ved hjælp af iSCSI NIC Boot (iBF)
6067. Tilbagekaldsnummeret er ugyldigt.
6068. Godkendelse af LAN Manager (LM) er ikke aktiveret.
6069. AsyncFlowControl-objekter kan kun bruges til at gendanne flow i den kontekst, hvor flow var annulleret.
6070. Sikkerhedsprocessoren har rapporteret, at maskinen er løbet tør for hardwaretolerance.
6071. Den angivne type skal være en Enum.
6072. Klyngenetværket blev ikke fundet.
6073. Funktionen er ikke tilgængelig, fordi den blev kaldt, mens ordidentifikationsfunktionen forsøgte at fylde tekstbufferen. Hent og installer en opdatering til ordudtrækningen.
6074. En tidligere installation af dette produkt er i gang. Du skal annullere ændringerne foretaget af installationsprogrammet for at fortsætte. Vil du annullere disse ændringer?
6075. De navne, der begynder med bogstavkombinationen xml (i alle kombinationer af store og små bogstaver), er reserveret til brug af XML og XML-relaterede specifikationer.
6076. Tælleren X findes ikke i den angivne kategori.
6077. Der kan ikke oprettes en symbolsk kæde i en registreringsdatabasenøgle, som allerede har undernøgler eller værdier.
6078. Anmodningskøen er allerede fuld.
6079. Der blev modtaget en ugyldig SMB-blok (servermeddelelsesblok).
6080. Der sendes data til en ikke-sikker forbindelse.
6081. Windows Media Player kan ikke afspille denne fil, førend du fuldfører opgraderingen af softwarekomponenten. Efter at komponenten er blevet opgraderet, kan du prøve at afspille filen igen.
6082. Der opstod et problem i Windows Media Player under tilføjelse af en eller flere filer til biblioteket. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
6083. VID-behandleren er allerede registreret. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
6084. Brugeren kan ikke ændre sin adgangskode, fordi indstillingen Skift adgangskode ikke er aktiveret for den tilsvarende netværkspolitik.
6085. Ugyldigt id på afslutning af opkald.
6086. Fjernelsen mislykkedes.
6087. Windows Installer kræver, at systemet genstartes. Produktnavn: %1. Produktversion: %2. Produktsprog: %3. Type af systemgenstart %4. Årsag til genstart: %5.
6088. Destinationen forsøger at sende flere data end anmodet af initiatoren.
6089. Det lykkedes ikke at forespørge til oplysninger om sikkerhedspakke.
6090. Der var ikke et tilstrækkeligt antal eksempeldokumenter til at øve med Emneassistent. Prøv igen, når der er flere tilgængelige eksempeldokumenter.
6091. Timeout-værdien er ugyldig.
6092. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpQueryHeadersFailed
6093. Egenskaben urn:schemas-microsoft-com:publishing:ShortcutTarget skal være af typen LPWSTR. Skift egenskabens type til LPWSTR.
6094. Overflytningskilden er ikke korrekt.
6095. Matrix over MIT_LCS UDP-logservere på undernet
6096. Der blev ikke leveret en Era.
6097. Systemet kan ikke genkende '%1' som en gyldig sprogkode.
6098. Politik, der nægter brugerne at opdatere computerpolitikken, er indstillet.
6099. Kanalen X kan ikke sikres. Overvej at bruge en kanal, der implementerer ISecurableChannel
6100. Attributter er ikke tilladt i noder af typen '%1'.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions