English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

12001. Omdirigeringen kunne ikke afgøre forbindelsestypen.
12002. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne udskriftsprocessoren %1 under gendannelse af udskriftskøer fra en fil. Fejl: %2. Se den Windows-fejl, der blev returneret af denne hændelse, for at finde fejlen.
12003. Lukningsproceduren "%1" i DLL-filen "%2" for tjenesten "%3" blev ikke fundet. Der er ingen tilgængelige ydelsesdata for denne tjeneste. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder fejlkoden.
12004. Den kryptografiske signatur er ugyldig.
12005. TPM (Trusted Platform Module) er deaktiveret.
12006. Intervallet blev udvidet med mindre end den angivne bagud-udvidelse. Udvid intervallet i multipla på 32 adresser.
12007. Det angivne objekt implementerer ikke brugergrænsefladen ISerializable.
12008. Opgavestyring startede handlingen "%2" i forekomsten "%3" af opgaven "%1".
12009. Der er ingen poster på listen.
12010. Denne metode kan ikke kaldes, efter at send-metoden er blevet kaldt.
12011. Katalogtjenesten kan ikke behandle scriptet, fordi det er ugyldigt.
12012. Den eksekverbare handle blev ikke hentet (HRESULT=%%08x).
12013. lockItem skal være enten true/false
12014. Data, der tidligere fandtes i en fil, der har været åbnet i tilføjelsestilstand, kan ikke afkortes.
12015. Tastaturets ventetid: %1
12016. Ingen filer fundet - %1
12017. Den ønskede handling kan ikke fuldføres, når udgivelsespunktet er startet.
12018. Handlingen kunne ikke udføres, fordi Transaktionsstyring ikke har en log.
12019. De anmodede protokoller er inkompatible med de protokoller, der anvendes sammen med chipkortet på nuværende tidspunkt.
12020. Diskenheden kunne ikke udvides, fordi den er markeret til gendannelse i BitLocker. Brug BitLockers værktøjer til at genoprette diskenheden, og prøv igen.
12021. %1: Kryptering opdateret.
12022. Det angivne computernavn stemmer ikke overens med UNC-navngivningskonventionerne.
12023. Telefonnummeret er ugyldigt eller i forkert format.
12024. Det maksimalt understøttede antal grænseflader til opkald efter behov er nået.
12025. DDE-share-initiering statisk
12026. Objektet, som bruges til at arrangere kald til hændelseshandleren ved afslutning af en proces.
12027. CodeDom-provideren type "Typenavn" blev ikke fundet.
12028. Der kan ikke gemmes.
12029. Kontekst-handlen blev ændret under RPC'et.
12030. Kodningen, der blev anmodet om, blev ikke genkendt.
12031. Produkt: %1. Filen %2 bruges af følgende procesnavn:. %3 , id %4.
12032. Hændelser vedrørende anvendelse af systemets grænse for allokering (virtuel hukommelse).
12033. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensen indeholder ugyldige data.
12034. Den ældre version af [2] kan ikke fjernes. Kontakt teknisk support. {{Systemfejl [3].}}
12035. Heuristisk bekræftede eller heuristisk blandede COMPARE STATES modtaget fra LU-deltager "%1" til LU-transaktion "%2",under levering af afbrydelse (NULSTIL) til MS DTC-transaktions-id %3.
12036. Der er for mange åbne filer
12037. Filsystemstrukturen på diskenheden %2 er nu repareret.
12038. Objektet skal være af typen String.
12039. 'X' kan ikke konvertere 'Y' til 'Z'.
12040. Handling startede
12041. Indholdskilden for denne besked skal henvise til en gyldig filsystemmappe
12042. Kontroller, at computeren er tilsluttet netværket, og genstart installationsprogrammet.
12043. Dine rettigheder til medierne er muligvis blevet beskadiget, eller de er ikke længere gyldige. Dette kan forekomme, hvis du f.eks. har udskiftet hardwarekomponenter i computeren.
12044. Indstillingerne for NUMA-noden (non-uniform memory access) stemmer ikke overens med system-NUMA-topologien. Hvis du vil starte den virtuelle computer, skal du redigere NUMA-konfigurationen. Du kan finde udførlige oplysninger på adressen http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92362.
12045. Hvis du vil bruge BitLocker-drevkryptering, skal du initialisere TPM på denne computer. Start TPM-initialiseringsguiden.
12046. OSS ASN.1-fejl: Outputbufferen er for lille. De dekodede data er blevet afkortet.
12047. FIPS-tjenesten kunne ikke initialiseres. Vedvarende logon vil ikke blive behandlet.
12048. Der er ikke installeret en chipkortlæser.
12049. Der blev ikke fundet nogen forekomst med de angivne egenskabsværdier.
12050. En proces, der betjente programgruppen '%1', afsluttede uventet. Proces-id'et var '%2'. Processens afslutningskode var '0x%3'.
12051. Objekttypen kan ikke konverteres til en destinationstype.
12052. De certifikater, der er bundet til HTTPS-lyttefunktionen til IPv4 og IPv6 stemmer ikke overens. Til SSTP-forbindelser skal certifikaterne konfigureres til 0.0.0.0:Port, når du bruger IPv4 og [::]:Port, når du bruger IPv6. Porten er lyttefunktionens port, som er konfigureret til brug sammen med SSTP. Lyttefunktionens standardport er 443.
12053. RPC kan ikke kalde serveren eller kan ikke returnere resultaterne af kaldet til serveren.
12054. Den spejlede kopi af sikkerhedsbeskrivelsernes datastrøm indeholder fejl.
12055. Adgang til ikke-implementeret enheds hukommelse
12056. CertObj-fjernelse af certifikat på metabasenode %1 LYKKEDES.
12057. *** Default servers are not available
12058. En type skal implementere IComparable eller IComparable for at understøtte sammenligning.
12059. Anmodnings-Uri'en har en forespørgsel, og der er ikke angivet nogen udtrykkelig udløbstid.
12060. Kategorier med enkeltforekomster er kun gyldige med levetiden Global
12061. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) blev afsluttet under DCS-kompilering.
12062. Transaktions-id: %1
12063. Datatypen %1 understøttes ikke.
12064. Den interne database, der bliver vedligeholdt af tjenesten DFS, er beskadiget.
12065. Cachen kan ikke opdateres, hvis Response-status = 304, og der ikke blev fundet nogen cachepost.
12066. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke registrere URL-præfikset %1 til webstedet %2. IP-adressen til webstedet er ikke på IP-lyttelisten i HTTP.sys. Webstedet er deaktiveret. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
12067. Returneret af WSARecv eller WSARecvFrom for at angive at den eksterne del har startet en lukningssekvens.
12068. SKRIVEBEGRÆNSET
12069. Der opstod en fejl under modtagelsen af data fra enheden på I2C-bussen.
12070. MSMQ-objekter blev oprettet under computeren '%1' i Active Directory-domænetjenester.
12071. Der blev ikke fundet URL-adresser som reference i en ASX-fil.
12072. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Svaret fra destinationscomputeren indeholder ingen resultater.
12073. Logical Disk Manager kan ikke slette drevstien.
12074. Forbindelsen til %1 kunne ikke afbrydes
12075. Selvreparerende forespørgsel returnerer en ukendt værdi af 0x%2!08x! for diskenhed %1.
12076. Provideren kunne ikke importere pakken. %1
12077. The IPMI Provider attempted to set the value of the "UpperThresholdNonCritical" property of the "NumericSensor" class. While the BMC returned a success status, retrieval of the property from the BMC indicated that it did not change. This might be an issue with the BMC, please contact your BMC Vendor for more information.
12078. Der blev ikke returneret nogen rækker, fordi forskydningsværdien har en værdi, der ligger før begyndelsen eller efter slutningen på rækkesættet.
12079. Drevet og mediet er ikke kompatible eller findes i forskellige biblioteker.
12080. Hændelseslogføringstjenesten fandt en alvorlig fejl (res=%1) under anvendelse af indstillinger for kanalen %2. Tjenesten lukkes, da kanalen er nødvndig, for at den kan køre.
12081. Ugyldig tjenesteanmodning.
12082. Den angivne videopræsentationsdestination findes allerede i destinationssættet til videopræsentationen.
12083. Der er ikke licens til at bruge Client for NFS på denne version af Windows.
12084. Graf-id'et i den database, der importeres, er et andet graf-id, end det der findes i stien til databasen.
12085. CMDKEY: Legitimationsoplysninger kan ikke gemmes fra denne logonsession.
12086. Værdien for attributten "class" er ikke gyldig.
12087. Ukendt eller konfliktskabende format.
12088. Timeout er udløbet.
12089. Systemfunktionen LookupAccountName mislykkedes.
12090. Opretter %1 komponenten %2 under systemenheden
12091. Automatisk opdateringshentning af tredjepartsrodcertifikat fra <%1> blev udført.
12092. Der blev ikke fundet en kompatibel TPM-sikkerhedsenhed (Trusted Platform Module) på denne computer. TBS-tjenesten kunne ikke startes.
12093. Den fuldstændige eller den relative sti til den mappe, du vil læse fra. F.eks. "c:\temp".
12094. %2 : Versionsnummeret er forkert for denne driver.
12095. En NetShow-administrator på netværksplaceringen %1 har koblet den forældede forbindelse %2 fra systemet.
12096. iSNS-serveren (Internet Storage Name Server) blev ikke fundet eller er ikke tilgængelig.
12097. Transporten kan ikke få adgang til mediet.
12098. Giv assemblies &ubegrænset adgang til printere
12099. Der blev gjort forsøg på at fjerne en token ring-gruppeadresse, som anvendes af andre komponenter.
12100. %1 har registreret, at enheden %2 returnerer ukendte data optælling af tomme mapper (%3).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions