English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

20401. ANSI-streng: %1!S!
20402. Udfyldning må ikke være negativ.
20403. Opdateringsmappe til signatur
20404. En ISAPI rapporterede en usund tilstand til sin arbejdsproces. Derfor har arbejdsprocessen med proces-id'et '%1', der betjener programgruppen '%2', anmodet om genbrug.
20405. Denne API understøtter ikke EventInfo-tokens.
20406. Tjenesten Infrared Camera Service (IrTran-P) startede lytning på IrCOMM.
20407. Hjemmemappe
20408. Brug standardmarkør
20409. Installationsprogrammet til MS DTC har registreret, at den eksisterende klyngeressource til MS DTC ikke er konfigureret korrekt. Installationsprogrammet kan ikke opgradere installationen. Kontakt produktsupport, eller slet den eksisterende MS DTC-ressource, og kør derefter installationsprogrammet igen ved hjælp af comclust.exe. Fejldetaljer: %1
20410. Sikkerhedsbeskrivelsen kunne ikke konverteres til et selvrelativt format. Err- %1!lu!t, %2!lx!h.
20411. Windows Media Center-extender '%1' blev fjernet.
20412. Alle .wav-kildefiler skal have samme format.
20413. Gendannelse af diskenhed(er) er fuldført.
20414. Det angivne destinationselement til medieskifteren indeholder allerede et medie.
20415. Handlingen kan ikke udføres.
20416. Adressebøgerne er indlejret for dybt. Der opstod en fejl under opbygning af hierarkitabellen.
20417. Dublerede optællings-/notationsværdier er ikke tilladt. Attributerklæringen '%1' indeholder '%2' mere end én gang.
20418. Adressen for tråd-id'et er ikke korrekt.
20419. Standard PCI Hot-Plug-controller
20420. Den ALPC-meddelelse, der annulleres, er allerede blevet hentet fra køen på den anden side.
20421. Objekt-serveren stopper, når OLE-tjenesten kontakter den
20422. Rettighederne til medierne blev ikke gendannet, fordi gendannelsen blev annulleret.
20423. Mappen %1 er afbrudt
20424. SuperiorRmDescription: %1
20425. Denne ressource kræver følgende vælger: %1
20426. DFS modtog en henvisningsanmodning for "%2". Dataarket indeholder returkoden.
20427. Der blev ikke fundet en bruger.
20428. Der er ingen egenskab med det angivne GUID.
20429. Der blev forsøgt at arbejde på et repræsentationstoken af en tråd, der ikke i øjeblikket repræsenterer en klient.
20430. Der kunne ikke søges på transportstream-forekomsten, der blev sendt til RangeStream-konstruktøren, og derfor understøttes den ikke.
20431. Inputsikkerhedsbeskrivelse er NULL.
20432. Den gendannelse af systemtilstanden, der startede kl. '%1', er fuldført. Log over filer, der blev gendannet: '%15'
20433. Det angivne ApplicationGesture-element er ikke gyldigt.
20434. Stedet '%1' har overskredet den angivne CPU-begrænsning. Prioriteten for alle processer på dette websted er blevet sat ned.
20435. Signalbehandleren kan ikke indstilles.
20436. Krypterings- og dekrypteringscontroller til underholdning
20437. Tjenesten Messenger kunne ikke startes.
20438. Der kan ikke skiftes til en gruppe, som er aktiveret uden sikkerhed, fordi der er primære medlemmer i denne gruppe.
20439. Kun hændelsessporing vil blive indsamlet.
20440. INTERN fejl - Diskens logfil er for lille til diskgruppens konfiguration
20441. Ordlisten har nået den maksimale størrelse, og der må ikke filtreres flere dokumenter.
20442. En pakke til %1 med destinationen %2 over protokollen 0x%3 kaldte grænsefladen %4. De første %5 byte af pakken findes i dataene.
20443. WS-Management-tjenesten understøtter ikke den kode, der er angivet i anmodningen.
20444. Hændelsestype: Vellykket overvågning
20445. Posten i registreringsdatabasen er beskadiget.
20446. Modemnavnet blev ikke fundet i MODEM.INF-filen.
20447. Systemet kan ikke skrive til den angivne enhed.
20448. Sikkerhedsindstillingerne på mindst én portal er ikke angivet korrekt.
20449. DFS har afsluttet oprettelsen af alle navneområder.
20450. UPS-tjenesten påbegynder lukning kl. %1.
20451. Skrivning til logfilen til MS DTC Transaction Manager mislykkedes med fejl %1.
20452. %1 MB i %2 forskellige datastrømme.
20453. The marshaling packet type is unknown.
20454. Den buffer, der er tilknyttet en funktion, har ikke tilstrækkelig plads til at opbevare de returnerede data.
20455. En forekomst af ArgIterator kan ikke oprettes dynamisk.
20456. Der blev fundet en ugyldig type for en standardværdi.
20457. Fejl ved opdatering af konfiguration
20458. Den underliggende tjeneste findes ikke eller er blevet mærket til sletning.
20459. DTC-sikkerhedskonfigurationsværdier (OFF = 0 og ON = 1): Netværksadministration af transaktioner = %1, Netværksklienter = %2, Indgående distribuerede transaktioner med oprindelig MSDTD-protokol = %3, Udgående distribuerede transaktioner med oprindelig MSDTD-protokol = %4, TIP (Transaction Internet Protocol) = %5, XA-transaktioner = %6
20460. Der blev forsøgt at udføre en ugyldig handling på en aktiv netværkstilslutning.
20461. Den brugerdefinerede ordbogsfil blev ikke indlæst i X.
20462. Da tjenesten IISADMIN ikke er tilgængelig, kan de virtuelle rødder ikke indekseres.
20463. Automatisk logon kunne ikke deaktiveres, efter at domænecontrolleren var blevet opgraderet. Registreringsdatabasenøglen %1 kan ikke slettes. Data indeholder fejlkoden.
20464. Programinstallationsdataene i Active Directory er beskadiget.
20465. Adgang til Windows i beskedperioden.
20466. Fejludelukkelse fjernet
20467. Hentning af controllerne i tillidsdomænet
20468. Værdi af genfortolkningskode: 0x%1!08x!
20469. Systemet understøtter ikke forkerte fejltolerante enheder.
20470. Mindst ét element i kildearrayet kunne ikke ændres til destinationens arraytype.
20471. Ingen billeder fundet i GIF-fil.
20472. Det ekstra ExitPoint %2 blev slettet fra serveren %3
20473. Annoncerer program
20474. En inputstreng med tegn er ikke blevet afsluttet korrekt.
20475. Der er ikke tilstrækkelige ressourcer til at åbne forekomsten <%1>.
20476. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at bekræftelsen af licensen mislykkedes.
20477. Tolkningsfejl for manifest: Angivelse af flere koloner i et navn er ikke tilladt.
20478. Et kald til funktionen "%1" leverede en ugyldig parameter. Den ugyldige parameter = %2.
20479. %1: Der er ikke nok hukommelse
20480. Der kunne ikke modtages NEB-meddelelse
20481. En %6-forbindelse blev registreret. Den anslåede båndbredde er %1 kbps. Tærskelværdien for langsomme forbindelser er %3 kbps.
20482. Indholdet af filen med store bogstaver er forkert.
20483. Den navngivne skabelon '%1' må ikke defineres mere end én gang med den samme importrækkefølge.
20484. Brugerens kontooplysninger kan ikke hentes.
20485. flastmod() kan ikke udføres: Win32-fejlkode = %2!.20s!

20486. Der kan ikke oprettes en tilknytning, når det primære og det sekundære objekt er det samme.
20487. Der opstod en uventet fejl under forsøget på at hente hovednøglen til diskenheden ved genstart.
20488. Den angivne disc indeholder ikke et af de understøttede filsystemer.
20489. NtpClient kunne ikke indstille en domænepeer, så den kan bruges som tidskilde, på grund af en fejl under oprettelsen af et tillidsforhold mellem denne computer og domænet '%3' for at kunne synkronisere klokkeslættet sikkert. NtpClient forsøger igen om %2 minutter og fordobler derefter antallet af gentagelsesforsøg. Fejl: %1
20490. Required Registry Key is missing -- %1
20491. Logtjenesten er ikke i den korrekte tilstand til at udføre en anmodet handling.
20492. Enheden kræver, at denne fil konverteres, før den kan afspilles på enheden. Men enten understøtter enheden ikke afspilning af lyd, eller også kan Windows Media Player ikke konvertere filen til et lydformat, der understøttes af enheden.
20493. HTTP-omdirigeringsanmodningen lykkedes ikke.
20494. Fjern funktionsegenskab.
20495. Egenskabsværdien skal være større end nul eller uendelig.
20496. Der blev modtaget en RADIUS-meddelelse fra RADIUS-klienten %1 med en ugyldig godkender. Dette forårsages typisk af uoverensstemmelse i delte hemmeligheder. Kontroller konfigurationen af den delte hemmelighed for RADIUS-klienten i snap-in-programmet NPS (Network Policy Server) og konfigurationen af netværksadgangsserveren.
20497. Anmodningen %2 om statusændring kan ikke behandles.%1
20498. The specified limit is invalid.
20499. Niveau 1
20500. En COM+tjeneste, f.eks. QC (Queued Components) eller CRM (Compensating Resource Manager), kunne ikke startes. GUID og HRESULT for tjenesten er: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions