English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

23301. Meddelelsesaliaset blev ikke slettet på alle netværk.
23302. DNS-serveren kunne ikke finde et sæt rodtip.
23303. Tjenesten er lukket.
23304. Dette objekt kan hverken læse eller skrive data, der selv justerer størrelse.
23305. Ordet overskrider den maksimale længde og bliver muligvis afkortet af ordsynkroniseringen.
23306. Instruktionen xsl:apply-imports må ikke inkluderes i indholdet af instruktionen xsl:for-each.
23307. Der kan ikke oprettes en forekomst af X, fordi det er en grænseflade.
23308. Tråden blev oprettet med en ThreadStart-stedfortræder, der ikke accepterer en parameter.
23309. Indholdsindeksets metadata kan ikke læses.
23310. Ingen pakke i programinstallationsdataene i Active Directory opfylder dette kriterie.
23311. Den transaktionsreference (handle), der er knyttet til denne handling, er ikke gyldig.
23312. Skabelonen for IDA-filen %2 kan ikke indeholde et detail-afsnit.
23313. Partial Results
23314. Der opstod en fejl under forsøg på at få adgang til OLE-registreringsdatabasen.
23315. Der blev fundet uoverensstemmende udskiftningstabeller (Sparing Table) med identiske sekvensnumre.
23316. Automatisk opdateringshentning af tredjepartsrodliste-cab mislykkedes fra <%1> med fejlen %2.
23317. Kunne ikke registrere kontrolhandler hos tjenestecontrolleren%1.
23318. Konfigurationsindstillingerne blev gemt, men en eller flere af indstillingerne tilsidesættes af gruppepolitikken.
23319. En FontFamily kan ikke indeholde mere end én FamilyTypeface med samme Style, Weight og Stretch.
23320. Advarsel: %1 Parameter: %3 : Advarselskode %2.
23321. Guiden tilpasser den del af computerens sikkerhedspolitik, der påvirker alle brugere. Denne indstilling passer til hjemmebrugere og computeradministratorer, der vil foretage politikændringer for alle brugere af denne computer.
23322. Det er ikke muligt at søge til blok %1!I64d! på kildedisken.
23323. Tjenesten %1 er stoppet.
23324. De tilføjede SortDescriptions er ikke gyldige. Løsningen er muligvis at angive CanUserSort på Column til falsk eller at bruge egenskaben SortMemberPath på Column, eller at håndtere hændelsen Sorting på DataGrid.
23325. Genoprettelsen blev startet i PropertyStore i kataloget %1.
23326. Der blev anmodet om logføring, men der opstod en fejl i tjenesten Tid under forsøget på at installere logfilen. %1. Fejlen var: %2 Kontroller, at "Lokal tjeneste" har tilladelse til at skrive til filen eller mappen.
23327. Fejlen blev registreret under behandling af indstillingen [%1].
23328. Angiver, at der skete en fejl under en overførsel til registreringsdatabasen. Databasen er i en ukendt, men sandsynligvis ustabil, tilstand. Tilstanden af transaktionen i registreringsdatabasen var Under udførelse.
23329. Unicode-tegnet findes ikke i den flerbyte-tegntabel, der er destination.
23330. Reference til udefineret indbygget skema "%1".
23331. En kryptografisk funktion mislykkedes.
23332. Certifikatet, som blev modtaget fra fjernserveren, blev ikke bekræftet korrekt. Fejlkoden er 0x%1. Anmodningen om SSL-forbindelse mislykkedes. De vedhæftede data indeholder servercertifikatet.
23333. Kontrolpunktsfilen for transaktioner kunne ikke initialiseres. Filen MQTrans.lg1 eller MQTrans.lg2 i mappen Msmq\Storage er beskadiget eller mangler. Fejl %1: %2
23334. JPEG-billede for stort. Maks. understøttet billedstørrelse er 65500 X 65500.
23335. iSCSI-initiatoren overførte et opkald, men det var ikke formateret korrekt.
23336. Den angivne egenskab for variabellængde er for stor til egenskabscachen.
23337. En ny transaktion kan ikke startes, fordi logfilen er fuld.
23338. Programmet '%3' (pid %2) kan ikke genstartes - %9.
23339. Giv assemblies &ubegrænset adgang til sockets
23340. Denne computer kunne ikke kommunikere med computeren, der agerer som server.
23341. Et objekt kan ikke behandles, fordi søgetjenesten ikke kan konvertere en Notes Access-Denied-indgang i adgangskontrollisten til en identitet i Windows NT. Kontroller identitetstilknytningerne til Notes på Windows NT.
23342. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke registrere certifikatet %2 på nøglecenteret %3 (%4). Der tages kontakt til et andet nøglecenter.
23343. Aliased to "%1"
23344. Biblioteksenheden %1 er ikke klar.
23345. Dette program svarer ikke.
23346. Klienten skal forhandle brugen af trailere (RFC 983).
23347. Starter SSL-handshake.
23348. Et objekt må ikke være null.
23349. BYOT Gateway kunne ikke indstille transaktionsegenskab i ny objektkontekst.%1
23350. De angivne PCR-data er ugyldige.
23351. Der kom et ukendt svar fra modemet (eller en anden forbindelsesenhed).
23352. 'Der kræves chipkort' - Deaktiveret
23353. Kernekomponenten til Windows Update-klienten blev opdateret fra version %1 til version %2.
23354. Kodningen kunne ikke genkendes.
23355. Brugergrænsefladesproget %1 er fjernet.
23356. Ugyldigt forsøg på kald til batchnavn uden for batchscript.
23357. Fejl: %1.
23358. Klassen findes ikke.
23359. The image store is empty.
23360. Opretter legitimationsoplysninger til SSL %1.
23361. Installationsmiljøet kunne ikke konfigureres.
23362. WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery lukkes og kan ikke acceptere klientanmodningerne.
23363. Parameterværdien X kan ikke være negativ.
23364. Der er for mange DLL-moduler hæftet til programmet eller DLL'en.
23365. Elementtypen Typenavn understøttes ikke.
23366. The file system might be corrupted. Please run the CHKDSK utility.
23367. RSM er løbet tør for hukommelse under oprettelse af Writer.
23368. En absolut URI i navnet på en skrifttypefamilie skal have skemaet fil://.
23369. Der opstod en afkodningsfejl.
23370. Serverprogrammet annullerede behandlingen af dets anmodning (anmodnings-id %1).
23371. Arbejds-id'et for egenskabslageret er ugyldigt.
23372. En ugyldig undtagelsesstruktur blev returneret fra en undtagelsesbehandler.
23373. Kunne ikke initialisere de nødvendige navneobjekter. Fejldetaljer: %1
23374. Skærmbeskrivelsen indeholder en ugyldig detaljeret tidsblok.
23375. Duplicate amendment specifiers
23376. Der opstod en fejl ved anmodning om besked om ændringer i loghændelse %1. Følgende kode blev returneret fra ElfChangeNotify: %2.
23377. Navnet på den lokale computer kan ikke hentes. Dataene i dataafsnittet indeholder fejlkoden.
23378. Startede overførsel af værktøj for widget %1 fra %2 til %3.
23379. Der er udløst en BadImageFormatException under parsing af signaturen. Det skyldes højst sandsynligt manglende generisk kontekst. Sørg for, at genericTypeArguments og genericMethodArguments er til stede og indeholder tilstrækkelig kontekst.
23380. Dubleret %1-begrænsning.
23381. Den angivne konto findes allerede.
23382. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke underrette protokollen %2 om en ændring af identiteten for programgruppen %1. Det kan forhindre, at arbejdsprocesser eller processer i programmet kan behandle anmodninger til denne protokol. Løs problemet ved først at ændre arbejdsprocessens identitet til en ny identitet og derefter til den tidligere identitet igen. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
23383. Ugyldigt etiketindhold i ILGenerator.
23384. Udførlig rapportering er ikke understøttet af NTFS CHKDSK.
23385. Windows Installation kan ikke indlæses. Der opstod en intern fejl. Genstart installationen for at installere Windows.
23386. De angivne oplysninger kan ikke fortolkes som et gyldigt stinavn.
23387. Denne handling er ikke tilladt, når telefonen er i den nuværende tilstand.
23388. Filteret kan ikke åbnes.
23389. Tjenesten har stoppet udgivelsen midlertidigt på grund af en strømhændelse.
23390. Servertjenesten kunne ikke tilknytte fejlkoden %1.
23391. Listen X indeholder for mange elementer; der er maksimalt tilladt Y.
23392. Der henvises til en ugyldig allokeringsreference (handle).
23393. I/O-startproceduren har konstateret en intern tilstandsfejl i driveren til %1
23394. Metoden '%1()' var ikke ventet.
23395. Dataindsamleren %2 (widget %1) blev afsluttet.
23396. Systemkarantænetilstand . . . . . : %1
23397. Fjerner muligheden for standard ASP.NET-kontoen (baseret på O/S) til automatisk at oprette databaser i SQL Server Express (SSE) ved at fjerne kontoen fra dbcreator-rollen.
23398. CHKDSK justerer størrelsen på logfilen.
23399. De returnerede data er ikke gyldige.
23400. Der er køer til kommunikationsenheder, som bruger %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions