English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

20301. Object or property already exists
20302. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne udskriftsprocessoren %1, da den allerede er installeret på destinationscomputeren. Der kræves ingen brugerhandling.
20303. PPP-netværkskort %1:
20304. Der opstod en fejl under undersøgelse af diskenhedens bitoversigt.
20305. Der blev fundet en overordnet FID i midten af mappen ICB ved blokken %1.
20306. %2 : Netværkskortet har koblet sig tilbage på ringen.
20307. COM+-hændelsessystemet kunne ikke fastslå navnet på den aktuelle bruger. Et kald til %3 returnerede fejlkoden %1: "%2"
20308. Den aktiveringskontekst, der er ved at blive deaktiveret, er ikke den seneste aktiveringskontekst.
20309. Hændelser, der logføres, når diagnosticering er startet.
20310. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at licensen ikke kan åbnes eller oprettes.
20311. Fjernede [2]
20312. MPEG-rammen indeholder en beskadiget CRC.
20313. Metoden GetResponseStream kan ikke kaldes på den foregående kanalsink, for stakken er tom.
20314. Opgave blev ikke startet ved hændelse.
20315. Tekstformateringsprogrammet kan ikke formatere et afsnitscachelager på grund af fejlen: X.
20316. Konfigurationsafsnit kan kun indstilles i ApplicationHost.config
20317. Argumentværdien 'X' er ugyldig til oprettelse af et SocketPermission-objekt.
20318. Ugyldigt antal parametre
20319. En bruger åbnede en Fjernsupport-invitation, men invitationen blev lukket på grund af for mange fejlagtige angivelser af adgangskoden i forsøget på at oprette forbindelse til maskinen.
20320. Begynd at hente konfigurationsfilen fra konfigurations-URL: ConfigurationURL=%2
20321. Kildedomænet er muligvis ikke i samme domæneskov som destinationen.
20322. Vægten understøttes ikke, eller den overskrider grænseværdien for understøttelse. Den blev angivet til 0 eller til den understøttede grænseværdi.
20323. BitLocker-drevkryptering kunne ikke udføre den ønskede handling. Denne fejl kan opstå, hvis der udstedes to anmodninger samtidig.
20324. Ugyldige instruktionsflag
20325. Driver %1, der er påkrævet for printer %2, er ukendt. Kontakt administratoren for at installere driveren, før du logger ind igen.
20326. Det brugerrapporterede IRQ-statusregister til %2 kunne ikke oversættes.
20327. Der oprettes et nyt SDB-diskformat (Space Bitmap Descriptor) ved blokken %1.
20328. Et startprogram er blevet ændret, efter at BitLocker blev aktiveret.
20329. System property
20330. Aktiveringsattributten implementerer ikke brugergrænsefladen IContextAttribute.
20331. Tidspunktet for slutmarkering skal være større end tidspunktet for startmarkering og mindre end filens varighed.
20332. S&essionstimeout (minutter):
20333. DHCPv6-overvågningslogfilen blev ikke sikkerhedskopieret. Fejlkode %1
20334. Den angivne handling kan ikke udføres, før objektet og køen er tømt.
20335. Handlingen Convert() skal fuldføres, eller Encoder.Reset() skal kaldes, før GetBytes() eller GetByteCount() kaldes. Koder 'X', reserve: 'Y'.
20336. Skal kun angive ét låsningsdirektiv ('allowOverride' eller 'overrideMode')
20337. Fejlkoden til MS DTC kan ikke oversættes til den korrekte MS DTC-fejlmeddelelse. Fejlkoden til MS DTC var: %1.
20338. COM-serveren til Fjernsupport er stoppet.
20339. Navnet på den lokale enhed har en husket forbindelse til en anden netværksressource.
20340. Den anmodede handling kan kun udføres på en global katalogserver.
20341. GET DISKS -- Viser de diske, der aktuelt er online
20342. Anmodningens 'kun fra cache'-politik tillader ikke en netværksanmodning, og svaret blev ikke fundet i cachen
20343. Skrivebeskyttet filsystem
20344. Der blev ikke fundet nogen filer med et overensstemmende SID
20345. Socket-forbindelse til WAN-socket kunne ikke oprettes. Sap Agent kan ikke fortsætte.
20346. Anden (SSPI)-datadel blev sendt
20347. ApplicationBase skal indstilles, før denne egenskab hentes.
20348. Quorum-ressourcen indeholder ikke quorum-logfilen.
20349. Diskenhedens driveroplysninger er beskadigede. Der kan ikke udføres handlinger på diskenheden.
20350. Tab af Lockstep
20351. En forkert udformet kilde- eller postruteindstilling blev modtaget.
20352. Programmets manifest henviser direkte eller indirekte til to eller flere komponenter, som har samme COM-prog-ID'er.
20353. Elementet '%1' kan kun bruges én gang i denne kontekst.
20354. Headernavnet svarer ikke til denne egenskab.
20355. Den angivne værdi er ikke tilgængelig.
20356. Elementerne i 'X' skal indeholde en 'Y'-attribut i formatet 'xmlTypeName, xmlTypeNamespace'.
20357. Der er intet NTFS-filnavnattribut i filen 0x%1.
20358. Programmet kan ikke anvendes under dette operativsystem.
20359. Egenskabs- eller metodekaldet returnerede en fejl.
20360. Feltsignaturer har ikke returtyper.
20361. Dette program understøtter ikke den aktuelle handling på symbolske kæder.
20362. Indholdsindekstjenesten er blevet lukket.%1
20363. Funktionen understøttes ikke på et Inter-DFS-link
20364. Windows Media Player kan ikke vurdere cd-drevets afspilningshastighed, da cd-sporet er for kort.
20365. %1 kan ikke konverteres til typen %2.
20366. Der findes allerede en overlejret advice-kæde.
20367. Der blev gjort forsøg på at udføre en diagramnoderelateret handling for en node, der ikke findes.
20368. Stien er for lang
20369. Fandt domænecontroller %1 for domænet %2 til at replikere fra
20370. Understøttelse af Microsoft Windows HTTP-tjenester er blevet standset
20371. Der er startet en netværksforbindelse mellem computeren, og VPN-serveren, men VPN-forbindelsen blev ikke fuldført. Det skyldes typisk, at der bruges et forkert eller udløbet godkendelsescertifikat mellem klienten og serveren. Kontakt administratoren for at sikre, at det certifikat, der bruges til godkendelse, er gyldigt.
20372. Kanal ned
20373. En LDAP-forbindelse til domænecontrolleren %1 for domænet %2 er oprettet.
20374. Værdien for 'X' skal angives.
20375. En ugyldig destination blev opdaget under udredningshandlingen.
20376. Posten <%2> i hash-tilknytningen kan ikke opdateres.%1
20377. The File Server Resource Manager detected %1 unprocessed quota or screening notifications when the service or system was stopping. Administrators or end-users may not have received notification of quota or screening violations. Running a quota report can help identify quotas that are in a critical state.
20378. En allerede tilknyttet Visual kan ikke tilknyttes igen.
20379. Vedvarende logonoplysninger kunne ikke gemmes.
20380. Ikke alle filer kunne genoprettes.
20381. %1!u! Tilknyttede LUN(er):
20382. Windows Update-agent
20383. Kontrol af annullerede peer-certifikater mislykkedes
20384. Et ugyldigt shaping rate-objekt blev fundet i den QoS-leverandørspecifikke buffer.
20385. Meddelelsen blev modtaget.
20386. Nøgler skal være strenge, der ikke er null og ikke er tomme.
20387. Ukendt enum-type.
20388. Domæneserverrolle
20389. Værdien overskrider den maksimalt tilladte længde.
20390. Handlingen kunne ikke udføres, fordi katalogtjenesten lukker ned.
20391. Gendannelse understøttes ikke for denne diskenhed.
20392. Denne version af Windows kan ikke tilsluttes et domæne.
20393. Windows Media Player kan ikke afspille cd'en. Cd'en er muligvis snavset eller beskadiget.
20394. Det angivne forskydningsflag er ugyldigt, eller det understøttes ikke af provideren.
20395. CoID=%1: Brugeren %2 kaldte op til en forbindelse med navnet %3, som blev afbrudt. Den årsagskode, der blev returneret ved afbrydelsen, er %4.
20396. Der blev angivet en ugyldig medietype.
20397. Det mislykkedes at åbne fil:
20398. Svaret fra Kerberos-domænecontrolleren indeholdt mere end et hovednavn.
20399. Fejl ved kompilering af skema i arv: Det element:property (%1:%2), der refereres til, er et Flag eller Enum. Men der er ikke defineret Flag/Enum-værdier i skemaet.%3%4%5
20400. Ikke-initialiserede forekomster af typer, der kræver administreret aktivering, kan ikke oprettes.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions