English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

13401. Kolonnetypen i søgningsforespørgslen stemmer ikke overens med kolonnetypen i indekset.
13402. Dubleret id-attribut: id = '%1'.
13403. Drevet returnerede en fejl for kommandoen START UNIT (spinup). Et manuelt indgreb kan være nødvendigt.
13404. Den gendannelse af systemtilstanden, der startede kl. '%1', blev annulleret.
13405. Parameterenheden skal defineres, før den kan bruges.
13406. Ugyldig vindues-handle.
13407. Angiver, hvordan hovedvinduet skal oprettes, når processen starter.
13408. Group ID
13409. Windows Media Player kan ikke brænde filerne. Kontroller, at brænderen er tilsluttet korrekt, og prøv derefter igen.
13410. Egenskaben RoutedEvent kan ikke redigeres, mens RoutedEvent distribueres.
13411. Operativsystemet kan ikke køre dette program.
13412. Formatangivelsen var ugyldig.
13413. Du skal kun angive HTTP-proxyserveren, når -E er aktiveret
13414. %1 KB i %2 genoprettede filer.
13415. INTERN fejl - Posten er indordnet under en disk med flere stier
13416. Adgangskoden for denne bruger er for ny til at blive ændret.
13417. Klienten forsøgte at åbne flere sessioner for enheden end tilladt.
13418. Fejlrapportering løb tør for hukommelse under oprettelse af en crashdumpfil.
13419. Ny %2-logfil blev oprettet %5.
13420. Der findes ingen plug-in-komponenter i indekseringspipelinen, så de indsamlede data vil ikke blive brugt.
13421. Marshaling packet version mismatch.
13422. Kunne ikke opdatere tællingen af maksimumbuffere for den eksisterende sporingssession.
13423. Filerne blev ikke gendannet.
13424. Det angivne IP-interval er i konflikt med et eksisterende IP-interval i katalogtjenesten.
13425. Rydder den bit, der er i brug, til filposten 0x%1.
13426. Der blev gjort forsøg på at køre en ugyldig AML-opcode
13427. Ugyldig meddelelse for en kombinationsboks, fordi den ikke har noget kontrolelement til redigering.
13428. DFS kunne ikke åbne %2, der blev sendt til %3. Postdatafeltet indeholder den returnerede fejl.
13429. Internal error: MtScreenBufferPrintAt called on a scrollable screen.
13430. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det brugercertifikat, der er påkrævet for dette netværk, er blevet tilbagekaldt
13431. Nogle af kalenderværdierne er ændret. Brug egenskaben AvailableCalendars eller metoden LoadDataFromCultureInfo til at angive kalenderlisten.
13432. CHKDSK kontrollerer systemfiler.
13433. Søgeserveren <%2> kan ikke kontaktes. <%2> blev dog tilføjet som overførselsmodtager.%1
13434. Faxen %1 kan ikke videresendes til den ønskede e-mail-adresse. Der opstod følgende fejl: %2 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Kontroller SMTP-serverens konfiguration, og ret eventuelle fejl.
13435. Objektets UUID (universelt entydigt id) er NIL, det tomme UUID.
13436. Rodobjektet skal være overordnet i en navngivningskontekst. Rodobjektet kan ikke have et instantieret overordnet objekt.
13437. Programmet er allerede installeret.
13438. DNS-navnet er et navn i én del.
13439. Allokeringen af %1 byte til stakken blev ikke gennemført.
13440. Øjebliksbilledet for diskenheden %2 kunne ikke oprettes, fordi diskenheden %3, der er angivet som placering for øjebliksbilledelageret, ikke er en NTFS-enhed, eller fordi der opstod en fejl under forsøget på at bestemme diskenhedens filsystemtype.
13441. PCMCIA-controlleren kunne ikke startes pga. utilgængelige systemressourcer.
13442. SID-navn = %1\%2 (Ukendt)
13443. Værdi af kode: Erstatningsnavn
13444. Windows Installation kunne ikke geninitialisere installationsprogrammet. Genstart installationen for at installere Windows.
13445. Accessoren er skrivebeskyttet.
13446. Grænsefladen %1 til opkald efter behov blev ikke registreret på routeren. Grænseflader til opkald efter behov understøttes ikke i Windows NT Workstation.
13447. Cellemarkeringen kan ikke ændres, når SelectionUnit er FullRow.
13448. Fejludelukkelse tilføjet
13449. Forekomsten af en ydelsestæller kan ikke fjernes. Objektet er blevet initialiseret som skrivebeskyttet.
13450. Nøglen kan ikke læses fra registreringsdatabasen
13451. Der er ikke registreret et hovednavn.
13452. Den angivne skabelonfilen i CiTemplate blev ikke fundet.
13453. JPG-billeder anbefales ikke til brug som placeringsbillede.
13454. CRM-logfilen blev oprindeligt oprettet på en computer med et andet navn. Filen er opdateret med navnet på den aktuelle computer. Hvis denne advarsel vises, efter at computernavnet er ændret, skal der ikke udføres yderligere handlinger. %1
13455. Windows Installer kan ikke opgradere systemfilen [2], fordi filen er beskyttet af Windows. Det er muligvis nødvendigt at opdatere operativsystemet. {{Pakkeversion: [3], Version beskyttet af operativsystemet: [4]}}
13456. ParameterMessageFile for hændelseskilde for %1. RegOpenKeyEx returnerede %2.
13457. En trinhandling skal inkludere enten en nodetest eller, i tilfælde af et prædikat, et algebraisk udtryk, som de enkelte noder i det identificerede nodesæt skal afprøves efter, før det foregående nodesæt kan vurderes.
13458. Angiver, om afsnittet Globalization er låst.
13459. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at program-id'et ikke stemmer overens med licensens program-id.
13460. Utilstrækkelig diskplads til MS DTC-logfilen.
13461. Ingen forbindelser
13462. Der blev ikke fundet en gyldig outputstream fra kilden.
13463. Gendannelse af programmet %1 blev stoppet, inden den var fuldført.
13464. NtpClient kunne ikke indstille en domænepeer, så den kan bruges som tidskilde, på grund af en duplikeringsfejl på '%3'. Den samme tidskilde '%4' er angivet som manual peer i NtpServer. NtpClient forsøger igen om %2 minutter og fordobler derefter antallet af gentagelsesforsøg. Fejl: %1
13465. PLA-opgradering mislykkedes med fejlkoden %1.
13466. Der blev ikke hentet en hovednøgle for diskenhed fra en nøglefil under genstart.
13467. Certifikatet for %1 med aftrykket %2 udløber snart eller er allerede udløbet.
13468. Den angivne sikkerhedsbeskrivelse er ugyldig.
13469. Logical Disk Manager kunne ikke konvertere de markerede diske.
13470. Der bruges en ikke-defineret NumberStyles-værdi.
13471. Indlæsning mislykkedes med fejl: 0x%1!x!
13472. LinkedList-noden tilhører en LinkedList.
13473. Det angivne medlem er allerede ved at blive gendannet.
13474. Forbindelsen blev afbrudt, da der skete et brugerskift.
13475. Der blev fundet en null-værdi i et array.
13476. Der blev ikke fundet en gyldig systempartition.
13477. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensen ikke blev fundet eller er ugyldig.
13478. Kopierer netværksinstallationsfiler Fil: [1], Mappe: [9], Størrelse: [6]
13479. Første politikopdatering
13480. Windows kunne ikke starte tjenesten Windows Sikkerhedscenter. En administrator kan prøve at starte tjenesten manuelt.
13481. Offlineinstallation af driver lykkedes.
13482. Der er blevet fundet en betingelse, som muligvis kan føre til baglås.
13483. Skal %1 overskrives? (Ja/Nej/Alle):
13484. Værdidata
13485. Strengen med tilladelser indeholder ugyldige tilladelser.
13486. ICMP-protokol kan ikke nås
13487. Consumerens hændelseshandler kaldte en ikke-tilbagevendende metode i provideren.
13488. Denne Surrogate understøtter ikke PopulateData().
13489. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. SOAP-pakken indeholder et heartbeat-element for WS-Management, der er ugyldigt.
13490. De to arrays 'X' og 'Y' skal have samme størrelse.
13491. INTERN fejl - Handlingen kræver en transaktion
13492. Windows Media Player kan ikke afspille en del af filen. Det skyldes, at der kræves et codec, som enten ikke kunne hentes eller som afspilleren ikke understøtter.
13493. Der kan ikke oprettes en forekomst af en administrationstråd for tjenesten Remote Access Service.
13494. Kontekstparameteren for MQLocateBegin er ugyldig.
13495. Diskens layout indeholder partitioner med en størrelse, der er mindre end minimumsgrænsen.
13496. <1 ms
13497. (name truncated?)
13498. DFS kunne ikke initialisere DFS-navneområdet. Returkoden findes i postens data.
13499. Alle vinduer og hændelser
13500. Der kan ikke opnås adgang til den private nøgle til det leverede klientcertifikat

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions