English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

23401. Kommandoprompten er deaktiveret af administratoren.
23402. %1, Slet (J/N)?
23403. Det er ikke tilladt at have en overordnet, som er et alias. Aliaser er bladobjekter.
23404. Det er ikke muligt at vise kilden eller at vise video i videopanelet.
23405. Den valgte disk er dynamisk.
23406. Værdiparret er ugyldigt.
23407. Startup Repair udførte reparationer.
23408. BitmapMetadata er ikke tilgængelige i BitmapImage.
23409. Der blev fundet en mulig multicast-utæthed i et lokalt område mellem denne computer, og %1, eftersom der tilsyneladende er en grænse for %2, men ikke for det lokale område. Hvis denne advarsel vises igen, er der sandsynligvis et problem.
23410. Cookie-formatet er forkert.
23411. De angivne parametre kan ikke bruges på en harddisk.
23412. Ugyldig læseanmodning til typen: 'X'.
23413. Error %1!d! : %2!S! returneret i RtlStringCchCopy
23414. Ukendt anmodnings-id.
23415. Der er installeret et eller flere antivirusprogrammer, som er kompatible med Windows Sikkerhedscenter, men ingen af dem er aktiveret. En administrator skal aktivere mindst ét af dem for at opnå fuld netværksadgang.
23416. 'X' er ikke en gyldig type eller er ikke en gyldig værdi.
23417. Det er ikke muligt at ændre sprogindstillinger. Grafen indeholder enten ikke nogen lyd, eller lyden understøtter kun ét sprog.
23418. Ugyldigt indholdsformat %d.
23419. (GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Sofia, Vilnius, Warszawa, Zagreb
23420. Ressourceindlæseren kunne ikke finde MUI-filen.
23421. Der opstod en fejl i hændelseslogføringstjenesten under initialisering af publiceringsressourcer for kanalen %2. Hvis kanaltypen er Analytisk eller Fejlfinding, kan dette betyde, at der også opstod en fejl under initialisering af logføringsressourcer.
23422. Der kunne ikke konstrueres en anmodning for et betinget område.
23423. Det lykkedes ikke at udskifte et eller flere forsinkede filobjekter.
23424. Kun captureenheder kan bruges med enhedskontrol.
23425. Modtag uanbringeligt brev
23426. Opgavestyring har stoppet forekomsten "%2" af opgaven "%1", fordi computeren ikke længere er inaktiv.
23427. Der forventes en typeangivelse.
23428. Meddelelse venter på ETRN.
23429. Fejl: Modtagelsen mislykkedes
23430. Den ønskede handling blev ikke udført, da brugeren ikke er logget på netværket. Den angivne tjeneste findes ikke.
23431. Godkendelsen mislykkedes, da NTLM blev blokeret.
23432. Der blev angivet et ugyldigt tidsinterval.
23433. Objektejeren er ikke tilgængelig. Denne fejl kan kun opstå i et miljø i blandet tilstand.
23434. Der er en rekursiv #INCLUDE-kæde

23435. Den UnmanagedType, der blev sendt til DefineUnmanagedMarshal, er ikke en simpel type. Ingen af de følgende værdier kan bruges: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
23436. Sørger for interaktion med Windows-hændelseslogfiler.
23437. Intern succeskode. Gennemsøgningen er færdig. Afsnitsbuffere kan tømmes, og der er ikke flere inputdata.
23438. INTERN fejl - De forventede registreringsdatabasenøgler til Logical Disk Manager blev ikke fundet.
23439. Den grænse for job pr. bruger (%2), der er angivet i gruppepolitikken, skal være mindre end eller lig med grænsen for job pr. computer (%3). Tilpas gruppepolitikindstillingerne for BITS, og genstart BITS-tjenesten for at løse problemet.
23440. Installationsprogrammet skal bruge mere hukommelse. Luk alle åbne programmer, og klik på Forsøg igen. Hvis ingen andre programmer er åbne, skal du klikke på Annuller for at afslutte installationsprogrammet.
23441. De anmodede metadata er ikke tilgængelige på den aktuelle adresse. Forsøg med en ny adresse.
23442. Den indgående fax kan ikke modtages i %1. Kontroller, at faxkømappen %1 findes, og at den har skrivetilladelser til den netværkstjenestekonto, faxtjenesten kører under. Win32-fejlkode: %2. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
23443. KTM-logfil til ressourcestyring: %1
23444. Ugyldig tilstand.
23445. preference = %1!ld!
23446. Den angivne handling kunne ikke udføres på denne overordnede registrering, fordi registreringen ikke blev oprettet med det tilhørende fuldførelsessvar i NotificationMask.
23447. %1: forkert argument: %2
23448. Der kræves administratorrettigheder
23449. Indholdet af IStorage mangler en standard-stream
23450. Transformeringen kan ikke acceptere ændringer i medietype under behandlingen.
23451. Afslutning af vinduer
23452. Parameteren for antal modtagebuffere er uden for det gyldige område
23453. Opdateringspakken kan ikke behandles af Windows Installer-tjenesten. Du skal installere en Windows service pack, der indeholder en nyere version af tjenesten Windows Installer.
23454. En indholdssøgning blev udført på %3.%1
23455. Forgrund synkron
23456. Indstillingen Repræsenter blev valgt, men der blev ikke angivet nogen adgangskode. Du skal angive en adgangskode for repræsentationen. Ændringerne af repræsentationen anvendes ikke.
23457. Handlinger for registreringsdatabasen efter genoprettelsenkunne ikke gennemføres.
23458. Aktiveringsserveren rapporterede, at multiaktiveringsnøglen har overskredet sin grænse.
23459. X, Lookup-handlingen mislykkedes -> Y.
23460. Der kan kun køres en kopi af det angivne program.
23461. Afstanden mellem tallene for gemte kontekster er for stor.
23462. Den angivne billedfil havde ikke det korrekte format. Den havde ikke et indledende MZ.
23463. SA-levetiden for hovedtilstanden er udløbet, eller en anden computer har afsendt en sletning af hovedtilstanden.
23464. Beskadiget .resources-fil. Strengen for navneindekset 'X' fortsætter ud over filens slutning.
23465. Klassen kunne ikke fjernes fra cachen.
23466. Et GUID må ikke være null.
23467. Der opstod en fejl under søgning efter genoprettelseskoden på diskenheden. Åbn en kommandoprompt, og kør "manage-bde -status" for at få flere oplysninger.
23468. Importer sikkert navn fra assembly
23469. Egenskaben X i en Y kan ikke animeres ved hjælp af Z. Se den indre undtagelse for at få flere oplysninger.
23470. Destinationen tilbød en ukendt AuthMethod. De gemte data indeholder de data, der er returneret af destinationen.
23471. Beskeder kunne ikke afsluttes normalt. Start tjenesten igen, eller kontakt produktsupport.%1
23472. Der kunne ikke oprettes en videoudgang, fordi rammebufferen er i biograftilstand.
23473. Enheden %1 er ikke klar.
23474. RecvFrom postet: %1 %2 %3 %4 %5 %6
23475. Ressourcetypen stemmer ikke overens.
23476. Forbindelsen skal bruge oplysninger fra dig, men programmet tillader ikke brugerindgriben.
23477. Den atomiske proces, som angives af den sendte DAA-kommando, var ikke ventet.
23478. Klient-IP-adressens rettighedstid i sekunder
23479. Indeks %2 i filen %1 er sorteret ukorrekt.
23480. Der er ikke angivet nogen placeringer til lagring af sikkerhedskopier.
23481. "dt:minLength" er allerede defineret.
23482. Internal error: image relocation failed: %s.
23483. dwValue-typen til værdien CERT_NAME_VALUE er ikke en af tegnstrengene. Den er højst sandsynligt enten en CERT_RDN_ENCODED_BLOB eller en CERT_TDN_OCTED_STRING.
23484. Kontakt netværksadministratoren for at få yderligere hjælp
23485. Videomixgengiveren har endnu ikke oprettet en mixing-komponent. Dvs. kommandoen IVMRFilterConfig::SetNumberofStreams er endnu ikke blevet kaldt.
23486. SPNEGO (Forhandler)
23487. Modulet FailedRequestTracing registrerede en ugyldig konfiguration på stien '%4'. Attributten "statusCode" indeholder den ugyldige værdi '%3'. Eksempler på gyldig status er '404' eller '403.1'. Der oprettes ikke logfiler, før denne tilstand er afhjulpet. Problemet opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
23488. Der bør ikke angives en undtagelsestype for filterblokkens opfangelsesparameter.
23489. Socket er ikke tilsluttet
23490. Antallet af farver i denne palet er større end det maksimalt tilladte for det leverede pixelformat.
23491. Det blev forsøgt at tilføje et objekt ved hjælp af en RDN, der ikke er den RDN, som er defineret i skemaet.
23492. En gruppe, som kun bruges ved afvisning, kan ikke aktiveres.
23493. Intern fejlkode: Filter-daemon afsluttes, fordi den ikke er i brug.
23494. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt under søgningen, fordi en kritisk kontrolfil ikke kunne åbnes.
23495. Læsning af mutanttilstand
23496. Det blev forsøgt at frigive en semafor, således at dens maksimale antal ville være blevet overskredet.
23497. Integreret slutpunkt i Root Complex
23498. Den børneafspilningsliste, der er tilknyttet dette medie, venter på at blive åbnet.
23499. MSDTC kunne ikke overflytte sin logfil under Windows-opgraderingen. Forsøget mislykkedes med fejlen: %1.
23500. Microsoft-Windows-Property System

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions